InfrastrukturaPREZENTACJA PARTNERA

Chcemy być w obszarze IT tym, czym Apple jest na rynku konsumenckim

Executive ViewPoint

Z Maciejem Grotyńskim, Territory Account Managerem na Europę Środkowo-Wschodnią w Nutanix, rozmawiamy o technologiach wirtualizacji; pozycji Nutanix na tym rynku; rozwiązaniach hiperkonwergentnych; własnym wirtualizatorze Acropolis (AVH); usługach storage; bezpieczeństwie; zarządzaniu bazami danych, wirtualizacji desktopów oraz osiąganych dzięki tym narzędziom oszczędnościach.

Chcemy być w obszarze IT tym, czym Apple jest na rynku konsumenckim

Czy, na poziomie technologii, dostępne na rynku platformy wirtualizacyjne mocno się różnią?

Wirtualizacja jest dojrzałą technologią i sama w sobie stała się de facto warstwą przezroczystą. Potwierdza to Gartner, który – od dobrych kilku lat – nie publikuje dedykowanego kwadratu dla wirtualizacji, traktując ją jako rzecz „powszechną”.

Oczywiście, istnieją różnice pomiędzy poszczególnymi platformami do wirtualizacji, ale w dobie wyzwań związanych z transformacją cyfrową, budowaniem chmur hybrydowych czy konteneryzacji, dyskusja na temat wyższości jednej platformy do wirtualizacji nad drugą staje się jałowa.

Jak wobec tego pozycjonuje się Nutanix na tle innych rozwiązań do wirtualizacji?

Nutanix nieustannie od 2009 roku, kiedy powstał, rozwija się dynamicznie, mówiąc o ofercie produktowej. Wpierw byliśmy liderem Gartnera rozwiązań zintegrowanych, czyli protoplasty HCI. Obecnie wiedziemy prym w kategorii HCI, czego potwierdzeniem jest ponad 23 500 klientów na świecie z każdej właściwie branży. W Polsce ten trend również jest w pełni odzwierciedlony, mimo że nasza reprezentacja osobowa na lokalnych rynkach jest znacznie mniejsza, porównując się do kluczowych konkurentów.

Wracając do samej technologii, nasze pokrycie staje się bardzo szerokie. Wyszliśmy od hiperkonwergencji, realizując projekty dla naszych klientów z VMware, Microsoft Hyper-V czy Citrix XenServer. Potem stworzyliśmy nasz hypervisor – Nutanix Acropolis, którego używa już 50% naszych klientów na świecie. Wspierany jest przez czołowe systemy backupu.

Idąc dalej, jesteśmy pierwszą platformą HCI wraz z naszym hypervisorem AVH, która została certyfikowana pod SAP HANA. Mamy ofertę dla środowisk VDI, w których to rozwiązaliśmy problem tzw. Boot Stormu. Posiadamy produkt do wirtualizacji desktopów FRAME, ale także mamy strategiczne partnerstwo z Citrix i mnóstwo projektów na koncie w tym obszarze.

Weszliśmy również z przytupem w obszar usług storage, zaznaczając obecność w dedykowanym kwadracie Gartnera. Nasze licencje FILES (serwer plików) i OBJECTS (storage obiektowy) – oprócz powszechnych zastosowań serwera plików czy obiektów – mają także certyfikację WORM. Dzięki ich wykorzystaniu i naszej koncepcji HCI upraszczamy cały stos środowisk backupu. Innymi słowy, dostarczamy appliance, na których uruchamiane są usługi systemu backupu naszych kluczowych technologicznych partnerów, takich jak Commvault, Veritas, Veeam, HYCU, vProtect. Na kolejnych węzłach kopie backupu przechowywane są w bezpieczny i niezamienialny sposób.

Do tego mamy wiele rozwiązań bezpieczeństwa, bo historycznie Nutanix powstał właśnie z myślą o instytucjach rządowych, wojskowych i firmach technologicznych, szczególnie czułych na kwestie bezpieczeństwa.

Innym, ciekawym przykładem, który już jest wykorzystywany przez klientów produkcyjnie w naszym regionie, jest usługa Database as a Service. Oferujemy ją tym, którzy zarządzają dużą ilością baz, jak MS SQL, Oracle, PostgreSQL, Mongo DB czy MySQL. Nutanix Database Services automatyzuje cykl życia takich baz, w tym ich powoływania, patchowania, upgrade’u czy backupu.

Idąc dalej, udostępniamy rozwiązania typu multicloud, czyli poza typowymi wdrożeniami on-premise, istnieje możliwość uruchamiania klastrów w chmurach publicznych: Azure i AWS czy globalnych firmach hostingowych, jak OVH Cloud. Dotyczy to zarówno scenariusza pokrycia potrzeby dodatkowej przestrzeni i wydajności w pewnych cyklach życia firmy, budowy odseparowanych klastrów, jak i zastosowań Disaster Recovery, gdzie – poza wymienionymi opcjami – mamy usługę DR as a Service we własnej chmurze.

Nie oferujemy więc tylko rozwiązań HCI czy do wirtualizacji. Nasze produkty i aspiracje sięgają znacznie dalej. Chcemy, aby warstwa infrastruktury była dla klientów maksymalnie bezpieczna, wydajna, a przede wszystkim prosta i bezobsługowa. Chcemy też być w obszarze IT tym, kim stał się i jest Apple na rynku konsumenckim.

Jakie znaczenie dla funkcjonowania typowej firmy ma dziś wirtualizacja? Jakie są kluczowe – techniczne i pozatechniczne – wyzwania związane z wykorzystaniem tej, wydawałoby się, okrzepłej technologii?

Wirtualizacja jest podstawową technologią we współczesnym centrum danych. Jej zadaniem jest zapewnienie wysokiej dostępności aplikacji, przy jednoczesnym, maksymalnie zrównoważonym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Z punktu widzenia biznesu, krytyczna jest ciągłość biznesowa, której kluczowym komponentem jest właśnie wirtualizacja.

Jakie są mocne strony platformy wirtualizacyjnej Nutanix AHV, dlaczego klienci wybierają Państwa podejście do wirtualizacji?

Wirtualizacja AHV powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów związane z bezpieczeństwem, uproszczeniem zarządzania i chęcią budowy chmury prywatnej lub hybrydowej w maksymalnie uproszczonej formie. Nutanix traktuje wirtualizację jako podstawowy budulec infrastruktury data center. Dlatego nie pobiera dodatkowej opłaty za korzystanie z hypervisora AHV od swoich klientów. Zakładamy, że takie funkcje jak wysoka dostępność HA, vMotion maszyn  wirtualnych i równomierne rozkładanie obciążenia w klastrze, czy też funkcja rozproszonego przełącznika sieciowego, powinny znaleźć się w każdym centrum danych.

Jako Nutanix już dawno nie oferujemy tylko rozwiązania HCI i wirtualizacji. Nasze produkty i aspiracje sięgają znacznie dalej. Chcemy aby cały stos infrastruktury był dla Klientów maksymalnie bezpieczny, prosty i bezobsługowy, chcemy wręcz by w codziennych obowiązkach stał się niewidoczny z uwagi na automatyzację i prostotę użytkowania.

O jakich ciekawych przykładach zastosowania Państwa technologii warto wspomnieć?

Nutanix AHV jest szeroko wykorzystywany przez czołowe armie świata, agencje bezpieczeństwa oraz instytucje i firmy technologiczne związane z obronnością ze względu na wysoki, gwarantowany poziom bezpieczeństwa, jaki zapewnia. Jednym z unikalnych wyróżników AHV jest automatyczna korekcja ustawień systemu, aby zapewnić zgodność z aktualnym zbiorem dobrych praktyk Security Technical Implementation Guides.

Na drugim biegunie mamy mnóstwo firm i instytucji wielkości klasyfikowanej jako SMB, które mają bardzo ograniczony personel IT, a dla nich AVH i Nutanix to zbawienne odciążenie w zarządzaniu stosem technologicznym w swoim data center, porównując do tego, co mieli przed zmianą.

Kolejną grupą są firmy z rozproszonymi oddziałami/zakładami/fabrykami. Jako Nutanix mamy na koncie wiele projektów konsolidacji IT firm, które mają dużo ponad 100, a czasem nawet 400 oddziałów na świecie. Całym środowiskiem, lokalizacjami zdalnymi, ich aktualizacjami można zarządzać zdalnie i w godzinach roboczych.

O ciekawych zastosowaniach rozmawialiśmy chwilę wcześniej, tutaj chcemy pokazać, że Nutanix z perspektywy technologicznej, ale też biznesowej jest rozwiązaniem dla każdego.

Jakie potencjalne oszczędności można osiągnąć dzięki zastosowaniom Waszych rozwiązań, poza wspomnianym odciążeniem w zarządzaniu infrastrukturą IT?

Realnych oszczędności jest wiele. Część z nich jest powszechnie brana pod uwagę, inna często bywa niemierzalna czy wręcz pomijana. Dla grupy rozwiązań HCI, z której Nutanix się wywodzi, to oszczędności płynące z nakładów ludzkich na utrzymanie, zarządzanie i aktualizację infrastruktury. Porównując rozwiązanie Nutanix, jako architekturę hiperkonwergentną, do tradycyjnej architektury trójwarstwowej, mówimy o odciążeniu administratorów nawet do 85%. Rozkładając to na czynniki pierwsze, wdrożenie i uruchomienie platformy liczone jest w godzinach, a nie dniach i tygodniach.

Po drugie, zadania jak aktualizacje czy rozbudowa odbywają się w godzinach roboczych, przy produkcyjnym działaniu systemu. Po trzecie, koncepcja sama w sobie zapewnia wysoką dostępność i odporność na awarię, co może znacznie ograniczyć konieczność niewygodnych dyżurów  serwisowych. Odpada nam potrzeba przerw serwisowych, często w niestandardowych godzinach i dniach. Oszczędzone środki można przeznaczyć choćby na nowe inwestycje, a najlepszą inwestycją jest zawsze inwestycja w kapitał ludzki.

Inna rzecz to sama rozbudowa, która w przypadku Nutanix może być granularna i liniowa z drugiej strony. Możemy rozbudować się zarówno o nody compute, jak i storage oraz heavy-storage. Możemy też rozbudować się o pojedyncze dyski w ramach istniejących węzłów, które można niemal dowolnie mieszać. W skrócie, rozszerzamy to, czego naprawdę potrzebujemy, bez wymogów czy ograniczeń. I właśnie wolność i różnorodność rozbudowy jest chyba naszym największym wyróżnikiem.

Kolejną oszczędnością, szczególnie ważną w Polsce, jest ograniczenie zużycia energii na zasilanie i chłodzenie. Porównując się do klasycznej architektury, możemy założyć, że jest to oszczędność średnio na poziomie 30–50%, patrząc na doświadczenia, ale mamy w Polsce też ekstremalne przypadki, gdzie przy tych samych parametrach wydajności i pojemności koszty spadły nawet 7-krotnie, a to są nawet setki tysięcy złotych oszczędności.

Jakiego rodzaju narzędzia pozwalające „uchmurowić” istniejące rozwiązania – w tym rozwiązania typu legacy – oferuje Nutanix?

Nutanix jest rozwiązaniem w 100% software’owym. Można je więc uruchomić na ponad 180 platformach serwerowych, najbardziej znanych i renomowanych producentów platform X86, ale mamy także własne appliance’y. Można również zainstalować Nutanix na serwerach w chmurze publicznej – Nutanix NC2. Ten sam kod Nutanix można dziś zastosować zarówno do uruchomienia klastra we własnej serwerowni, jak i w chmurze Amazon Web Services czy Microsoft Azure.

W ten sposób „rozciągamy” nasze data center do chmury publicznej, realizując np. scenariusz Disaster Recovery, czy po prostu skalując nasze zasoby pamięci masowych i mocy obliczeniowej. To wszystko z wykorzystaniem hypervisora AHV, bez konieczności zmiany formatu maszyn wirtualnych. Całość zarządzana jest z jednej, dobrze znanej klientom Nutanix konsoli, Prism Central.

Jakie są główne plany związane z rozwojem oferty Nutanix?

Nutanix stawia na chmurę hybrydową i multicloud, już dziś rozwiązanie Nutanix pozwala na budowę platformy rozpiętej pomiędzy on-premise a chmurami AWS i Azure. W niedalekiej przyszłości należy spodziewać się dostępności naszych rozwiązań w data center kolejnych dostawców chmury publicznej oraz pogłębienia integracji i możliwości z dwoma już wymienionymi.

Jakie są główne wyzwania, z którymi mierzą się firmy stojące u progu modernizacji centrów danych? Jaką rolę odgrywa tu model chmury obliczeniowej?

Najważniejszy jest problem tzw. Długu technologicznego w obrębie infrastruktury IT, który dotyczy dużej liczby klientów. ­Przez wiele lat odświeżali oni jedynie poszczególne komponenty infrastruktury IT. Dziś znaleźli się w sytuacji, w której większość energii działów IT jest pożytkowana na jej  utrzymanie, rozwiązywanie bieżących problemów i patchowanie komponentów.

W takiej sytuacji często pojawia się pokusa „pójścia w chmurę publiczną” i zapomnienia o lokalnym centrum danych. Szybko jednak okazuje się, że najprostsza nawet metoda migracji – czyli Lift and Shift – najczęściej wymaga zmiany formatu maszyn wirtualnych. Jest to proces czasochłonny, a miesięczny rachunek od dostawcy chmury publicznej nie pozostawia złudzeń, że proste hostowanie maszyn wirtualnych, czyli usługa IaaS, które pracują 24/7 pod stałym obciążeniem, jest po prostu nieopłacalne.

Tymczasem Nutanix umożliwia zbudowanie bardziej opłacalnej finansowo i nieporównywalnie prostszej w obsłudze infrastruktury on-premise lub chmury hybrydowej, minimalizując i  automatyzując zadania administracyjne wokół platformy. Takie podejście pozwala przesunąć środek ciężkości zadań w działach IT bliżej biznesu i rozwoju aplikacji.

Dlaczego tak ważna jest dziś uniwersalność aplikacji, rozumiana jako szeroka skalowalność, elastyczność i niezależność od konkretnej platformy sprzętowej?

Popularnymi ostatnio hasłami są multicloud i Cloud Native, które w dużym skrócie opisują „nirwanę IT”, rozumianą jako możliwość uruchamiania i przenoszenia aplikacji pomiędzy różnymi środowiskami w zależności od potrzeb, kosztów itp.

Uzyskanie takiej mobilności aplikacji jest wyłącznie możliwe z użyciem kontenerów, które rozwiązują problem odmiennych formatów maszyn wirtualnych czy bibliotek potrzebnych do działania konkretnego stosu aplikacyjnego. Systemy zbudowane na bazie kontenerów mogą być dynamicznie uruchamiane w środowiskach chmury publicznej, ale również w on-premise.

Jeżeli do tego dołożymy rozbicie kodu na mniejsze kawałki, tzw. mikroserwisy, mamy możliwość skalowania aplikacji horyzontalnie, elastycznie zwiększając jej wydajność oraz wysoką dostępność.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *