BEST100 edycja 2021AplikacjeBiznesPREZENTACJA PARTNERA

Nowoczesne rozwiązania biznesowe pomogą lepiej wykorzystać odradzającą się właśnie koniunkturę

Executive ViewPoint

Z Piotrem Ciskim, prezesem zarządu Symfonii, rozmawiamy o sytuacji polskiego rynku z perspektywy dostawcy oprogramowania dla sektora MŚP, trendach i perspektywach na rynku takich rozwiązań, a także wyjściu z Grupy Sage, zmianie marki, rozwoju oferty i kompetencji oraz planowanych akwizycjach.

Nowoczesne rozwiązania biznesowe pomogą lepiej wykorzystać odradzającą się właśnie koniunkturę

Od kilku lat sukcesywnie zmieniamy strukturę sprzedaży w stronę modelu subskrypcyjnego. W zeszłym roku aż 87% naszych przychodów pochodziło ze sprzedaży powtarzalnej. Model abonamentowy świetnie odpowiada dzisiejszym potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw. Systematycznie więc poszerzamy ofertę rozwiązań chmurowych. Od lat pracujemy też z największymi globalnymi dostawcami usług chmury publicznej. Już teraz w naszym portfolio jest wiele aplikacji chmurowych, ale aby przyspieszyć, rozbudowujemy zespół badawczo-rozwojowy i poszerzamy kompetencje technologiczne.

Jak wyglądał ostatni rok na polskim rynku rozwiązań IT dla małych i średnich firm?

Z punktu widzenia producenta oprogramowania biznesowego dla sektora MŚP ostatni rok można podzielić na dwie części. Pierwsza połowa uwidoczniła potrzebę szybkiego doposażenia firm w podstawowe systemy informatyczne, niezbędne do obsługi najważniejszych procesów biznesowych w realiach wywołanych pandemią COVID-19. Przeniesienie większości procesów gospodarczych do rzeczywistości online było zaskoczeniem dla wielu polskich przedsiębiorstw. Wszelkie braki i niedobory w zakresie rozwiązań wspierających prowadzenie biznesu należało szybko uzupełnić.

Jednocześnie, po jesiennych lockdownach, gdy wszyscy odczuli chwilowe spowolnienie, małe i średnie firmy, oczekując na dalszy rozwój sytuacji, odłożyły decyzje o inwestycjach w IT. Co więcej, niektóre organizacje nadal czekają, wahając się między finansowaniem cyfryzacji biznesu a tworzeniem poduszki finansowej. Niestety wsparcie z tzw. tarcz antykryzysowych było tylko doraźną pomocą, nie zabezpieczyło przyszłości polskich firm.

Czy pandemia wpłynęła znacząco na postawę klientów i potrzeby użytkowników rozwiązań klasy ERP? Mówi się, że COVID-19 istotnie przyspieszył projekty cyfrowej transformacji…

O ile w większych firmach to właśnie na obszar cyfryzacji przerzucono większość sił w zakresie rozwoju biznesu, tak w sektorze MŚP takie zmiany nie są powszechne. Pod kątem cyfryzacji biznesu znacząco nadal odstajemy od europejskiej średniej. Od lat jesteśmy poza pierwszą dwudziestką najlepiej scyfryzowanych krajów UE, co dokumentuje indeks gospodarki cyfrowej (DESI), przygotowywany przez Komisję Europejską. Jedną ze składowych tego indeksu jest m.in. nasycenie rynku systemami ERP. Oczywiście zainteresowanie oprogramowaniem dla biznesu wzrosło wskutek wpro-wadzenia powszechnej pracy zdalnej, rozwoju rynku e-commerce, konieczności zapewnienia sprawnej, elektronicznej wymiany dokumentów, ale też stale postępującej cyfryzacji państwa.

W tym kontekście ciekawym trendem jest wzrost zainteresowania systemami ECM, których istotą jest wsparcie zarządzania dokumentacją i treściami cyfrowymi. Warto dodać, że według Gartnera, nowoczesne, oparte na koncepcji Low Code systemy klasy ECM, wyposażone we wbudowane procesy pozwalające na elastyczne oraz szybkie dostarczanie oczekiwanych przez klientów rozwiązań, to najbardziej pożądane rozwiązania biznesowe 2021 roku. Obszar ECM jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku IT.

Jakie są dziś najważniejsze trendy na rynku oprogramowania biznesowego?

Ze względu na pandemię nastąpiła gwałtowna zmiana priorytetów w obszarze oprogramowania dla przedsiębiorstw. W imię koncepcji Digital Workplace niezbędne stały się m.in. rozwiązania, za pośrednictwem których pracownicy mogą sprawnie, niezależnie od fizycznego miejsca pracy, realizować zadania, komunikować się z klientami i współpracownikami, w sposób bezpieczny korzystać z firmowych dokumentów i danych, zarządzać zadaniami oraz projektami i wreszcie, szybko podejmować efektywne decyzje w ramach kluczowych procesów.

Do realizacji tych potrzeb nie wystarczą klasyczne systemy typu ERP lub CRM. Oczywiście takie aplikacje muszą mieć możliwość integracji z podstawowymi rozwiązaniami biznesowymi, choćby na potrzeby obsługi finansowo-księgowej. Księgowość to zresztą kolejny obszar, którego znaczenie systematycznie rośnie za sprawą galopującej wręcz cyfryzacji podatków i sfery publicznej, rozwoju e-urzędów, a także rosnącej skali kontroli podatkowej. Jesteśmy blisko całkowitej automatyzacji procesów, takich jak wprowadzanie dokumentów księgowych czy raportowanie podatkowe. Rolą oprogramowania finansowo-księgowego będzie więc za chwilę nie tylko sama obsługa tych procesów, lecz także zapewnienie zgodności z przepisami.

Niezbędnym uzupełnieniem stają się też nowoczesne rozwiązania kadrowo-płacowe, takie, które odpowiadają na potrzeby z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, rozwojem kompetencji czy samoobsługi pracowniczej, która znacznie usprawnia obsługę kadrową w sytuacji pracy zdalnej. Oczywiście nie można dziś zapominać o rozwiązaniach z obszaru e-commerce, które w okresie pandemii stały się fundamentem działalności handlowej i motorem rozwoju wielu firm.

Jak zmienia się sposób wykorzystania rozwiązań biznesowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw?

Z roku na rok na znaczeniu zyskuje podejście usługowe. Model abonamentowy, w sposób naturalny pozbawiony początkowych barier inwestycyjnych, mocno zyskał na popularności w minionym roku. Subskrypcja nie tylko pozwala na obniżenie kosztów korzystania z oprogramowania, daje też dużą elastyczność, co sprawia, że model ten sprawdza się w aktualnej rzeczywistości. Połączenie subskrypcji z aplikacjami, które można szybko, najlepiej w sposób samoobsługowy wdrożyć i skonfigurować w oparciu o model chmury obliczeniowej, to przyszłość, szczególnie w sektorze MŚP. Świetnym przykładem są tu wspomniane systemy ECM, łączące elementy pracy grupowej z elementami ERP. Jako Symfonia oferujemy bardzo ciekawą aplikację do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów i pracy. Rozwiązanie to rozwijamy we współpracy z naszym partnerem technologicznym – firmą eDokumenty.

Czy systemy ERP można efektywnie wdrażać w modelu hybrydowym – częściowo w oparciu o infrastrukturę lokalną, a częściowo w chmurze publicznej?

Oczywiście, a co więcej, jest to dziś dość popularne rozwiązanie. Klienci chętnie wybierają systemy ERP działające na bazie lokalnej infrastruktury, ale obudowane aplikacjami chmurowymi. Przykładem są np. aplikacje magazynowe, wspierające sprzedaż, obsługę HR, wymianę dokumentów, fakturowanie. Dostęp chmurowy ułatwia wprowadzanie i przekazywanie danych. Jestem jednak przekonany, że popyt na rozwiązania oferowane w modelu publicznej chmury obliczeniowej będzie wzrastał. Otwarte pozostaje jedynie pytanie, jaką funkcjonalność klienci będą chcieli nadal utrzymywać lokalnie, a jaka zostanie przeniesiona do chmury.

Minęło pół roku, odkąd zaangażowanie w rozwój oprogramowania Symfonia ogłosił fundusz Mid Europa Partners. Od marca 2021 roku działają Państwo niezależnie od Grupy Sage. Co zmieniło się, jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie zespołu odpowiedzialnego za rozwiązania marki Symfonia?

Dzięki zmianie struktury właścicielskiej jako niezależna spółka z dużym zapleczem finansowym, mamy szeroką swobodę działania i możemy w 100% skupić się na polskich klientach. Wcześniej byliśmy związani korporacyjnymi planami rozwoju, które nie zawsze uwzględniały specyfikę rodzimego rynku. Dlatego wspólnie z poprzednim inwestorem podjęliśmy decyzję, że sprzedaż spółki to szansa na szybszy rozwój firmy w Polsce, a dla korporacji okazja do uzyskania dobrej stopy zwrotu. Nie myliliśmy się. Wycena Symfonii na 325 mln zł i pozyskanie tak mocnego inwestora jak Mid Europa Partners są tu najlepszym dowodem.

Jakie są główne plany dotyczące rozwoju oprogramowania oraz usług oferowanych pod marką Symfonia?

Od kilku lat sukcesywnie zmieniamy strukturę sprzedaży w stronę modelu subskrypcyjnego. W zeszłym roku aż 87% naszych przychodów pochodziło ze sprzedaży powtarzalnej. Model abonamentowy świetnie odpowiada dzisiejszym potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw, więc z pewnością będziemy dalej iść w tę stronę. Systematycznie poszerzamy ofertę rozwiązań chmurowych. Od lat pracujemy z największymi globalnymi dostawcami usług chmury publicznej i na pewno będziemy umacniać tę współpracę. Nie wykluczamy jednak żadnej z dostępnych ścieżek rozwoju technologicznego dla rozwiązań chmurowych marki Symfonia. Już teraz w naszym portfolio jest wiele takich aplikacji, ale aby przyspieszyć, rozbudowujemy zespół badawczo-rozwojowy i poszerzamy kompetencje technologiczne. Niedawno do naszego zespołu dołączył CTO. Znacząco wzrósł także nasz budżet na inwestycje. W planach mamy nie tylko inwestycje w kompetencje i wzrost organiczny, ale też akwizycje.

Obok zmian biznesowych przechodzą Państwo rebranding…

Zmieniliśmy nazwę marki na Symfonię. W ten sposób chcemy podkreślić znaczący wkład naszej firmy w rozwój polskiej branży IT i informatyzację polskich firm. Przypomnę, że system Symfonia, jako jeden z pierwszych w Polsce programów finansowo-księgowych, zadebiutował na rynku w 1995 roku.

Będziemy też szerzej działać w zakresie szeroko pojętego wsparcia sektora MŚP. Przykładowo, w czerwcu ruszyliśmy z dużym programem wsparcia cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tej inicjatywy przeznaczyliśmy 2 mln zł na dofinansowanie inwestycji firm MŚP w oprogramowanie i wdrożenia. Co ważne, stworzyliśmy warunki bezpiecznej inwestycji, z możliwością wyjścia z niej w przypadku ewentualnych potknięć biznesowych naszych klientów. Jest to nasza bezpośrednia odpowiedź na dylemat – inwestować czy odkładać. Zachęcamy klientów do inwestowania w nowoczesne rozwiązania biznesowe, które pomogą lepiej wykorzystać odradzającą się właśnie koniunkturę.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2021. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *