Dotarcie do osób decydujących o inwestycjach IT

Rozpoczęliśmy prace nad projektem ITwiz Best100 edycja 2018. Jest to nasz projekt z kategorii: Best of the Best:)

Raport ITwiz BEST 100 to ukazujący się od 4 lat autorski ranking prezentujący wyniki branży IT w ujęciu tabelarycznym oraz zawierający wyniki badania przeprowadzonego na grupie CIO dotyczącego analizy potrzeb kupujących rozwiązania ICT. Publikacja to 200 stron rzetelnej wiedzy, prezentujących kondycję branży IT z uwzględnieniem zmian w koniunkturze. Jest to projekt ekspercki opracowany przez cenionego dziennikarza IT w Polsce – Adama Jadczaka oraz ekspertów zarządzających IT w największych przedsiębiorstwach i instytucjach w Polsce.

Prezentujemy wyniki dostawców IT w tabelach głównych oraz w poszczególnych sektorach rynku: publicznym, finansowym, przemysłowym, utilities, handlu i usługach, transporcie, logistyce i spedycji oraz telekomunikacji i mediach. Uzupełnieniem będzie relacja z debaty z osobami zarządzającymi działami IT polskich przedsiębiorstw oraz prezesami firm IT o cyfrowym biznesie.

BEST 100 to źródło rekomendacji dla szukających informacji na temat dostawców IT w poszczególnych sektorach rynku.

Dotarcie do osób decydujących o inwestycjach IT

7 000 egz. dotrze do 5 000 członków zarządów oraz dyrektorów IT największych polskich firm ze wszystkich kluczowych sektorów gospodarki, między innymi do 700 CIO w tym ponad 460 członków społeczności CIONET POLSKA, 3 000 CFO i dyrektorów finansowych, członków Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” oraz 200 CSO społeczności CSO Council.

Projekt podzieliliśmy na 4 etapy: 2 badania redakcyjne, debatę, raport drukowany i w wersji cyfrowej.
Zachęcamy do kontaktu z biurem reklamy. Pomożemy dobrać odpowiednią formę promocji.

1 etap projektu (luty 2018) 2 badania redakcyjne

Dotarcie do osób decydujących o inwestycjach IT

Pierwsze badanie kierujemy do firm IT w Polsce – na podstawie ankiet zaprezentujemy wyniki finansowe za 2017 rok w podziale na ranking główny oraz kategorie branżowe i produktowe.

Przykładowe tabele:
• Tabela: 100 największych firm IT działających w Polsce
• Tabela: Firmy IT działające w Polsce
• Tabela: Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce
• Tabela: Najwięksi dystrybutorzy rozwiązań IT w Polsce
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań sieciowych
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań pamięci masowych, backupu i archiwizacji
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa

Na tej stronie możesz sprawdzić pełną listę tabel:
https://itwiz.pl/produkt/raport-itwiz-best100-edycja-2017/

Drugie badanie kierujemy do CIO/dyrektorów IT największych przedsiębiorstw i instytucji publicznych w Polsce – na podstawie zebranych ankiet opublikujemy analizę badania i infografikę przedstawiającą priorytety wydatków na technologie informatyczne polskich przedsiębiorstw.

2 etap projektu (maj 2018) debata redakcyjna
Dotarcie do osób decydujących o inwestycjach IT

Debata z osobami zarządzającymi działami IT polskich przedsiębiorstw oraz prezesami firm IT. Podczas tegorocznej debaty poruszamy tematy związane z cyfrowym biznesem:

 • W jaki sposób dostępne narzędzia IT mogą wspierać biznes? Jakie są to narzędzia?
 • Jaką rolę w cyfryzacji biznesu odgrywają technologie takie, jak: Sztuczna Inteligencja, Uczenie
  Maszynowe, zaawansowana analityka, platformy cloud computing, Distributed Ledger (Blockchain),
  IoT i technologie wdrażane w ramach projektów Przemysłu 4.0?
 • Jaką strategię powinien przyjąć CIO/dyrektor IT w cyfryzacji biznesu i jaka powinna być jego rola?
 • W jaki sposób ułożyć współpracę między IT a biznesem w tego typu projektach?
 • Czy polskie organizacje są gotowe na innowacje? Czy chętnie podejmują ryzyko, które jest nierozerwalne
  z innowacjami? Czy mają procesy wewnętrzne, które dają przestrzeń na wdrożenie innowacji?
  Czy motywują pracowników do pracy z i nad innowacjami?

3 etap projektu (czerwiec 2018) – publikacja raportu

Dotarcie do osób decydujących o inwestycjach ITGłówne działy raportu:

 • Sektor IT – wyniki firm IT oraz perspektywy rozwoju branży IT w ciągu 12 miesięcy.
 • Strategie CIO dotyczące rozwoju i priorytetów jeśli chodzi o IT w najważniejszych sektorach
  gospodarki
 • NOWOŚĆ Cyfrowy CFO – opracowany przy współpracy z Klubem DIALOG, zrzeszającym dyrektorów finansowych.
 • Innowacyjność polskiej gospodarki – na jakie innowacje powinniśmy stawiać w Polsce.

Formy współpracy

Dotarcie do osób decydujących o inwestycjach IT

 • Executive Viewpoint – wywiad dotyczy strategii firmy, wprowadzanych nowości, planów rozwoju, etc. Przeprowadzany jest przez redaktora ITwiz z osobą reprezentującą dostawcę IT.
 • Advertorial – prezentacja rozwiązań IT, technologii oraz produktów i przedstawienie korzyści biznesowych.
 • Komentarz eksperta – wypowiedź przedstawiciela firmy w odniesieniu do artykułu redakcyjnego lub pod wybraną tabelą rankingową.
 • Partner raportu – promocja wizerunkowa i prezentacja wiedzy merytorycznej.
 • Partner sektora – promocja wizerunkowa i prezentacja wiedzy merytorycznej w ramach wybranego sektora (administracja publiczna, banki, finanse, telekomunikacja, media, przemysł, utilities, handel, transport i logistyka, opieka zdrowotna, edukacja, R&D).
 • Partner debaty – udział w debacie przedstawiciela firmy IT.
 • Reklama wizerunkowa

Dotarcie do osób decydujących o inwestycjach ITJeśli chcesz otrzymać indywidualną ofertę skontaktuj się z nami:

Marta Komar (Makowska)
biuro reklamy
marta.komar@itwiz.pl
+48 692 364 900

Oskar Zalesiński
biuro reklamy
+48 880 282 042
oskar.zalesinski(at)itwiz.pl

Adam Jadczak
redaktor naczelny
adam.jadczak@itwiz.pl
+48 514 020 777