Cloud computingCase StudyInfrastrukturaPREZENTACJA PARTNERA

Autostrada Wielkopolska: Bezpieczna droga do chmury prywatnej w Beyond.pl

Case study

Przewidywalność kosztów i rozłożenie ich w czasie, skalowalność, a także łatwe zarządzanie rozwiązaniami IT to powody migracji sprzętu serwerowego spółki Autostrada Wielkopolska do chmury prywatnej. Ze względu na wysokie standardy bezpieczeństwa, kompetencje cloud computing oraz udaną, wieloletnią współpracę w obszarze outsourcingu IT na partnera chmurowego wybrano Beyond.pl, dostawcę usług data center i cloud.

Autostrada Wielkopolska: Bezpieczna droga do chmury prywatnej w Beyond.pl
Źródło: Autostrada Wielkopolska

Profil klienta

Autostrada Wielkopolska jest międzynarodową spółką koncesyjną odpowiedzialną za budowę i eksploatację autostrady A2 o łącznej długości 149 km. Razem z Autostradą Wielkopolską II zarządzają łącznie 255 kilometrami autostrady A2, kluczowego międzynarodowego szlaku komunikacyjnego łączącego Wschód i Zachód Europy. Do zadań Autostrady Wielkopolskiej należy eksploatacja i utrzymanie koncesyjnego odcinka A2, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług, bezpieczeństwa i komfortu przejazdu kierowców i w poszanowaniu środowiska naturalnego. Autostrada Wielkopolska jest integralną częścią Autostrady Wolności, łączącej Rzeczpospolitą Polską z siecią autostrad zachodnioeuropejskich.

Ścieżka technologiczna Autostrada Wielkopolska w Beyond.pl:

– (2006 ~) usługi łączności
– (2016–2020) kolokacja i infrastruktura dedykowana w Data Center 1
– (2018–2020) chmura prywatna VMware i backup w Data Center 2
– (2020) projekt migracji własnej i wynajmowanej infrastruktury do chmury Vmware
– (2021) chmura prywatna VMware w Data Center 2
– (2021) chmura prywatna VMware i backup as a service (BaaS) w Data Center 1

Sytuacja biznesowa

Autostrada Wielkopolska na początku działalności utrzymywała własną infrastrukturę IT w serwerowni zlokalizowanej w swojej siedzibie. Współpracę z Beyond.pl rozpoczęto w 2006 roku od usług łączności. Początkowo było to łącze o prędkości 2 Mb/s, które później rozrosło się do 100 Mb/s.

Na początku 2016 roku w serwerowni Autostrady Wielkopolskiej zaczęło brakować miejsca koniecznego do utrzymywania nowego sprzętu. Ponadto w budynku pojawiały się sporadyczne problemy z napięciem energii elektrycznej, co groziło uszkodzeniem sprzętu i utratą danych. Spółka przeanalizowała swój model utrzymania infrastruktury IT i biorąc pod uwagę możliwości, jakie oferował Beyond.pl, zdecydowała się na outsourcing utrzymania infrastruktury.

Spółka rozpoczęła korzystanie z usług świadczonych przez Beyond.pl Data Center 1 – kolokacji oraz infrastruktury dedykowanej. Uruchomienie tego typu usług umożliwiło ograniczenie kosztów stałych, takich jak utrzymanie serwerowni, oraz ograniczyło zakup nowego sprzętu, który zawsze był odczuwalnym jednorazowym wydatkiem w budżecie działu IT. Spółka zdecydowała się na outsourcing również ze względu na bezpieczeństwo centrum danych oraz redundancję w zakresie zasilania i chłodzenia.

W 2018 roku Autostrada Wielkopolska uruchomiła kolejne projekty wymagające wsparcia infrastrukturalnego. Za rekomendacją Beyond.pl spółka po raz pierwszy skorzystała z rozwiązań chmurowych. Na potrzeby Autostrady Wielkopolskiej uruchomiono w Data Center 2 chmurę publiczną VMware poszerzoną o usługę backupu w technologii Veeam.

KORZYŚCI

WYSOKA JAKOŚĆ OFERTY CHMUROWEJ:

  • przygotowanie propozycji „szytej na miarę” – zaprojektowanie rozwiązania uwzględniającego potrzeby IT i biznesowe klienta (chmura w połączeniu z kolokacją zwrotną);
  • wysokie kompetencje ekspertów chmury VMware potwierdzone sprawną migracją infrastruktury do private cloud, bez zakłóceń w ciągłości funkcjonowania biznesu;
  • cross-technologiczne doradztwo – kompetencje w obsłudze projektów od różnych dostawców chmurowych, pozwalających rekomendować rozwiązania, które najlepiej odpowiadają klientom.

BEZPIECZEŃSTWO I CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA:

  • najwyższy standard bezpieczeństwa centrum danych – jedyne w Polsce i Europie Centralnej data center z certyfikacją Rated 4 ANSI/TIA-942 (potencjalna niedostępność usług data center to maksymalnie 26 minut w ciągu roku). Data Center 2 od uruchomienia w 2016 roku działa bez żadnych przerw (100% uptime);
  • doskonałe usługi łączności gwarantujące stabilne i bezpieczne usługi internetowe oraz niezakłócony dostęp do rozwiązań utrzymywanych w Beyond.pl;
  • kompetentne eksperckie zespoły techniczne Smart Hands odpowiadające za poprawne działanie infrastruktury, na której hostowane są rozwiązania chmurowe w Beyond.pl.

ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁPRACY:

  • zakres usług dostosowany do aktualnych potrzeb klienta – łatwość w modyfikacji zakresu współpracy i wdrażaniu nowych usług infrastrukturalnych;
  • otwartość na niestandardowe rozwiązania – uruchomienie połączenia dark fiber do siedziby spółki oraz wdrożenie modelu kolokacji zwrotnej.

Wyzwanie – jak efektywnie zarządzać budżetem IT?

Do 2020 roku Beyond.pl dostarczał Autostradzie Wielkopolskiej usługi kolokacji i infrastruktury dedykowanej w Data Center 1 oraz chmury publicznej VMware z backupem Veeam w Data Center 2. W miarę rozwoju spółki zwiększały się jednak jej potrzeby technologiczne. Autostrada Wielkopolska potrzebowała bardziej przewidywalnego modelu kosztowego, takiego, który istotnie upraszcza kwestie formalnego zarządzania własnym sprzętem, jego licencjonowania czy monitoringu opłat na rzecz producentów.

Dodatkowym argumentem za zmianą była konieczność wymiany w niedalekiej przyszłości infrastruktury IT. Autostrada Wielkopolska miała świadomość, że za 2–3 lata będzie musiała ponieść koszty zakupu nowych serwerów, procesorów, macierzy czy RAM. Co więcej, przy ciągle zmieniających się cenach sprzętu czy licencji software’u, zabudżetowanie kosztów własnej infrastruktury w perspektywie trzyletniej było obarczone dużym ryzykiem błędu.

„Zależało nam na najwyższej jakości usług, wysokich kompetencjach technicznych partnera oraz wsparciu merytorycznym. Takim dostawcą jest Beyond.pl, co potwierdza nasza udana współpraca przez ostatnie 5 lat” – mówi Roman Drogi, starszy specjalista ds. informatyki w Autostradzie Wielkopolskiej.

Autostrada Wielkopolska: Bezpieczna droga do chmury prywatnej w Beyond.pl
Źródło: Beyond.pl

Firmom jest coraz trudniej zachować balans pomiędzy ciągłością działania a przewidywalnością kosztów IT. Analizując prognozy biznesowe i potrzeby naszego klienta, zarekomendowaliśmy model utrzymania infrastruktury, który uwzględnia kwestie bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwala uniknąć nieprzewidzianych wydatków. Szybkie zwiększenie zasobów również nie jest problemem, ponieważ nasze Data Centers są zabezpieczone na sytuacje nagłego wzrostu zapotrzebowania ze strony klientów – Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl

Rozwiązanie – przewidywalność kosztów w czasie dzięki chmurze

Z uwagi na wieloletnie doświadczenia w utrzymywaniu infrastruktury informatycznej, Beyond.pl dobrze znał potrzeby i zasoby IT klienta. Po przeanalizowaniu bieżących wymagań spółki zarekomendowano nowe podejście, opierające się w 100% na możliwościach chmury. Beyond.pl zaproponował migrację rozwiązań utrzymywanych w kolokacji i na infrastrukturze dedykowanej w Data Center 1 do chmury prywatnej VMware w Data Center 2.

W ramach projektu migracji do chmury prywatnej Beyond.pl zaproponował klientowi wykorzystanie tzw. kolokacji zwrotnej, która polega na odkupieniu całego sprzętu od klienta przez dostawcę. Równocześnie Beyond.pl zagwarantował, że przez sześć lat usługi chmurowe w Data Center 2 będą świadczone na sprzęcie nie starszym niż 5-letni. W ten sposób klient zyskał gwarancję ciągłości usług cloud computing oraz pewność, że będą one świadczone na nowoczesnej infrastrukturze sprzętowej, za której odnowienie odpowiada Beyond.pl.

Autostrada Wielkopolska: Bezpieczna droga do chmury prywatnej w Beyond.pl
Źródło: Autostrada Wielkopolska

Zdecydowaliśmy się na migrację z kolokacji i infrastruktury dedykowanej do chmury prywatnej VMware w Data Center 2 ze względu na elastyczność i wydajność tego rozwiązania. Dodatkowo Beyond.pl gwarantuje bezpieczeństwo danych i realizuje ważne dla Autostrady Wielkopolskiej zadania sprzyjające ochronie środowiska – serwerownia jest w całości zasilania zieloną energią. Utrzymując infrastrukturę IT w Beyond.pl istotnie zmniejszamy nasz ślad węglowy generowany przez działania IT – Krzysztof Andrzejewski członek zarządu Autostrady Wielkopolskiej.

„Mieliśmy świadomość, że czeka nas wymiana infrastruktury IT, więc propozycja wykupu sprzętu w ramach kolokacji zwrotnej zaproponowana przez Beyond.pl spełniła nasze oczekiwania. Współpraca od początku dobrze się układa, dlatego planując zmianę modelu utrzymania infrastruktury IT, zwróciliśmy się w pierwszej kolejności do Beyond.pl” – wyjaśnia Roman Drogi.

Projekt migracji do chmury zrealizowano w dwa miesiące. Liderem w projekcie był zespół Beyond.pl, który współpracował bezpośrednio z działem IT klienta. Głównym zadaniem było zmigrowanie CPU, RAM, macierzy oraz serwerów wirtualnych z serwerowni spółki oraz z Data Center 1 i uruchomienie całości w nowym środowisku chmury prywatnej VMware w Data Center 2 przy ograniczeniu do minimum przerw w dostępie do danych. Ostatecznie niedostępność systemów klienta w związku z migracją udało się ograniczyć do niecałej godziny. Równocześnie kopie zapasowe przeniesiono z Data Center 2 do Data Center 1, które są oddalone od siebie o 14 km i połączone prywatnym, redundantnym ringiem światłowodowym.

Utrzymywanie backupu w lokalizacji innej niż podstawowa jest konieczne, ponieważ gwarantuje odzyskanie wszystkich danych w przypadku potencjalnej awarii (backup krzyżowy). Aby uprościć infrastrukturę i poprawić łączność, zespół Beyond.pl zaproponował niestandardowe rozwiązanie, polegające na uruchomieniu bezpośredniego łącza dark fiber między Data Center 2 a siedzibą spółki. Było to możliwe z uwagi na bliską lokalizację siedziby Autostrady Wielkopolskiej i centrum danych. Takie podejście pozwoliło zoptymalizować połączenia sieciowe i przekierować cały ruch sieciowy z Data Center 1 oraz siedziby spółki do Data Center 2.

“Zespół Beyond.pl wykazuje się zaangażowaniem i inicjatywą, wspomaga nas na bieżąco ekspercką wiedzą i fachową obsługą. Drobne problemy są szybko rozpoznawane i rozwiązywane, bez znaczącego wpływu na jakość usług czy dostęp do danych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości usług Beyond.pl w obrębie kolokacji i chmury” – dodaje Roman Drogi.

Korzyści – „własna” chmura za stałą miesięczną kwotę

Od maja 2021 roku cała infrastruktura IT Autostrady Wielkopolskiej, środowisko produkcyjne i testowe, również na maszynach wirtualnych, jak też kontrolery domeny AD, DNS, DHCP, serwery plików i maszyny bazodanowe oraz routery, utrzymywane są w Data Center 2 Beyond.pl, najbezpieczniejszym centrum danych w Europie Środkowej certyfikowanym na poziomie Rated 4 ANSI/TIA-942. Wybór chmury w bezpiecznym data center zabezpiecza spółkę przed niedostępnością usług, które wspierają kluczowe procesy firmowe.

Autostrada Wielkopolska: Bezpieczna droga do chmury prywatnej w Beyond.pl
Data Center 2 Beyond.pl

Beyond.pl dostarcza też usługi łączności, bazując na prywatnym ringu w Poznaniu i dostępie do wielu globalnych oraz regionalnych dostawców telekomunikacyjnych. Dla klienta to optymalizacja kosztów łączności i gwarancja optymalnych czasów przesyłu danych.

Jednym z efektów przeniesienia infrastruktury do chmury jest uproszczenie bieżącej obsługi IT w spółce. Autostrada Wielkopolska zarządza dziś swoimi zasobami bezpośrednio za pomocą panelu Cloud Director od VMware. Jeżeli wzrośnie zapotrzebowanie spółki na przestrzeń dyskową, w łatwy sposób można złożyć zamówienie na powiększenie zasobów.

Za usługi chmurowe w Beyond.pl klient ponosi stałą, miesięczną opłatę w ramach bezpiecznej, długoterminowej umowy świadczenia usług. Koszty utrzymania są rozłożone w czasie i nie ma nieprzyjemnych niespodzianek w postaci wysokich faktur w nieregularnych odstępach czasu. W ramach współpracy Beyond.pl zapewnia również najwyższej klasy usługi wsparcia administratorów sieciowych.

„Współpraca z Beyond.pl to dla nas wielowymiarowe bezpieczeństwo. Z jednej strony certyfikat Rated 4 i serwerownia najwyższej klasy, z drugiej – usługi chmury prywatnej VMware na wydajnym i nowoczesnym sprzęcie. Beyond.pl dostarcza usługi chmurowe, my skupiamy się na prowadzeniu core biznesu i podnoszeniu jakości obsługi klienta” – podsumowuje Roman Drogi.

Autostrada Wielkopolska: Bezpieczna droga do chmury prywatnej w Beyond.pl

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *