Cloud computingInfrastrukturaRynek

Powstanie Narodowa Infrastruktura Chmurowa na rzecz otwartej nauki

Zbudują ją wspólnie: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW),  Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (ACK Cyfronet AGH) oraz Wasko S.A. jako partner biznesowy. Infrastruktura powstanie w ramach projektu „Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC – PLGrid ICON”, dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Istotną częścią inwestycji będzie zakup nowych klastrów chmurowych. Będą one uruchomione w Centrum Danych ICM UW w Warszawie.

Powstanie Narodowa Infrastruktura Chmurowa na rzecz otwartej nauki

Przedmiotem wspomnianego projektu jest zbudowanie nowoczesnej infrastruktury chmurowej, która umożliwić ma realizację prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych zgodnie z paradygmatem otwartej nauki. Ich celem będzie dostarczenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego oraz gospodarki.

PLGrid ICON wpisuje się w szerszą inicjatywę Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (European Open Science Cloud). Rezultatem prac ma być dostarczenie szeregu narzędzi i usług opartych o najnowsze technologie chmurowe. W szczególności:

  • udostępnienie nowoczesnej infrastruktury badawczej w środowisku chmurowym dla prac badawczo-rozwojowych, zwłaszcza data science i AI na potrzeby jednostek badawczych oraz przedsiębiorstw;
  • podnoszenie kompetencji kadr oraz zwiększenie transferu wiedzy;
  • powszechne, bezpieczne udostępnianie potoków analizy i przetwarzania danych naukowych oraz ich udostępnianie i zarządzanie zgodnie z zasadami FAIR (ang. Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) oraz paradygmatem otwartej nauki;
  • stymulowanie innowacyjności prac badawczo-rozwojowych poprzez wykorzystanie potencjału i możliwości najnowszych technologii, wspieranie budowy społeczeństwa cyfrowego.

Szczegóły realizacji projektu

Projekt realizowany będzie w Centrum Danych ICM UW w Warszawie. ICM UW i ACK Cyfronet AGH odpowiedzialne są za stworzenie infrastruktury chmurowej. W tym za inwestycje sprzętowe oraz wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych. Firma Wasko S.A. ma natomiast dostarczyć oprogramowanie do monitoringu i zarządzania infrastrukturą.

Od strony sprzętowej, chmura zbudowana będzie w oparciu o dwa klastry obliczeniowe. Jeden zakupiony przez ICM UW, a drugi przez ACK Cyfronet AGH. Sprofilowane pod kątem tych dwóch zastosowań.

Planowany czas realizacji projektu to 18 miesięcy. Po jego zakończeniu, wdrożona infrastruktura chmurowa zostanie udostępniona użytkownikom ze środowisk naukowych i gospodarczych na potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Całkowita wartość projektu „Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC – PLGrid ICON” wynosi 99 035 052,02 zł. W tym 83 554 515,02 zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *