Magazyn ITwiz 5-6/2017

28.00  z VAT

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Wstępniak

Analizujemy chyba już wszystko co tylko można, a źródeł danych ma być jeszcze więcej. Dlatego tak ważne są rozwiązania wspierające ich przechowywanie. Trzeci odcinek cyklu na temat automatyzacji poświęciliśmy więc pamięciom masowym (str. 50). Trudno dzisiaj wyobrazić sobie usługę IT, która gdzieś w architekturze nie posiada systemu storage. Niezależnie czy jest to klasyczny silos, czy nowoczesna architektura aplikacji 3. generacji, dane gdzieś trzeba przechowywać. Czego jednak powinniśmy oczekiwać od macierzy dyskowej czy innych urządzeń w erze automatyzacji? Przede wszystkim mówimy tu o tworzeniu nowych wolumenów, usuwaniu, zmienianiu ich wielkości, tworzeniu migawek, czy w końcu konfiguracji replikacji. Automatyzacja w tym obszarze zmienia zatem sytuację w ten sposób, że administrator, który dotychczas wykonywał wszystkie czynności sam, dziś skupia się na przygotowaniu polityk i procesów, które potem w bezpieczny sposób będą mogły być wywołane przez warstwę automatyzacji w ramach jej zadań.

Jak sprawnie zarządzić przechowywanymi danymi? Takie firmy jak Facebook czy Google mają doskonale opracowane definicje, a dzięki temu porządek w bazach. A to dlatego, że właśnie dzięki danym zarabiają tak obłędne ilości pieniędzy. To kluczowa kwestia. Firmy potrzebują więc kogoś odpowiedzialnego i przeznaczającego cały swój czas na budowanie ładu w danych i opiekę nad nimi, będącego pośrednikiem między technologią a biznesem. Kimś takim jest właśnie Chief Data Officer. Jaka powinna być rola CDO piszemy na stronie 22. CDO przynależy do pionu biznesowego, a nie technologicznego, dlatego najbardziej są mu potrzebne kompetencje miękkie, przede wszystkim komunikacyjne. CDO często musi zbudować porozumienie między różnymi działami, np. IT i marketingiem. Po drugie, powinien rozumieć swój biznes oraz wiedzieć, jaką strategię przyjmuje w krótkim i długim okresie. Skuteczny CDO jest twardy i uparty. Wykonuje ważną i ciężką pracę, która nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem. Nikt nie lubi zmian, a CDO to w zasadzie jest jedna wielka zmiana krążąca po organizacji między różnymi działami.

Zarządzanie danymi ma także coraz większe znaczenie w handlu, zwłaszcza e-handlu. Tradycyjne modele sprzedaży odnotowują dziś spadki, podczas gdy handel elektroniczny rośnie, a sprzedaż w tym segmencie ma osiągnąć w 2020 roku 4-krotność poziomu z 2016. Przyszłość e-handlu będzie jednak rządzona przez natychmiastową satysfakcję i innowacje nakierowane na klienta. Dlatego każdy z liderów dzisiejszego świata e-commerce pracuje nad rozwiązaniami na styku sztucznej inteligencji i botów. Badanie przeprowadzone przez Gartnera przewiduje, że do roku 2020 aż 85% relacji klienta z firmą będzie zarządzane bez interakcji z człowiekiem. Na str. 26 prezentujemy 20., najważniejszych trendów w e-handlu.

Zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji oraz algorytmów przetwarzania kognitywnego otwiera szereg nowych możliwości w zakresie wykorzystania danych w wielu dziedzinach – edukacja, ochrona zdrowia, usługi, handel, branża modowa i cyberbezpieczeństwo, a to tylko niektóre z nich. „Postęp w dziedzinie technologii daje nam możliwość tworzenia ekspertyz i wnioskowania na niespotykaną wcześniej skalę, a tym samym pozwala na realizację pomysłów, które do tej pory były nierealne. Znaczy to, że za sprawą przetwarzania kognitywnego możemy na nowo, kompletnie inaczej, budować nasze systemy IT. Firmy mają dziś problemy z interpretacją danych. Jeśli spojrzeć na to, skąd czerpiemy informacje, to okazuje się, że przestrzeń świata, który obserwujemy lub chcemy analizować jest ogromna, ale wykorzystywane dotąd systemy biznesowe nie skalują się w tak dużym stopniu. Systemy kognitywne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów” – mówi Piotr Pietrzak, dyrektor ds. technologii w IBM Polska (str. 36). Na kolejnych zaś stronach (34-35) opowiada o możliwościach komputerów kwantowych. IBM od kilku lat pracuje nad stworzeniem komercyjnie dostępnego komputera kwantowego ogólnego przeznaczenia. Póki co moc kubitów udostępniana jest nauce i biznesowi za pośrednictwem chmury.

W tym numerze ITwiz polecamy także artykuły poświęcone obniżeniu kosztów analityki Big Data dzięki chmurze publicznej (str. 40), wynikom badania na temat GDPR (str. 46), kolejnemu pomysłowi z Polski – niewielkiemu urządzeniu typu wearables potrafiącemu wykonać dokładne EKG (str. 64) oraz Consumer Experience, Cross-Brand Consumer Experience i innym wyzwaniom w obsłudze klienta (str. 70).

Adam Jadczak
redaktor naczelny ITwiz

Spis treści

• Agile i nowe modele kontraktowe dla IT
• Wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0 postępują wolniej niż zakładano
• Nowe strategie finansowania IT
• W jaki sposób PKO BP podchodzi do innowacji i współpracy ze start-up’ami
• Rola Chief Data Officer’a
• Rozwój technologii w sektorze eCommerce do roku 2020
• Praktycy świata IT o sukcesach i porażkach w swoim życiu
• Przyszłość komputerów kwantowych: 0, 1 i wszystko pomiędzy
• Przetwarzanie kognitywne, czyli analityka bez ograniczeń poznawczych
• Jak obniżyć koszty analityki Big Data dzięki chmurze publicznej
• GDPR jednym z priorytetów na rok 2017 w zakresie bezpieczeństwa
• Automatyzacja część 3: pamięć masowa
• 7 branż, w których znajdziesz pracę jako początkujący programista
• Pomysł z Polski: Serce pod kontrolą smartfona
• Usługi cloud computing coraz ważniejsze dla Google
• Strategia 5G dla Polski

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 5-6/2017 od 30 czerwca 2017 roku.