W czerwcu 2018 r. ukaże się IV edycja Raportu ITwiz Best 100 „Ranking firm IT i analiza potrzeb klientów branży ICT”.
Zgłoś firmę, którą reprezentujesz do rankingu. Poproś o dostęp do bezpłatnej ankiety redakcyjnej. Napisz do: Teresa.Kulik@itwiz.plGwarantujemy dotarcie do członków zarządów (CEO, CIO, CSO, CFO) oraz dyrektorów IT największych polskich firm ze wszystkich kluczowych sektorów gospodarki, w tym 700 członków społeczności CIONET POLSKA i 100 Klubu CSO.

Serdecznie zapraszam do udziału.
W razie pytań proszę o kontakt.
Adam Jadczak, Redaktor Naczelny ITwiz
Adam.Jadczak@itwiz.pl
514 020 777

Zaprezentujemy wyniki finansowe firm IT działających w Polsce w ponad 40 kategoriach:
• Największe firmy IT działające w Polsce w roku 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług doradztwa IT w Polsce w roku 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce w roku 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2017
• Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług outsourcingu, hostingu i managed services w Polsce w roku 2017
• Firmy o największych przychodach ze szkoleń w Polsce w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży oprogramowania w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży oprogramowania własnego w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży systemów ERP w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży aplikacji mobilnych, webowych i portali internetowych w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży systemów Contact Center 2017
• Firmy o największej sprzedaży systemów zarządzania drukiem i obiegiem dokumentów w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży rozwiązań do wirtualizacji w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży gier komputerowych w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży oprogramowania firm trzecich w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży sprzętu IT w roku 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży sprzętu własnego w roku 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży systemów pamięci masowych 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań sieciowych 2017
• Firmy o największych przychodach ze sprzedaży sprzętu firm trzecich w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2017
• Firmy o największych przychodach z sektora edukacji i R&D w roku 2017
• Firmy o największej sprzedaży do sektora bankowości i finansów w roku 2017
• Firmy o największych przychodach z sektorów: telekomunikacja, media i IT w roku 2017
• Firmy o największych przychodach z sektora przemysłowego w roku 2017
• Firmy o największych przychodach z sektora utilities w roku 2017
• Firmy o największych przychodach z sektora usług w roku 2017
• Firmy o największych przychodach z sektora handlu w roku 2017
• Firmy o największych przychodach z sektora transportu, logistyki i spedycji w roku 2017
• Firmy o największych przychodach z sektora opieki zdrowotnej w roku 2017
• Firmy IT o największym zysku brutto w roku 2017
• Firmy IT o największym udziale zysku brutto w przychodach w roku 2017
• Firmy IT o największym wzroście przychodów w roku 2017
• Firmy IT o największym spadku przychodów w roku 2017
• Przychody największych grup kapitałowych w branży IT i ich spółek zależnych