BranżaRynek

Dimension Data zbuduje Małopolską Chmurę Edukacyjną

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisała z Dimension Data umowę na dostarczenie komponentów platformy wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści edukacyjnych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE). Wartość kontraktu brutto to kwota 57 mln zł.

Dimension Data zbuduje Małopolską Chmurę Edukacyjną

Małopolska Chmura Edukacyjna jest innowacyjną propozycją przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych uczniom szkół średnich w Małopolsce. MChE ma zapewnić interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa małopolskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak: wideokonferencje, multimedia, mobilny dostęp i portal społecznościowy tworzących nowoczesną e-usługę edukacyjną MChE.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy województwem małopolskim, wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne. W AGH zostanie zbudowane przez Dimension Data centrum przetwarzania danych stanowiące prywatną chmurę obliczeniową.

Działania związane z budową e-usługi MChE oraz wyposażeniem szkół ponadgimnazjalnych w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, będą prowadzone i koordynowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska RPO i realizowane w partnerstwie z uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi, organami prowadzącymi szkoły oraz organizacjami pozarządowymi.

Zakres wdrożenia MChE realizowany w ramach współpracy AGH oraz firmy Dimension Data, obejmie 37 partnerów w tym:

  • –  26 organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne o statusie Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z terenu województwa małopolskiego,
  • –  8 wiodących uczelni z województwa,
  • –  2 fundacje,
  • –  1 organizację kościelną.

W ramach MChE funkcjonować będzie Platforma Dydaktyki Cyfrowej (PDC), która obejmie 11 bibliotek pedagogicznych, 5 Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Przeczytaj również
Zaawansowane szyfrowanie AMD SEV-ES dostępne dla użytkowników VMware

Naszym zadaniem jest wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej. To innowacyjny w skali europejskiej projekt oparty na najnowszych technologiach, służący rozwijaniu kompetencji cyfrowych zarówno uczniów jak i nauczycieli, przydatnych w nowoczesnej edukacji oraz niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie informacyjnym” – powiedział prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński z Akademii Górniczo-Hutniczej, koordynator Projektu MChE.

Dimension Data będzie odpowiedzialna za dostarczenie systemu informatycznego (tzw. private cloud) umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie oraz udostępnianie szkołom i uczniom materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół, w tym realizację wspólnych projektów oraz prowadzenie wirtualnych zajęć. Dimension Data odpowiada także za budowę infrastruktury w szkołach, sieci bezprzewodowe, systemy wideokonferencyjne oraz zapewnienie stronom projektu stałej pomocy technicznej.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązania, jakim jest chmura będzie możliwy dostęp do danych, materiałów naukowych z dowolnego podłączonego do internetu komputera. W przypadku tak wielu podmiotów, które będą korzystały z rozwiązania MChE jest to optymalne rozwiązanie. Cieszy nas fakt, iż wiedza oraz doświadczenie Dimension Data w zakresie wdrażania rozwiązań w oparciu o chmurę zostanie wykorzystane w tak innowacyjnym i pionierskim projekcie w Polsce” – powiedział Marek Kobielski, prezes zarządu Dimension Data Polska.

Dzięki rozbudowie systemu informatycznego opartego o technologię chmury MChE możliwa będzie realizacja szeregu usług edukacyjnych, mających charakter interaktywny i nieinteraktywny, dostępnych poprzez portal społecznościowy. W szczególności planowane jest uruchomienie usług w następujących obszarach:

  • –  Zdalne wykłady, seminaria i konsultacje oparte o komunikację audiowizualną i głosową.
  • –  Wirtualne laboratoria i demonstracje umożliwiające interaktywną pracę z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych.
  • –  Środowiska pracy grupowej, obejmujące połączenie wielu form komunikacji i umożliwiające tworzenie, obróbkę i publikację treści, budowę i organizację pracy grup roboczych i kół naukowych.
Przeczytaj również
W jaki sposób Raben Group dostosował się do pracy w czasie epidemii
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *