InfrastrukturaCIOPREZENTACJA PARTNERA

Ujednolicamy sposób zarządzania danymi w środowiskach wspierających cyfrową transformację

Executive ViewPoint

Z Wojciechem Kozikowskim, architektem rozwiązań pamięci masowych w HPE w Polsce, rozmawiamy o nowej rodzinie pamięci masowych HPE Alletra, dedykowanej do obsługi rozwiązań funkcjonujących w modelu cloud computing; zaletach wyróżniających rozwiązanie HPE Alletra w porównaniu z dotychczas dostępnymi w ofercie HPE systemami pamięci masowych HPE Primera i HPE Nimble Storage; a także koncepcji HPE Unified DataOps.

Ujednolicamy sposób zarządzania danymi w środowiskach wspierających cyfrową transformację

Jakie są główne założenia koncepcji Unified DataOps? Jaki jest jej potencjał biznesowy? Co, w wymiarze organizacyjnym i technologicznym, jest niezbędne, aby ją wdrożyć w praktyce?

Stworzona przez HPE koncepcja Unified DataOps ma ujednolicić sposób zarządzania danymi w środowiskach IT klientów budowanych na potrzeby projektów cyfrowej transformacji. Buduje ona holistyczne podejście do wszystkich operacji dotyczących danych, takich jak planowe zarządzanie danymi, ich ochrona, inteligentne udostępnianie zasobów, bezpieczeństwo, audyty, globalna inteligencja i analityka danych. Przed wdrożeniem koncepcji należy zaprojektować procesy związane z przepływem i cyklem życia informacji.

Wielu klientów oczekuje od pamięci masowych – również tych zainstalowanych w lokalnych centrach danych – prostoty zarządzania i szybkiego, inteligentnego udostępniania zasobów dyskowych na potrzeby konkretnych aplikacji, znanej ze środowisk publicznych chmur obliczeniowych. Najnowsza nasza linia systemów pamięci masowych HPE Alletra natywnie posiada taką możliwość, a osoba administrująca, udostępniając zasoby dyskowe, musi podać jedynie minimalną liczbę parametrów. Najnowszą funkcją HPE Alletra jest rozszerzenie platformy analizy predykcyjnej: HPE InfoSight App Insights.

Realizację koncepcji Unified DataOps wspierają zarówno pamięci masowe HPE Nimble i HPE Primera, jak i najnowsze nasze rozwiązanie HPE Alletra. Rozważamy jednak rozszerzenie grupy wspieranych rozwiązań o produkty firm trzecich.

W kontekście zasobów pamięci masowych elementem nowej oferty usług HPE GreenLake jest linia produktów sprzętowych HPE Alletra. W jakim zakresie rozszerzają one możliwości tej platformy?

Rozwiązania HPE Alletra z definicji są dostępne jako usługa w modelu HPE GreenLake. Wielu klientów oczekuje od pamięci masowych – również tych zainstalowanych w lokalnych centrach danych – prostoty zarządzania i szybkiego, inteligentnego udostępniania zasobów dyskowych na potrzeby konkretnych aplikacji, znanej ze środowisk publicznych chmur obliczeniowych. Pamięci masowe HPE Alletra natywnie posiadają taką możliwość, a osoba administrująca, udostępniając zasoby dyskowe, musi podać jedynie minimalną liczbę parametrów – np. pojemność i typ aplikacji – bez konieczności czasochłonnego procesu. Optymalne parametry i lokalizacja danych zostaną automatycznie dobrane przez samą platformę HPE Data Services Cloud Console – DSCC, element HPE GreenLake. Znacznie przyspiesza to proces udostępniania zasobów oraz ogranicza ryzyko popełniania błędów.

Jaką dokładnie rolę pełni platforma HPE Data Services Cloud Console? W jaki sposób korzysta ona z mechanizmów automatyzacji/sztucznej inteligencji?

Platforma HPE DSCC jest jednym z elementów realizujących koncepcję HPE Unified DataOps. DSCC jest dostarczana w modelu Software as a Service. Jej zadaniem jest automatyzacja usług zarządzania danymi i aranżacja przepływów pracy w infrastrukturze IT w taki sposób, aby uzyskać zwinność operacyjną znaną z chmury publicznej, jak też uproszczonego zarządzania danymi bez względu na fizyczną lokalizację macierzy dyskowej. Każda macierz HPE Alletra jest automatycznie dostępna i obsługiwana w DSCC. Co warto podkreślić, dodatkowo również HPE Primera i Nimble Storage.

Platforma HPE Data Services Cloud Console natywnie wykorzystuje mechanizmy automatyzacji i sztucznej inteligencji – Machine Learning – do optymalizacji miejsca składowania danych w oparciu o rozwiązanie HPE InfoSight. Przykładowo, jeżeli firma – posiadająca wiele systemów pamięci masowej w różnych lokalizacjach – chce wdrożyć nową aplikację lub zabezpieczyć jej dane zarówno lokalnie, jak i w lokalizacji zdalnej, mechanizmy sztucznej inteligencji podpowiedzą, gdzie jest najlepsze miejsce do wdrożenia aplikacji. Zapewnią one również, że zastosowane zostaną najlepsze praktyki, zagwarantowane określone wcześniej poziomy usług SLA, a także rozwiązanie Disaster Recovery.

Co wyróżnia linię HPE Alletra na tle innych rozwiązań pamięci masowych, również tych już znajdujących się w ofercie HPE?

Pamięci masowe HPE Alletra przeznaczone są dla aplikacji kluczowych dla istnienia i działania firmy. Cechy wyróżniające te rozwiązania to:

  • optymalizacja i automatyczne strojenie pod kątem konkretnej aplikacji,
  • prostota i możliwość zarządzania również z portalu chmurowego HPE Data Services Cloud Console, a więc poza standardowymi, dostępnymi metodami zarządzania – wiersz poleceń, GUI, API – HPE Alletra można też zarządzać z poziomu portalu chmurowego DSCC,
  • wsparcie przez platformę analizy predykcyjnej HPE InfoSight wykorzystującej algorytmy sztucznej inteligencji,
  • możliwość nabycia zarówno w tradycyjnym modelu zakupowym, jak i w modelu usługowym HPE GreenLake,
  • najwyższa na rynku wydajność w środowiskach SAP HANA,
  • gwarancja 100-proc. dostępności danych, a w przypadku jej niedotrzymania – rekompensata finansowa.

Co warto podkreślić, pamięci masowe HPE Alletra potrafią się zintegrować ze standardowymi platformami do automatyzacji typu Ansible/Chef/Puppet. Wspierają również środowiska kontenerowe poprzez CSI Driver dla Kubernetes, Plug-In dla Docker i Red Hat OpenShift.

Najnowszą funkcją HPE Alletra jest rozszerzenie platformy analizy predykcyjnej: HPE InfoSight App Insights pozwalające całościowo analizować środowiska – od poziomu aplikacji do pamięci masowej. Obecnie wspierane są środowiska Microsoft SQL Server. W planach rozwojowych są również moduły dla kolejnych aplikacji i silników bazodanowych.

Ujednolicamy sposób zarządzania danymi w środowiskach wspierających cyfrową transformację

Czym linia HPE Alletra różni się od poprzednich rozwiązań HPE Primera i HPE Nimble Storage?

Rozwiązania HPE Alletra – w porównaniu z poprzednimi systemami pamięci masowych HPE – wprowadzają możliwość całościowego zarządzania danymi w środowiskach klientów przy wykorzystaniu platformy HPE Data Services Cloud Console. Dotyczy to np. zarządzania grupą urządzeń, realizacji kompleksowych planów wykonywania kopii zapasowych lokalnie i do chmury itp.

Wyróżnikiem systemów HPE Alletra jest również optymalizacja i automatyczne strojenie pamięci masowej pod kątem konkretnej aplikacji, np. baz danych Microsoft SQL/Oracle, środowisk wirtualizacyjnych VMware/Microsoft itd. Natomiast z punktu widzenia architektury IT, rozwiązania HPE Alletra wspierają protokół NVMe na całej ścieżce przesyłania danych, co pozwala uzyskiwać zwiększoną prędkość obsługi dostępu do danych. Przełożyło się to m.in. na najwyższą na rynku wydajność w środowiskach SAP HANA.

Jak rozwiązania HPE Alletra i platforma HPE Data Services Cloud Console wspierają cyfrową transformację w firmach?

Dużo firm obecnie przechodzi cyfrową transformację. Aby ją zrealizować, konieczne jest zwiększenie elastyczności i szybkości zarządzania zasobami IT. Do wyboru są dwie drogi: skorzystać z już dostępnych rozwiązań w chmurach publicznych bądź (tam gdzie z różnych powodów nie ma takiej możliwości) działać we własnym środowisku, ale tak jak w chmurze publicznej. Rozwiązania dostępne w chmurach publicznych cechują się dużą elastycznością skalowania pojemności i wydajności oraz niebywałą prostotą zarządzania, przy jednoczesnym oderwaniu się od ich szczegółów konstrukcji i działania. Istotne jest też ponoszenie kosztów zależnych od rzeczywistego wykorzystania zasobów IT. Pamięci masowe HPE Alletra są realizacją oczekiwań klientów i dostarczają zasobów dyskowych w ich własnych środowiskach (lokalne centra danych klientów) z wszystkimi cechami znanymi z chmur publicznych (prostota i elastyczność zarządzania poprzez portal chmurowy HPE DSCC, ponoszenie kosztów według rzeczywistego użycia w modelu usługowym HPE GreenLake).

Równolegle z ogłoszeniem dostępności oferty HPE Alletra zapowiadali Państwo dalszy rozwój dotychczasowych rozwiązań pamięci masowych. Co zatem z rozwiązaniami linii HPE Primera oraz HPE Nimble Storage? Jakie są plany ich rozwoju? Czy będą różnić się pod względem konkretnego zastosowania?

Rozwiązania HPE Primera i HPE Nimble Storage nadal pozostają w ofercie HPE i będą w dalszym ciągu rozwijane. Pojawiać się będą nowe funkcje, w tym obsługa nowych wersji systemów operacyjnych. Usuwane będą też oczywiście wykrywane błędy.

Już dziś HPE Primera i HPE Nimble Storage są obsługiwane przez platformę HPE Data Services Cloud Console, w której są wprowadzane nowe funkcje, np. ochrona danych w ramach usługi HPE Backup and Recovery Service. Obecnie pamięci masowe HPE Primera i Nimble Storage przeznaczone są przede wszystkim dla grupy klientów, którzy jeszcze nie są gotowi – bądź nie dopuszczają takiej możliwości – na zarządzanie środowiskiem z poziomu portalu chmurowego, jak ma to właśnie miejsce w przypadku HPE Alletra.

Oferują Państwo dogodne warunki migracji z rozwiązań HPE Primera i HPE Nimble do HPE Alletra. Takie zapowiedzi padały w maju 2021 r. Na czym konkretnie polega ta możliwość?

Klienci, którzy wraz z rozwiązaniami HPE Primera lub HPE Nimble Storage nabyli usługę HPE Timeless Storage otrzymują bezpłatnie – co 3 lata – nowsze, wydajniejsze wersje kontrolerów macierzowych. W tym również modele HPE Alletra, jeżeli zajdzie taka potrzeba. HPE Timeless Storage pozwala wydłużyć czas życia rozwiązania dzięki eliminacji kosztownej wymiany sprzętu co kilka lat. Pozwala też obniżyć całkowity koszt posiadania TCO pamięci masowej nawet o 40%.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *