PORADNIK: Jak skutecznie wdrażać innowacje i wykorzystać cyfrową rewolucję w przemyśle

 

Internet Rzeczy, media społecznościowe, nowe rodzaje usług konsumenckich i biznesowych, druk 3D i wiele innych technologii sprawiają, że zmiany biznesowe w sektorze przemysłowym zachodzą dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś, kiedy efekty tego typu projektów w wielu sektorach gospodarki nie są jeszcze powszechne, jest ostatni moment na zbudowanie i wdrożenie efektywnej strategii cyfrowej transformacji oraz jej przeprowadzenie tak, aby wyprzedzić konkurentów i zachować lub wzmocnić posiadaną pozycję rynkową.

Transformacja cyfrowa to więcej niż tylko usprawnienie – dzięki niej przedsiębiorstwa mogą wyprzedzić rewolucję cyfrową i pozostać konkurencyjnymi w błyskawicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Oznacza to całkowitą zmianę paradygmatu praktyk i strategii biznesowych w odpowiedzi na możliwości stwarzane przez rozwój technologiczny.

Cyfrowa transformacja pozwala uelastycznić sposób działania firm produkcyjnych tak, aby były w stanie lepiej i bardziej zwinnie odpowiadać potrzebom nabywców. Umożliwia też bliższe powiązanie procesów produkcyjnych z oczekiwaniami, opiniami i pomysłami klientów. W dłuższej perspektywie daje też możliwość przebudowania modelu prowadzonej dotąd działalności tak, aby w oparciu o nowe technologie osiągnąć szereg wartości dodanych: sprawniej docierać do konsumentów, przyspieszyć rotację towarów, uprościć procesy produkcyjne, czy – zaoferować nabywcom zupełnie nowe produkty lub usługi dodane. Trudno jednak mówić o cyfrowej transformacji bez wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających wybrane lub kompleksowe procesy biznesowe, ułatwiających komunikację w organizacji, sprzedaż czy budowanie relacji z klientami. Właściwe wykorzystanie takich narzędzi nierzadko warunkuje dalsze możliwości rozwoju działalności produkcyjnej w czasach rewolucji Przemysłu 4.0.

Z drugiej strony, cyfrowa transformacja jest tylko narzędziem pozwalającym wdrażać zupełnie nowe inicjatywy, pomysły i innowacje w skali działalności całej firmy lub tylko punktowo, w wybranym jej obszarze. Nie można mówić o uniwersalnej dla każdej organizacji recepcie na przeprowadzenie cyfrowej transformacji. Jest to zawsze proces unikalny i indywidualny dla danej firmy, jej sytuacji, celów, perspektyw i możliwości. Jednocześnie, cyfrowa transformacja jest zawsze procesem zbudowanym z myślą o wykorzystaniu nowych, ciekawych pomysłów biznesowych, likwidacji istniejących ograniczeń lub wdrożeniu usprawnień pomagających przenieść prowadzoną działalność na zupełnie inny poziom dojrzałości i efektywności. Kluczem, zwłaszcza dla firm produkcyjnych, zmuszonych do działania w dynamicznie zmieniających się realiach globalnego biznesu jest tu jednak innowacyjność. Innowacyjność, która jest realna zarówno za sprawą relatywnie prostych usprawnień, jak i globalnych zmian modelu biznesowego.

Choć przedstawiciele kadry kierowniczej wysokiego szczebla najczęściej zdają sobie sprawę z tego, że nie ma sukcesu bez innowacji, to wielu z nich ma niejasne strategie budowy innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz wspierania organizacji za pomocą niezbędnych narzędzi. Tymczasem, firmy produkcyjne muszą stawić czoła innowacjom, skutecznie je wdrażać i na bieżąco wykorzystywać do poprawy i rozwoju biznesu. Inaczej przegrają walkę z konkurentami na globalnym rynku.

Aby jednak na szeroką skalę wykorzystać pomysły związane z poprawą efektywności procesów lub modernizacją modelu biznesowego niezbędne staje się stworzenie kultury organizacyjnej kompleksowo wspierającej innowacyjność – zarówno na etapie koncepcji, jak i implementacji. Obok kultury potrzebne są dobrze dobrane narzędzia wspierające komunikację, współpracę i bieżącą analizę efektów. To ważne, bo – jak pokazuje praktyka – tylko producenci otwarci na innowacje mogą w efektywny sposób przekuwać nadarzające się szanse rynkowe w rzeczywistą przewagę konkurencyjną.

Czy wiesz jak się przygotować?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości przeprowadzenia cyfrowej transformacji na potrzeby rozwoju działalności przedsiębiorstw produkcyjnych lub poznać zasady ustalania priorytetów w tego rodzaju projektach, zarejestruj się i pobierz poradnik przygotowany przez ekspertów firmy Infor w PDF. Zebrali oni porady istotne dla przeprowadzenia cyfrowej transformacji i wspierania innowacji w sektorze przemysłowym w dwóch materiałach:
1. Możliwości transformacji cyfrowej i ustalanie jej priorytetów
2. Wielka debata w branż produkcyjnej: pomysł czy realizacja? Co przesądza o sukcesie innowacji?

Dzięki tej lekturze dowiesz się:

Jaki jest potencjał cyfrowej transformacji dla sektora przemysłowego
W jaki sposób szacować indywidualną wartość zmian cyfrowych dla każdej firmy
• Na jakie pytania warto odpowiedzieć, aby oszacować przydatność posiadanych narzędzi IT dla planowanych projektów cyfrowej transformacji
• Na jakich zasadach dobierać partnerów biznesowych do realizacji projektów cyfrowej transformacji
• Co zrobić, aby wspierać innowacyjność w firmach produkcyjnych i jakie rozwiązania warto wdrożyć
• Czym różni się postrzeganie innowacji przez osoby z działów biznesowych i pracowników zespołów IT

Zapraszamy do pobrania publikacji,
Redakcja ITwiz

  

Wypełnij formularz i pobierz materiały przygotowane przez ekspertów firmy Infor