InfrastrukturaBiznesPREZENTACJA PARTNERA

Kompletna i w pełni skalowalna architektura dla SAP

Advertorial

Migracja SAP ERP do SAP S/4HANA to dobry moment na przemyślenie strategii utrzymania systemu w kontekście jego infrastruktury technicznej. Wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo platformy to warunki brzegowe. Istotne jest także to, ile i za co płacimy, oraz elastyczne podążanie za zmieniającymi się potrzebami. Dla przedsiębiorstw, które mają strategię chmurową dla SAP, ale chcą zachować pełną kontrolę nad swoim środowiskiem, HPE oferuje chmurę prywatną SAP S/4HANA obsługiwaną przez HPE GreenLake. Połączenie infrastruktury HPE z kwalifikacjami i doświadczeniem konsultantów All for One Poland to droga do uzyskania kompletnej i w pełni skalowalnej architektury dla SAP.

Kompletna i w pełni skalowalna architektura dla SAP

Obecnie klienci SAP mają więcej możliwości wdrażania swojego środowiska SAP niż kiedykolwiek wcześniej, w tym również migrację do chmury publicznej.

Jeśli jednak w sercu przedsiębiorstwa znajduje się system SAP ERP, ta perspektywa może budzić pytania. Wiele przedsiębiorstw widzi korzyści z chmury, takie jak rozliczenia oparte na zużyciu, elastyczna skalowalność i usługi zarządzane, ale powszechne są również obawy dotyczące miejsca przechowywania danych, nieplanowanych przestojów, ochrony danych, migracji i integracji z chmurą publiczną.

Kompletna i w pełni skalowalna architektura dla SAP

Przedsiębiorstwa planujące migrację do SAP S/4HANA przed zakończeniem wsparcia dla starszego oprogramowania SAP w 2027 r., potrzebują sposobu, który zagwarantuje utrzymanie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa platformy o znaczeniu krytycznym, nad którą muszą mieć pełną kontrolę, jednocześnie zyskując zalety i korzyści chmury.

Popularność platformy HPE GreenLake daje HPE pozycję lidera w rozwiązaniach chmury prywatnej i hybrydowej. Według ankiety IDC Cloud Pulse Survey 3Q22 HPE GreenLake to najbardziej znana platforma typu „od brzegu sieci do chmury”, z ponad 1600 wdrożeń na całym świecie.

All for One Poland wraz z infrastrukturą Hewlett Packard Enterprise dysponuje wyjątkowymi kwalifikacjami i doświadczeniem popartym konkretnymi wdrożeniami i może służyć klientom jako potencjalny partner w zakresie rozwiązań podczas rozpoczynania lub kontynuowania migracji do SAP S/4HANA.

Wybierz sprawdzoną ścieżkę migracji z partnerem-ekspertem

Planując zmiany w środowisku SAP, zawsze w tle należy rozważyć niezbędną infrastrukturę, która może być dostarczona w różnych modelach.

W zależności od naszej strategii czy preferencji, niektóre scenariusze/rozwiązania wymagają tylko decyzji politycznej, inne większych kompetencji i zaplecza infrastrukturalnego. W efekcie do wybranego modelu dostarczenia rozwiązania infrastrukturalnego konieczne będzie dobranie odpowiednich kompetencji merytorycznych, aby odpowiednio wykonać projekt instalacji i utrzymania rozwiązania.

Warto więc rozważyć szczególnie te rozwiązania, które dostarczą kompletną infrastrukturę dla środowiska SAP – a jeśli jesteśmy zainteresowani – również dla pozostałych systemów informatycznych.

Rozwiązania Hewlett Packard Enterprise odpowiadają na szerokie spektrum potrzeb, z szczególnym uwzględnieniem infrastruktury dla SAP S/4HANA. W pierwszej kolejności są to:

 • serwery – od najprostszych serwerów do serwerów dedykowanych dla krytycznych aplikacji biznesowych (maksymalnie 16 wysoko wydajnych procesorów i 32 TiB pamięci RAM w oparciu o najnowsze serwery klasy mission-critical HPE Compute Scale-up Server 3200);
 • macierze dyskowe – wiele modeli, tak aby maksymalnie spełnić oczekiwania klientów, od HPE MSA Gen6 do HPE Alletra 9000 / HPE XP, które mogą pracować w trybie active-active pomiędzy dwoma ośrodkami przetwarzania, oparte tylko na dyskach klasy NVMe, macierze mogą pracować w zależności od modelu w trybie blokowym lub plikowym;
 • przełączniki SAN – pozwalające na stworzenie centralnej infrastruktury przechowywania danych, do której wiele serwerów może uzyskiwać dostęp, sieć ta charakteryzuje się wysoką przepustowością i dostępnością oraz łatwym zarządzaniem w oparciu o standard Brocade;
 • przełączniki LAN i inne urządzenia sieciowe, dostępne pod marką HPE Aruba, które dostarczają wysoką wydajność, wysoką dostępność i bezpieczeństwo w zakresie transmisji danych w obrębie serwerowni oraz sieci użytkowników;
 • rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych – oparciu o HPE StoreOnce i odpowiednio dobrane oprogramowanie pozwalają wydajnie zaimplementować proces wykonywania kopii zapasowych jak i testować odtwarzanie; wykorzystując architekturę HPE GreenLake for Backup and Recovery możemy np. wykonywać kopie zapasowe naszej instalacji do chmury publicznej.

W zakres rozwiązań HPE wchodzi także różnego rodzaju oprogramowanie, jak np.:

 • HPE Service Guard – niezależnie od dobranych serwerów i macierzy klasy mission-critical HPE posiada unikalne rozwiązania programowe do łatwego zarządzania klastrami systemów SAP; jest to oprogramowanie wywodzące się z serwerów klasy HP-UX, sprawdzone przez lata i użytkowane w krytycznych aplikacjach umożliwia sprawniejsze przełączanie systemów pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych;
 • HPE Zerto – narzędzie do ciągłej ochrony danych, jedna z jego funkcjonalności to replikacja w trybie always-on, czy odtwarzanie w oparciu o journaling;
 • HPE Ezmeral Data Fabric – rozwiązanie o wielu funkcjonalnościach; w środowiskach SAP szczególnie przydatny jest wysoko wydajny i zawsze dostępny NFS Server (o czym będzie więcej w dalszej części);
 • SLES for SAP – system operacyjny dla systemów SAP;
 • VMware – daje możliwość wirtualizacji całego środowiska;
 • HPE OpsRamp – narzędzie do zarządzania działalnością cyfrową w środowisku hybrydowym i wielochmurowym.

Powyższe komponenty, których można użyć do zbudowania całego środowiska informatycznego, to tylko przykłady, a dobranie właściwego sprzętu i oprogramowania musi być poprzedzone dogłębną analizą potrzeb oraz przewidywań co do wzrostu w perspektywie cyklu życia systemu. Szerokie możliwości wyboru i właściwe dostosowanie rozwiązań do potrzeb to klucz do zbudowania właściwej platformy sprzętowo-programowej dla systemów SAP.

Oczywiście planując infrastrukturę dla środowiska SAP, należy mieć na uwadze, aby komponenty dobierać z listy certyfikowanych przez SAP modeli, dzięki czemu będziemy mogli zbudować tą infrastrukturę zgodnie z wymaganiami SAP dla Appliance’ów HANA lub TDI (Tailored Datacenter Integration).

Klienci HPE odnoszą korzyści z 30-letniej współpracy HPE z firmami SAP i Intel. Rozwiązania HPE przodują pod względem wydajności i skalowalności: HPE jest jedynym dostawcą certyfikowanych przez SAP rozwiązań opartych na procesorach Intel do 32 TB i 16 gniazd. Według stanu na czerwiec 2023 r. HPE zajmuje pierwsze miejsce w wynikach testów porównawczych aplikacji SAP i certyfikowanego sprzętu dla rozwiązań SAP w systemie Microsoft Windows dla 8, 12, 16 i 32 gniazd.

Jak wybrać infrastrukturę dostosowaną do potrzeb

W miarę poruszania się po platformie HANA infrastruktura systemu powinna spełniać podstawowy zestaw wymagań obejmujących wydajność aplikacji, ilość danych i ich oczekiwany wzrost, czas pracy, pożądany poziom integracji z bieżącym środowiskiem IT oraz parametry kosztów w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Wymagania te będą się różnić w zależności od firmy, ale wszystkie będą się opierać na czterech wspólnych obszarach (zobacz schemat 1):

Kompletna i w pełni skalowalna architektura dla SAP

 • Przypadek użycia. Jak planujesz początkowo wykorzystać platformę HANA? Jeśli rozpocząłeś już migrację, jak teraz korzystasz z platformy HANA? Chcesz przyspieszyć analitykę dzięki SAP BW/4HANA lub uzyskać analitykę w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4HANA? Ponadto czy aplikacje uzyskujące dostęp do bazy danych SAP HANA (warstwa aplikacji uzyskująca dostęp do warstwy bazy danych) będą wymagały nowej infrastruktury systemowej?
 • Rozmiar. Jaka przewidywana pojemność obliczeniowa pamięci będzie potrzebna na podstawie bieżących baz danych, przewidywanego wzrostu oraz tego, czy chcesz skonsolidować bazy danych i wyeliminować silosy?
 • Środowisko i model konsumpcji. Jak chcesz korzystać z SAP HANA? Czy chcesz uruchomić platformę HANA lokalnie, poza siedzibą, czy w modelu chmury hybrydowej?
 • Wdrożenie. Czy chcesz, aby infrastruktura systemu była dostosowana do twojego środowiska i potrzeb aplikacji, czy wolisz wstępnie skonfigurowane urządzenie? A skoro będziesz wdrażał nową infrastrukturę dla SAP HANA, czy chcesz dokonać modernizacji innych obszarów środowiska IT, np. komponentów sieciowych?

Odpowiedzi na te pytania pomogą nam stworzyć infrastrukturę SAP HANA, która najlepiej spełni specyficzne wymagania.

Warto wspomnieć, że w przypadku dostarczenia kompletnej infrastruktury wraz z oprogramowaniem w ramach jednego kontraktu, zyskujemy pojedynczy punkt kontaktu serwisowego (SPOC – Single Point of Contact) w razie jakichkolwiek problemów na styku różnych komponentów, dzięki czemu oszczędzamy czas i unikamy potencjalnych „przepychanek” pomiędzy producentami poszczególnych komponentów.

Właściwy dobór technologii oraz odpowiednich serwisów to bardzo istotny element w projekcie tworzenia czy wymiany infrastruktury dla systemów SAP. Ale czy jest możliwe, by jeszcze bardziej zoptymalizować ten proces i płacić tylko za ustaloną bądź wykorzystaną część tej infrastruktury, do tego mieć pewność, że będziemy mogli ją rozbudować, jeśli będzie taka potrzeba, na z góry ustalonych warunkach? Ponadto, jeśli okaże się, że nie potrzebujemy rozbudowy, czy możemy płacić tylko za tę cześć, którą ustaliliśmy na początku?

Takie podejście jest istotą modelu HPE GreenLake.

Strategia chmury – bez kompromisów

Dla przedsiębiorstw, które mają strategię chmurową dla SAP, ale chcą zachować pełną kontrolę nad swoim środowiskiem, HPE oferuje chmurę prywatną SAP S/4HANA obsługiwaną przez HPE GreenLake. HPE Greenlake oferuje następujące korzyści:

 • uproszczenie dzięki w pełni zarządzanemu i konfigurowalnemu rozwiązaniu;
 • kontrola danych, infrastruktury i oprogramowania SAP dzięki lokalizacji rozwiązania lokalnie lub w kolokacji;
 • wykorzystanie istniejących licencji SAP;
 • elastyczna chmura oparta na zużyciu (pay as you use);
 • lepsza wiedza dzięki analizie danych SAP bliżej miejsca ich wygenerowania;
 • bezpieczna migracja do S/4HANA, wsparta wiedzą HPE w zakresie rozwiązań SAP;
 • szybka i kompleksowa oferta, rozwiązanie „pod klucz”, klarowny opis prac i jasna wycena.

W HPE można także wybrać rozwiązanie RISE with SAP obsługiwane przez HPE GreenLake lub tradycyjne rozwiązanie lokalne.

Opcja SAP S/4HANA Cloud: Private Edition (PCE), Customer Data Center jest w istocie elementem programu RISE with SAP. Oferuje transformację biznesową jako usługę z tymi samymi komponentami oprogramowania SAP co inne oferty prywatne RISE with SAP. Różnica polega na tym, że dane pozostają w obrębie własnej infrastruktury.

HPE GreenLake – siła wyboru

Każde środowisko SAP jest wyjątkowe. Można szukać prostoty w chmurze, ale nie można sobie pozwolić na degradację swojego środowiska za pomocą nadmiernie uproszczonego rozwiązania. HPE GreenLake pomaga spełnić potrzeby o znaczeniu krytycznym, jednocześnie realizując strategię i dostarczając korzyści chmury:

 • Migracja środowiska, niezależnie od jego złożoności – łącznie ze wszystkimi dostosowaniami. Wybierz własnego integratora systemów lub dostawcę usług zarządzanych (tzw. Managed Service Providers, np. All for One Poland);
 • Realizacja założonych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju – zasoby precyzyjnie dostosowane do potrzeb. Unikaj nadmiernej alokacji i zmniejsz zarówno zużycie energii, jak i emisję gazów cieplarnianych;
 • Podwyższony poziom wsparcia w ramach usługi HPE Complete Care zapewnia pojedynczy punkt kontaktowy dla całego środowiska infrastrukturalnego;
 • Umowy SLA – dobierz architekturę, która w pełni zautomatyzuje rozwiązanie wysokiej dostępności (HA) i odzyskiwania po awarii (DR); zoptymalizowane pod kątem SAP, z umowami SLA gwarantującymi oczekiwane czasy;
 • Przewidywalność miesięcznych rachunków – stałe, miesięczne opłaty za gotowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu długoterminowych potrzeb, łącznie z migracją środowiska.

HPE GreenLake dla środowiska SAP

Chmura prywatna SAP S/4HANA obsługiwana przez platformę HPE GreenLake to kompletne, zarządzane rozwiązanie dostarczane do wybranej przez klienta lokalizacji. Klienci mogą zachować środowisko aplikacyjne SAP, infrastrukturę i dane lokalnie lub w kolokacji. Przenosząc istniejące licencje SAP lub kupując nowe ze wszystkimi potrzebnymi dostosowaniami, zachowują jednocześnie pełną kontrolę nad swoim środowiskiem. Infrastruktura jest zbudowana na sprawdzonych platformach HPE o znaczeniu krytycznym, które charakteryzują się skalowalnością i olbrzymią wydajnością oraz posiadają certyfikaty SAP. Platformy te zapewniają zawsze działającą infrastrukturę z umowami SLA gwarantującymi czas sprawności na poziomie co najmniej 99,99%.

Jednocześnie dzięki platformie HPE GreenLake klienci zyskują korzyści płynące ze sprawnej, elastycznej i spójnej chmury. Można uruchamiać infrastrukturę jako usługę, elastycznie skalować, wykorzystując bufor pojemnościowy i dokonywać miesięcznych płatności za rozwiązanie długoterminowe. Podczas gdy koszty w chmurze publicznej mogą wymknąć się spod kontroli, podejście HPE do chmury prywatnej pomaga zachować przewidywalność kosztów w całym okresie użytkowania. Nie ma potrzeby rezerwowania pojemności w chmurze ani długoterminowych zobowiązań, aby uzyskać dostęp do niższej ceny.

Rozwiązanie ma także na celu uproszczenie procesu migracji do SAP S/4HANA. Klienci szybko mogą otrzymać propozycję rozwiązania „pod klucz”, opis prac i cenę. Dzięki specjalistycznej wiedzy All for One i HPE w obszarze SAP migrację można przeprowadzić sprawnie i bezpiecznie.

Wybór poziomów rozwiązania

Dzięki chmurze prywatnej SAP S/4HANA opartej na platformie HPE GreenLake można wybrać spośród trzech różnych poziomów usług, w zależności od potrzeb (zobacz schemat 2).

Kompletna i w pełni skalowalna architektura dla SAP

Infrastruktura oparta na zużyciu (consumption-based infrastructure). Uruchamiając odpowiednią, dostosowaną infrastrukturę HPE, zoptymalizowaną pod kątem SAP, płacimy jedynie za jej wykorzystanie (pay as you use). Jednocześnie zachowujemy pełną elastyczność w planowaniu wydajności oraz wsparcie w ramach usług serwisowych HPE.

Zarządzana infrastruktura jako usługa (infrastructure as a service). All for One wspólnie z Hewlett Packard Enterprise zapewnia w pełni zarządzane rozwiązanie do uruchamiania aplikacji SAP opartych na SAP HANA lub dowolnej obsługiwanej bazie danych. Infrastruktura sprzętowa spełnia rygorystyczne wymagania certyfikacyjne SAP.

Opcjonalnie można uwzględnić usługi tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania platformy, aby docelowe rozwiązanie zapewniało platformę infrastruktury zarządzanej aż do poziomu logicznego hiperwizora VMware ESXi (VM jako usługa). Wszystkimi komponentami oprogramowania działającymi na maszynach wirtualnych (VM), w tym systemami operacyjnymi, zarządza klient lub All for One.

Ten poziom rozwiązania oferuje:

 • umowę SLA o dostępności infrastruktury na poziomie 99,99%;
 • świadczenie usług dla systemu na poziomie 24×7;
 • ciągłość planowania usług i ich stały nadzór;
 • ciągłość planowania tzw. software release;
 • monitorowanie i zarządzanie obciążeniem maszyn wirtualnych;
 • elastyczne rozwiązanie, które pozwala na dostosowanie zakresów odpowiedzialności.

Zarządzana platforma, w tym SAP Basis (Platform as a Service). Oprócz rozwiązań platformy IaaS oferujemy indywidualne usługi dla środowiska SAP w oparciu o SAP HANA lub starsze bazy danych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie od All for One Poland kompletnego działania SAP w zakresie SAP Technology (SAP Basis), łącznie z infrastrukturą. Dołączone usługi obejmują wszystkie supportowane bazy danych i aplikacje SAP. Całym środowiskiem SAP działającym czy to na maszynach fizycznych, czy wirtualnych, w tym systemami operacyjnymi, zarządza All for One Poland.

Przykładowe, dodatkowe opcje

Ezmeral Data Fabric jest to oprogramowanie wykorzystujące technologie Machine Learning oraz AI, które zapewnia równoczesne przechowywanie, zarządzanie, przetwarzanie i analizę danych z wielu źródeł, przy zapewnieniu bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa i dostępności.
Rozwiązanie to może zostać wykorzystane w roli wysoko dostępnego serwera NFS stosowanego w środowiskach SAP. Może być uruchamiane zarówno w środowisku lokalnym, jak również w chmurze oraz w modelu hybrydowym.

OpsRamp jest rozwiązaniem, które umożliwia monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą IT, zasobami chmurowymi, obciążeniami i aplikacjami w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych, w tym również u dostawców usług chmurowych.

Dzięki dodaniu do platformy GreenLake rozwiązań OpsRamp klienci HPE będą w stanie efektywniej zarządzać swoim środowiskiem IT oraz szybciej reagować na incydenty. Korzyścią dla całej organizacji jest posiadanie jednej platformy do chmury hybrydowej.

Rozwiązanie OpsRamp poszerza ofertę usług HPE o dostarczanie kompleksowego wsparcia dla hybrydowych i wielochmurowych środowisk IT. Dzięki temu klienci mogą skuteczniej zarządzać swoimi środowiskami chmurowymi, radykalnie zmniejszyć koszty operacyjne i poprawić ogólne doświadczenia IT użytkowników.

„Integracja naszego hybrydowego rozwiązania OpsRamp do zarządzania działalnością cyfrową z HPE GreenLake zapewni bezkonkurencyjną ofertę dla organizacji nastawionych na innowacje i rozwój w złożonym, wielochmurowym świecie. Firmy poszukują ujednoliconego podejścia do lepszego zarządzania operacjami od brzegu sieci do chmury, dlatego partnerzy i dystrybutorzy będą odgrywać kluczową rolę w rozwoju oferty as-a-service” – mówi Varma Kunaparaju, CEO OpsRamp.

Tomasz Wawrzonek, Wicedyrektor IT, All for One Poland

Piotr Ponganis, Data Solutions Sales, HPE

SAP Managed Services

All for One Poland świadczy usługi zarządzane dla systemów SAP S/4HANA, SAP ERP/ECC i innych. Administrujemy i zapewniamy wsparcie serwisowe dla środowisk SAP klientów zarówno utrzymywanych w chmurze, jak i on premise, oferujemy też bezpieczną chmurę prywatną dedykowaną dla systemów SAP.

Więcej: www.all-for-one.pl

Kompletna i w pełni skalowalna architektura dla SAP

HPE dostarcza unikalne, otwarte i inteligentne rozwiązania technologiczne w formie usługi – obejmujące usługi w chmurze, obliczenia, obliczenia o wysokiej wydajności i sztuczną inteligencję, inteligentne urządzenia brzegowe, oprogramowanie i pamięć masową – zapewniając spójne doświadczenie we wszystkich chmurach po najdalszy brzeg sieci. W ten sposób firma pomaga klientom w opracowywaniu nowych modeli biznesowych, nowych sposobów angażowania klienta i zwiększaniu wydajności operacyjnej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *