Wydanie jubileuszowe ITwiz: 30 lat transformacji branży IT w Polsce

59.00  z VAT

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 59.00 

Wydanie jubileuszowe ITwiz 4/2019:
30 lat transformacji branży IT w Polsce

Wstępniak

W roku 2019 mija 30 lat od początku procesu transformacji w Polsce i gwałtownego rozwoju nowego ustroju. Polska branża IT od początku była na czele, rozwijała się w sposób zdumiewająco szybki, była czele fali wzrostu prywatnej inicjatywy. Wszystkim pomagała osławiona „ustawa Wilczka”, która weszła w życie 1 stycznia 1989 roku. Zalegalizowała ona prywatną działalność gospodarczą. Funkcjonowała na zasadach: „co nie jest zakazane, jest dozwolone” i „pozwólcie działać”. Dopiero 12 lat później zastąpiło ją Prawo działalności gospodarczej.

Pod koniec lat 80-tych XX wieku mieliśmy do czynienia z przedsiębiorstwami polonijnymi, jednostkami innowacyjno-wdrożeniowymi albo zakładami rzemieślniczymi. Po roku 1989 pojawiły się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, a na początku lat 90-tych także oddziały zachodnich koncernów. Dziś Polacy zakładają firmy na całym świecie, wiele z nich w Krzemowej Dolinie. Coraz więcej z nich koncentruje się wręcz na sprzedaży poza granicami Polski.

30 lat temu nie było standardów, procedur, organizacji. Królowała improwizacja, wirtuozeria i niczym nieskrępowana wiara w sukces. Rynek rozwijał się bardzo dynamicznie, a wszystkim wydawało się, że mają więcej czasu. Dziś mówimy o zarządzaniu projektami, programami, portfelami projektów, ROI, organizacjach projektowych, metodach zwinnych prowadzenia projektów, kulturze innowacji, łączeniu zespołów IT z biznesem, cyfrowej transformacji…

Do roku 1994 nie było w Polsce nawet ochrony praw autorskich, a część z nas pamięta, że oddając czystą kasetę magnetofonową można było następnego dnia odebrać, przegrany z płyty CD, najnowszy album ulubionego wykonawcy. Można było też po prostu zgrać go z radia, ponieważ był puszczany bez przerw na wiadomości czy reklamę. Tymczasem dziś w Unii Europejskiej rozważana jest ochrona praw osoby, która stworzyła plik 3D pozwalający na druk obiektu przestrzennego. Otrzymać miałaby ona dodatkową ochronę ponad tę wynikającą z samego tylko prawa autorskiego. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zwróciła też uwagę na ciekawy, lecz skomplikowany aspekt druku przestrzennego: odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez wydrukowany przedmiot!

Numer specjalny ITwiz poświęcony jest “symbolicznemu” 30-leciu branży IT w Polsce, która dynamicznie zaczęła się rozwijać właśnie po roku 1989. Dla nas to także jubileusz 5-lecia istnienia magazynu ITwiz, choć sama redakcja jest o rok starsza.

Większość numeru poświęcimy perspektywom rozwoju polskich firm IT i samej branży IT w Polsce w kolejnych latach. Oceniamy stan obecny (m.in. wielkość i wartość rynku IT w Polsce, udział w PKB, jego strukturę i specyfikę), ale dokonujemy także porównania rynku polskiego z najbardziej innowacyjnymi rynkami –izraelskim i fińskim. Z kolei uczestnicy naszej jubileuszowej debaty wskazują na najważniejsze bariery i zagrożenia rozwoju rynku IT w Polsce (edukacja, rynek publiczny, otoczenie prawne, finansowanie innowacji, elastyczność rynku pracy, wsparcie państwa w promocji firm IT). O wypowiedź poprosiliśmy też ekspertów – filozofów, futurologów, ekonomistów, profesorów uczelni technicznych…

Serdecznie zapraszamy do lektury,
Adam Jadczak
redaktor naczelny ITwiz

Spis treści

• Produkt krajowy brutto Polski w latach 1995-2018, w tym wydatki na informację i komunikację oraz edukację
• Wielkość rynku IT w Polsce w latach 2006-2018 wg IDC Poland
• Wielkość PKB w Polsce w latach 2006-2018
• Wielkość rynku IT w Polsce w latach 2006-2018
• Wielkość rynku IT w Polsce w latach 2006-2018
• Wydatki na IT w Polsce w relacji do PKB w latach 2006-2018
• Nakłady wewnętrzne na badania naukowe i prace rozwojowe, w tym w sektorze rządowym, przedsiębiorstw i szkolnictwa wyższego w latach 2000-2017
• Nakłady wewnętrzne na B+R w relacji do produktu krajowego brutto w latach 2000-2017
• Nakłady na działalność innowacyjną ogółem w latach 2010-2017
• Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji produktowych lub procesowych w przemyśle oraz w sektorze w latach 2010-2017
• Liczba studentów w Polsce w latach 2010-2018
• Absolwenci szkół wyższych kierunków przyrodniczych, technicznych i IT na 1000 mieszkańców w latach 2000-2018
• Udział gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w latach 2004-2018
• Udział gospodarstw domowych wyposażonych w komputery stacjonarne lub przenośne w latach 2004-2018

• Bez własnych, innowacyjnych produktów Polska nie stanie się naprawdę bogatym krajem
• Kluczowe elementy narodowego systemu innowacji Izraela
• Silicon Wadi, czyli izraelska druga Dolina Krzemowa
• Finlandia: od jednego giganta do ekosystemu firm IT
• Kluczowe kierunki europejskiej strategii cyfrowej
• Najważniejsze centra innowacyjności przesuwają się na Wschód
• Jak wychować w Polsce jednorożca?
• Jaka jest naprawdę innowacyjność polskich firm
• Aniele Biznesu, stróżu mój…

• O zmianach, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 30 latach na polskim rynku IT, co branża IT i otoczenie rynku powinno zrobić, aby szybciej się rozwijać, kończącej się przewadze opartej na cenie i jakości oraz poszukiwaniu nowego „paliwa” do rozwoju polskiego sektora IT rozmawiamy z przedstawicielami Avaya Poland, BNP Paribas, Cisco Systems Poland, Dimension Data, EIP, Gartner Poland, Hewlett Packard Enterprise, Idea Bank, Innergo Systems, itelligence, Inter Cars, KGHM Polska Miedź, LUX MED, Microsoft, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, PKO BP, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

• Edukacja, głupcze!
• „Krótka” historia początków branży IT w Polsce
• Od upowszechniania komputerów do powszechnego dostępu do AI
• Windows Server 2019 doskonale wpisuje się w dzisiejsze trendy IT
• Zmienna rola CIO: królestwo krótkotrwałe, ale królowie ciągle mają apetyt
• Od elektronicznych faksów do zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji
• „Taki mamy klimat” w serwerowni, czyli wieczna wiosna w branży IT
• Rozwój rynku data center i usług cloud computing w Polsce
• Trendy w Centrum Danych
• Polska międzynarodowym centrum operacyjnym dla loterii

• Perspektywy cyfrowej transformacji polskiej gospodarki
• Koniec cyfrowej rewolucji, czas na długotrwałe wartości i globalne rozwiązania
• Testujemy, sprawdzamy i weryfikujemy granice nowych technologii
• Długofalowo z rozwiązań AI skorzystają wszyscy
• Współistnienie ludzi i sztucznej inteligencji, czyli zrównoważony rozwój 4.0
• Nowe technologie w służbie cyfrowej transformacji
• Od sprzedaży infrastruktury IT do subskrypcji oprogramowania i przychodu odnawialnego
• W jaki sposób obecne technologie mogą sprostać wyzwaniom biznesu
• Przyszłość technologii: atomowe środowisko IT
• Chcemy wpływać na rozwój rynku usług cloud computing
• Rozwiązujemy problemy biznesowe naszych klientów

Możliwości inwestycyjne i rozwojowe najbardziej perspektywicznych – wg inwestorów – polskich miast
1. Lublin, brama na Wschód
2. Trójmiasto: wzrost PKB i wyników finansowych przedsiębiorstw
3. Warszawa, najlepsza infrastruktura i najdroższe czynsze
4. Krakowski krajobraz biznesowy
5. Wrocław, Wenecja Północy i miasto technologii
6. Poznań, dobre miejsce do pracy i życia
7. Łódź, miasto o dynamicznym rozwoju
8. Szczecin, coraz więcej firm z kapitałem zagranicznym