Magazyn ITwiz 11-12/2021

28.00  z VAT

Wydanie regularne Magazynu ITwiz nr. 11-12/2021.

Wstępniak

Wśród najważniejszych trendów biznesowych na roku 2022 pojawiają się: zrównoważony rozwój; zachowanie równowagi pomiędzy pracownikami ludzkimi a robotami wspieranymi algorytmami AI; zmieniająca się pula talentów i doświadczenia pracowników; konieczność wprowadzenia na bardziej płaskich, zwinnych organizacji; a na koniec autentyczność i funkcjonowanie organizacji nie tylko po to, aby dostarczać zyski akcjonariuszom, ale też służyć jakiemuś wyższemu celowi.

Powodem tych zmian w strategiach firmy są nie tylko wyzwania, przed jakimi stoimy, jako ludzkość, ale i zmiany pokoleniowe. Badanie przeprowadzone przez firmę Nielsen pokazuje, że Millenialsi – obecnie najliczniej reprezentowane pokolenie – dwa razy częściej niż osoby z pokolenia wyżu demograficznego twierdzą, że zmieniają nawyki, aby zmniejszyć wpływ na środowisko. Dla pokolenia Z – które wkrótce stać się ma dominującym – dbanie o zrównoważony rozwój jest równie ważne, a w wielu przypadkach nawet ważniejsze niż dla Millenialsów. Za tym idzie także zmiana podejścia do otaczającej nas technologii.

„Chodzi o to, aby każdy z nas miał wpływ na to, jak technologie się rozwijają. Społeczeństwo ma być suwerenne, a technologia ma się rozwijać dla nas, a nie odwrotnie. I to jest klucz! Regulacje mają być pierwszym krokiem, który ma przywrócić normalność, aby nie niszczyć konkurencji, sektora MŚP, obywateli i ich prywatności. W kolejnym kroku technologie powinny stać się wspólną własnością obywateli. Tylko wspólna, demokratyczna kontrola społeczna jest w stanie współtworzyć lepsze technologie” – stwierdza Jan J. Zygmuntowski, ekonomista związanym z obszarami innowacji, cyfrowej gospodarki i zrównoważonego rozwoju, pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektor programowy CoopTech Hub, pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych.

Jak wspomina Jan J. Zygmuntowski, John Maynard Keynes prognozował, że skoro w przyszłości będzie tyle różnego rodzaju algorytmów, to ludzie będą pracowali 4 godziny dziennie, resztę czasu przeznaczając na wypoczynek. Wszystkie, podstawowe produkty, których potrzebujemy będą bowiem wytwarzane przez algorytmy. Prognozy te nie sprawdziły się. Dziś, obserwując miejsca, w których najdalej zaszedł ten cyfrowy nadzór – np. magazyny Amazona, gdzie przy pomocy technologii zbierane są bardzo precyzyjne dane na temat zachowania pracowników – widzimy, że jest dokładnie odwrotnie. Pracujemy ciężej i za gorszą pensję. David Graeber opisał rynek pracy dosadnym określeniem „bullshit jobs”. „Ostatni tak duży poziom nierówności widzieliśmy przed I Wojną Światową. Wówczas największe firmy również zaczęły wchodzić w sojusze z państwami, aby podbijać nowe terytoria i rynki. Nazywaliśmy to fazą imperializmu. Podobną fazę widzimy obecnie w działalności BigTechów – amerykańskich i chińskich” – podsumowuje Jan J. Zygmuntowski.

Zmiany gospodarcze i społeczne powodują, że zmienia się też agenda CIO. Na podstawie 2300 ankiet wśród CIO z 85 krajów, których łączne wydatki na IT przekraczają 185 mld USD, Gartner sporządził raport poświęcony wrażaniu kompozytowego modelu biznesu. Niski, umiarkowany albo wysoki poziom kompozytowości biznesu będzie w 2022 roku w dużej mierze określał efektywność modelu operacyjnego. Czym jest kompozytowość? Koncepcja ta zakłada modularny charakter każdego zasobu biznesowego – ludzi, procesów, technologii i zasobów fizycznych. Biznesowi liderzy dzięki takiej strukturze są w stanie szybko, łatwo i bezpiecznie zmieniać ich układ i relacje pomiędzy nimi w odpowiedzi na każdy kolejny wstrząs. Kreować konstrukcje wykorzystujące moduły do tworzenia nowej wartości.

W prognozach na rok 2022 nie możemy jednak zapomnieć o samych technologiach. Gartner wytypował 12 trendów na kolejne 5-10 lat. Są wśród nich: Generative Artificial Intelligence, koncepcja Data Fabric, idea przedsiębiorstwa rozproszonego, wykorzystanie Cloud Native Platforms, systemy autonomiczne, inteligencja decyzji (Decision Intelligence), aplikacje oparte na architekturze komponowalnej, hiperautomatyzacja, techniki chroniące prywatność (PEC) Privacy-Enhancing Computation, Cybersecurity Mesh, inżynieria algorytmów AI oraz koncepcja Total Experience, która łączy doświadczenia klienta CX (Customer eXperience), pracownika EX (Employee eXperience), użytkownika US (User eXperience) i multidoświadczenia MX (Multi eXperience).

Adam Jadczak,
redaktor naczelny ITwiz

Spis treści

TRENDY 2022
• Tylko demokratyczna kontrola społeczna jest w stanie współtworzyć lepsze technologie
• Brak odpowiednich kadr zagraża polskiej gospodarce i procesowi jej digitalizacji
• Technologie, które warto obserwować w roku 2022
• 8 największych trendów biznesowych w roku 2022

CIO
• Agenda CIO na rok 2022: budowa firmy kompozytowej
• Giganci Programowania to kuźnia pasjonatów informatyki
• Realna transformacja chmurowa, a nie bujanie w obłokach

CXO HUB
• CXO HUB CyberSec Chaper: w stronę nowego podejścia do cyberbezpieczeństwa
• Potencjał zmiany CyberSec: łatwiej będzie o racjonalne zarządzanie bezpieczeństwem IT

PROGRAMIŚCI
• Dwa lata PSD2: podstawowe usługi, ale brak dużych innowacji

RYNEK
• Pomysł z Polski: FrontEnd dla rynku e-commerce
• Polski sektor produkcyjny cyfryzuje się, ale do Przemysłu 4.0 wciąż mu jeszcze daleko
• OPI PIB ocenia perspektywy rozwoju rynku IT w Polsce w roku 2022
• Technologia ochroni sygnalistów
• Raport EBI: 46% firm w UE wykorzystało kryzys jako okazję do podniesienia poziomu cyfryzacji
• Ranking DESI 2021: Polska w ogonie cyfryzacji państw UE

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 11-12/2021 od 31 grudnia 2021 roku.