Magazyn ITwiz 4/2015

18.00  z VAT

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Wstępniak

Wszyscy, jako konsumenci, zostawiamy za sobą coraz dłuższy ślad cyfrowy. Informacje zbierane o nas przez dostawców usług internetowych, a także detalistów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju dóbr nabierają zupełnie nowej wartości w zestawieniu z dostępnymi technologiami. Biznes oczekuje nie tylko możliwości sprawnego gromadzenia informacji, ale też łatwego dostępu do coraz szerszych zbiorów danych. Nie chodzi tylko o wykorzystanie danych do wprowadzania kolejnych optymalizacji procesów biznesowych – wiele firm dysponuje wręcz takimi samymi zbiorami danych, źródłem przewagi może być sposób i szybkość ich wykorzystania. O kierunkach rewolucji związanej z wysoką dostępnością informacji piszemy na stronie 12. Znaczenie Big Data rośnie także w obszarze kadr i płac. Wykorzystanie analizy dostępnych danych pozwala na nowo zrozumieć związek między sposobem zarządzania personelem a wynikami biznesowymi. Na posiadane dane z nowej perspektywy pozwalają też spojrzeć rozwiązania typu Location Analytics. Nowa rzeczywistość biznesowa wymaga też odmiennego podejścia do kwestii zarządzania danymi. W miarę popularyzacji różnych modeli outsourcingu IT organizacje tracą wiedzę o tym gdzie dana informacja faktycznie się znajduje, a jednocześnie muszą zachować zdolność do zarządzania danymi – i odpowiedzialność za nie. Wynikające stąd zmiany również opisujemy na łamach nowego wydania magazynu ITwiz.

Z nowych potrzeb biznesowych wynikają też dodatkowe obciążenia względem zespołu IT. Z Dorotą Poniatowską-Mańczak, CIO w Credit Agricole Bank Polska rozmawiamy o wdrożeniu modelu wyceny usług IT dla biznesu, a także uświadamianiu biznesu o tym, w jaki sposób jego oczekiwania wpływają na efektywność szeroko rozumianych aktywów IT. Stałą koniecznością jest natomiast potrzeba ochrony firmowych środowisk IT przed nowymi rodzajami zagrożeń. Nowe, nieznane wcześniej metody ataków – i dynamika ich zmian – wymagają nowego podejścia, bardziej zwinnego. Zwinnemu podejściu do bezpieczeństwa poświęcony jest jeden z artykułów. Poruszamy też temat zwinnego podejścia do zarządzania projektami – opisujemy antywzorce działania wedle metodyki SCRUM – oraz zarządzania zespołami zaangażowanymi w takie projekty. Publikujemy też kolejną część cyklu artykułów o umowach związanych z realizacją zwinnych projektów, tym razem poświęconą zdarzeniami scrumowymi.

W numerze, który trzymają Państwo przed sobą nie zabrakło też ciekawych case study. Omawiamy, przykładowo, restrukturyzację informatyki w Ruch. W ciągu 4 lat liczba osób pracujących w dziale IT zmniejszyła się ze 150 do zaledwie 30 osób. W tym czasie wybrano także grupę pięciu, strategicznych partnerów technologicznych. Innym przykładem kompleksowego projektu jest budowa nowoczesnego Intranetu na potrzeby Grupy TAURON. Wartym uwagi przykładem jest podsumowanie systemowego podejścia do zarządzania portfelem projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zapraszamy do lektury!

Piotr Waszczuk,
zastępca redaktora naczelnego ITwiz

Spis treści

• Systemowe podejście do zarządzania portfelem projektów
• Nowe znaczenie zapisywanych w systemach biznesowych danych
• 7 zaniedbań przepracowanego menedżera
• Czy sprzedawcy przestaną być potrzebni? Forrester mówi: Tak!
• Jak policzyć koszty usług biznesowych w IT
• Intranet, który połączył spółki Grupy TAURON
• Location Analytics: BI z wizualizacją danych geograficznych
• Krok po kroku, migracja IT na zewnątrz
• Mikroserwisy, czym są i jak z nich korzystać w praktyce
• Zarządzanie danymi w kontekście różnych modeli outsourcingu
• Zwinne podejście do bezpieczeństwa IT – metodologia
• Antywzorce w Daily SCRUM, czego unikać?
• Trendy na rynku narzędzi do tworzenia CRM
• Jak przejąć i zabezpieczyć kody źródłowe od dostawcy

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 4/2015 od 8 maja 2015 roku.