CyberbezpieczeństwoRozwiązaniaPREZENTACJA PARTNERA

ManageEngine Log360 – SIEM nieco “inaczej”

Advertorial

Obecnie wielu przedsiębiorstwom trudno jest nadążyć za coraz bardziej zaawansowanymi atakami i skomplikowanymi incydentami związanymi z bezpieczeństwem. W tym kontekście narzędzia klasy SIEM (Security Information and Event Management) służące do zbierania, analizy i korelowania logów oraz alertowania i raportowania tego, co się dzieje w naszym środowisku IT, odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na zdarzenia bezpieczeństwa.

ManageEngine Log360 – SIEM nieco “inaczej”

Rolą systemów SIEM jest:

1. Centralizacja, gromadzenie danych z różnych źródeł, takich jak logi systemowe, alarmy zabezpieczeń, zdarzenia sieciowe i aplikacyjne. Te dane są agregowane i przechowywane w centralnym repozytorium, co umożliwia skuteczne monitorowanie i analizę.

2. Wykrywanie incydentów i zagrożeń poprzez analizę zgromadzonych danych, wykorzystując techniki analizy behawioralnej, uczenia maszynowego. Dzięki temu można identyfikować podejrzane wzorce, anomalie, próby ataków i inne incydenty bezpieczeństwa.

3. Korelacja zdarzeń z różnych źródeł, aby wykryć związki i powiązania między nimi. Pozwala to na identyfikację zaawansowanych ataków, które mogłyby być niewidoczne w pojedynczych zdarzeniach.

4. Alertowanie i reagowanie na podstawie wykrytych incydentów lub zagrożeń, dzięki czemu zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo są poinformowane o potencjalnych atakach lub incydentach i mogą szybko reagować, podejmować odpowiednie działania.

5. Raportowanie i audyt poprzez generowanie szczegółowych raportów związanych z bezpieczeństwem, które mogą być wykorzystane do audytu, monitorowania zgodności z przepisami, analizy trendów, raportowania zarządczego i komunikacji zewnętrznej.

Log360 od ManageEngine

Jest kompleksowym rozwiązaniem klasy SIEM, które umożliwia skuteczne zarządzanie zdarzeniami bezpieczeństwa, a dzięki swojej prostocie i wbudowanej funkcjonalności SOAR nie wymaga przy tym dodatkowego etatu do jego obsługi.

Zapewnia on nam kompleksowe zarządzanie logami z różnych źródeł, takich jak systemy operacyjne, aplikacje, urządzenia sieciowe i wiele innych. Dzięki temu możemy monitorować, analizować i raportować dane związane z bezpieczeństwem z jednego centralnego miejsca, co ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT.

Ponadto posiada zaawansowane funkcje analizy zdarzeń, takie jak detekcja anomalii, analiza behawioralna, korelacja zdarzeń czy wykrywanie zaawansowanych zagrożeń. Dzięki temu można skutecznie identyfikować podejrzane aktywności i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Log360 stanowi doskonałe wsparcie dla badania/śledzenia zgodności z przepisami i regulacjami (Compliance). Wbudowane szablony raportów dostosowane są m.in. do PCI DSS, HIPAA, GDPR (RODO) itp. Ułatwia to firmom spełnienie wymagań regulacyjnych i audytowych.

Skalowalność i elastyczność pozwala dostosować narzędzie do różnych rozmiarów organizacji. Bez względu na to, czy jest to mała firma, średnie, czy duże przedsiębiorstwo, ManageEngine Log360 może dostosować się do potrzeb i obsłużyć każde ilości logów.

Co bardzo ważne, posiada on również wbudowaną funkcjonalność SOAR, która umożliwia definiowanie i wykonywanie zautomatyzowanych działań i procesów w odpowiedzi na incydenty bezpieczeństwa. Możemy tworzyć scenariusze reakcji, które obejmują różne czynności, takie jak blokowanie adresów IP, wyłączanie użytkowników, restartowanie lub wyłączenie usług, zamykanie połączeń sieciowych itp. Dzięki funkcjonalności SOAR zautomatyzujemy powtarzalne i czasochłonne zadania związane z reakcją na incydenty. Możemy zaprogramować reguły i scenariusze, które automatycznie wykonują działania na podstawie określonych warunków. Dzięki temu zminimalizujemy czas reakcji i ograniczymy potencjalne straty.

Nie można nie wspomnieć o tym, że Log360 oferuje szereg możliwości integracji z innymi narzędziami za pomocą różnych mechanizmów, w tym poprzez API. Zintegrowany może być np. z narzędziami klasy helpdesk / service desk, dzięki czemu incydenty bezpieczeństwa mogą mieć automatycznie założone „tickety” w tych systemach, gdzie będą dalej zarządzane i rozwiązywane.

„Jako dostawca produktów i usług z obszaru bezpieczeństwa IT, posiadamy w portfolio rozwiązania wielu producentów. Proponujemy przyjrzeć się dokładniej jednemu z nich – ManageEngine Log360, który posiadając wszystkie funkcje wymagane przez oprogramowanie klasy SIEM, oferuje nieco inne niż konkurencja podejście do sposobu i ergonomii pracy. Poza podstawowymi, znanymi powszechnie rozwiązaniami / interfejsami SIEM rozbudować go możemy o moduły funkcjonalne zorientowane na dany obszar IT – np. Active Directory, usługi Windows Server, tenant Microsoft 365 / Azure, Microsoft Exchange on-premise i inne. W efekcie otrzymujemy „z pudełka” rozbudowane i dopracowane przez lata doświadczeń producenta rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby nie tylko zespołów do spraw bezpieczeństwa, ale przydatne być może dla innych zespołów IT”  – mówi Marcin Tarasiński, wiceprezes w 3pro Sp. z o.o.

„Istotnym wyróżnikiem na tle konkurencji jest łatwość i niski koszt wdrożenia oraz intuicyjny interfejs użytkownika. Co najważniejsze, w porównaniu do konkurencji, ManageEngine Log360 jest konkurencyjny cenowo, oferując bardzo atrakcyjny współczynnik funkcjonalności do ceny i przyjazny, modularny  i w pełni przewidywalny model licencjonowania. Jest to szczególnie ważne dla firm o ograniczonym budżecie, które szukają skutecznego narzędzia do zarządzania logami i bezpieczeństwem” – dodaje Michał Kalbarczyk, dyrektor ds. sprzedaży w 3pro Sp. z o.o.

Zastosowanie w różnych branżach

ManageEngine Log360 znajduje zastosowanie w różnych branżach, pomagając organizacjom w monitorowaniu i zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Poza typowym zastosowaniem w obrębie infrastruktury IT, wykorzystywany być może przykładowo:

1. W sektorze przemysłowym, monitorując np. logi systemów SCADA, systemów zarządzania produkcją, urządzeń przemysłowych i innych systemów krytycznych dla działalności przemysłowej. Pomaga w wykrywaniu ataków na infrastrukturę krytyczną, zmian w parametrach urządzeń, prób nieautoryzowanego dostępu i innych incydentów bezpieczeństwa.

2. W sektorze opieki zdrowotnej, monitorując logi systemów EHR (Elektroniczne Rekordy Medyczne), systemów PACS (Picture Archiving and Communication System), urządzeń medycznych i innych systemów IT. Pomaga w identyfikowaniu naruszeń prywatności pacjentów, ataków ransomware, nieuprawnionego dostępu do danych medycznych.

3. W branży finansowej, monitorując logi związane z systemami płatności, transakcjami finansowymi, uwierzytelnianiem, audytem i innymi aspektami bezpieczeństwa IT. Pomaga w wykrywaniu nieautoryzowanych transakcji, prób phishingowych, wycieków danych.

4. W branży edukacyjnej, analizując logi systemów zarządzania uczelniami, systemów bibliotecznych, sieci edukacyjnych i innych systemów IT. Pomaga w wykrywaniu prób włamań, ataków DDoS, nadużyć uprawnień użytkowników i innych zagrożeń dla infrastruktury IT w placówkach edukacyjnych.

Podsumowując ManageEngine Log360 oferuje wiele zalet i cech, które wyróżniają go na tle innych rozwiązań klasy SIEM. Warto przyjrzeć się bliżej temu rozwiązaniu i ocenić, czy oferowane przez nie nieco inne podejście nie będzie odpowiednie właśnie dla Państwa. Pomocy w tym zakresie z przyjemnością udzieli firma 3pro Sp. z o.o. – wieloletni partner Gold ManageEngine. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu: mkalbarczyk@3pro.pl.

ManageEngine Log360 – SIEM nieco “inaczej”

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *