Ochrona danych osobowych jest tak mocna, jak jej najsłabsze ogniwo

Advertorial Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych (RODO) już obowiązuje. Termin jego ostatecznego wdrożenia upłynie 25 maja 2018 r. Co robić, aby odpowiednio wcześnie przygotować się na zmianę przepisów i uniknąć...

Systemy zgodne z RODO – procesy i technologie

Advertorial Na rynku bezpieczeństwa IT zaczynają pojawiać się oferty systemów przetwarzających dane osobowe z plakietką „System zgodny z RODO”. Czy takie określenia są zgodne ze stanem faktycznym, czy są to tylko zabiegi działów handlowych? Warto...

Co firmy powinny wiedzieć o RODO?

RODO jest odpowiedzią na ogromne zmiany, które zaszły od roku 1995. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (General Data Protection Regulation) to europejskie spojrzenie na podstawowe oczekiwania wobec przetwarzania danych osobowych obywateli UE, w szczególności...

Jak efektywnie przygotować organizację na zmiany w RODO?

Executive ViewPoint Z Przemysławem Perzem, Customer Engagement & System Integration Managerem w Hicron, rozmawiamy o ryzykach związanych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, konieczności przeprowadzenia analizy procesów biznesowych, pięciu krokach dostosowania się do RODO, rozwiązaniach...

Bezpieczeństwo staje się najważniejszym aspektem działalności

Jest to bezpośredni powód planowanych wzrostów inwestycji w edukację wśród użytkowników firmowych rozwiązań IT (55%). Człowiek jest nadal najsłabszym ogniwem i bez odpowiedniej wiedzy zawsze będzie łatwym celem ataku, punktem wejścia do dowolnej organizacji. Mimo...

Recepty ekspertów na cyberbezpieczeństwo

Rosnąca zależność państw i społeczeństw od systemów teleinformatycznych oznacza coraz większe zagrożenie cyberatakami. Choć ich potencjalne skutki mogą być katastrofalne, to, jak pokazują badania, zarówno państwa, jak i firmy wciąż nie są na nie...

Trendy w cyberbezpieczeństwie w roku 2016

CISO (Chief Information Security Officer) ma teraz nowe zmartwienie. Tym problememjest „cyfrowa złożoność”. Cyfrowy świat zmienia sposób, w jaki przedsiębiorstwa komunikują się z otoczeniem. Szybki rozwój technik komunikowania się generuje coraz więcej danych, a...

Nasilenie zagrożeń bezpieczeństwa w 2016 roku

Eksperci Trend Micro przeanalizowali m.in. głośne przypadki naruszenia bezpieczeństwa środowisk IT w III kwartale 2015 roku. Przeprowadzone analizy pokazują, że miniony kwartał zaowocował wyciekami danych, które doprowadziły do serii wtórnych ataków. Jednym z przykładów...

Dodatkowy wymiar bezpieczeństwa IT

Czym, w kontekście bezpieczeństwa IT, sektor publiczny różni się od komercyjnego? Różnic jest kilka. Po pierwsze, inne są zagrożenia, na które narażone są organizacje rządowe. W zakresie cyberbezpieczeństwa dostrzegamy wiele nowych form ataków skierowanych właśnie...

7-proc. wzrost rynku rozwiązań bezpieczeństwa w Polsce

Według prognoz IDC, w 2015 roku cały rynek rozwiązań dla bezpieczeństwa IT w Polsce wzrośnie o ponad 7%. Rosnący popyt będzie napędzany w znacznej mierze przez inwestycje ze strony sektora publicznego, finansowego oraz energetyki...