InfrastrukturaRynekPREZENTACJA PARTNERA

Modułowość to przyszłość IT

Advertorial

Dynamika rozwoju szeroko rozumianej branży IT jest na przestrzeni ostatnich lat niezwykle wysoka, na co duży wpływ ma błyskawicznie postępująca cyfryzacja wielu dziedzin życia. Coraz częściej i coraz chętniej stosowane są inteligentne rozwiązania, oparte na nieustannej wymianie danych. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest radykalna zmiana koncepcji i standardów tworzenia obiektów typu data center – odchodzi się od centrów danych projektowanych indywidualnie pod bieżące potrzeby organizacji na rzecz znacznie bardziej elastycznych rozwiązań modułowych.

Modułowość to przyszłość IT
Źródło: Rittal

Wzrost ilości danych, jakie są każdego dnia przesyłane i przetwarzane w istniejących centrach danych, osiągnął na przestrzeni ostatnich kilku lat niespotykaną wcześniej skalę. Szacuje się, że obecnie każdego roku w obiektach typu data center na całym świecie przetwarza się około 33 zettabajty danych na rok. Według szacunków ekspertów, do 2025 roku wartość ta ulegnie znaczącemu zwiększeniu – wolumen danych przetwarzanych w ciągu roku przez obiekty data center ma bowiem przekroczyć 175 zettabajów.

W kontekście faktu, że wydajność i przepustowość obecnie istniejących centrów danych zbliża się już do wartości granicznych, konieczne jest tworzenie takich obiektów typu data center, które nie tylko spełnią bieżące wymagania, ale również będą odpowiadać na przyszłe, często jeszcze nieznane wymogi. Opracowana przez firmę Rittal platforma RiMatrix spełnia oba te założenia.

Modułowe centrum danych RiMatrix NG – główne zalety

Modułowa struktura oraz standaryzacja poszczególnych komponentów pozwalają konfigurować rozwiązania Rittal NG w zasadzie w dowolny sposób, w zależności od potrzeb inwestora. Dzięki temu można tworzyć takie centra danych, które nie tylko w pełni zaspokajają obecne wymagania organizacji, ale również zapewniają wystarczający potencjał rozbudowy i optymalizacji w przyszłości, gdy potrzeby firmy ulegną zmianie lub gdy pojawią się nowe, dziś jeszcze nieznane i niedające się przewidzieć wymogi.

Elastyczność

Otwarta platforma IT Rittal NG pozwala zaprojektować niemal dowolnej wielkości centrum danych z uwzględnieniem bieżących potrzeb organizacji, w której dany obiekt ma funkcjonować. Oddzielenie modułów od powłoki fizycznej oraz jasno zdefiniowane punkty połączenia z infrastrukturą IT dodatkowo zwiększają elastyczność rozwiązań Rittal, pozwalając w krótkim czasie integrować je zarówno z już istniejącymi pomieszczeniami, jak i z nowo powstającymi.

Bezpieczeństwo

Dane przetwarzane w centrum danych muszą być skutecznie zabezpieczone zarówno przed nieuprawnionym dostępem ze strony osób trzecich, jak i przed szeregiem innych możliwych zagrożeń. Z tego względu wszystkie komponenty wchodzące w skład modułowej platformy RiMatrix NG firmy Rittal powstają wyłącznie z zastosowaniem gruntownie przetestowanych oraz zweryfikowanych technologii i rozwiązań spełniających międzynarodowe normy bezpieczeństwa.

Modułowość to przyszłość IT
Źródło: Rittal

Wydajność

RiMatrix NG to platforma, która została zaprojektowana z myślą o maksymalnym skróceniu czasu wdrożenia oraz optymalnym wykorzystaniu w obrębie tego samego centrum danych rozwiązań bazujących na prądzie przemiennym w połączeniu z możliwościami oferowanymi przez zastosowanie komponentów OCP (Open Compute Project), zasilanych prądem stałym. Dzięki temu innowacyjnemu podejściu centra danych RiMatrix NG pozwalają znacząco zredukować koszty eksploatacji, zmniejszając zużycie energii i pomagając uzyskać wymierne korzyści finansowe przy zachowaniu wysokiej wydajności działania samej infrastruktury informatycznej.

Skalowalność

Modularna struktura platformy RiMatrix Next Generation zapewnia inwestorowi możliwość dowolnego jej skalowania pod praktycznie każdym względem: poczynając od wielkości centrum danych poprzez efektywność energetyczną aż po bezpieczeństwo i odporność na awarie. Platforma RiMatrix NG jest pod tym względem bezkonkurencyjna, ponieważ jest to jedyne dostępne obecnie na rynku rozwiązanie, które pozwala na stopniową rozbudowę o kolejne komponenty zgodnie z aktualnymi potrzebami i możliwościami inwestycyjnymi bez uszczerbku dla funkcjonalności centrum danych jako całości.

RiMatrix Next Generation – modułowa platforma data center dla dowolnego scenariusza IT

Nowoczesna infrastruktura informatyczna musi być projektowana z uwzględnieniem dynamiki zmian zachodzących w sektorze IT. Bardzo szybkie tempo tych zmian wynika w głównej mierze z cyfrowej transformacji niemal wszystkich dziedzin życia, dlatego platforma RiMatrix NG została opracowana w taki sposób, by stanowić kompleksowe rozwiązanie, zapewniające możliwość elastycznej konfiguracji, maksymalny standard bezpieczeństwa oraz kompatybilność i wysoką efektywność energetyczną.

Więcej szczegółów o modułowych Centrach Danych Rimatrix NG.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *