CIOPREZENTACJA PARTNERA

Alternatywa dla publicznej chmury obliczeniowej i to we własnym centrum danych? Tak, to możliwe

Promocja

Model chmury obliczeniowej jest obecnie fundamentem większości inicjatyw związanych z rozwojem środowisk informatycznych w firmach na całym świecie. W nierozerwalny sposób wpisuje się więc w większość projektów biznesowych. Nie oznacza to jednak, że chodzi tu wyłącznie o usługi oferowane w oparciu o infrastrukturę globalnych dostawców.

Alternatywa dla publicznej chmury obliczeniowej i to we własnym centrum danych? Tak, to możliwe

Nikt nie przeczy dziś, że model chmury obliczeniowej może stać się źródłem konkretnych korzyści związanych z wdrażaniem oraz użytkowaniem zasobów IT. Stanowi on bowiem rozwinięcie koncepcji usługowego podejścia do IT. Jest to nic innego niż forma dzierżawy rozwiązań obejmujących różne warstwy infrastruktury IT. Istotą koncepcji usług chmurowych jest przy tym nie tylko brak konieczności ponoszenia jednorazowych, relatywnie wysokich kosztów początkowych, ale też zapewnienie precyzyjnej rozliczalności kosztów wykorzystywanych usług w zależności od ich faktycznego zużycia. Warto dodać, że w przeszłości to właśnie kwestie finansowe były postrzegane jako kluczowe źródło korzyści oczekiwanych po modelu chmury obliczeniowej.

Niższe koszty to nie wszystko

Dziś wiadomo, że migracja firmowych systemów i aplikacji do infrastruktury zbudowanej w oparciu o zasoby publicznej chmury obliczeniowej może stać się źródłem dodatkowych wartości biznesowych i użytkowych. Aspekt kosztowy jest tylko jednym z nich. Praktyka pokazuje bowiem, że całkowity koszt użytkowania aplikacji lub zasobów oferowanych w modelu publicznej chmury obliczeniowej nie zawsze jest niższy niż dla alternatywnych sposobów wykorzystywania technologii IT.

Dużo większe znaczenie ma m.in. niespotykany wcześniej i możliwy za sprawą modelu chmury obliczeniowej stopień skalowania zasobów w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby. Jednocześnie, chmura obliczeniowa pozwala na elastyczne gospodarowanie zasobami, które nie są przywiązane do konkretnych obszarów lub aplikacji.

„Upowszechnienie pracy zdalnej uwidoczniło „dług technologiczny” wielu firm w kontekście zapewnienia dobrej jakości dostępu do zasobów przedsiębiorstwa przez setki, a czasem i tysiące pracowników. Do tego doszły wideokonferencje i zdalne spotkania, które też wymagają odpowiednich zasobów” – mówi Maciej Olejnik, Dyrektor Handlowy w INNERGO. „Okazało się, że szybsze w działaniu są firmy, które mogą korzystać z rozwiązań z publicznej chmury obliczeniowej. Szybkość ta przejawia się zarówno w skróceniu czasu zapewnienia dostępu do określonych rozwiązań, jak i sprawniejszego nadawania uprawnień pracownikom. To sprawia, jeszcze bardziej popularne staje się podejście usługowe w myśl filozofii Everything as a Service. Potrzebujesz narzędzia do zorganizowania spotkania wideo? Wybierasz narzędzie i korzystasz. Potrzebujesz przesłać duże pliki? Wybierasz i korzystasz. Potrzebujesz zarządzać projektem w rozproszonym zespole? Bierzesz i korzystasz. Jest to oczywiście duża wygoda, ale czy takie podejście jest w pełni bezpieczne i czy sprawdzi się w każdej organizacji? Te kwestie trzeba wnikliwie przeanalizować” – dodaje Maciej Olejnik.

W efekcie, w większości strategii rozwoju IT dominującą rolę odgrywa podejście hybrydowe zakładające łączenie w ramach jednego środowiska informatycznego zasobów udostępnianych w modelu publicznej chmury obliczeniowej z tymi, opartymi na posiadanych lokalnie rozwiązaniach sprzętowych.

Co więcej, na znaczeniu zyskuje obecnie koncepcja multicloud, której istotą jest jednoczesne wykorzystanie w ramach jednego środowiska usług cloud computing oferowanych przez różnych dostawców, dodatkowo uzupełnionych rozwiązaniami utrzymywanymi lokalnie, w tym w modelu prywatnej chmury obliczeniowej. Przydatne są tu m.in. zintegrowane rozwiązania chmury hybrydowej, które pozwalają na zapewnienie spójnego dostępu do zasobów IT, niezależnie od tego, w jakim modelu zostały one wdrożone. Takie podejście umożliwia precyzyjne sterowanie zakresem wykorzystania poszczególnych usług chmurowych i płynne dostosowywanie środowiska do zmieniających się potrzeb oraz realiów rynkowych.

Chmura publiczna nie dla każdego

Nie wszystkie organizacje mogą pozwolić sobie na wykorzystanie pełni możliwości wynikających z zakupu usług opartych na zasobach współdzielonych przez wielu użytkowników z całego świata. Jest to pochodna wielu czynników – od obaw związanych z bezpieczeństwem, dostępnością lub ciągłością działania, wysokich kosztów transmisji, przez potrzebę zapewnienia złożonych integracji lub niestandardowych funkcjonalności, na konieczności spełnienia rygorystycznych wymogów prawnych skończywszy.

W potrzeby takich firm trafiają dostępne dziś na rynku rozwiązania wzorowane na modelu publicznej chmury obliczeniowej, jednak pozbawione jego wad wynikających ze współdzielenia zasobów z innymi klientami danego dostawcy. Co więcej, rozwiązania sprzętowo-aplikacyjne zapewniające m.in. elastyczne skalowanie, samoobsługowość oraz łatwość przypisywania zasobów w sposób analogiczny do usług chmurowych, mogą funkcjonować w ramach infrastruktury IT w pełni kontrolowanej przez klientów. Takie możliwości zapewnia m.in. platforma HPE GreenLake, która może z powodzeniem stanowić podstawę dla zbudowania zintegrowanego środowiska chmury hybrydowej.

„Podejście, które reprezentuje platforma HPE GreenLake odgrywa kluczową rolę w strategii rozwoju i budowania systemów przedsiębiorstwa właśnie w modelu Everything as a Service. Wokół niej tworzony jest bowiem cały ekosystem rozwiązań dostępnych w ramach samoobsługowego portalu GreenLake Central. Zapewnia on m.in. możliwość holistycznego podejścia do budowania środowisk hybrydowych opartych na lokalnych usługach HPE GreenLake i zintegrowanych z nią usługach dostępnych w chmurze publicznej. To z kolei pozwala na sprawne podejście do popularnego trendu multicloud” – podkreśla Mateusz Turek, Senior Solution Architect w INNERGO. Według niego, wykorzystanie usług HPE GreenLake pozwala też usprawnić szereg innych obszarów związanych z funkcjonowaniem biznesowych środowisk IT. „Rozwiązania HPE GreenLake wspierają też działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa, bieżące zarządzanie, a także całościową analizę kosztów IT. Co ważne, pozwalają również na identyfikację zasobów używanych poprzez usługi chmury publicznej. Użytkownicy więc mogą korzystać z elastyczności, dynamiki, dopasowania ilości zasobów bez lub ryzyka przewymiarowania infrastruktury i zbyt kosztownej inwestycji czy niedowymiarowania środowiska i jego niedopasowania do potrzeb” – mówi Mateusz Turek.

Jak w chmurze, ale pod pełną kontrolą

Oferta usług HPE GreenLake bazuje w pełni na rozwiązaniach fizycznie umieszczonych we wskazanej przez klienta lokalizacji – w firmowej serwerowni lub centrum danych, bądź we wybranym ośrodku kolokacyjnym. Oznacza to m.in. gwarancję pełnej kontroli nad całym środowiskiem oraz przetwarzanymi w nim danymi, przy zapewnieniu jednak skalowalności i elastyczności użytkowania zasobów IT.

Jednocześnie, architektura tej platformy pozwala na elastyczne używanie dostępnych zasobów, które mogą być dowolnie przypisywane na potrzeby konkretnych obciążeń, a zarazem w łatwy sposób rozbudowywane. Dotyczy to m.in. zasobów w zakresie mocy obliczeniowej, a także pamięci masowej. Podobnie, jak w modelu chmurowym, opłaty za użytkowanie infrastruktury są naliczane w oparciu o faktyczne wykorzystanie zasobów, z zastrzeżeniem jednak możliwości indywidualnego negocjowania zasad, terminów i jednostek rozliczeniowych.

Takie podejście zapewnia również możliwość wykorzystania w pełni dostarczonych zasobów IT w sposób optymalny i bez konieczności ponoszenia kosztów przewymiarowania infrastruktury, przykładowo, na potrzeby obsługi pikowych obciążeń wynikających z sezonowości. Jest to po części możliwe za sprawą dedykowanego, gwarantowanego na poziomie kontraktu z dostawcą, nadmiarowego obszaru zasobów sprzętowych. Z drugiej strony, możliwości takiej platformy mogą być łatwo uzupełnione usługami oferowanymi w modelu publicznej chmury obliczeniowej.

Za sprawne działanie poszczególnych komponentów platformy HPE GreenLake, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji, odpowiadają specjaliści firmy HPE lub wskazanego partnera. Dzięki temu m.in. wspomniane nadmiarowe zasoby mogą być dostosowywane do trendów wykorzystania infrastruktury w danej organizacji. Podobne usługi w zakresie konfiguracji, dostawy oraz bieżącej obsługi środowisk HPE GreenLake świadczy m.in. firma INNERGO.

„HPE GreenLake to rozwiązanie, które zapewnia walory użytkowe zbliżone do modelu publicznej chmury obliczeniowej, ale może być z powodzeniem użytkowane lokalnie i z zachowaniem pełnej kontroli nad infrastrukturą – z własnej serwerowni czy kolokowanego centrum przetwarzania danych. To zapewnia elastyczność, ale i również bezpieczeństwo danych w firmie. Ten aspekt staje się coraz istotniejszy, gdy budujemy nowe rozwiązania” – twierdzi Łukasz Łukaszewski, Dyrektor Handlowy w INNERGO. „Zespół ekspertów INNERGO we współpracy ze specjalistami HPE zapewnia odpowiednie wsparcie podczas korzystania z rozwiązania, bieżącego analizowania potrzeb klienta i decydowania, przykładowo, czy w obliczu zmieniających się potrzeb niezbędne jest dostarczenie mocy obliczeniowej, a czy bardziej sprawdzi się dostawa nowych serwerów. Nie ma dwóch takich samych przypadków. Wiemy to na bazie wielu lat doświadczeń i setkach zrealizowanych wdrożeń” – zapewnia Łukasz Łukaszewski.

Sprawdzone w wielu obszarach

Jak pokazuje praktyka, kompleksowe rozwiązania sprzętowo-aplikacyjne zapewniające możliwość elastycznego konsumowania zasobów sprawdzają się m.in. na potrzeby obsługi złożonych środowisk aplikacyjnych. Przykładowo, koncern SAP we współpracy z HPE oferuje możliwość wdrożenia środowiska SAP HANA Enterprise Cloud w ramach infrastruktury klienta, ale przy zapewnieniu cech użytkowych znanych z w pełni chmurowej wersji platformy SAP Cloud Platform. Analogicznie, rozwiązania HPE GreenLake mogą stanowić też fundament dla uruchomienia lokalnej instancji platform chmurowych, w tym m.in. Microsoft Azure.

Nie brakuje też wyspecjalizowanych usług wpisujących się w konkretne wymagania względem poszczególnych warstw infrastruktury IT. I tak nowa oferta HPE GreenLake for Storage pozwala w efektywny sposób sprostać potrzebom związanym z dynamicznie rosnącymi zbiorami firmowych danych. Co ważne, dostępne w ramach tego rozwiązania, kompleksowe optymalizacje oraz algorytmy oparte na sztucznej inteligencji pozwalają przechowywać i przetwarzać dane w sposób najlepiej dopasowany do zróżnicowanych obciążeń, a zarazem – zapewniający efektywne wykorzystanie zasobów. Tym samym, usługi HPE pozwalają w szybki sposób zbudować infrastrukturę pamięci masowej o skali i wydajności dostosowanej do indywidualnych potrzeb biznesowych danej organizacji.

Bez kompromisów

W ramach oferty HPE GreenLake dostępne są też dedykowane rozwiązania wspierające realizację projektów typowych dla cyfrowej transformacji biznesu, w tym modernizację architektury aplikacji zgodnie z najnowszymi trendami. Oferowane przez firmę HPE wspólnie z partnerami rozwiązania obejmują też kompleksowe zabezpieczenie środowisk IT w myśl podejścia opartego na zerowym zaufaniu. Innymi słowy, oferta HPE uzupełniona kompetencjami lokalnych partnerów stanowi całościową odpowiedź na najbardziej aktualne potrzeby biznesowe – niezależnie od branży. Jest także świetnym przykładem rozwiązania, które stanowi efektywną alternatywę dla usług oferowanych w modelu publicznej chmury obliczeniowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *