Polityka prywatności ITwiz Media Group sp. z o.o.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wersja 5.0, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

1. Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka“) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez ITwiz Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), tj.:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, tj. korzystasz z serwisu internetowego www.itwiz.pl („Strona Internetowa”), w tym bierzesz udział w ankietach organizowanych za pośrednictwem Strony Internetowej lub korzystasz z funkcjonalności dostępnych dla niezarejestrowanych użytkowników w ramach serwisu internetowego www.cxohub.pl;
 • jesteś Użytkownikiem „Platformy BEST” („Platforma”), tj. zarejestrowałeś konto na Platformie lub korzystasz z Platformy bez opcji rejestracji konta albo wypełniłeś/-aś formularz kontaktowy dostępny na Platformie;
 • jesteś Członkiem Społeczności CXO HUB („Społeczność CXO HUB”), tj. zarejestrowałeś się w serwisie internetowym www.cxohub.pl („Platforma CXO HUB”);
 • jesteś Użytkownikiem aplikacji mobilnej ITwiz (Aplikacja Mobilna);
 • jesteś Klientem, tj. kupujesz Magazyn ITwiz, w szczególności za pośrednictwem naszego sklepu internetowego Kiosk ITwiz, bierzesz udział w organizowanych przez nas konferencjach, webinarach i szkoleniach itp.;
 • jesteś Uczestnikiem Konkursu, tj. bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach;
 • jesteś Przedstawicielem Klienta, tj. reprezentujesz Klienta;
 • jesteś Kontrahentem, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi lub korzystasz z naszych usług,
 • jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz Kontrahenta;
 • jesteś Odbiorcą marketingu, tj. kierujemy do Ciebie nasze działania marketingowe, w tym Newsletter.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

ITwiz Media Group sp. z o.o.
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
e-mail: prywatnosc@itwiz.pl
(„my”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na ww. adres e-mail.

3. Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem naszej Strony Internetowej lub Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej, zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej lub Aplikacji. Są to w szczególności informacje podawane przez Ciebie w formularzu rejestracji konta, w formularzu kontaktowym zamieszczonym na Platformie, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Platformy, zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie z Platformy. Są to w szczególności informacje podawane przez Ciebie w formularzu rejestracji konta, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Członkiem Społeczności CXO HUB, zbieramy informacja podane przez Ciebie podczas rejestracji oraz podczas korzystania z funkcjonalności Społeczności CXO HUB, w tym w szczególności w celu oferowania materiałów oraz organizowania wydarzeń.

Jeżeli jesteś Klientem lub Przedstawicielem Klienta, zbieramy informacje zapisywane w trakcie składania przez Ciebie zamówień, ich realizacji a także rejestracji konta lub udziału w konferencji czy szkoleniu. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, informacje dotyczące zamówień.

Jeżeli jesteś Uczestnikiem konkursu, zbieramy informacje podane nam przez Ciebie w czasie rejestracji oraz dane związane z Twoim udziałem w konkursie (np. treść odpowiedzi).

Jeżeli jesteś Kontrahentem zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Odbiorcą Marketingu zbieramy informacje przekazane nam przez Ciebie, np. adres e-mail podany w czasie rejestracji do Newslettera.

4. Powiadomienia Web Push

Użytkownicy korzystający ze Strony Internetowej mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o naszych artykułach, rozwiązaniach i wydarzeniach z użyciem technologii Web Push („Powiadomienia”), stając się w wyniku wyrażonej zgody subskrybentami Powiadomień („Subskrybenci”).

Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie Powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „Tak”, „Otrzymuj powiadomienia PUSH” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).

Subskrybenci Powiadomień będą je otrzymywać także wtedy, gdy nie będą mieli otwartej w przeglądarce witryny itwiz.pl. Powiadomienia wyświetlane są przy prawej krawędzi ekranu, mają tytuł i ikonkę z naszym logo, opcjonalną krótką treść, w tym informację marketingową oraz są „klikalne”, tzn. kliknięcie na nie lewym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie w nowej zakładce przeglądarki.

Zgoda na otrzymywanie Powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
Technologię Web Push dostarcza nam firma OneSignal (OneSignal. 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403). Z Polityką prywatności OneSignal można zapoznać się tutaj.

5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Aplikacji Mobilnej ITwiz, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową, Platformą CXO lub aplikacją Mobilną;
 • w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Platformy, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu umożliwienia nam świadczenia za pośrednictwem Platformy usług drogą elektroniczną w zakresie, w jakim Spółka udostępnia Użytkownikowi Platformy treści, usługi lub funkcjonalności Platformy, w tym w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi konta na Platformie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, takich jak kontakt oraz obsługa wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także w celu administrowania (zarządzania) Platformą, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami oraz w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  – w celach marketingowych i promocyjnych Spółki oraz partnerów Spółki, z którymi współpracuje ona w ramach prowadzenia Strony Internetowej, w tym w celu kierowania informacji handlowych i prowadzenia w tym zakresie działań marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym elektronicznie oraz telefonicznie,
  – w przypadku podania danych osobowych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeżeli jesteś Członkiem Społeczności CXO HUB, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • w celu umożliwienia nam świadczenia za pośrednictwem Społeczności CXO HUB usług drogą elektroniczną w zakresie, w jakim Spółka udostępnia Członkowi Społeczności CXO HUB treści, usługi lub funkcjonalności Społeczności CXO HUB, w tym w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi konta w Społeczności CXO HUB, w tym dostęp do materiałów, artykułów oraz wydarzeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem Platformy CXO HUB, relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami;
 • w celu realizacji działań marketingowych prowadzonych na podstawie Twojej odrębnej zgody, np. wykorzystując Twój wizerunek z fotorelacji z konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Klientem lub Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami;
 • w celu realizacji działań marketingowych prowadzonych na podstawie Twojej odrębnej zgody, np. wykorzystując Twój wizerunek z fotorelacji z konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta lub Kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi;
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji działań marketingowych prowadzonych na podstawie Twojej odrębnej zgody, np. wykorzystując Twój wizerunek z fotorelacji z konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Uczestnikiem Konkursu, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z organizacją i rozstrzygnięciem konkursu, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami;
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej i dokumentacji związanej z organizacją konkursu;
 • w celu realizacji działań marketingowych prowadzonych na podstawie Twojej odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Odbiorcą marketingu, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, o ile jesteś jednocześnie naszym Klientem, Kontrahentem lub ich Przedstawicielem, bądź Uczestnikiem Konkursu;
 • w celu realizacji działań marketingowych prowadzonych na podstawie Twojej odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Komu udostępniamy Twoje dane?

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in.
 3. naszym Kontrahentom, jeżeli zbieramy dane w ramach wspólnie realizowanych projektów (w tym w szczególności w ramach wydarzeń w Społeczności CXO HUB) lub projektów realizowanych przez nas na zlecenie naszych Kontrahentów.
 4. naszym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzenia Strony Internetowej.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej lub Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Platformy lub Członkiem Społeczności CXO HUB, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane i w których są przetwarzane. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak dochodzenie roszczeń czy obrona przed roszczeniami. Jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji celu, którego dotyczyła, ale nie dłużej niż do momentu jej wycofania.

Jeżeli jesteś Klientem, Kontrahentem, ich Przedstawicielem lub Uczestnikiem Konkursu przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Jeżeli jesteś Odbiorcą marketingu, przechowujemy Twoje dane przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a w przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej wycofania.

8. Jakie prawa Ci przysługują?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonych prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych;

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail prywatnosc@itwiz.pl lub iod@itwiz.pl.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie?

Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej Kontrahenta).