Magazyn ITwiz 11-12/2020

28.00  z VAT

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 28.00 

Wydanie regularne Magazynu ITwiz nr. 11-12/2020.

Wstępniak

To nie jest typowe, aby na okładce meldowała się redakcja. Powody trzeba uzasadnić. Nasza redakcja pragnie podziękować za wspólnie spędzony trudny rok.

Dobrze było krzesać optymizm, upowszechniając Państwa doświadczenia oraz pomysły na przezwyciężenie niespodziewanego kryzysu. I podpierać się Państwa optymizmem oraz nadzieją. Naprawdę, dobrze się pisze w dobrym towarzystwie – mam tu na myśli społeczność ITwiz, do której magazyn dociera, dla której jest. Pragniemy również spojrzeć Państwu w oczy przed 2021 rokiem. Nadzieja podpowiada, że będzie pierwszy rok nowej normalności po opanowaniu pandemii chińskiego wirusa – ale i rok prawdy.

Dla nas będzie to rok rozwijania nowych inicjatyw, takich jak społeczność CXO HUB i Cloudrunner, cykl konferencji Data Road, konkursy CXO of the Year oraz Cloud Fame, a także wzmocniona i odświeżona edycja raportu „ITwiz Best 100”. Proponujemy nowe formuły i formaty docierania do uczestników społeczności ITwiz i jej rozbudowy. Mamy mocne podstawy, by sądzić, że to będą działania, które dobrze wesprą Państwa w roku 2021 – roku wytężonej pracy na nowych warunkach. Zatem pojawiamy się na okładce, również po to, aby tym planom na 2021 dać naszą twarz. To nie są anonimowe przedsięwzięcia.

W czasach, kiedy na rynku medialnym redakcja to coraz częściej element wtórny i pomocniczy w stosunku do zautomatyzowanych fabryk, leadów marketingowych, odtwórczy mechanizm kompilowania, kopiowania i powielania informacji, ITwiz zamierza budować swoją siłę i pozycję. Będziemy nadal dostarczać Państwu oryginalne, unikalne informacje i wiedzę. Mamy, jako redakcja, indywidualne zakresy tematów i zainteresowań, ale mamy też siłę zespołu, zasób dziś na rynku medialnym deficytowy, lecz pozwalający wspólnie weryfikować i doskonalić pomysły oraz przekazywane informacje.

Dążymy do tego każdym artykułem i każdym wydaniem „ITwiz”. Co w aktualnym? Najbardziej gorący temat w technologii dotyczy prognozowania rozwoju sytuacji pandemicznej. Franciszek Rakowski z ICM UW, szef zespołu pracującego nad najważniejszym polskim modelem prognozującym rozwój pandemii, obszernie komentuje i interpretuje jego prace, odsłaniając kulisy, ale i postulując przyszłe konieczne działania po stronie państwa w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Czytelnikom pragniemy polecić także dwie rubryki poświęcone nowym książkom. Kto szuka wiarygodnej rekomendacji do lektury – niech czyta recenzje, zachwyty i krytyki Ireneusza Piecucha i Jaromira Pelczarskiego. Kolejne inspirujące historie cyfrowych transformacji przedstawiają w tym wydaniu Adam Kasperowicz, CIO w Grupie VAN oraz Zefiryn Tora, CIO w MyBenefit. Prezentujemy także obszerną relację ze spotkania CXO HUB o podejściu Responsible AI, którego bohaterem był prof. Przemysław Biecek. To kluczowa w Polsce osoba, jeśli chodzi o propagowanie tego z dużym prawdopodobieństwem najważniejszego dziś trendu w AI i ML. Garść innych trendów z tego obszaru również przytaczamy – w formule HOT or NOT w AI/ML.

A trzeci z powodów okładkowej sesji redakcji ITwiz dotyczy relacji osobistych, które uległy
w pandemii COVID-19 zamrożeniu. Brakuje spotkań na żywo. Dlatego tą drogą składamy Państwu, Naszym Drogim Czytelnikom, życzenia. Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, powrotu w Nowym Roku, 2021 roku do normalności, choćby i była to – nowa normalność.

Redakcja ITwiz

Spis treści

BIZNES
• Krajowe startupy radzą sobie w kryzysie całkiem dobrze
• Rynek ERP w Polsce: światła i cienie oraz spojrzenie w przyszłość
• Efekt Motyla, czyli o kocie i elektrycznych gitarach
• W królestwie ślepców – jednooki jest królem, czyli kamień z Rosetty dla nieprzewidywalnej przyszłości
• Wyścig o cyfrową supremację
• Cyfryzacja to proces, którego nie da się już zatrzymać

CDO
• Aby dobrze zanalizować jeden scenariusz rozwoju pandemii trzeba puścić wiązkę nawet kilkuset przebiegów

CIO
• Efektem transformacji chmurowej zawsze jest przełom biznesowy
• Antykorupcja wymaga budowania świadomości zasad
• Prawne aspekty cyfrowych środków terapeutycznych

CXO HUB
• SYLWETKA: Cyfrowy kontratak Grupy VAN
• Debata CXO HUB: w drodze do Responsible Artificial Intelligence
• HOT or NOT zimne i gorące technologiczno-biznesowe trendy w AI/ML

PROGRAMIŚCI
• Kierunki rozwoju Frontend Developmentu
• Kobiety w IT coraz odważniej łamią stereotypy

RYNEK
• DBR77.com – czas na zmianę zasad działania na rynku robotów
• Najważniejszą zmianą tego roku jest fakt, że szybko rośnie liczba projektów digitalizacyjnych
• Koronawirus odpowiedzialny za imponujące przyśpieszenie branży technologicznej
• Fundusz Mid Europa Partners kupuje polski oddział Sage i markę Symfonia
• Cisco prezentuje szereg innowacji platformy Webex ułatwiających pracę w modelu hybrydowym

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 11-12/2020 od 22 grudnia 2020 roku.