XXIV Forum Teleinformatyki: „System informacyjny państwa i obywatela”


Szczegóły wydarzenia


Dwudniowe obrady to: 8 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny. W tym roku Forum poświęcone zostanie sprawność i skuteczność nowoczesnego państwa, we wszelkich aspektach działania, zależna jest od sprawnie działających tytułowych systemów informacyjnych państwa i obywatela. Ich sprawność gwarantują starannie planowane i realizowane procesy modernizacyjne, sięgające po nowe metody, narzędzia i usługi, również te tworzone poza administracją publiczną. Nie da się bowiem budować nowoczesnego systemu informacyjnego bez efektywnej współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców i obywateli.

Forum Teleinformatyki adresowane jest do środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłym roku w Forum uczestniczyło 483 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych. Od 24 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z efektywnym wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym w usprawnianiu usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną.

Komitet Honorowy tegorocznego Forum tworzą: Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXIV Forum są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Z kolei honorowy Patronat nad sesją dedykowaną administracji terenowej objęli: Bohdan Paszkowski (Wojewoda Podlaski), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), dr hab. inż. Waldemar Izdebski (Główny Geodeta Kraju), dr Tomasz Nowacki (Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego). Patronem sesji ubezpieczeniowej jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Forum otworzą wystąpienia: Marka Zagórskiego – Ministra Cyfryzacji oraz dra Dominika Rozkruta – Prezesa, obchodzącego w tym roku stulecie Głównego Urzędu Statystycznego, które zostaną wygłoszone w inauguracyjnej sesji „SYSTEM INFORMACYJNY PAŃSTWA I OBYWATELA – SZANSE I BARIERY”.

Druga sesja pt. „INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW” poświęcona będzie przedstawieniu najciekawszych, kluczowych dla funkcjonowania państwa projektów informatycznych, realizowanych przez administrację rządową. W bloku „Rozszerzamy Horyzonty” przedstawione zostaną projekty realizowane przez Narodowy Bank Polski.

Trzecia sesja „INFORMACYJNE SYSTEMY UBEZPIECZENIOWE: BAZA DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH” będzie dedykowana systemom ubezpieczeniowym, które są źródłem zarówno sprawdzonych rozwiązań informatycznych, jak i rozległej wiedzy o społeczeństwie.

Sesja czwarta „WSPÓLNA INFRASTRUKTURA PAŃSTWA – ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO, INTEROPERACYJNOŚĆ, TECHNOLOGIE” będzie ważnym technologicznym  głosem w tworzeniu stabilnego modelu wykorzystania metod i środków informatyki w budowie nowoczesnego państwa.

Sesję piątą, poświęconą umiejętnościom i kompetencjom informatycznym, przygotowuje i poprowadzi Rada ds. Kompetencji Sektora IT.

Pierwszy dzień Forum zakończy tradycyjnie „Noc architektów”, czyli prowadzona w klubowej atmosferze, pogłębiona dyskusja na temat gorącego ostatnio tematu „Czyje są ‘MOJE’ dane”. Jednym z jej uczestników będzie dyr. Piotr Drobek z UODO, uznany specjalista z zakresu RODO.

W drugim dniu Forum odbędą się trzy sesje równoległe: FORUM MŁODYCH MISTRZÓW – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, cyfrowa modernizacja Polski”, FORUM NOWYCH IDEI –oraz FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ – „Złote usługi i praktyki do wzięcia”.

Zwieńczeniem programu Forum będzie tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny „TRANSFORMACJA INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ PAŃSTWA – CYFRYZACJA PAŃSTWA – REFLEKSJE PO I POŁOWIE KADENCJI”.

Na Forum zostaną wręczone: Nagroda im. Marka Cara i „Złotego Herolda”. Lista laureatów z poprzednich lat: www.forumti.pl

Wszyscy Uczestnicy Forum, oprócz materiałów konferencyjnych, otrzymają certyfikat potwierdzający merytoryczny udział w konferencji.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie www.forumti.pl.

Podobne