Magazyn ITwiz 2/2016

18.00  z VAT

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Wstępniak

Przybiera na sile tempo i skala zmian wynikających z wykorzystania nowych technologii. W szczególności dotyczy to rozwiązań określanych jako disruptive technology. Istotę tego pojęcia oraz znaczenie innowacji dla globalnej gospodarki podsumowuje prof. David Roberts z Singularity University. Celem tej – działającej w Krzemowej Dolinie – uczelni jest kształcenie światowych liderów w zakresie innowacji postępu technologicznego. Podsumowanie jego wystąpienia publikujemy na str. 6.

Jak prognozują eksperci IDC, już w 2017 roku cyfrowa transformacja będzie głównym elementem strategii biznesowej 66% firmy, co z pewnością wpłynie na zwiększenie sprzedaży rozwiązań IT. Inwestycje dotyczące cyfrowej transformacji będą odpowiedzialne za większą część wzrostu na rynkach technologicznych do roku 2021. Cyfrowa transformacja nie pozostanie także bez wpływu na samą branżę IT. Według szacunków IDC, do 2020 roku niemal 33% obecnych dostawców rozwiązań IT zostanie przejętych, połączy się z konkurencją lub znacznie zmieni profil działalności. To z kolei spowoduje zmiany w relacjach klientów oraz dostawców rozwiązań IT. Szerzej na ten temat piszemy na str. 38.

Analogiczne obserwacje opublikowali niedawno także specjaliści Accenture. Zresztą, jak szacuje Accenture, w 2020 roku na technologiach cyfrowych modele biznesowe opierać będzie przynajmniej 25% organizacji. Jednym z przejawów tego rodzaju zmian będzie szersze wykorzystanie automatyzacji – przykładem zastosowania nowoczesnej automatyki przemysłowej jest jeden z zakładów produkcyjnych firmy Siemens, w którym maszyny samodzielnie organizują cały proces technologiczny, a ludzie programują i monitorują maszyny. Podsumowanie raportu Accenture Technology Vision 2016 na str. 17.

Na zmiany modeli biznesowych wpływać będzie także rosnąca rola analityki biznesowej. Eksploracja danych w czasie rzeczywistym, sięgnięcie po zupełnie nowe źródła informacji, mechanizmy analizy predykcyjnej, czy funkcje sztucznej inteligencji nie pozostaną bez wpływu na modele biznesowe nawet największych przedsiębiorstw. O najważniejszych trendach i wyzwaniach towarzyszącym nowoczesnemu BI piszemy na str. 34.

Cyfrowa transformacja nie omija też sektora publicznego. Wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych ma służyć m.in. lepszej obsłudze obywateli. Podsumowanie nakreślonych przez Verint Systems trendów w tym obszarze oraz działań planowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji zamieściliśmy na str. 24. Warto dodać, że powołanie spółki celowej IT na potrzeby informatyzacji działalności organów administracji podatkowej i kontroli skarbowej zapowiadają przedstawiciele Ministerstwa Finansów (str. 74).

Wreszcie, szersze i bardziej powszechne niż dotąd oparcie biznesu na rozwiązaniach IT spowoduje też wzrost skali zagrożeń informatycznych, a co za tym idzie – popytu na kompetencje z zakresu bezpieczeństwa IT. Jak pokazują badania, do roku 2020 aż 1,5 mln miejsc pracy w cyberbezpieczeństwie pozostanie nieobsadzonych. Jak firmy mają radzić sobie w takich realiach? Przydatna może okazać się (str. 50) recepta ekspertów CYBERSEC. W kontekście bezpieczeństwa IT z pewnością cenny będzie także Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Na jakie aspekty powinny zwrócić uwagę strony procesu transakcyjnego? Odpowiedź na str. 53.

Niewątpliwie rozwój nowych technologii to także szansa na biznes. Przykładem jest założona przez dwóch polskich fizyków spółka XTPL. Jej zadaniem będzie skomercjalizowanie nowej technologii, która może zrewolucjonizować produkcję wyświetlaczy LCD oraz ogniw słonecznych. O nowej technologii, modelu biznesowym i potrzebie współpracy świata biznesu ze światem nauki piszemy na str. 66.

Zapraszam do lektury,
Piotr Waszczuk,
zastępca redaktora naczelnego ITwiz

Spis treści

• Co możemy określić mianem disruptive technology?
• Droga polskich firm do Doliny Krzemowej
• 5 trendów, które wpłyną na obsługę klienta w administracji
• Smart City, jak sieć, potrzebuje administratora
• Kobieta w nowych technologiach
• O niestandardowym wykorzystaniu analityki biznesowej
• Cloud Brokering, czyli hybryda hybrydy
• Wirtualizacja urządzeń mobilnych w kilku podstawowych krokach
• Bezpieczeństwo informacji w procesie transakcyjnym
• Kim jest Scrum Master i czym się zajmuje
• Ogromna presja na wzrost płac
• Polacy zmieniają technologię wyświetlaczy i ogniw słonecznych
• Procesory z funkcjami podniesienia bezpieczeństwa tożsamości
• Powstanie spółka celowa IT dla Ministerstwa Finansów

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 2/2016 od 29 lutego 2016 roku.