Magazyn ITwiz 8/2014

18.00  z VAT

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Wstępniak

Zmianę roli działów IT w firmach zachodni analitycy wieścili od dobrych kilku lat. Obecnie wszyscy jesteśmy naocznymi świadkami takich zmian. Każdy projekt musi mieć uzasadnienie, konkretny cel i zmierzone, odpowiednio wysokie efekty biznesowe. Informatyka zaś coraz rzadziej występuje jako samodzielny, w pełni niezależny byt. „Nie ma dziś czegoś takiego jak projekt IT” – przekonuje Jaromir Pelczarski, odpowiedzialny za operacje i wsparcie, wiceprezes banku BNP Paribas. Według niego, rolą IT – przynajmniej w BNP Paribas – jest sprawianie, aby rzeczy działy się szybciej, łatwiej i bardziej efektywnie kosztowo. Czego, w tym kontekście, biznes będzie oczekiwał od osób dotąd odpowiedzialnych głównie za sprawne funkcjonowanie IT? Jak oceniana jest efektywność inwestycji? Co z relacjami IT-biznes?

Po rozwiązania IT w coraz większym stopniu – i w coraz bardziej usystematyzowany sposób – sięga też administracja państwowa. O głównych założeniach architektury korporacyjnej państwa rozmawiamy z Michałem Bukowskim, przewodniczącym zespołu ds. rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Projekt jej stworzenia został właśnie zgłoszony do zaopiniowania do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

W numerze piszemy także o tym, kiedy warto, a kiedy nie korzystać z gotowych wzorców w kontekście projektowania rozwiązań. Czym grozi nadmierne poleganie na standardach? Jak unikać błędów w wykorzystywaniu gotowych wzorców? W tę tematykę wpisuje się też projekt rozwoju nowej platformy aplikacyjnej InsERT-u. Co ciekawe, jest ona rozwiązaniem czerpiącym z doświadczeń zespołu firmy InsERT, ale napisanym od nowa. Dlaczego wybrano taką ścieżkę? Czy nowa platforma jest kompatybilna z dotychczasowymi rozwiązaniami?

Na łamach tego wydania przyglądamy się też – i to z dwóch różnych perspektyw – odpowiedzialności dostawców usług internetowych oraz rozwiązań chmurowych: od strony kwestii prawnych piszemy o tym, kto odpowiada za udostępnione w sieci treści naruszające prawa innych podmiotów, zaś od strony technologii – o rozwiązaniach, które można zastosować do kontrolowania udostępnianych czy wykorzystywanych treści. Z kolei o tym, że warto dbać o bezpieczeństwo treści – i danych – zwłaszcza w kontekście ataku na koncern Sony czy warszawską GPW – pewnie nikogo przekonywać nie trzeba. O tym, przed jakimi zagrożeniami należy zabezpieczyć się w pierwszej kolejności oraz ile tak naprawdę warte jest bezpieczeństwo IT, przeczytają Państwo w dziale CSO.

W tym wydaniu ITwiz kontynuujemy również rozpoczęte w poprzednim numerze serie tematyczne poświęcone: przygotowywaniu umów dotyczących projektów IT realizowanych w modelu agile, User eXperience Design oraz skrajnie niezdrowym przypadkom postępowania podmiotów zaangażowanych w opracowanie i realizację zamówień publicznych z obszaru IT.

Zapraszam do lektury!
Piotr Waszczuk,
zastępca redaktora naczelnego ITwiz

Spis treści

•Z Jaromirem Pelczarskim, wiceprezesem banku BNP Paribas rozmawiamy o podejściu zarządów do projektów informatycznych, ocenie efektywności wydawanych na IT funduszy.
•Jak pisać umowy dla projektów IT realizowanych w modelu agile (cz. II cyklu).
•Kiedy warto stosować mniej, lub bardziej gotowe wzorce, a kiedy należy ich unikać.
•Narzędzia i metodyki stosowane przez UX Designerów (część II cyklu).
•Popatrz na swój zespół, a dowiesz się, jaki jesteś, czyli sposób na kulturę organizacyjną.
•Eksperyment zmiany systemu rozliczania pracy zespołu z godzinowego na zadaniowy.
•Jak wykorzystać LinkedIn w sprzedaży? Czy to dobre narzędzie do nawiązywania relacji B2B?
•Rozmowa o pryncypiach architektonicznych w kontekście budowy architektury korporacyjnej państwa.
•Odpowiedzialność dostawców usług internetowych i chmurowych okiem prawnika i technologa.
•Omówienie przygotowanej przez KPMG ekspertyzy oceniającej możliwości wykorzystania usług cloud computing w sektorze administracji publicznej w Polsce.
•Dyskusja: kogo będzie stać na to, aby wszystko dostosowywać pod swoje potrzeby?
•Mały może więcej, czyli możliwości mini-PC.
•Rosnąca dojrzałość procesowa firm, a nowoczesne narzędzia pozwalające odwzorować faktyczny przebieg procesów.
•Zamówienia publiczne: działanie wykonawców przypomina skomplikowaną grę, w której należy przechytrzyć konkurencję, często ze szkodą dla zamawiającego

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 8/2014 od 19 grudnia 2014 roku.