Magazyn ITwiz 2/2022

28.00  z VAT

Wydanie regularne Magazynu ITwiz nr. 2/2022.

Wstępniak

Za kilka lub kilkanaście miesięcy polskich przedsiębiorców czeka rewolucja. Już niebawem – uporządkowane w określony sposób – pliki XML zastąpią dotychczasowe, wystawiane w dość dowolny sposób faktury. Jednocześnie, jedyna droga wprowadzenia ich do obiegu gospodarczego – a więc i możliwości uzyskania zapłaty za dostarczone usługi lub produkty – będzie przebiegała przez, utrzymywany centralnie, Krajowy System eFaktur (KSeF). Pełniąc rolę repozytorium pośredniczącego w przekazywaniu faktur między sprzedającymi i kupującymi, system ten będzie także m.in. odpowiadał za weryfikację poprawności e-Faktur. Zapewnienie sprawnego obiegu faktur elektronicznych to złożony proces zarówno po stronie administracji państwowej, jak i przedsiębiorców. Dlatego w tym numerze ITwiz poświęciliśmy mu cały raport (str. 5-31).
Dla niektórych firm dostosowanie procesów i systemów do obsługi e-Faktur może okazać się sporym wyzwaniem. Tym bardziej nie warto odkładać choćby analizy przygotowawczej na ostatnią chwilę, zwłaszcza, że nie do końca wiadomo jaki jest deadline. O ile pierwotnie termin obligatoryjnego przejścia na e-Fakturę to był 1 stycznia 2023 roku, tak obecnie mówi się o 1 kwietnia przyszłego roku. Niezależnie od tych zmian, wprowadzenie obiegu ustrukturyzowanych – według jednolitego schematu – e-Faktur jest nieuniknione.

Należy podkreślić, że z obowiązkiem dostosowania przepływu danych oraz procesów do w pełni cyfrowej wymiany podstawowych dokumentów księgowych nie wiążą się jedynie wyzwania dla przedsiębiorców. To także szereg deklarowanych przez Ministerstwo Finansów korzyści, a także niepowtarzalna szansa na zmodernizowanie procesów na styku biznesu i księgowości. Wprowadzenie e-Faktur wraz z dedykowaną dla ich obsługi platformą KSeF stanowić może także ważny krok w kierunku transformacji cyfrowej kluczowych obszarów polskiej gospodarki. Masowa adopcja systemu to też zmiana kulturowa, czyli postrzegania faktury jako dokumentu papierowego (faktura staje się plikiem XML, który można tylko zwizualizować). To rewolucja dla działów księgowych podobna do przejścia na elektroniczne sprawozdania finansowe.

W numerze ITwiz 2/2022 sporo miejsca poświęcamy też cyfrowej transformacji dużej organizacji biznesowej, jaką jest firma Inter Cars – zarówno organizacyjnej, jak i technologicznej. Zmiana relacji między biznesem oraz IT, a także wykorzystanie najnowszych technologii to niektóre z tematów poruszonych podczas rozmowy z przedstawicielami zespołu Inter Cars. Szczegóły na str. 58.
Zmiany technologiczne, których jesteśmy dziś świadkami nie ograniczają się jedynie do nowych zastosowań znanych wcześniej technologii. I tak, znajdujemy się obecnie coraz bliżej możliwości operacyjnego wykorzystania rozwiązań kwantowych. Potencjalnych zastosowań takich technologii nie brakuje szczególnie w sektorach, takich jak: farmacja, branża chemiczna, motoryzacja czy finanse. Dlaczego przygotowania do upowszechnienia technologii kwantowych warto zacząć już teraz? Wyjaśnienie na str. 42. Okazuje się zresztą, że Polska należy do krajów, które wnoszą istotny wkład w rozwój technologii kwantowych. Piszemy o tym na str. 32.

Do jakich zmian socjologicznych przyczynia się jednak postępująca digitalizacja kolejnych procesów i rosnąca skala wykorzystania technologii? Czy grozi nam utrata zdolności samodzielnego myślenia? O zdanie zapytaliśmy ekspertów. Podsumowanie rozmowy na str. 48. Polecamy także tekst o wykorzystaniu metadanych w hurtowniach danych i systemach baz danych (str. 52), a także – w nowym cyklu Smart City – 5 cechach nowoczesnego miasta (str. 70).

Adam Jadczak,
redaktor naczelny ITwiz

Spis treści

RAPORT E-FAKTURA
• e-Faktura: Niedostosowanie nie wchodzi w grę
• W KSeF pojawiać się będzie nawet 2,1 mld faktur miesięcznie
• Krajowy System e-Faktur oczyma CIO
• Rewolucja nie tylko na poziomie faktury
• Jak działa e-fakturowanie w innych europejskich krajach
• Infografika: jak będzie wyglądał proces obsługi faktur B2B w obiegu gospodarczym od 2023 roku

QUANTUM COMPUTING
• Polski procesor kwantowy: od spektroskopii do… obliczeń kwantowych
• Polscy naukowcy coraz bardziej zaangażowani w rozwój technologii kwantowych
• Przetwarzanie kwantowe o krok od realnych zastosowań
• Wykorzystanie komputerów kwantowych w obszarze kryptografii asymetrycznej

BIZNES
• Czy myślenie ma przyszłość w erze cyfryzacji?

CDO
• Metadane w hurtowniach danych i systemach baz danych

CIO
• 5 cech nowoczesnego miasta
• COI: modernizujemy systemy i platformy e-administracji

CXO HUB
• Sebastian Drzewiecki: jestem zakotwiczony w racjonalności

CSO
• Jak zapobiegać włamaniom przy pomocy Managed File Transfer

ARCHITEKCI
• Czym są mikroserwisy i w jaki sposób mogą wspierać wzrost i rozwój biznesu

RYNEK
• Pomysł z Polski: CloudFerro opracowuje innowacyjny projekt satelitarnego monitoringu upraw
• Evolution: szukamy specjalistów, którzy chcą być częścią rozwoju nowej generacji produktów dla i gamingu
• Accenture Fjord Trends 2022: zmiana w podejściu konsumentów do pracy, technologii, marek i środowiska

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 2/2022 od 7 kwietnia 2022 roku.