CyberbezpieczeństwoCIOPREZENTACJA PARTNERA

Cyberbezpieczeństwo, czyli kluczowy aspekt dla efektywności operacyjnej firmy

Promocja

Z najnowszego raportu “PwC 24th Annual Global CEO Survey” wynika, że obecnie kluczowym wyzwaniem dla szefów firm (CEO) na całym świecie jest zwiększanie efektywności operacyjnej. Efektywności, która musi zmierzyć się także z przewidywanym na 2021 rok odbiciem w globalnej gospodarce. W osiągnięciu tego celu pomogą inwestycje w cyfrową transformację i cyberbezpieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo, czyli kluczowy aspekt dla efektywności operacyjnej firmy

Zarządzający firmami, dążąc do podnoszenia ich efektywności, zauważają też szereg zagrożeń i wyzwań. W 2020 roku na znaczeniu znacznie zyskał obszar cybersecurity, czyli rozwiązania zabezpieczające zasoby IT (sieci, aplikacje, dane itp.) przed ryzykiem ataków sieciowych.

Ta ocena znajduje też odzwierciedlenie w priorytetach inwestycyjnych na najbliższe lata. Według raportu PwC, CEO na całym świecie upatrują szansy na rozwój efektywnego biznesu właśnie w rozwiązaniach obejmujących cyberbezpieczeństwo i transformację cyfrową.

Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest kluczowe dla biznesu?

Podobne wnioski możemy też znaleźć w raporcie firmy Radware „C-suite perspectives report on IT security” z 2020 roku, który dowodzi, że wraz z rozwojem firm i towarzyszącymi mu zmianami organizacyjnymi, pojawiły się zupełnie nowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa zasobów IT. Cybersecurity staje się wręcz kluczowe dla każdego nowoczesnego biznesu i utrzymania jego efektywności operacyjnej. Ma to związek z coraz szerszym wykorzystaniem technologii w biznesie, co powoduje wzrost liczby obszarów wymagających ochrony. Ten trend dodatkowo przyspieszyła pandemia COVID-19, która sprawiła, że biznes wielu branż przeniósł się do świata online.

Cyberbezpieczeństwo, czyli kluczowy aspekt dla efektywności operacyjnej firmy

“Problem jest rzeczywiście bardzo poważny. Z przywoływanego raportu Radware jasno wynika, że częstotliwość cyberataków w 2020 roku zwiększyła się w porównaniu z 2019 rokiem. Wiemy też, że na pewno te zagrożenia i rodzaje ataków sieciowych będą też ewoluować. Każda firma czy organizacja, która chce działać efektywnie, musi zadbać o bezpieczeństwo zasobów” – mówi Marcin Matusiak, Sales Director – Enterprise w VECTOR SOLUTIONS.

Stawka jest naprawdę duża, bo każdy cyberatak wiąże się z rożnymi rodzajami ryzyka dla firmy:

  • operacyjnym – firma nie może korzystać ze swoich zasobów i prowadzić działalności,
  • finansowym – przerwa w działalności powoduje straty liczone nawet w setkach tysięcy złotych,
  • wizerunkowym – utrata zaufania ze strony klientów,
  • prawnym – np. w postaci wycieku danych osobowych, co może stanowić naruszenie przepisów RODO i skutek w postaci kary finansowej nakładanej na firmę.

Bardzo często powyższe ryzyka są ze sobą bezpośrednio powiązane. Jako przykład, można wspomnieć o problemach z dystrybucją popularnej konsoli do gier. To właśnie m.in. na skutek ataku sieciowego botów, tysiące urządzeń z zapasów magazynowych nie trafiło do klientów, tylko do spekulantów. Wraz z problemem operacyjnym pojawiły się także straty wizerunkowe, związane z negatywnymi opiniami z rynku. Taki „case” doskonale pokazuje, jak ważne dla biznesu są odpowiednie zabezpieczenia.

Dzisiejszy rynek usług cybersecurity obejmuje szerokie spektrum rozwiązań, które pozwalają chronić zasoby IT i uniknąć negatywnych konsekwencji ataków sieciowych. Oto kilka możliwych przykładów:

Jak się obronić przed szkodliwymi automatami?

W obecnych czasach coraz większe zagrożenie dla zasobów IT stanowią wspomniane już powyżej ataki prowadzone przez automaty, czyli tzw. boty. Jak wynika ze statystyk, są one odpowiedzialne już nawet za 60% całego ruchu w sieci.

“Dostawcy technologii oferują w tym zakresie rozwiązania typu AntyBot. Zapewniają one bezpieczeństwo m.in. aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych, serwerów i interfejsów API, chroniąc je przed atakami botów. W niektórych przypadkach stanowią zabezpieczenie nawet przed botami IV generacji. Takie zabezpieczenia są szczególnie istotne chociażby dla branży e-commerce czy też retail, która obecnie w coraz większym stopniu przenosi się do sieci” – dodaje Marcin Matusiak.

Bezpieczna infrastruktura celem każdej firmy

Kolejnym z najbardziej powszechnych zagrożeń dla całej infrastruktury sieciowej są ataki DDoS (distributed denial of services). Ich liczba ciągle wzrasta, również ze względu na fakt, że mamy coraz większą ilość narzędzi, którymi posługują się cyberprzestępcy. Chcąc się bronić przez tymi atakami, firmy decydują się na skorzystanie z systemów AntyDDoS, które nieustannie monitorują sieć w poszukiwaniu nienaturalnego ruchu, w przypadku ataku działają automatycznie i minimalizują ryzyko przerwy w dostępie do usług. Przyjmują najczęściej postać hybrydową, co gwarantuje ochronę przed różnymi rodzajami zagrożeń.

“Obecnie dostępne na rynku rozwiązania od wiodących dostawców potrafią globalnie mitygować ataki o wolumenie nawet 10 TB/s i to bez często stosowanego „blackhoolingu”. Należy na to zwracać uwagę, bo to kluczowy parametr wydajnościowy dla tego typu rozwiązań” – zaznacza Marcin Matusiak.

Jakie jeszcze rozwiązania można zastosować, by zadbać o zasoby IT? W zabezpieczeniu samych serwerów czy aplikacji WWW może pomóc Web Application Firewall. Należy też wspomnieć o rozwiązaniach bazowych, stanowiących obecnie elementarny poziom ochrony, czyli np. zabezpieczeniu brzegu sieci poprzez NGFW (Next Generation Firewall).

Czym jest dziś cybersecurity dla biznesu?

Cyberbezpieczeństwo, czyli kluczowy aspekt dla efektywności operacyjnej firmy

Inwestycje firmy w rozwiązania z zakresu cybersecurity, to dziś nie tylko odpowiedź na potrzeby rynku, ale także element budowy przewagi konkurencyjnej względem innych podmiotów. W efekcie nie są to jedynie defensywne narzędzia, które mają za zadanie przeciwdziałać zagrożeniem. W XXI w. bezpieczeństwo stanowi jeden z czynników rozwoju nowoczesnego biznesu, gdyż:

  • poziom zabezpieczeń IT i ochrony danych jest jednym z najważniejszych czynników, które biorą po uwagę potencjalni klienci na etapie wyboru partnerów biznesowych,
  • przystosowanie się do cyfrowej rzeczywistości, w tym osiągnięcie określonych standardów bezpieczeństwa, pozwoli w pełni wykorzystać możliwości biznesowe związane z nowymi technologiami,
  • wysoka jakość zabezpieczeń zasobów IT, danych czy innych procesów wpływa na poziom zadowolenia klientów, ich przywiązania do marki, a co za tym idzie, systematyczny wzrost osiąganych przychodów,
  • klienci coraz częściej szukają produktów lub usług w sieci i zawierają transakcję na odległość. Rynek e-commerce w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie – tylko w zeszłym roku urósł o 30%. Wdrożenie rozwiązań cybersecurity otwiera nowe możliwości rozwoju, związane z działalnością online.

Wspieramy rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo sieci

Rynek rozwiązań cybersecurity rozwija się bardzo dynamicznie, bowiem ciągle pojawiają się nowe potrzeby w tym zakresie. Wzrasta też świadomość firm, które zdają sobie sprawę z zagrożeń sieciowych, ich skutków i chcą skutecznie przeciwdziałać występowaniu negatywnych zjawisk. Potwierdza to przywoływany już raport PwC, który stwierdza, że aż 49% prezesów firm na świecie planuje znacznie zwiększyć inwestycje w obszarze transformacji cyfrowej, a 31% chce istotnie zainwestować w ochronę danych i cyberbezpieczeństwo.

“Wdrażając rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, dostosowujemy biznes do obecnych realiów. Pozytywnym zjawiskiem jakie notujemy w VECTOR SOLUTIONS jest rosnąca liczba zapytań, które już nie ograniczają się wyłącznie do dostawy wybranego rozwiązania. Coraz częściej szeroko dyskutujemy na temat całego systemu cyberbezpieczeństwa i wiążącej się z tym konieczności wsparcia technologicznego. Począwszy od projektu, poprzez dostarczenie i integrację rozwiązania z już posiadanymi systemami, aż po utrzymanie i rozwój. Wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo sieci i skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z cyberataków” – podsumowuje Marcin Matusiak.

Więcej o rozwiązaniach z zakresu cybersecurity mogą Państwo dowiedzieć oglądając relację z webinaru “Cybersecurity na miarę naszych czasów”, którego organizatorem był VECTOR SOLUTIONS.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *