Cyfrowa transformacja nie jest jedynie domeną dużych firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa również dostrzegają potrzebę digitalizacji zasobów i – aby nadążyć nad większymi konkurentami – coraz powszechniej decydują się na rozwiązania typu SaaS.

Z naszych obserwacji wynika, że zaczynamy ufać chmurze. Podobnie jak przestaliśmy kwestionować zasadność przechowywania pieniędzy w banku i zawierzyliśmy bankowości elektronicznej oraz bankowym mechanizmom zabezpieczającym, tak stopniowo stajemy się odważniejsi w kwestii usług oferowanych w modelu cloud computing.

Zaczynamy przenosić zasoby do chmury

Temat cyfrowej transformacji zyskuje na popularności. Obserwujemy wzmożone zainteresowanie wśród klientów przenoszeniem zasobów czy procesów do chmury, wykorzystywaniem pakietów biurowych w modelu cloud, a także przystosowywaniem do chmury rozwiązań on-premise. Zmienia się także świadomość biznesu. Organizacje coraz częściej zdają sobie sprawę, że tego typu transformacja to „być albo nie być” dla ich biznesu.  Świadome korzyści – braku zmartwień w postaci inwestycji w dodatkowy zespół utrzymaniowy i potrzeby nieustannego administrowania zakupionym rozwiązaniem, a także pozbycia się kosztów w postaci sprzętu – skłaniają polskie firmy ku wyborowi narzędzi biznesowych oferowanych w modelu SaaS (Software-as-a-Service).

Czym zainteresowani są klienci? Głównie przeniesieniem do chmury procesów i działań realizowanych dotychczas w modelu on-premise. Są to bazy wiedzy, obiegi i segregacja dokumentów, faktur, a także zamówień czy zgłoszeń; rezerwacje zasobów i zarządzanie nimi. Polskie firmy nadal korzystają z rozwiązań opartych o starsze technologie – niechmurowe, lokalne, archaiczne wręcz produkty (np. programy do obsługi poczty elektrycznej, bazy wiedzy). Chmura oferuje im nowe, nieznane dotąd możliwości.

Klienci w Polsce zainteresowani są głównie przeniesieniem do chmury procesów i działań realizowanych dotychczas w modelu on-premise. Są to bazy wiedzy, obiegi i segregacja dokumentów, faktur, a także zamówień czy zgłoszeń; rezerwacje zasobów i zarządzanie nimi. Polskie firmy nadal korzystają z rozwiązań opartych o starsze technologie – niechmurowe, lokalne, archaiczne wręcz produkty (np. programy do obsługi poczty elektrycznej, bazy wiedzy). Chmura oferuje im nowe, nieznane dotąd możliwości.

Chmura to zoptymalizowane przeszukiwanie treści baz wiedzy, przeszukiwanie po atrybutach, co zapewnia wymierne korzyści w postaci przyspieszenia dostępu do wiedzy, współdzielenia danych, bez konieczności konfiguracji czy uciążliwego prowadzenia skomplikowanego procesu przyznawania dostępów. Klienci wybierają chmurę także ze względu na jednokrotną autentykację (single sign-on) oraz dostęp mobilny – z każdego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego (tablet, smartphone, etc.). Na korzyść chmury przemawia także łatwość, z jaką biznes może opierać działania operacyjne na danych dostępnych w czasie rzeczywistym (real-time).

 Cyfrowa transformacja nie uda się bez akceptacji użytkowników

Cyfrowa rewolucja nie może odbyć bez udziału pracowników, gdyż to oni głownie użytkują narzędzia chmurowe. W tym obszarze możemy zaobserwować obecnie dwa trendy: klienci interesują się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z wdrożonych w firmach systemów CRM czy baz wiedzy, np. portali opartych o rozwiązanie Microsoft SharePoint.

Systemy CRM od dawna przestały być jedynie kartoteką klientów. Dziś stanowią zaawansowane narzędzie integrujące działania sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta zapewniając analitykę i Business Intelligence ad hoc, w chmurze. Muszą jednak być narzędziami dopasowanymi do specyfiki konkretnej organizacji, o przyjaznym użytkownikowi interfejsie i funkcjami.  Dostępne na rynku narzędzia, jak Trendsmitter dostarczają biznesowi statystyk – mierzą użycie CRM czy portali opartych o SharePoint. Monitorując chmurowe narzędzia dowiadujemy się więcej o użytkownikach, naszych pracownikach. Wiemy np. którymi ścieżkami docierają do wiedzy (np. raportów, zestawień, materiałów sprzedażowych), czyli de facto jak naprawdę korzystają z systemu CRM. Jeśli ścieżka dotarcia do danego zasobu jest za długa, należy dokonać odpowiednich zmian, aby proces był bardziej intuicyjny. Interfejs użytkownika (UX/UI) narzędzi chmurowych można i trzeba wręcz optymalizować – przekłada się to na ergonomię działania i większą skuteczność rozwiązywania problemów klientów, już przy pierwszym kontakcie.

Grywalizacja, czyli budowanie zaangażowania pracowników

Wśród klientów zainteresowanych rozwiązaniami typu SaaS pojawiają się także pytania o narzędzia do grywalizacji. Grywalizacja – lub też gamifikacja, czy gryfikacja – to nazwy tego samego, dość młodego, zjawiska. To bardzo popularny trend w marketingu, co widać wyraźnie po rosnących wydatkach na rozwiązania z jego zakresu. W 2016 roku mają one przekroczyć 2 mld USD. W skrócie grywalizacja polega na wplataniu elementu rywalizacyjnego (growego) w działania reklamowe.

Chmura to zoptymalizowane przeszukiwanie treści baz wiedzy, przeszukiwanie po atrybutach, co zapewnia wymierne korzyści w postaci przyspieszenia dostępu do wiedzy, współdzielenia danych, bez konieczności konfiguracji czy uciążliwego prowadzenia skomplikowanego procesu przyznawania dostępów. Klienci wybierają chmurę także ze względu na jednokrotną autentykację (single sign-on) oraz dostęp mobilny – z każdego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego – smartfona czy tabletu.

Dlaczego grywalizacja? Po dostosowaniu systemów CRM i kanałów SharePoint do specyfiki organizacji, warto zrobić kolejny krok: zaangażować pracowników i skłonić do korzystania z dostępnych narzędzi. Narzędzia do grywalizacji służą zachęcaniu użytkowników do korzystania z portali intranetowych czy baz wiedzy, tworzeniu efektywnej wymiany informacji między pracownikami, a także budowaniu zdrowego współzawodnictwa (np. poprzez nadawanie odznak). Efekty? Lepszy przepływ wiedzy i szybsze rozwiązywanie problemów w firmie. 

Cyfrowa rewolucja zaczęła się już dziś

Polskie firmy rozumieją już, że cyfrowa transformacja to nie egzotyczny termin, a naturalny kierunek rozwoju. Choć należy pamiętać, że sukces zależy od wielu czynników. Kluczowe są m.in. przygotowanie strategicznego planu biznesowego i inwestycyjnego, implementacja odwzorowujących kulturę organizacyjną narzędzi oraz budowanie zaangażowania pracowników. I gdy przyjrzymy się efektom tej operacji – takim, jak usprawniona komunikacja w firmie czy lepsze, długotrwałe relacje z klientami – jest to gra warta świeczki.

Jakub Skałbania, Principal Consultant, NetwiseGrzegorz Przebieracz, Division Manager, Cloud Projects, ITBoom

ZOSTAW ODPOWIEDŹ