CDOBiznesBEST100 edycja 2021AnalitykaPREZENTACJA PARTNERA

Chcemy być partnerem pierwszego wyboru w realizacji projektów związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami analitycznymi

Executive ViewPoint

Z Radosławem Kępą i Robertem Woźniakiem, założycielami Elitmind, rozmawiamy o nowych potrzebach i możliwościach w zakresie wykorzystania danych w biznesie, zmianach technologicznych wpływających na potencjał analityki biznesowej, wyzwaniach towarzyszących operacjonalizacji danych, a także o propozycji wartości, specjalizacji oraz planach rozwoju firmy.

Chcemy być partnerem pierwszego wyboru w realizacji projektów związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami analitycznymi

Dlaczego podejście w myśl idei Data Driven Organisation – zakładające jak najszersze wykorzystanie danych w procesach biznesowych – zyskuje na znaczeniu?

Robert Woźniak (R.W.): Takie podejście zawsze miało duże znaczenie. Obecnie zyskuje, ponieważ zwiększa się świadomość możliwości wykorzystania danych, a dostęp do technologii i mocy obliczeniowej staje się łatwiejszy dzięki rosnącej powszechności usług chmurowych. Wielu naszych klientów jest dziś w trakcie realizacji projektów mających na celu stworzenie organizacji zarządzanych dzięki danym. Oznacza to, że decyzje biznesowe coraz częściej podejmowane są w oparciu o twarde dane, rzadziej zaś na podstawie wiedzy eksperckiej czy przeczucia. Klienci coraz częściej decydują się na wykorzystanie podejścia zapewniającego pracownikom możliwość samodzielnego eksplorowania danych, co sprawia, że biznes zyskuje możliwość niezależnego wytworzenia oczekiwanych raportów, uzyskując efekty zarezerwowane wcześniej jedynie dla wyspecjalizowanych pracowników IT.

W jaki sposób dostępne dziś technologie i usługi wspierają wykorzystanie danych w biznesie?

R.W.: Rynek nowych technologii rozwija się teraz wielokrotnie szybciej niż dekadę temu, a jeden problem biznesowy można zaadresować na wiele sposobów. Widać to choćby w takich obszarach, jak marketing, finanse czy kontroling, w którym to wdrożenie procesu budżetowania i planowania nie wymaga już zakupu drogich, wyspecjalizowanych pudełkowych rozwiązań. Zamiast tego, aby zbudować cały proces samemu lub z pomocą wyspecjalizowanego dostawcy, wystarczy umiejętnie wykorzystać możliwości takiego środowiska jak Microsoft Power Platform. Co istotne, wdrożenie koncepcji Low-Code oznacza, że duża część takiego rozwiązania może być zbudowana i rozwijana samodzielnie przez użytkowników biznesowych. To samo zjawisko widzimy w obszarze analiz biznesowych, gdzie – dzięki umiejętnemu procesowi wdrożenia Microsoft Power BI – możliwe staje się oddolne stworzenie kultury organizacyjnej bazującej na zarządzaniu w oparciu o dane.

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę podejścia polskich firm do wykorzystania danych w biznesie?

R.W.: Oczywiście. Firmy poszukiwały m.in. rozwiązań, które pozwolą w bardziej efektywny i trafny sposób planować działalność w nieprzewidywalnych realiach. Zastosowanie danych i zaawansowanej analityki było naturalnym wyborem zarówno w kontekście działań operacyjnych, jak i planowania. Na przełomie I i II kwartału 2020 roku obserwowaliśmy m.in. duże zainteresowanie rozwiązaniami z obszaru kontrolingu, szczególnie dotyczącymi raportowania, monitorowania i przewidywania wyników finansowych.

Elitmind posiada kilka usług w obszarze analityki, a jedną z nich jest budowa rozwiązania typu Modern Data Platform. Odpowiada ona na potrzeby w zakresie szybkiej oceny potencjału danych, np. pod kątem zastosowania rozwiązań uczenia maszynowego. Co więcej, konstrukcja naszych rozwiązań pozwala na jednoczesne, spójne wykorzystywanie danych wolno i szybko zmiennych, co wprost odpowiada na potrzeby wymagające połączenia raportowania historycznego z danymi czasu rzeczywistego lub źródłami typu IoT.
Robert Woźniak, współzałożyciel Elitmind

Radosław Kępa (R.K.): Obszarem, który zyskał na znaczeniu w okresie pandemii jest analityka danych dotyczących klientów, zwłaszcza pod kątem wsparcia sprzedaży i marketingu online. Ograniczenia wpływające na zmniejszenie sprzedaży w kanałach tradycyjnych przełożyły się na znaczący wzrost potrzeb związanych z ideą omnichannel, tworzeniem zintegrowanych, nowoczesnych platform analitycznych oraz monetyzacją danych przez zespoły Data Science wsparte procesami MLOps. Rosnące potrzeby w obszarze danych wpłynęły też na większą otwartość firm na eksperymentowanie z nowymi usługami, takimi jak nowoczesne hurtownie danych rozbudowane o moduły analityczne oparte na Machine Learning, wykorzystujące np. Azure Synapse Analytics. Potwierdzają to projekty, które realizowaliśmy w ciągu minionego roku. Jednym z nich było wdrożenie zaawansowanego, kompleksowego systemu analityki klienta, które przeprowadziliśmy w ramach współpracy pomiędzy CCC, Microsoft i Elitmind oraz z innymi dużymi sieciami sprzedaży.

Co, w kontekście możliwości i sposobu wykorzystania danych w biznesie, zmieniają rosnące możliwości usług publicznej chmury obliczeniowej?

R.K.: Praktyczną korzyścią wynikającą z możliwości wykorzystania zasobów chmurowych jest przede wszystkim duża szybkość uruchamiania nowych inicjatyw analitycznych i świadomy wpływ na konsekwencje ich dalszego rozwoju lub zamknięcia projektu. Z perspektywy technologii dalszy rozwój rozwiązania sprowadza się zazwyczaj do odpowiedniego wyskalowania dedykowanych zasobów. Bardzo cieszy mnie też zmiana poziomu dyskusji o bezpieczeństwie modelu publicznej chmury. Obecnie przeważa podejście skoncentrowane na konkretnych rozwiązaniach dla faktycznych wyzwań, a nie na teoretycznej dyskusji. Zmiana ta świadczy również o rosnącym zaufaniu do tego modelu oraz „odczarowania” kwestii bezpieczeństwa danych.

Jak ocenić potencjał dostępnych danych biznesowych, tak aby w efektywny sposób je wykorzystywać?

R.W.: Nie wszystkie dane mają taki sam potencjał. Bardzo ważna jest ocena możliwości ich użycia oraz oszacowania faktycznej wartości biznesowej. Może się bowiem okazać, że w rzeczywistości niepotrzebne jest tworzenie złożonych rozwiązań analitycznych, bo realnie najbardziej użyteczne informacje znajdują się w stosunkowo łatwo osiągalnych zbiorach danych. Już na etapie przygotowania koncepcji rozwiązań analitycznych należy opracować model udostępniania danych, inaczej – ich komercjalizacji.

W jaki sposób Elitmind wspiera klientów w tego rodzaju analizach?

R.W.: Elitmind posiada kilka usług w tym obszarze, a jedną z nich jest budowa rozwiązania typu Modern Data Platform. Odpowiada ona na potrzeby w zakresie szybkiej oceny potencjału danych, np. pod kątem zastosowania rozwiązań uczenia maszynowego. Daje też możliwość szybkiego udostępnienia nowej wersji modelu analitycznego do użycia biznesowego np. przez dedykowane API. Co więcej, konstrukcja naszych rozwiązań pozwala na jednoczesne, spójne wykorzystywanie danych wolno i szybko zmiennych, co wprost odpowiada na potrzeby wymagające połączenia raportowania historycznego z danymi czasu rzeczywistego lub źródłami typu IoT.

Jakie firmy korzystają z Państwa usług i w jakich obszarach? Jakie technologie najczęściej wykorzystują Państwo w projektach realizowanych dla klientów?

R.K.: Pracujemy z klientami z wielu branż, w tym energetyki, telekomunikacji, robotyki, produkcji, FMCG, farmacji czy usług medycznych. Dostarczamy przede wszystkim rozwiązania szyte na miarę i oparte na jedynie sprawdzonych technologiach rynkowych liderów. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania odpowiadające na najbardziej złożone potrzeby związane z wykorzystaniem danych w obszarach, takich jak: kontroling i finanse, sprzedaż, marketing, HR, ale też zarządzanie jakością czy produkcją. Nasze rozwiązania oparte są na pełnym zakresie usług w obszarze danych, w tym sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Wykorzystują m.in. usługi dostępne w ramach platformy Microsoft Azure, Power BI, a także w środowiskach Snowflake i Databricks. Specyfika i duża złożoność rozwiązań, które dostarczamy klientom, wymaga od nas również wiedzy oraz doświadczenia w szerokim zakresie innych środowisk, w tym technologii SAP, Amazon Web Services i Google Cloud. Nasze projekty z pewnością wyróżnia zróżnicowanie zarówno pod kątem branż, jak i procesów biznesowych oraz ich unikalnych wymagań w zakresie integracji, składowania, analityki i prezentacji danych. Każdy z nich to też nowe doświadczenia, które z powodzeniem wykorzystujemy w kolejnych projektach, a zrealizowaliśmy ich już blisko 300.

Co wyróżnia Państwa ofertę i podejście na tle konkurencji?

R.K.: Firma, która powstaje początkowo wyłącznie rękoma założycieli, a jej zespół budowany jest pod znacznym ich wpływem, naturalnie przejmuje od nich wartości, podejście do realizacji projektów i model współpracy z klientami. Myślę, że w naszym przypadku unikalna jest pewnego rodzaju synergia, wynikająca z jednej strony z naturalnej dla Roberta konieczności bardzo głębokiego zrozumienia potrzeb i problemów biznesowych dotyczących braku właściwych narzędzi. Z drugiej zaś – z technologicznych i architektonicznych aspektów, zazwyczaj reprezentowanych przez potrzeby IT, które opierają się na 20 latach moich doświadczeń, w tym pracy w zespole Microsoft Consulting Services.

Obszarem, który zyskał na znaczeniu w okresie pandemii jest analityka danych, w szczególności pod kątem wsparcia sprzedaży i marketingu online. Ograniczenia wpływające na zmniejszenie sprzedaży w kanałach tradycyjnych przełożyły się na znaczący wzrost potrzeb związanych z ideą omnichannel, tworzeniem zintegrowanych, nowoczesnych platform analitycznych oraz monetyzacją danych. Potwierdzają to projekty, które realizowaliśmy w ciągu minionego roku.
Radosław Kępa, współzałożyciel Elitmind

R.W.: Ważny jest również fakt, że w centrum naszych doświadczeń zawodowych od zawsze znajduje się klient. Naturalne jest dla nas zaangażowanie w działania doradcze, edukowanie rynku oraz wykorzystywanie najnowszych technologii, także tych, które jeszcze nie są dostępne publicznie. Ta nieustająca chęć szerzenia wiedzy i doświadczeń oraz bycia najlepszym skłoniła nas do budowy nowej marki Elitmind Academy, której misją jest rozwój wiedzy o najnowszych technologiach i rozwiązaniach dla biznesu. Jesteśmy dumni, że największe firmy w Polsce przeobrażają się w kierunku Data Driven Organisation z naszym wsparciem.

R.K.: W projektach, które realizujemy w Polsce i na świecie, sięgamy po najnowsze rozwiązania i usługi. Wysoki poziom wykorzystania innowacyjnych usług Microsoft, jak wspomniany Azure Synapse Analytics, pozwolił nam – jako 19. firmie na świecie – uzyskać tytuł Microsoft Advanced Specialization – Analytics on Microsoft Azure. To obecnie najwyższy poziom certyfikacji przyznawany partnerom, potwierdzający ich doświadczenie, wiedzę oraz zgodność ze standardami budowy rozwiązań analitycznych w Microsoft Azure.

Wszystko to sprawia, że nasze rozwiązania doceniają zarówno klienci, jak i partnerzy, jak choćby Microsoft, który rekomenduje nas do realizacji często pionierskich na rynku rozwiązań dla swoich strategicznych klientów. Odpowiedzialność za powodzenie budowy takich – zazwyczaj pierwszych w danej firmie – rozwiązań analitycznych w chmurze jest ogromna.

Jakie są Państwa plany na przyszłość?

R.K.: Chcemy, aby Elitmind był partnerem pierwszego wyboru w realizacji projektów związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami analitycznymi na polskim rynku. Obecnie naszą ofertę tworzą usługi skoncentrowane wokół doradztwa, wsparcia klientów w tworzeniu strategii korporacyjnych w obszarze analityki i Data Governance, realizacji nowoczesnych platform analitycznych, hurtowni danych, a także rozwiązań w obszarze Machine Learning/AI oraz narzędzi opartych na Power BI. Rozwijamy także nową linię biznesową związaną z utrzymaniem istniejących i nowych rozwiązań w modelu DevOps.

Stale zwiększamy też skalę działania i rozbudowujemy zespół. Pomimo pandemii, w ciągu 2020 roku udało nam się podwoić zatrudnienie. Obecny rok chcemy zakończyć 70-proc. wzrostem zespołu, przy bardzo dużym nacisku na rozwój wewnętrznych standardów wytwarzania oraz zarządzania, które pozwolą nam jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła w 2022 roku. Planujemy m.in. powiększenie katalogu usług i zaangażowanie w wiele nowych strategicznych inicjatyw. Rok 2022 będzie dla nas przełomowy i pełen zmian.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2021. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *