CyberbezpieczeństwoRynek

Nawet 850 tys. zł grantu mogą uzyskać samorządy w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd

Według danych CSIRT NASK w grudniu 2022 roku w Polsce odnotowano rekordową liczbę zgłoszeń ataków cyberprzestępców – niemal 85,2 tys. W porównaniu z analogicznym miesiącem w 2021 roku oznacza to ponad czterokrotny wzrost niepokojących zdarzeń. Dlatego niezwykle ważne jest wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w organizacjach w Polsce. Szansę taką otrzymało 2807 gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich, jednak jak dotąd niewiele z nich z niej skorzystało. Nabór wniosków do projektu Cyberbezpieczny Samorząd przedłużono do 13 października 2023 roku.

Nawet 850 tys. zł grantu mogą uzyskać samorządy w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd

Projektem objęte są wszystkie jednostki samorządowe z terenu całego kraju. Cyberbezpieczny Samorząd obejmuje gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie (2477 gmin) oraz urzędy powiatowe (314 powiatów) i wojewódzkie (16 województw). Program umożliwia otrzymanie od 200 do 850 tys. zł., a łączna kwota, jaka trafi do gmin i powiatów to ok. 1,9 mld zł. Środki będzie można przeznaczyć na różne potrzeby związane z cyberbezpieczeństwem, np. zakup i wdrożenie oprogramowania, systemów i urządzeń, opracowanie procedur czy szkolenie kadr.

“Dzięki temu projektowi samorządy mają dużą szansę na podniesienie swojego poziomu cyberbezpieczeństwa. Co ważne, wiele polskich firm dostarcza sprawdzone rozwiązania w tym zakresie i są gotowe pracować z jednostkami samorządowymi. Niestety, z rozmów z potencjalnymi beneficjentami wynika, że nie wszystkie samorządy wiedzą o możliwości pozyskania funduszy i nawiązania takiej współpracy” – mówi Agnieszka Porębska, CEO Talent Alpha, organizacji, która połączyła polskie firmy świadczące usługi w obszarze cyberbezpieczeństwa, by wspólnie wspomagać samorządy w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Przeczytaj również
Czy niedzielne wybory do parlamentu mogą zostać zhakowane?

Przedstawicieli samorządów zastanawia najczęściej kwestia wkładu własnego – w ramach tego projektu będzie on wymagany tylko od największych samorządów. Dokładne informacje na temat projektu można znaleźć na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad, a szczegóły dotyczące procentowego udziału gminy w finansowaniu projektu w zakładce „Budżet i poziom dofinansowania”.

Jedna wspólna oferta

Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami samorządy zobowiązane są do wdrożenia konkretnych procedur dotyczących cyberbezpieczeństwa, które poprawią poziom bezpieczeństwa i prywatności danych. Dzięki wspomnianemu projektowi wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mogą sprawnie pozyskać fundusze i zwiększyć bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Wiele z nich zdecyduje się na rozpisanie jednego przetargu dla wszystkich planowanych działań, szukając kompleksowego dostawcy. Na takie zapotrzebowanie nie mogłoby odpowiedzieć wiele mniejszych polskich firm, które specjalizują się w jednym wybranym obszarze. Stąd pojawił się pomysł połączenia sił przez rodzime podmioty i stworzenia jednej wspólnej oferty dla samorządów.

„Reprezentujemy polskie firmy, które połączyły siły, by samorządy mogły znaleźć wszystko czego potrzebują w jednym miejscu. Nasi eksperci pomogą w przeprowadzeniu stosownych audytów bezpieczeństwa, specjalistycznym szkoleniu pracowników czy też przygotowaniu odpowiednich polityk i procesów, a przede wszystkim zrealizują projekt rzetelnie, zapewniając efekt i bezpieczne rozliczenie projektu. Skupiamy firmy doświadczone w obszarze cyberbezpieczeństwa i w pracy z sektorem publicznym” – podsumowuje Agnieszka Porębska.

Strona do składania wniosków: https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *