Magazyn ITwiz 3/2014

18.00  z VAT

Wyczyść

Spis treści

• Z Jackiem Santorskim, psychologiem, twórcą Akademii Psychologii Przywództwa, grupy firm doradczych Values rozmawiamy o przywództwie, byciu liderem, empatii lidera, mikro- i makrodyktaturach biznesowych oraz polskim, folwarcznym stylu zarządzania i jego wpływie na pozycję polskich firm na świecie.

• Opis trzyletniego projektu budowy zespołów DevOps w Onet.pl, szczegółowo opisane wyzwania, osiągnięte KPI projektu oraz dostosowanie – do zmiany organizacyjnej – architektury systemów w Onet.pl.

• Funkcjonalność Chaos Monkey jest sposobem na ciągłe testowanie systemu IT Onet.pl na awarie pojedynczych elementów jego infrastruktury.

• W którym kierunku zmierza rozwój ram architektonicznych TOGAF Next, następca TOGAF 9.

• Oprogramowanie open source i free source oraz ich wykorzystanie w firmie, co można, na co zezwala, a czego zabrania licencja, konsekwencje zastosowania w oprogramowaniu własnościowym.

• Nauczmy się wycofywać ze złych e-rozwiązań, czyli na co tak naprawdę narzekają urzędnicy i obywatele w ePUAP.

• Istnieje obszar, który do tej pory uważany był za w pełni bezpieczny z powodu architektonicznego odcięcia od sieci internetowej, całkowitej separacji na poziomie okablowania. Dziś ochrona systemów przemysłowych okazuje się być nowym wyzwaniem, a koszty ataków na nie liczone są w dziesiątkach milionów złotych.

• Metodyki przeprowadzania testów penetracyjnych infrastruktury sieciowej i usług.

• W wielu polskich firmach istnieje rozbieżność pomiędzy celami działów IT, a celami sprzedażowymi i biznesowymi reszty organizacji. Dlaczego tak się dzieje i jaki ma to wpływ na funkcjonowanie na rynku? Zapytaliśmy o to szefów działów sprzedaży, marketingu i rozwoju.

• Programowo zdefiniowane sieci i pamięci masowe, chmura hybrydowa, internet rzeczy, inteligentne centra danych, czy projekty open source nowych platform to tylko niektóre z 10 najważniejszych priorytetów Gartnera na lata 2014 – 2016.

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 3(3)/2014 od 7 lipca 2014 roku.