Magazyn ITwiz 2/2019

28.00  z VAT

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Wydanie regularne Magazynu ITwiz nr. 2/2019

Wstępniak

Nowe technologie otwierają dziś szereg nowych, nieosiągalnych wcześniej możliwości -prowadzenia biznesu, optymalizacji procesów czy komunikacji z partnerami i klientami. Zmiany wynikające z chęci wykorzystania tego potencjału w wielu branżach na zupełnie nowy poziom przenoszą walką konkurencyjną i coraz częściej wymuszają wdrażanie nowszych technologii niż rynkowi rywale. W polskich realiach ten wyścig po palmę pierwszeństwa technologicznego nie jest jednak oczywistością. Firmy na naszym rynku nierzadko borykają się jeszcze z bardziej przyziemnymi wyzwaniami niż ich zachodni konkurenci, pozostają niechętne zmianom lub odwlekają projekty transformacyjne, aby sięgnąć od razu po bardziej dojrzałe rozwiązania.

Polski sektor bankowy – dojrzały przecież na tle bankowości z wielu krajów – dopiero otwiera się np. na wdrożenia usług chmurowych. Choć obowiązki regulacyjne nie ułatwiają migracji do chmury, to sektor bankowości zaczyna odchodzić od polityki „no-cloud”. O wytycznych do konstruowania umowy na zakup usług chmurowych przez instytucje bankowe, szacowaniu ryzyka migracji do chmury, a także – konieczności racjonalizacji podejścia do tego modelu na str. 4 pisze Ireneusz Piecuch, Partner w kancelarii Gawroński & Piecuch. W kontekście powtarzalnych i dość żmudnych obowiązków regulacyjnych, ciekawa wydaje się możliwość wykorzystania koncepcji Robotic Process Automation (str. 10).

Z drugiej strony eksperci Accenture twierdzą, że światowa gospodarka wkracza w erę, w której cyfryzacja nie wystarczy już do odniesienia sukcesu rynkowego, a kluczowa staje się umiejętność dostarczenia klientom spersonalizowanych ofert w odpowiednim miejscu i czasie. Raport Accenture Technology Vision 2019 wskazuje 5 trendów, które zdominują inwestycje technologiczne w nadchodzących 3 latach (str. 56). Co ważne, w dużej mierze dotyczą one klientów oraz partnerów, jednak jako pierwszy wskazywany jest trend związany z nowymi możliwościami przetwarzania oraz wykorzystywania danych. Skoro mowa o obsłudze klienta, to bardzo interesujący wydaje się projekt rozwijany przez łódzką firmę Collectomate, który ma ułatwić odbiór przesyłek zamawianych w e-sklepach (str. 52).

Na łamach niniejszego wydania swoimi przemyśleniami nt. skutecznego budowania innowacji, efektywnej komunikacji z biznesem, rozwoju kompetencji technologicznych, a także dobrymi praktykami w zakresie planowania zasobów, budowania kultury organizacyjnej, eliminowania długu technologicznego, a nawet zarządzania operacjami na poziomie infrastruktury IT dzielą się uczestnicy konkursu IT Manager Of Tomorrow Awards 2019 – menedżerowie odpowiedzialni za obszar IT w różnego rodzaju firmach z Polski. Więcej na stronach 14-29.

W kontekście efektywności projektów IT warto pochylić się też nad specyfiką wdrożeń realizowanych w ramach zamówień publicznych. Statystyki wielu projektów pokazują, że ciągu 6 miesięcy na aktualności traci nawet 50% ustaleń przedwdrożeniowych. Biorąc pod uwagę rozciągające się w czasie wdrożenia systemów IT należałoby się zastanowić nad możliwością zmiany dominującego w zamówinach publicznych modelu kaskadowego tworzenia i wdrożenia systemu, na tzw. zwinne metodyki, w tym agile. Jak pokazują doświadczenia z tzw. sektora komercyjnego, metodyki takie pozwalają na szybsze, tańsze, a co najważniejsze, skuteczniejsze osiąganie celów zakupowych zamawiających system IT. Szerzej na str. 38.

Niezależnie jednak od wybranej metodyki, wyzwaniem w kontekście procesów zarządzania projektami często pozostaje stworzenie planu, który rzeczywiście określi zakres, czas i zasoby niezbędne do realizacji ustalonego zakresu prac. Do tej pory nie powstała miara, która wskazywałaby, jak oszacować ilu rzeczywiście efektywnych specjalistów i w jakim czasie jest w stanie zrealizować dany projekt. Jak zatem tworzyć i zarządzać zespołami IT, które będą działały w sposób efektywny i skuteczny? Odpowiedź na str. 42.

Piotr Waszczuk
zastępca redaktora naczelnego ITwiz

Spis treści

BIZNES
• Rynek cloud computing: chmurno i regulacyjnie
• Wykorzystanie robotów RPA do realizacji obowiązków regulacyjnych
• SOLIDWORKS tworzy ekosystem rozwiązań dla przemysłu

CIO
• Wybieramy managerów jutra: IT Manager Of Tomorrow Awards 2019
• Rozważnie, ale pod prąd, czyli start-up w korporacji
• Fish is the dish, czyli ości zostały rzucone
• Budowa kompetencji mobile, czyli pierwsze kroki w nowej technologii
• Świadoma rekrutacja, czyli co można jeszcze odkryć w Infrastructure Operations
• Jak zdemolować kulturę organizacyjną?
• Doświadczenia z pewnego projektu, czyli jak zarobić 5 mln zł w rok?

ARCHITEKCI
• Otwarta perspektywa: środowiska chmurowe
• Asystenci głosowi podbijają rynki, w Polsce korzysta z nich 25% internautów
• Jak działa pierwszy kwantowy komputer IBM Q System One

PROJECT MANAGEROWIE
• Agile jako remedium na problemy w zamówieniach publicznych na dostawę systemu IT
• Zespoły IT: dlaczego nie zwyciężają?

PROGRAMIŚCI
• Najważniejsze kierunki rozwoju narzędzi i praktyk stosowanych przez deweloperów
• Raport dotyczący software developmentu w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i Białorusi

RYNEK
• W Łodzi chcą stworzyć rozwiązanie największy problem e-zakupów
• Z jakim trendami zmierzą się pracodawcy w roku 2019?
• Accenture Technology Vision 2019: rynek w postcyfrowym świecie

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 2/2019 od 11 marca 2019 roku.