FULL-STACK
OBSERVABILITY

banner Pobierz White Paper
banner
logo

Jak śledzić przebieg oraz korelację pomiędzy zdarzeniami, procesami i incydentami w środowisku IT?

Głównym motywatorem wdrożenia Full-Stack Observability (FSO) jest zmiana strategii IT na model „as-a-Service”, a więc takie jak SaaS (np. Office 365), IaaS/PaaS oraz konsumpcję usług przez internet, zamiast przez sieci prywatne.

Koniecznością jest dziś posiadanie rozwiązań́, które pozwalają̨ na bieżąco monitorować́ i analizować́ działanie całego środowiska IT. Sprawność i szybkość działania infrastruktury IT wpływa wprost na rentowność organizacji, a zwiększenie dostępności i ograniczenie wszelkiego rodzaju problemów związanych ze środowiskiem IT przekłada się na wartość biznesową.

Od 5 do 15 zależności od innych aplikacji, usług, zasobów lub interfejsów API posiada – wg IDC – statystyczna aplikacja biznesowa typu Cloud Native. Błędne funkcjonowanie każdego z tych elementów może rodzić ryzyko biznesowe. Każdy taki element powinien zatem podlegać́ wnikliwej obserwacji, która pozwoli wychwycić́ wszelkie nieprawidłowości i odchylenia parametrów sygnalizujących potencjalną awarię.

Platformy Full-Stack Observability potrafią̨ sięgać́ do analizy działania kodu źródłowego nawet pojedynczych kontenerów aplikacyjnych i łączyć́ wnioski z tych analiz z danymi dotyczącymi funkcjonowania innych warstw środowiska IT.

Wśród korzyści wynikających z zastosowania platform Full-Stack Observability warto wymienić́:

 • poprawę doświadczeń́ klientów i użytkowników korzystających z usług oraz aplikacji biznesowych,
 • skrócenie liczby przestojów, długości ich trwania oraz wpływu na istotne parametry biznesowe (Jedna z firm ubezpieczeniowych po uruchomieniu platformy FSO ograniczyła liczbę incydentów o ponad 50%, a czas ich trwania o ponad 60%.),
 • lepszą kontrolę kosztów i wykorzystanie zasobów ludzkich w obszarze IT,
 • usprawnienie pracy zespołów odpowiedzialnych za obszar IT oraz rozwój aplikacji, podniesienie dynamiki rozwoju biznesu poprzez przyspieszenie innowacji w obszarze aplikacji,
 • wsparcie dla inicjatyw DevOps,
 • precyzyjne i całościowe raportowanie efektywności funkcjonowania organizacji w wymiarze IT.

W raporcie znajdują się także:

 • Porównanie tradycyjnego monitoringu środowiska IT i Full-Stack Observability.
 • Zalety obserwowalności w kontekście nowoczesnych środowisk IT – chmurowych, opartych o mikroserwisy.
 • Ocena wpływu wydajności technologii na wyniki biznesowe.
 • Informacje o tym, jak zrozumieć́ faktyczny sposób działania infrastruktury w danym momencie.
 • Opis sposobów na ujednolicenie i scentralizowanie informacji o bieżącym funkcjonowaniu całego środowiska IT, w tym aplikacji, usług chmurowych, infrastruktury sieciowej oraz zasobów lokalnych.
 • Ocena możliwości poprawy bezpieczeństwa danych firmowych dzięki FSO.
 • Omówienie możliwości Wsparcia procesów gromadzenia informacji o działaniu środowiska IT rozwiązaniami analitycznymi.
 • Przykłady automatyzacji niektórych operacji i działań́ zaradczych pozwalających na wyeliminowanie potencjalnych problemów, zanim wpłyną̨ na funkcjonowanie firmy.
 • Podsumowanie sposobów na ciągłą optymalizację funkcjonowania organizacji na styku technologii i biznesu.

Poznaj korzyści biznesowe z zapewnienia obserwowalności w zakresie całego stosu technologii wykorzystywanych w organizacji.

Sprawdź, w jaki sposób – oferowana przez Cisco i wsparta usługami firmy NTT – platforma Full-Stack Observability pomoże usprawnić realizację celów biznesowych Twojej firmy.

Pobierz White Paper

 

Wypełnij formularz i pobierz White Paper

 • Wypełnij formularz i pobierz publikację White Paper: "Full-Stack Observability"

  W celu bezpłatnego pobrania publikacji White Paper "Full-Stack Observability”, podaj poniższe dane osobowe oraz udziel zgód marketingowych na rzecz Partnera ITwiz – NTT Poland sp. z o.o.

 • Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest ITwiz Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia pobrania publikacji oraz w celach marketingowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ITwiz znajdziesz tutaj.
 • Podanie danych osobowych oraz udzielenie poniższych zgód na rzecz naszego Partnera – NTT Poland sp. z o.o. jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby pobrać publikację. Jeżeli nie chcesz udzielić poniższych zgód, możesz zapoznać się z materiałami zebranymi na łamach publikacji w serwisie itwiz.pl.
 • Zaznacz poniższe zgody w celu pobrania publikacji „Full-Stack Observability”:
 • Aby ITwiz mógł pozostawać z Tobą w kontakcie i informować Cię na bieżąco o tym, co może Cię zainteresować, potrzebujemy od Ciebie poniższych zgód. Pamiętaj, że są one dobrowolne i możesz je cofnąć w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do chwili cofnięcia zgody.
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.