Warsztaty Business Meets IT: Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym

Wg analiz PwC, branża finansowa wskazywana jest jako największy potencjalny beneficjent komercyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji i Robotic Process Automation. Jednocześnie, jest to jeden z najbardziej regulowanych sektorów rynku. Czy obecne regulacje będą stanowiły przeszkodę we wdrożeniu tego typu narzędzi? W jaki sposób sektor finansowy wykorzystuje już dziś AI i RPA w swojej działalności? Z jakich narzędzi korzystają banki i organizacje finansowe? W jaki sposób powinny przygotować się do ich wdrożenia? Zapaszamy na 4. warsztaty z cyklu Business Meets IT.

SZTUCZNA INTELIGENCJA W SEKTORZE FINANSOWYM

Data:

3 kwietnia 2019 roku, godzina 18:00

Tematyka i prelegenci:

1. Sztuczna inteligencja w obsłudze zdalnej (VoiceBot, TextBot) w Alior Banku

Przedstawienie koncepcji wielokanałowej obsługi zdalnej wykorzystującej SI. Możliwości jakie daje nam SI w interakcjach z klientami oraz jej wpływ na organizację. Ryzyko związane z implementacją (szanse / zagrożenia). Znaczenie zaawansowanej analityki w tego typu wdrożeniach.
Marcin Król, dyrektor Działu Rozwoju Systemów i Robotyzacji, Alior Bank

2. Sztuczna inteligencja w służbie sektora bankowego

Duże sukcesy AI odnotowuje w obszarach rozpoznawania obrazu, wykrywania wzorców i klasyfikacji informacji w dużych zbiorach danych, czy też w kontekstowym rozumieniu treści w języku naturalnym. Umiejętności te, wraz z robotyzacją mają coraz szersze zastosowanie w optymalizowaniu procesów biznesowych umożliwiając skrócenie czasu przetwarzanianp. wniosku kredytowego, rejestrację umowy, czy też uruchomienie środków związanych z przyznanym kredytem.AI wykorzystywane jest także przy interakcji z klientem umożliwiając chatbotom obsługę nie tylko odpowiedzi na predefiniowane pytania. Również, systemy analiz danych pod kątem fraudów korzystają z dobrodziejstw AI usprawniając działania naprawcze i dochodzeniowe, skracając czas wymagany dla złożonych śledztw. AI także wspiera zarządzanie ryzykiem operacyjnym i zgodność z regulacjami.
Piotr Benke, CTO, IBM Polska i Kraje Bałtyckie

3. Wyzwania prawne i regulacyjne dla AI w bankach

Istotną barierą dla wdrażania sztucznej inteligencji w sektorze bankowym jest trudność stosowania aktualnych przepisów i wytycznych nadzoru w kontekście tej przełomowej technologii. W trakcie spotkania zarysujemy kluczowe ryzyka prawne i regulacyjne związane ze sztuczną inteligencją oraz wskażemy sposób ich mitygacji – za pomocą mechanizmów kontraktowych, jak i odpowiednich procesów lub środków technicznych.
Piotr Kaniewski, Associate, SSW Pragmatic Solutions

Miejsce:

Kancelaria SSW Pragmatic Solutions
Rondo ONZ 1, Warszawa, Biurowiec Rondo 1 – 12. piętro

Zobacz relację z poprzednich warsztatów:

Organizatorzy cyklu spotkań

Warsztaty Business Meets IT: Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym

Warsztaty Business Meets IT: Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym

Partner cyklu spotkań

Warsztaty Business Meets IT: Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym
 
 
 
 
 

 

Zarejestruj się i weź udział w warsztatach:

Dziękujemy za zainteresowanie, ale rejestracja na warsztaty została zakończona. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji