InfrastrukturaBranża ITRynekPREZENTACJA PARTNERA

Centra danych w służbie cyfryzacji

Executive ViewPoint

DATA4, francuski operator na rynku data center, na początku tego roku poinformował o swoich planach inwestycyjnych w Polsce: za ponad 1 mld złotych zbuduje i uruchomi nowoczesny kampus centrów danych w Jawczycach pod Warszawą. Budowa na działce o powierzchni 4 ha ma potrwać do 2025 roku, a jej zwieńczeniem ma być powstanie trzech centrów przetwarzania danych o łącznej powierzchni netto 15 000 m2 i przydziale mocy na poziomie 50 MW. O szczegółach inwestycji, planie rozwoju spółki w Europie Środkowo-Wschodniej i o tym, jak wpłynie na rozwój cyfryzacji w Polsce, opowiada Adam Ponichtera, dyrektor oddziału DATA4 w Polsce.

Centra danych w służbie cyfryzacji

DATA4 podkreśla, że jest jedynym w pełni europejskim oraz wiodącym na kontynencie operatorem i inwestorem na rynku centrów danych. Inwestycja w Polsce jest dowodem na to, że planujecie jeszcze większą ekspansję na rodzimym rynku. Skąd pomysł na taki właśnie kierunek?

Polska charakteryzuje się stabilną i prężną gospodarką o jednym z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego w Europie. Jednak to nie jedyny atut. Znaczenie ma również lokalizacja naszego kraju –będąc krajem położonym w samym sercu Europy, Polska jest niezwykle atrakcyjnym krajem dla europejskiej logistyki, transportu i telekomunikacji. W szczególności aglomeracja warszawska dysponuje ogromnym potencjałem rozwoju cyfrowego i stanowi strategiczny węzeł dla połączeń między Europą Zachodnią, Wschodnią oraz Skandynawią. Konkurencyjność naszego rynku potwierdzają liczne raporty, jak choćby Tech Emerging Europe Advocates[1], według którego Polska jest jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Wszystko to sprawia, że budowa kampusu w Polsce była naturalnym krokiem w stronę zwiększenia obecności naszej firmy w regionie.

Czy to oznacza, że inwestycja w podwarszawskich Jawczycach to nie koniec Waszej ekspansji?

Bynajmniej! Dzięki pozyskaniu nowych funduszy w 2020 r. i zwiększeniu możliwości finansowania w pierwszej połowie 2021 r., planujemy przeznaczyć 1,3 mld euro na budowę 23 kolejnych centrów danych i dalsze przyspieszenie rozwoju. Wśród zaplanowanych inwestycji znajduje się kampus w Polsce oraz kolejne projekty w Skandynawii i Niemczech. Już teraz zarządzamy 25 centrami danych zlokalizowanymi we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Luksemburgu, zatem można powiedzieć, że naszym celem jest podwojenie stawki.

Nie obawiacie się jednak, że podbój nowych rynków może być trudny, biorąc pod uwagę obecność wielkich graczy z USA i Chin?

W mojej ocenie naszą największą przewagą jest elastyczność, jaką oferujemy naszym klientom. Dostosowujemy naszą ofertę do ich potrzeb – od udostępnienia pojedynczej szafy serwerowej aż po wydzielony budynek. Zdecydowanie nie proponujemy naszym klientom „rozwiązań pudełkowych”, które mogą się okazać dla nich zbyt wystandaryzowane – stawiamy na skalowalność. To dość istotne, także biorąc pod uwagę skalę działania firm, do których kierujemy naszą ofertę. Zdecydowanie nie są to tylko korporacje czy firmy międzynarodowe, ale też podmioty administracji publicznej, czy małe i średnie przedsiębiorstwa, które często operują na różnych rynkach , a ich oczekiwania mogą być wysoce zindywidualizowane. W DATA4 jesteśmy w stanie im sprostać. Co więcej, nasi obecni klienci poszukują rozwiązań lokalnych – w przeszłości otrzymywaliśmy wiele zapytań klientów DATA4 z innych rynków europejskich o dostępność usług w Polsce. Nasza odpowiedź nie mogła być zatem inna, jak właśnie stworzenie lokalnego kampusu, który pozwoli im realizować strategię biznesową.

Myślę, że w tym aspekcie niezwykle istotna jest również suwerenność cyfrowa, czyli samodzielna i niezależna od innych podmiotów kontrola nad danymi, niezbędna dla zapewnienia bezpiecznej infrastruktury cyfrowej w kluczowych obszarach technologicznych, takich 5G, IoT, czy AI. Centra danych odgrywają istotną rolę w hostingu i przetwarzaniu danych oraz dostarczaniu usług cyfrowych, a zapewnienie nadzoru nad całym cyfrowym łańcuchem wartości ma ogromne znaczenie dla swobodnego przepływu danych w kontekście międzynarodowym. Przechowywanie krytycznych dla danej jednostki danych w kraju pochodzenia lub na terenie Europy, w ramach jednolitego porządku prawnego, gwarantuje zastosowanie rygorystycznych procesów kontroli i bezpieczeństwa oraz nieprzerwany dostęp do danych.

Chciałbym też podkreślić skalę naszego działania: dysponujemy nie tylko rezerwami gruntów o łącznej powierzchni 137 ha oraz mocy energetycznej na poziomie 384 MW, lecz także oferujemy naszym klientom dostęp do zróżnicowanego ekosystemu partnerów. Dzięki naszym obiektom dostawcy usług cyfrowych, operatorzy chmury obliczeniowej, czy przedsiębiorstwa z innych branż mają zapewnioną łączność z ponad 220 regionami chmurowymi i operatorami telekomunikacyjnymi na terenie całej Europy.

Centra danych w służbie cyfryzacji
DATA4 kampus Warszawa – wizualizacja DATA4

Rozwinięcie działalności na skalę całej Europy oraz pozyskanie takiej liczby partnerów z pewnością przekłada się na wielkie doświadczenie, jakie oferujecie klientom. Jakie czynniki bierzecie pod uwagę, rozwijając ofertę na kolejnych rynkach, i do kogo ją kierujecie?

Przede wszystkim w DATA4 przez 15 lat staliśmy się nie tylko dostawcą usług z obszaru centrów danych, lecz także staramy się być ważnym uczestnikiem całego ekosystemu cyfrowego w krajach, w których prowadzimy naszą działalność – teraz również w Polsce. Dlatego też chcemy współpracować ze wszystkimi podmiotami, które pomogą nam realizować cel budowy społeczeństwa cyfrowego, zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności danych oraz rozwijania gospodarki nakierowanej na ochronę klimatu. Nasze usługi kolokacji i hostingu danych kierujemy do wielu uczestników rynku, w tym operatorów chmury i dostawców platform technologicznych, integratorów systemów i oprogramowania, klientów korporacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych. Przede wszystkim stawiamy na elastyczność, a to oznacza, że współpraca obejmuje zarówno udostępnienie pojedynczej szafy, jak i całego wydzielonego budynku. Klienci mogą powierzyć częściową lub całkowitą migrację swojego systemu IT naszym pracownikom, począwszy od inwentaryzacji sprzętu aż po końcową fazę testów w obszarach hostingowych na kampusach DATA4.

Naszym atutem jest to, że projektujemy autorskie rozwiązania w zakresie centrów przetwarzania danych, aby wspierać klientów w transformacji cyfrowej oraz dostarczać rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, niezależnie od tego, czy dotyczą projektowania, migracji, architektury hybrydowej, czy finansowania projektu. Zawsze dostosowujemy infrastrukturę naszego budynku do wymogów klientów .

Przetwarzanie danych to niezwykle energochłonny sektor gospodarki. Jakie działania podejmuje DATA4, aby minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko?

Przede wszystkim stale dokonujemy pomiarów i zarządzamy wszystkimi zasobami w celu optymalizacji zużycia energii i wody oraz minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. Klienci DATA4 mogą korzystać z szeregu narzędzi do pomiaru oraz wskaźników, takich jak temperatura, wilgotność, zużycie wody i energii, czy emisja gazów cieplarnianych. Dzięki temu mogą dokładnie monitorować wydajność i wpływ na środowisko przestrzeni hostingowej i sprzętu w całym cyklu życia (od produkcji do recyklingu). W ten sposób jako firma przyczyniamy się do budowania świadomości klientów w zakresie wpływu posiadanej infrastruktury na środowisko.

Jednocześnie w szerszym ujęciu angażujemy się w projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy sygnatariuszem Paktu na rzecz neutralności klimatycznej centrów danych, do którego należy 25 operatorów i 17 stowarzyszeń branżowych. Dokument ten stanowi swego rodzaju deklarację podmiotów działających na rynku uzyskania neutralności węglowej do roku 2030, wdrażając efektywność energetyczną, kupując w pełni bezemisyjną energię, a także realizując cele zużycia wody. Już teraz w odniesieniu do zużycia energii nabywamy od naszych dostawców energię pochodzącą z OZE lub certyfikaty środowiskowe (Renewable Energy Certificates), które gwarantują, że 100% wykorzystywanej przez nas energii podlega kompensacji energią pochodzącą z OZE. Naszym celem jest, aby 100% wykorzystywanego przez polski kampus prądu pochodziło z OZE, tak jak ma to miejsce w przypadku innych naszych obiektów na terenie Europy.

Staramy się też działać prospołecznie w ramach naszej organizacji i minimalizować wpływ technologii na środowisko i społeczeństwo. Wdrażamy w swoich strukturach pakiet działań pod nazwą DATA4Good, którego celem jest połączenie wzrostu gospodarczego ze zrównoważonym rozwojem, a cyfryzacji z dbałością o środowisko.

Statista szacuje, że do roku 2025 na całym świecie powstanie nawet ponad 180 zettabajtów danych[2]. Z kolei Gartner przewiduje, że do tego samego roku 85% organizacji na świecie przyjmie strategię ukierunkowaną na rozwiązania chmurowe[3]. Jak DATA4 postrzega swoją rolę wobec tych trendów?

Organizacje coraz częściej decydują się na rezygnację z utrzymania własnych serwerowni na rzecz outsourcingu. Wynika to z faktu, że utrzymanie zaawansowanej infrastruktury w obrębie własnej firmy staje się zbyt kosztowne, a także wymaga zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, a o tych na rynku niezwykle trudno. Profesjonalne centra przetwarzania danych są gwarancją utrzymania ciągłości biznesowej przy znacznie niższych kosztach i profesjonalnej obsłudze. To niejedyne korzyści, jakie niosą za sobą usługi hostingu danych i kolokacji. Przedsiębiorstwa mogą również zaoszczędzić na kosztach związanych z systemami bezpieczeństwa czy wykorzystania energii elektrycznej. Nowoczesne centra danych posiadają certyfikowane systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, profesjonalne systemy chłodzenia i zasilania.

Podstawową wartością, jaką wnosi DATA4 jest dostarczanie usług gromadzenia i przetwarzania danych, co jest kluczowe dla kontynuacji transformacji cyfrowej, także w polskiej gospodarce. Obserwujemy jak rośnie zapotrzebowanie na tego typu usługi i wiemy, że będziemy mogli wspierać polskie firmy w tym procesie. Naszym zdaniem przełoży się to na wzrost ich konkurencyjności i jakości świadczonych usług, zarówno w kraju, w skali kontynentu, a nawet globalnie. Wierzę, że jest to istotne szczególnie z perspektywy firm z sektora MŚP, do których, jak wspomniałem, również kierujemy naszą ofertę. Klientem DATA4 może zostać każda firma, która wymaga profesjonalnego podejścia do kwestii przetwarzania danych.

Dlaczego dane są w dzisiejszym świecie tak ważne? W czym pomaga cyfryzacja naszego życia?

Centra danych stanowią filary cyfrowych gospodarek – według Gartnera cyfryzacja to wykorzystanie technologii cyfrowych do zmiany modelów operacyjnych, a przez to stworzenia nowych możliwości poprzez poprawę efektywności podejmowanych działań i wdrożenie automatyzacji. Dziś wykorzystanie danych nie ogranicza się wyłącznie do obszarów tradycyjnie postrzeganych jako technologiczne, lecz obejmuje też takie domeny jak finanse, ochronę zdrowia, cyberbezpieczeństwo, obronność, a nawet produkcję rolną. Transformacja cyfrowa niejako wymusiła na firmach nowe podejście do danych, które są dla nich nie tylko cennym, ale także bardzo wrażliwym zasobem. Bez danych trudno sobie wyobrazić dalszy rozwój społeczny i ekonomiczny, a jednocześnie zapewnić innowacyjne rozwiązania na przyszłość. Mówiąc wprost: przyszłość bez danych nie istnieje, a naszym celem jest zapewnić dla nich optymalne środowisko, aby zapewnić trwały rozwój społeczny i gospodarczy.

[1] Źródło: https://emerging-europe.com/news/poland-is-home-to-cees-most-competitive-it-sector/
[2] Źródło: https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/
[3] Źródło: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-11-10-gartner-says-cloud-will-be-the-centerpiece-of-new-digital-experiences
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *