CDOBiznesCase StudyPREZENTACJA PARTNERA

itelligence kompetencjami i usługami data center wspiera cyfrową transformację w Dom Development

Case Study

Największy w Polsce deweloper od lat stawia na zapewnienie jak najlepszych relacji z klientami, m.in. poprzez wdrażanie nowinek technologicznych. Dzięki temu, nawet w trudniejszym okresie pandemii – za sprawą odpowiednio przygotowanej infrastruktury i innowacyjnych narzędzi wspierających budowanie wartości dla klientów – Dom Development zanotował świetne wyniki sprzedażowe. Nie bez znaczenia były tu rozwiązania IT wdrożone w ramach partnerskiej współpracy z zespołem ekspertów itelligence sp. z o.o.

itelligence kompetencjami i usługami data center wspiera cyfrową transformację w Dom Development
Tomasz Chudzik, dyrektor ds. zarządzania informacją w Dom Development S.A. oraz Wojciech Darłowski, członek zarządu itelligence sp. z o.o., dyrektor zarządzający Global Managed Services Poland.

Dom Development S.A. to największy i jeden z najdłużej działających deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym. Założona w 1996 roku spółka zatrudnia dziś kilkuset pracowników i współpracowników. Realizuje projekty mieszkaniowe w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu. Od 2006 roku jest notowana na GPW.

Na przestrzeni 25 lat działalności firma  zrealizowała inwestycje obejmujące blisko czterdzieści tysięcy mieszkań. Filarem strategii biznesowej Dom Development są przemyślane decyzje i projekty inwestycyjne oraz organizacja procesów zorientowana na zapewnienie klientom jak najlepszych produktów oraz obsługi na najwyższym poziomie. Dość powiedzieć, że to Dom Development – jako pierwsza firma deweloperska w Polsce – wprowadziła do oferty możliwość zakupu mieszkania z wykończeniem pod klucz oraz wsparcia w zakresie uzyskania kredytu hipotecznego.

Dom Development od początku funkcjonowania stawia też na innowacyjne rozwiązania i technologie. Rozwojowi działalności firmy towarzyszy systematyczna digitalizacja kluczowych procesów. Ma ona na celu nie tylko ich usprawnienie w obliczu rosnącej skali i złożoności inwestycji, ale też zapewnienie jak najlepszych doświadczeń klientom firmy. Realizacja tych planów nie byłaby możliwa bez zaangażowania kilkunastoosobowego zespołu IT w budowanie wartości biznesowej.

Strategiczna transformacja IT zmierzająca do tworzenia unikalnych wartości biznesowych

Znaczenie technologii informatycznych w działalności biznesowej Dom Development systematycznie rośnie. Specyfika działalności firmy sprawia, że priorytet dla bieżących operacji mają rozwiązania wspierające zarządzanie relacjami z klientami, sprzedaż, a także planowanie i obsługę inwestycji. Ogromnego znaczenia nabiera również zapewnienie łatwego, kontekstowego dostępu do raportów biznesowych opartych na aktualnych danych wysokiej jakości. Wszystko to wymaga oczywiście sprawnie działającej infrastruktury IT.

Chęć przeorientowania roli zespołu IT pod kątem wspierania rozwoju i budowania wartości dodanej dla kluczowych obszarów biznesowych stała się podstawą strategii transformacji funkcji IT w Dom Development. Zamiast wykonywania powtarzalnych zadań technicznych związanych np. z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, zdecydowano o wykorzystaniu nowoczesnego podejścia do usług oraz zasobów IT, a także zaangażowaniu posiadanych kompetencji w obszarze IT w szereg perspektywicznych działań zmierzających m.in. do tworzenia unikalnych wartości biznesowych.

„Zależało nam na przeniesieniu części kompetencji poza nasz dział IT, aby zwiększyć nasze możliwości działania w obszarach znajdujących się na styku technologii i biznesu, które pozwalają nam szybko reagować lub mogą zapewnić znaczącą wartość dodaną” – mówi Tomasz Chudzik, dyrektor ds. zarządzania informacją w Dom Development S.A. Głównym celem wydelegowania odpowiedzialności za niskopoziomowe utrzymanie infrastruktury do wyspecjalizowanego, zewnętrznego dostawcy było podniesienie efektywności zespołu IT w zakresie proaktywnego wspierania potrzeb biznesowych. Równolegle zaplanowano działania mające na celu unowocześnienie infrastruktury IT, a także poprawę jej bezpieczeństwa, wydajności i dostępności. Działania te miały zapewnić fundament dla realizacji dalszych planów rozwoju środowiska IT w Dom Development.

Fundament środowiska IT oddany w opiekę zewnętrznych ekspertów

Wybór dostawcy usług outsourcingu obsługi infrastruktury IT poprzedziły analizy ofert wielu potencjalnych partnerów. „Moje doświadczenia zawodowe w przeszłości już kilkukrotnie przecinały się z zespołem itelligence i za każdym razem udawało nam się nawiązać współpracę na drodze uczciwego konkursu ofert. Tak samo było i w tym przypadku. Na tle konkurencji oferta itelligence wypadła bardzo dobrze” – mówi Tomasz Chudzik. „Dodatkowy efekt jest taki, że wybierając ofertę itelligence, wiem, na co mogę liczyć. Nigdy nie zdarzyła nam się wpadka” – dodaje.

Wykorzystanie usług outsourcingu w obszarze utrzymania i rozwoju infrastruktury sieciowej pozwoliło m.in. na rozwój kompetencji zespołu IT firmy Dom Development w bardziej niszowych, ale perspektywicznych obszarach. „Dzięki współpracy z itelligence zyskaliśmy też dostęp do specjalistycznych kompetencji technicznych, które być może trudno przekuć na przewagę konkurencyjną, ale są kluczowe dla sprawnego i bezpiecznego działania infrastruktury” – dodaje Tomasz Chudzik.

W ramach kompleksowego utrzymania infrastruktury IT zespół itelligence odpowiada za wszystkie najistotniejsze kwestie związane ze sprawnym funkcjonowaniem rozległej warstwy sieci w Dom Development. „Przejęliśmy odpowiedzialność za zarządzanie infrastrukturą sieciową, a także za jej bezpieczeństwo. Zapewniliśmy nowoczesne rozwiązania pozwalające na precyzyjną segmentację ruchu sieciowego i kontrolę dostępów. Wdrażając szereg technologii i dobrych praktyk zdecydowanie poprawiliśmy ochronę dostępu do firmowych zasobów naszego klienta. Jest to rozwiązanie uszyte na miarę pod kątem potrzeb klienta” – podkreśla Tomasz Piętak, Principal Solution Architect w itelligence.

Strategiczny kierunek: nowoczesne podejście do infrastruktury

Długoterminowa strategia rozwoju IT w Dom Development zakłada maksymalne wykorzystanie możliwości modelu chmury obliczeniowej – publicznej, prywatnej lub hybrydowej. Takie podejście ma zapewniać m.in. elastyczność i efektywność funkcjonowania środowiska IT. „Przekonaliśmy się do takiego podejścia i decydujemy się na wdrożenie komponentów chmurowych wszędzie tam, gdzie możemy. Korzystamy z gotowych rozwiązań i maksymalnie je integrujemy. Mamy dzięki temu możliwość szybkiego reagowania na potrzeby biznesowe i nie musimy rozwijać zbędnych kompetencji” – mówi Tomasz Chudzik. „Kwestie związane z kosztami infrastruktury, kompetencji, niezbędnych usług, wymaganiami dotyczącymi wysokiej dostępności i bezpieczeństwa, a także niezbędny w naszym przypadku aspekt modernizacji sprzętu sprawiły, że w naszym przypadku model chmury prywatnej stał się wręcz opłacalny” – zapewnia.

Docelowo, infrastruktura IT Dom Development ma bazować na optymalnym połączeniu zasobów dostępnych w różnych modelach chmury obliczeniowej zgodnie z koncepcją multicloud. „Nadal posiadamy jednak pewien dług technologiczny. Korzystamy też z wielu dedykowanych, zintegrowanych ze sobą rozwiązań, które nie są jeszcze dostosowane do nowoczesnej architektury. Analizowaliśmy tu różne scenariusze migracji i uznaliśmy, że obok usług chmury publicznej potrzebowaliśmy też części tradycyjnego środowiska” – uważa Tomasz Chudzik.

itelligence kompetencjami i usługami data center wspiera cyfrową transformację w Dom Development
Apartamenty Księcia Witolda – inwestycja Dom Development we Wrocławiu.

Na potrzeby wyboru najlepszej architektury docelowej środowiska aplikacyjnego zadecydowano o konieczności przeprowadzenia analizy porównawczej w zakresie całościowej migracji oprogramowania do usług dostępnych w ramach publicznej chmury obliczeniowej, budowy środowiska chmury prywatnej w zewnętrznym centrum danych bądź dalszego rozwoju posiadanej infrastruktury on-premise. Stosowny audyt zlecony został specjalistom itelligence. Ocena kosztów użytkowania zasobów dostępnych w modelu chmury publicznej pozostała w gestii wewnętrznego zespołu Dom Development. Wzięto pod uwagę m.in. doświadczenie zdobyte podczas projektów opartych na środowisku Microsoft Azure, a także charakterystykę współpracy na zasadach Enterprise Agreement. Przeprowadzona analiza uwzględniała także konieczność modernizacji zasobów sprzętowych.

Równolegle, kierownictwo Dom Development zdecydowało się na zmianę wykorzystywanego wcześniej oprogramowania klasy ERP. Podjęto bowiem decyzję o wdrożeniu systemu Microsoft Dynamics 365, dostępnego na platformie chmurowej Microsoft Azure. Niezbędne okazało się więc także zapewnienie integracji nowego systemu ERP zarówno z innymi – użytkowanymi przez pracowników Dom Development – aplikacjami opartymi na platformie Microsoft Azure, jak i z aplikacjami biznesowymi pozostającymi poza środowiskiem chmury publicznej.

Chmura prywatna z dodatkowymi optymalizacjami: operacyjnymi i kosztowymi

Wnioski z przeprowadzonej analizy pokazały, że po uwzględnieniu specyfiki aplikacji biznesowych, wymagań m.in. w obszarze compliance, a także konieczności zapewnienia wysokiej dostępności środowiska aplikacyjnego, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie budowa środowiska chmury prywatnej. Jednocześnie, wobec chęci modernizacji systemów w oparciu o usługi dostępne w modelu publicznej chmury obliczeniowej oraz potrzeb związanych z utrzymaniem rozwiązań aplikacyjnych – zaprojektowanych pod kątem bardziej klasycznej architektury IT – podjęto decyzję o wykorzystaniu koncepcji multicloud.

„Porównanie kosztów w okresie kilkuletnim pokazało, że prywatna chmura obliczeniowa, choć nieznacznie droższa, zapewnia dodatkowe korzyści optymalizacyjne, operacyjne i kosztowe, nieosiągalne dla naszej organizacji w modelu on-premise. To zupełnie inna liga, jeśli chodzi o możliwości oraz jakość infrastruktury” – podkreśla Tomasz Chudzik. Według niego, kluczowymi aspektami użytkowymi nowego środowiska okazały się: elastyczność, skalowalność, a także szybkość oraz wygoda we wdrażaniu zmian w środowisku aplikacyjnym. Były to istotne czynniki brane pod uwagę na etapie konkursu ofert, do którego zaproszono także itelligence.

Jednym z czynników, które zadecydowały o wyborze oferty itelligence, był zaproponowany model rozliczania kosztów usług oferowanych klientom za pośrednictwem poznańskiego centrum danych. „Nasz model rozliczeniowy nie uwzględnia kosztów transferu danych. W umowach z klientami określamy jedynie maksymalną przepustowość w komunikacji z naszym centrum danych. Takie podejście stoi w kontrze do większości ofert dotyczących usług w chmurze publicznej, gdzie klient ma nieograniczoną przepustowość, ale opłaty są naliczane w zależności od ilości przesłanych danych” – mówi Tomasz Piętak. „Nasz model na pewno jest bardziej przewidywalny kosztowo” – dodaje.

„W przypadku systemów o krytycznym znaczeniu biznesowym podjęto decyzję o migracji do środowiska prywatnej chmury obliczeniowej zbudowanej w oparciu o infrastrukturę centrum danych itelligence. Środowisko to zostało następnie zintegrowane z rozwiązaniami Dom Development działającymi na platformie Microsoft Azure, a także systemami opartymi na infrastrukturze on-premise” – mówi Jakub Mazerant, Sales Manager w itelligence. Zespół itelligence zapewnił również wsparcie w obszarze migracji, a także obsługi infrastruktury IT dla Dom Development.

Zapewnienie migracji krytycznych rozwiązań aplikacyjnych do chmury hybrydowej

W ramach projektu pilotażowego w zakresie środowiska uruchomionego w centrum danych itelligence, wdrożono nowe rozwiązanie wspierające zarządzanie dokumentacją. Zaangażowanie zespołu itelligence nie ograniczało się jednak wyłącznie do dostarczenia klientowi infrastruktury udostępnionej w formie usługi. „Pracowaliśmy wspólnie, braliśmy udział w tworzeniu architektury rozwiązania. Poza dostarczeniem infrastruktury wspieraliśmy ten projekt na zasadzie doradcy technicznego, zaś nasza koncepcja została zaakceptowana i wdrożona” – wspomina Tomasz Piętak. Utrzymywane w centrum danych itelligence zasoby sprzętowe udostępniono w modelu Infrastructure-as-a-Service.

W kolejnych miesiącach skalę wykorzystania usług chmury prywatnej rozszerzano, aby pod koniec 2019 roku rozpocząć prace mające na celu przeniesienie do środowiska uruchomionego w centrum danych itelligence większości krytycznych systemów biznesowych Dom Development. Istotnym aspektem współpracy obu firm okazało się zapewnienie sprawnej migracji krytycznych rozwiązań aplikacyjnych do modelu chmury hybrydowej, a także zbudowanie efektywnych i optymalnych mechanizmów integracji działającego w centrum danych itelligence oprogramowania biznesowego Dom Development z rozwiązaniami pracującymi w środowisku chmury publicznej Azure.

Kluczowe korzyści biznesowe osiągnięte przez Dom Development dzięki współpracy z itelligence:
 • skalowalność, elastyczność i optymalizacja kosztów infrastruktury,
 • dostęp do zasobów IT utrzymywanych w centrum danych itelligence w przewidywalnym i bezpiecznym modelu,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy technicznej,
 • wsparcie merytoryczne na etapie analiz technicznych i biznesowych, a także tworzenia architektury rozwiązania,
 • poprawa dostępności i bezpieczeństwa infrastruktury IT,
 • możliwość zaangażowania zespołu IT w budowanie wartości biznesowej.

„Za wykorzystaniem usług chmury publicznej zawsze idą określone projekty integracyjne i infrastrukturalne, często oparte na środowiskach on-premise. Środowiska aplikacyjne nigdy nie działają w oderwaniu od pozostałych elementów infrastruktury IT, a zapewnienie oczekiwanej wydajności, wysokiego poziomu bezpieczeństwa i dostępności oznacza dodatkowe obciążenia sieciowe” – mówi Jakub Mazerant. „Zaproponowaliśmy usługi komplementarne do możliwości publicznej chmury obliczeniowej Microsoft, które pozwoliły Dom Development łatwiej i w bardziej elastyczny sposób uruchomić inicjatywy z zakresu cyfrowej transformacji” – dodaje. W międzyczasie, w oparciu o dodatkowe usługi itelligence zbudowano także kompleksowy system obsługi kopii zapasowych w centrali firmy.

Transformacja roli zespołu IT w Dom Development

Migracja znacznej części środowiska aplikacyjnego do prywatnej chmury obliczeniowej uruchomionej w oparciu o zasoby itelligence stanowiła znaczący krok ku transformacji roli zespołu IT w Dom Development. „Przestaliśmy angażować się w budowanie kompetencji niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania. Nie zajmujemy się już zakupami sprzętu, okresami ich wsparcia czy aktualizacjami firmware. Model chmury obliczeniowej sprawia, że warstwa infrastruktury IT staje się przejrzysta, a dostęp do zasobów IT tak oczywisty, jak dostęp do energii elektrycznej” – mówi Tomasz Chudzik. „Dziś możemy zajmować się tymi aspektami technologii IT, które generują realną wartość dla biznesu, a więc koncentrujemy się na jakości i dostępności danych oraz analiz, wprowadzaniu optymalizacji wpływających na efektywność działania organizacji, a także rozwiązaniach pozwalających nam systematycznie podnosić jakość obsługi klientów” – dodaje.

itelligence kompetencjami i usługami data center wspiera cyfrową transformację w Dom Development
Źródło: Dom Development

Docelowo, zespół itelligence będzie obsługiwać całą infrastrukturę sieciową Dom Development. W ramach ukończonego, pierwszego etapu prac, wdrożono nową organizację sieci oraz struktury bezpieczeństwa na potrzeby warszawskiej centrali spółki. Trwają prace mające na celu przeniesienie wypracowanych rozwiązań do pozostałych oddziałów i spółek zależnych Dom Development. Centralizacja komunikacji w warstwie sieciowej pozwoli m.in. na dalsze zwiększenie poziomu bezpieczeństwa IT w Dom Development.

Elementem prac w warstwie sieci jest też budowa głównego węzła sieciowego. Fizycznie zlokalizowane w centrum danych itelligence rozwiązanie ma pełnić rolę centralnego punktu komunikacji infrastruktury lokalnej Dom Development ze światem – także w kontekście wymiany danych z Microsoft Azure. Możliwość centralizacji wymiany informacji z platformą chmury publicznej w centrum danych itelligence stanowi przykład lokalnej usługi wspierającej ofertę Microsoft Azure. To rozwiązanie jest efektem strategicznego, globalnego partnerstwa itelligence z Microsoft.  „Jako partner Microsoft oferujemy klientom usługi oparte na środowisku Azure. Posiadamy dedykowany zespół specjalistów i praktyczne doświadczenie w tym obszarze” – mówi Jakub Mazerant.

Partnerskie podejście do współpracy z klientem

Współpraca zespołu IT Dom Development ze specjalistami itelligence opiera się na precyzyjnie określonej relacji partnerskiej. Oznacza to m.in. zaangażowanie zespołu itelligence w działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania całości środowiska IT klienta, w sposób ukierunkowany na realizację przyjętych celów biznesowych. „Angażujemy się w prace projektowe, pomagamy szukać najlepszych technologii i tworzyć architekturę docelowego rozwiązania za każdym razem, kiedy otrzymujemy zapytanie ofertowe lub po prostu prośbę o wsparcie. Dysponując własnym centrum danych, siłą rzeczy posiadamy szerokie kompetencje w wielu obszarach technologicznych, co jest wartością dodaną dla klientów” – mówi Tomasz Piętak. Obok kompetencji i doświadczenia zespołu, o unikalności oferty itelligence świadczy także wydajność oferowanych usług.

Zakres usług świadczonych przez itelligence dla Dom Development:
 • całościowe, bieżące utrzymanie, zagwarantowanie wysokiej dostępności oraz bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej klienta,
 • zapewnienie infrastruktury dla krytycznych aplikacji biznesowych w modelu prywatnej chmury obliczeniowej,
 • administracja i utrzymanie infrastruktury stanowiącej znaczący element środowiska aplikacyjnego,
 • wdrożenie oraz utrzymanie centralnego systemu tworzenia kopii zapasowych i Disaster Recovery,
 • budowa oraz utrzymanie we własnym centrum danych centralnego węzła, zapewniającego sprawną i bezpieczną komunikację z usługami opartymi na platformie Microsoft Azure.

„Jako doświadczony i niezależny od dostawców technologii partner, gwarantujemy klientom wsparcie w zakresie wyboru technologii najbardziej optymalnej dla bieżących i przyszłych wymagań biznesowych. Możemy pochwalić się projektami, w ramach których od wielu lat utrzymujemy i rozwijamy środowiska chmury obliczeniowej naszych klientów. Dzięki temu dysponujemy unikatową wiedzą w zakresie technologii, rozwiązań i architektur, efektywnej organizacji pracy, a także aspektów biznesowych związanych z wyborem modelu chmury obliczeniowej. Znamy wyzwania cyfrowej transformacji na poziomie infrastruktury IT, wiemy jak w efektywny sposób rozwijać środowiska wspierające tego rodzaju inicjatywy biznesowe i dzielimy się tą wiedzą z klientami” – zapewnia Jakub Mazerant. „Dość powiedzieć, że nasze centrum danych działa od ponad 20 lat i nigdy nie zanotowaliśmy przestoju, a nasze usługi nie mają braków technologicznych” – dodaje Tomasz Piętak.

Aktywne, dostosowane do potrzeb i planów rozwoju wsparcie biznesu

Dzięki współpracy z zespołem itelligence Dział IT Dom Development mógł przebudować rolę IT w organizacji, skoncentrować się i wzmocnić swój udział w inicjatywach biznesowych, jednocześnie kwestie techniczne pozostawiając wyspecjalizowanemu partnerowi. „Zawsze staramy się wspierać naszych klientów w różnego rodzaju inicjatywach biznesowych. Tym bardziej cieszy nas, że mogliśmy włączyć się w projekt transformacji roli IT w firmie Dom Development. Jej efekty pokazują, jak znaczące korzyści biznesowe może przynieść przemyślana i racjonalna strategia wykorzystania usług outsourcingu IT oraz modelu chmury obliczeniowej. Cenna jest tu także synergia usług itelligence z wykorzystywanymi przez Dom Development rozwiązaniami Microsoft. Jako partner firmy Microsoft zapewniamy nie tylko dostęp do najnowszych technologii chmurowych i know-how niezbędny do ich efektywnego użycia, ale też oferujemy dostosowane do potrzeb polskiego rynku rozwiązania komplementarne względem globalnej chmury obliczeniowej Azure” – mówi Wojciech Darłowski, członek zarządu itelligence sp. z o.o., dyrektor zarządzający Global Managed Services Poland.

Porównanie kosztów w okresie kilkuletnim pokazało, że prywatna chmura obliczeniowa, choć nieznacznie droższa, zapewnia dodatkowe korzyści optymalizacyjne, operacyjne i kosztowe, nieosiągalne dla naszej organizacji w modelu on-premise. To zupełnie inna liga, jeśli chodzi o możliwości i jakość infrastruktury. Kluczowymi aspektami użytkowymi nowego środowiska okazały się: elastyczność, skalowalność, szybkość oraz wygoda we wdrażaniu zmian w środowisku aplikacyjnym – podkreśla Tomasz Chudzik, dyrektor ds. zarządzania informacją w Dom Development S.A.

Zespół IT w Dom Development zapewnia dziś aktywne, dostosowane do potrzeb i planów rozwoju biznesu wsparcie merytoryczne, koncepcyjne i narzędziowe w zakresie technologii i procesów. W szczególności dotyczy to obszarów biznesowych znajdujących się na styku organizacji z klientami. „Bierzemy udział w budowaniu jak najlepszych doświadczeń naszych klientów. Jakość obsługi ma ogromne znaczenie w naszej działalności. Obok produktu, który na rynku jest oceniany jako bardzo dobry, zapewniamy wsparcie dla wszystkich procesów, które składają się na pozytywny odbiór współpracy z nami” – mówi Tomasz Chudzik. I tak, dział IT aktywnie angażuje się m.in. w podnoszenie efektywności środowiska pracy użytkowników. Optymalizacje oparte np. na integracji różnych źródeł danych, systemów oraz różnych narzędzi komunikacji wprost przekładają się na usprawnienie procesów obsługi klienta. „Sporo energii wkładamy w to, aby nasz pracownik – kontaktując się z klientem na dowolnym etapie procesu ofertowania, sprzedaży czy obsługi gwarancyjnej – mógł maksymalnie skupić się na pracy, aby zawsze był frontem do klienta” – zapewnia Tomasz Chudzik.

Z kolei rozwiązania wdrażane w obszarze back-office mają na celu m.in. uproszczenie dostępu do informacji i dokumentów, usprawnienie analiz dotyczących efektywności organizacji, ale też zapewnienie optymalizacji specyficznych procesów biznesowych, w tym planowania inwestycji, obiegu dokumentacji i kontroli finansów. W kolejnym etapie rozwoju Dom Development planuje wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań związanych z zarządzaniem procesem budowlanym, obiegiem informacji technicznych oraz obsługą interakcji z administracją publiczną. „Przed nami czas na wyciąganie wielu wniosków zdecydowanie wykraczających poza optymalizacje ekonomiczne. Jesteśmy na dobrej drodze do zbudowania nowoczesnej organizacji opartej na danych. Z pewnością nie bylibyśmy w stanie w tak krótkim czasie zmodernizować funkcji IT w firmie, gdyby nie obrana przez nas ścieżka rozwoju infrastruktury i współpraca z itelligence” – podsumowuje Tomasz Chudzik.

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 2/2021. Zamów poniżej:

Magazyn ITwiz 2/2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *