InfrastrukturaCIOPREZENTACJA PARTNERA

Orange Polska: Zapewniamy kompleksową obsługę infrastruktury w modelu SD-WAN

Executive ViewPoint

Z Arturem Piechą, dyrektorem Marketingu Klientów Kluczowych i Korporacyjnych w Orange Polska, rozmawiamy o korzyściach wynikających z wirtualizacji sieci rozległych, komplementarności usług operatora telekomunikacyjnego, a także o szczegółach rozwiązania Hybrydowy SD-WAN.

Orange Polska: Zapewniamy kompleksową obsługę infrastruktury w modelu SD-WAN

Model SD-WAN otwiera nowe możliwości w zakresie sterowania działaniem sieci w warstwie aplikacji. Zaczynamy mówić o tym, jakiego rodzaju aplikacje są krytyczne dla organizacji. Co więcej – możemy gwarantować ich działanie na poziomie sieci za sprawą łatwego i jednoczesnego wykorzystania wielu łączy, często opartych na różnych technologiach i działających w trybie active-active. W ten sposób możemy znacząco podnieść dostępność warstwy sieciowej, a co za tym idzie, także aplikacji dla użytkowników biznesowych.

Jakie korzyści operacyjne i biznesowe niesie wykorzystanie wirtualizacji sieci rozległych?

Przejście na infrastrukturę opartą na modelu SD-WAN przynosi dużo typowo użytkowych korzyści wynikających z poprawy wydajności i stabilności sieci rozległych, ich dostępności, ale też bezpieczeństwa. Definiowane programowo sieci WAN są także łatwiejsze w administracji i rozwijaniu. Wszystkie prace konfiguracyjne można przeprowadzić zdalnie. Oznacza to realne oszczędności. Model SD-WAN upraszcza i centralizuje procesy administracyjne. Co więcej, wiele prac administracyjnych może podlegać automatyzacji, która zwalnia administratorów z zaangażowania w podstawowe aspekty dotyczące funkcjonowania sieci, takie jak routing czy przełączanie pakietów.

W praktyce przydaje się również możliwość niemal dowolnego powielania raz zdefiniowanej konfiguracji sieci w danym rodzaju oddziału – np. sklepu detalicznego – na wiele innych placówek tego typu. Sama infrastruktura staje się też bardziej elastyczna, co rozumiem jako łatwość dostosowywania do zmieniających się potrzeb i realiów biznesu. Poza korzyściami związanymi z uproszczeniem procesów obsługi i zarządzania na pewno kluczowa jest dziś także łatwość integracji z różnego rodzaju usługami IT oferowanymi przez zewnętrznych dostawców, w tym z publiczną chmurą obliczeniową.

Model SD-WAN stanowi odpowiedź na, powszechne dziś, wyzwania biznesowe dotyczące konieczności pogodzenia potrzeb w zakresie najwyższej stabilności sieci rozległych z możliwością ich błyskawicznej rekonfiguracji, ale też kompleksowego monitorowania. Wszystko to sprawia, że koncepcja SD-WAN dobrze wpisuje się w potrzeby związane z cyfrową transformacją, rozproszonych organizacji.

Jakiego rodzaju ograniczenia klasycznych sieci rozległych znosi koncepcja SD-WAN?

Konfiguracja klasycznych sieci WAN najczęściej jest pochodną możliwości łącza dostępowego w danej lokalizacji. Z góry wiadomo, jaki ruch pomiędzy oddziałami – czy to w warstwie głosu, czy transmisji danych – będzie generowany. Z kolei model SD-WAN otwiera nowe możliwości w zakresie sterowania działaniem sieci w warstwie aplikacji. Zaczynamy bowiem mówić o tym, jakiego rodzaju aplikacje są krytyczne dla naszej organizacji, a co więcej – możemy gwarantować ich działanie na poziomie sieci. Staje się to realne dzięki łatwemu i jednoczesnemu wykorzystaniu wielu łączy, często opartych na różnych technologiach i działających w trybie active-active. W ten sposób możemy znacząco podnieść dostępność warstwy sieciowej, a co za tym idzie – aplikacji dla użytkowników biznesowych.

Realna staje się też kompleksowa, dynamiczna optymalizacja ruchu, wykonywana automatycznie w tle i kontekstowo dopasowana do specyfiki danej usługi biznesowej. Znajomość specyfiki ruchu sieciowego na poziomie pakietów pozwala na efektywne zarządzanie przepływem danych. Dysponując wiedzą, które pakiety danych związane są np. z konkretnymi, użytkowanymi w modelu chmury obliczeniowej aplikacjami wykorzystywanymi przez pracowników, możemy tak sterować ruchem, aby zapewnić jak najlepszą jakość działania tych usług z perspektywy ich użytkowników. W sieciach SD-WAN tego rodzaju optymalizacje mogą być w pełni zautomatyzowane. Ma to duże znaczenie dla zapewnienia najwyższej jakości i dostępności krytycznych systemów biznesowych. Jesteśmy w stanie tak skonfigurować infrastrukturę SD-WAN, aby w określonych porach dnia zagwarantować priorytetową obsługę ruchu tych aplikacji, które mają największe znaczenie, ograniczając jednocześnie priorytet ruchu związanego choćby z aktualizacjami wybranego oprogramowania. To ważne, bo w dużych organizacjach nawet aktualizacje systemu operacyjnego mogą generować przeciążenia sieci, utrudniając tym samym efektywną pracę z istotnymi aplikacjami.

Co wyróżnia ofertę Orange w obszarze SD-WAN? Jakie znaczenie dla budowy tego typu sieci ma zaangażowanie operatora telekomunikacyjnego?

Jako operator mamy możliwość zapewnienia naprawdę kompleksowej obsługi infrastruktury w modelu SD-WAN. W ramach oferty Hybrydowy SD-WAN mówimy o usłudze wspierającej wykorzystanie różnego rodzaju infrastruktury – od sieci lokalnych, po rozwiązania oferowane w modelu chmury publicznej. Za sprawą tej usługi nasi klienci z powodzeniem stosują możliwości takich środowisk, jak Amazon Web Services, Microsoft Azure czy Google Cloud Platform.

Co ważne, usługa Hybrydowy SD-WAN jest dostępna w dwóch modelach. Kontroler sieci zwirtualizowanej może zostać uruchomiony w ramach infrastruktury klienta we wskazanym zewnętrznym ośrodku przetwarzania bądź w centrum danych Orange w Łodzi. Mamy też możliwość uruchomienia sieci w modelu SD-WAN w oparciu o rozwiązania Cisco lub Nokii. Takie podejście daje nam wysoką elastyczność działania i możliwość łatwej modernizacji istniejących sieci WAN u naszych klientów.

Dostarczamy również element łączności. Można tu wykorzystać infrastrukturę MPLS, dedykowane światłowodowe łącza dostępowe, sieć internetową, a także łącze zestawione po technologii GSM. Fakt, że dostawcą tego rozwiązania jest operator telekomunikacyjny przekłada się na możliwość łatwego wdrożenia kompletnego rozwiązania od jednego dostawcy, ale generuje też dodatkową wartość dla naszych klientów. Możemy zarządzać całością sieci w imieniu klienta, jak również dostarczać wiele dodatkowych usług uruchamianych wspólnie z SD-WAN. Mam tu na myśli usługi pozwalające m.in. zmaksymalizować dostępność sieci rozległej lub podnieść jej efektywność w wybranych lokalizacjach, ale też usługi związane np. z zarządzaniem sieciami lokalnymi czy outsourcingiem utrzymania pewnych elementów środowiska IT naszego klienta.

Zakładam zatem, że oferowana przez Orange Polska usługa Hybrydowy SD-WAN nie jest produktem standardowym…

Zakres projektu zawsze dostosowujemy do sytuacji oraz potrzeb konkretnego klienta, także w kontekście poziomu bezpieczeństwa, dostępności i przepustowości. Analiza poprzedzająca realizację każdego wdrożenia usługi Hybrydowy SD-WAN daje odpowiedź na wiele pytań dotyczących minimalnych wymagań względem infrastruktury sieci rozległych oraz łączy dostępowych w poszczególnych lokalizacjach klienta. Zaletą SD-WAN z pewnością jest fakt, że model ten nie narzuca określonych wymagań wobec infrastruktury czy łączy dostępowych. Dzięki temu możemy skorzystać z większości rozwiązań istniejących lub łatwo dostępnych w różnych lokalizacjach – od okablowania miedzianego, przez łącza światłowodowe, aż po LTE. W zależności od potrzeb i konkretnych lokalizacji możemy też łączyć różne technologie dostępowe. Jako operator mamy możliwość zaproponowania konfiguracji, która będzie efektywna operacyjnie i korzystna kosztowo.

Jakie firmy korzystają już z Państwa usług w tym zakresie?

Z naszych usług w obszarze SD-WAN korzysta m.in. PERN. Dla krajowego lidera logistyki paliwowej uruchomiliśmy niezwykle bezpieczną, elastyczną i łatwą w zarządzaniu sieć rozległą dla 22 baz paliwowych. Została ona połączona m.in. z centralą firmy i z centrum danych PERN. Obsługujemy też klientów z sektorów bankowości i handlu. Naszym klientem z branży farmaceutycznej jest firma Gemini Polska, pod której marką działa blisko 200 aptek w całym kraju oraz apteka internetowa. Specyfika modelu biznesowego tego klienta przekłada się na duże zróżnicowanie w zakresie infrastruktury istniejącej w poszczególnych lokalizacjach, a także – wykorzystywanych tam usług dostępowych. Odpowiedzią na te potrzeby jest SD-WAN, który zapewnia ciągłość transmisji, niezależnie od technologii dostępowej oraz pełen nadzór nad wszystkimi łączami internetowymi. Dzięki temu transmisja nie jest zakłócana ani spowalniana, a sieć teleinformatyczna nie ulega przeciążeniu.

Usługi w obszarze SD-WAN świadczy też należąca do Grupy Orange Polska spółka Integrated Solutions…

Jako Orange świadczymy usługę SD-WAN w modelu operatorskim. Z kolei wraz z Integrated Solutions możemy dostarczyć rozwiązanie SD-WAN w modelu integratorskim. Oferujemy zakup niezbędnego sprzętu i licencji dla klientów, którzy mają zasoby i kompetencje, aby takie podejście do sieci rozległych wdrożyć i obsługiwać we własnym zakresie. Myślę jednak, że pewną przewagą propozycji Orange jest kwestia elastycznego finansowania usług SD-WAN. Usługę uruchamiamy, posiadając pełne portfolio rozwiązań niezbędnych do efektywnego wdrożenia i utrzymania infrastruktury, także w ramach naszego centrum danych. Zapewniamy również spójne SLA, w tym gwarancję bezpieczeństwa i dostępności SD-WAN. Przekłada się to na konkretne korzyści związane z optymalnym zastosowaniem dostępnej przepustowości, a więc i dostępnością najbardziej newralgicznych aplikacji i systemów biznesowych. Ponieważ firma korzysta już z transmisji danych od Orange, to wdrożenie SD-WAN sprowadza się jedynie do stosunkowo prostej modernizacji.

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 4/2021. Zamów poniżej:

Magazyn ITwiz 4/2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *