Magazyn ITwiz 7-8/2023

35.00  z VAT

Wydanie regularne Magazynu ITwiz nr. 7-8/2023.

Wstępniak

Jak pisze Maciej Dzięcielak, Chief IT Architect w Veolia, dziś zatarła się granica między światem technologicznym a biznesowy. Robimy to, co robiliśmy wcześniej tylko trochę częściej. Część z nas zaczęła już bardziej oficjalnie odpowiadać za rozwój produktów biznesowych. Stanęliśmy na froncie walki, w którym to nie najlepsza technologia, sama w sobie dostarcza wartość odbiorcy, a zaimplementowana przez nią usługa biznesowa.

Kiedyś technologia była przygotowana, zunifikowana, a jej stabilność dostarczała zakres końcowego rozwiązania. Dzisiaj jest na odwrót. To ostateczne rozwiązanie, czasem wybrane przez odbiorcę końcowego, wymusza zmianę architektury IT, wybór między rozwiązaniami on-premise i cloud computing. I temu właśnie poświęcamy większość tego numeru ITwiz.

Odpowiedzią na nowe wyzwania może być „tymczasowa architektura” rozumiana jako zestaw rozwiązań: technologicznych, infrastrukturalnych i organizacyjnych, wyspecjalizowanych i powołanych do realizacji określonej funkcji biznesowej, w określonym czasie. Coraz częściej proces ten wspierają gotowe narzędzia dostępne w chmurze obliczeniowej, w tym algorytmy Artificial Intelligence i Machine Learning.

Wykorzystanie rozwiązań wspartych AI/ML wymaga jednak zmian po stronie infrastruktury centrów danych. Wszelkie problemy w warstwie dystrybucji zasilania bądź odprowadzania ciepła w centrum danych mogą bowiem generować ryzyko przestojów, utraty części wyników przetwarzania lub mieć negatywny wpływ na działanie sąsiednich serwerów. Tymczasem, jak mówią przedstawiciele Schneider Electric, aż 36% rocznie może wynieść – do 2028 roku – skumulowany wskaźnik wzrostu (CAGR) dla obciążeń związanych z AI.

Jak wynika zaś z raportu Accenture Technology Vision 2023, na wielu poziomach postępuje integracja atomów i bitów. Wśród najbardziej perspektywicznych technologii wymieniane są – poza wykorzystaniu sztucznej inteligencji, w tym Generatywnej AI – fizyczno-cyfrowa synergia naszej tożsamości; wykorzystanie cyfrowych bliźniaków (nie tylko fabryk, elektrowni czy mostów, ale także np. nas samych jako pacjentów) oraz zbliżenie nauki i biznesu.

Adam Jadczak
redaktor naczelny ITwiz

Spis treści

BIZNES
Na wielu poziomach postępuje integracja atomów i bitów
Deklaracja z Bletchley, czyli świat o bezpieczeństwie sztucznej inteligencji
30-lat Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji na tle rozwoju rynku ICT w Polce

STRATEGIE ESG
Nauka potrzebuje Ciebie, aby skutecznie działać dla Ciebie!

HR TECH
Cyfrowa zbroja dla sygnalistów

CIO
CxO wobec deficytu pracowników i kompetencji w IT

CSO
Wykorzystanie mocy AI do autonomicznej cyberobrony
PKO Bank Polski: obszarem cyberbezpieczeństwa należy zarządzać dynamicznie

RAPORT DATA CENTER | CLOUD COMPUTING
RASP: od dwóch własnych centrów danych do public cloud
Architektura IT: budować na chwilę czy na zawsze?
Krótki przewodnik po optymalizacji kontraktów licencyjnych
Sztuczna inteligencja wymusi modernizację centrów danych
OpenAI pozwoli budować własne AI na bazie ChatGPT i bez umiejętności kodowania
Green coding w ING Banku Śląskim
DEBATA: Chmura nie jest celem, ale doświadczeniem, wybieramy to co najlepsze

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 7-8/2023 od 27 listopada 2023 roku.