Magazyn ITwiz 8/2016

18.00  z VAT

Wyczyść

Wstępniak

W tym numerze poczułem się jakbym wrócił do początków swojego dziennikarstwa, kiedy – w latach 90. XX wieku – opisywałem pierwsze wdrożenia systemów ERP. Wówczas wybór zintegrowanego systemu ERP pozwolił na dokonanie przełomu. To był ogromny skok technologiczny. W latach 90. informatyka – w obliczu tego typu rozwiązań – zaczęła być po raz pierwszy postrzegana jako narzędzie istotnie wspierające organizację.

Dziś rozwiązania wspierające zarządzanie – ERP, BI, CRM – czerpią praktycznie ze wszystkich trendów branżowych. Wykorzystują nowinki technologiczne. Stają się bardziej przyjazne użytkownikom. Sięgają też do coraz to nowych procesów biznesowych (więcej o tym piszemy na str. 16). Systemy ERP integrowane są dziś również z rozwiązaniami typu Manufacturing Execution System oraz Supply Chain Management, o czym opowiada Tomasz Frankiewicz, CIO FCE Business Division East, ArcelorMittal Poland (str. 28).

Krytycznego znaczenia nabierają dziś kwestie związane z danymi oraz integracją, które po raz pierwszy wymieniane są jak najważniejszy czynnik wpływający na wydłużenie prac wdrożeniowych. Na zwiększeniu złożoności i czasochłonności projektów odbija się m.in. konieczność podniesienia jakości danych na potrzeby nowoczesnych, bardziej precyzyjnych i pozbawionych agregatów rozwiązań. Pomimo zmian, jakie zachodzą w rozwiązaniach wspierających zarządzanie, problemy towarzyszące wdrożeniom takich systemów pozostają niezmienne. Części z nich można zapobiec dzięki przemyśleniu oczekiwanych – po zakończeniu wdrożenia – korzyści, innym za sprawą racjonalnych decyzji zakupowych lub dzięki zaangażowaniu pracowników (str. 22).

Równie ważnym dla biznesu jak w latach 90. XX wieku systemy wspierające zarządzanie, tak dziś są rozwiązania usprawniające komunikację z klientem. Zwłaszcza w kontekście koncepcji Omnichannel Commerce (str. 6). Zakłada ona synergię sprzedaży internetowej i stacjonarnej. Skuteczne zarządzanie efektywnością biznesu to już nie tylko ustalenie, gdzie istnieje problem w Omnichannel Commerce, ale także identyfikowanie potencjalnych problemów zanim się one pojawią. Ważne jest ograniczenie kanibalizacji poszczególnych kanałów m.in. dzięki odpowiedniej polityce cenowej. Konieczna jest też interakcja sprzedawcy z klientem. Ważna jest również optymalizacja środowiska Contact Center. Więcej o praktycznych aspektach wdrożenia tej strategii piszemy na str. 14.

Polecamy też artykuły na temat wyboru formy współpracy z kontraktorem – Fixed Price vs Time & Material (str. 39); przebudowie procesów w działach back-office w związku z wprowadzaniem cyfrowej transformacji (str. 26) oraz o problemach deweloperów i adminów w związku ze zmianą kontekstu, jaką jest przełączenie się z jednego języka (np. SQL) na drugi (np. PL/SQL) lub odwrotnie. Na czym polega ten problem i jak sobie z nim poradzić? Więcej na str. 54. Ciekawy materiał poświęcony jest kolejnemu „Pomysłowi z Polski”, którym zainteresowały się Cisco, Intel oraz Deutsche Telekom. Emerald Air – start-up z Wrocławia – stworzył urządzenia, których celem jest monitorowanie i oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach.

Adam Jadczak
redaktor naczelny ITwiz

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 8/2016 od 5 września 2016 roku.