CDOPREZENTACJA PARTNERA

Dokładne i aktualne dane to korzyść dla każdej organizacji

Komentarz Eksperta

Zmieniające się warunki rynkowe przekładają się na ewoluującą rolę dyrektora finansowego. Pokazują to szczególnie ostatnie lata pełne „czarnych łabędzi” – mało prawdopodobnych wydarzeń, które się urzeczywistniły, nierzadko zmuszając firmy do dokonania zmian strategicznych o 180 stopni. W takich sytuacjach, aby ustalić dalszy kierunek rozwoju i sposób dostosowania działań do nowej rzeczywistości, konieczne jest posiadanie dostępu do odpowiednich danych. Bez nich trudno o skuteczne analizy.

Dokładne i aktualne dane to korzyść dla każdej organizacji

W warunkach zmieniającego się otoczenia rynkowego coraz dobitniej widać, że podstawowe procedury księgowe już nie wystarczą. Niezbędne staje się prowadzenie bieżącej analityki, która ułatwia przewidywanie różnych, nawet najmniej prawdopodobnych scenariuszy. Mając pod kontrolą budżety i procesy, można utrzymać stabilność w biznesie. Aby było to możliwe, konieczne jest sięgnięcie np. po narzędzia Corporate Performance Management.
Grzegorz Gołębiewski, CFO S&T

Już podczas pandemii niemal 50% przebadanych dyrektorów finansowych stwierdziło, że największym wyzwaniem w ich organizacji była możliwość sprawnego podejmowania świadomych decyzji na podstawie aktualnych i dokładnych danych . Zatem chęć priorytetyzacji poprawy zarządzania danymi – wyrażona w badaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” – wcale nie dziwi. Trudno analizować stan biznesu, jeśli nie widzimy, jaki wpływ na naszą firmę ma nowa sytuacja w pierwszych dniach jej trwania.

Po pierwsze: Efektywne przetwarzanie danych

Współczesnym organizacjom wcale nie brakuje danych do analizy. Wręcz przeciwnie, mają ich zbyt wiele. W efekcie często nie wykorzystują nawet ułamka ich potencjału. Ponadto, brak zorganizowanych procesów przekłada się na powstawanie silosów informacyjnych. Mimo przyśpieszenia transformacji cyfrowej, wciąż wiele dokumentów jest dostępnych tylko w wersji papierowej, a wiedza, która powinna być udostępniana na poziomie organizacji, często jest ograniczana tylko do jednego działu.

W rezultacie niemożliwym staje się sprawne zebranie i przeprocesowanie danych dla całego biznesu. Z obserwacji S&T wynika, że największym wyzwaniem dla dyrektorów finansowych nie jest zatem ich pozyskiwanie, a zbieranie i przetwarzanie w efektywny czasowo i kosztowo sposób. Następnie zaś ich raportowanie i analizowanie.

Po drugie: Chmura pomaga

Jak jednak na bieżąco zbierać dane z całej organizacji i skutecznie je przetwarzać? Aktualnie mamy do dyspozycji szereg rozwiązań IT, które wykorzystując elementy sztucznej inteligencji, skutecznie wspierają te procesy. Doskonałym przykładem są tu m.in. hurtownie danych, które umożliwiają konsolidację informacji z różnych źródeł w jednym miejscu, przeprocesowanie ich do określonego przez firmę formatu i przesłanie do dalszej analizy, m.in. w systemach ERP, BI czy CPM.

Dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej, obróbka danych, ich wizualizacja i raportowanie przebiegają sprawnie, w czasie rzeczywistym i w dużej mierze automatycznie. Pozwala to wielu klientom S&T działać na podstawie aktualnych i dokładnych informacji, sprawnie oceniając rentowność poszczególnych linii sprzedażowych czy zasobów, a także przeprowadzając na bieżąco wielowariantowe analizy. To z kolei ułatwia dyrektorom finansowym przygotowywanie rekomendacji dla zarządów.

Po trzecie: Otwarcie na nowości technologiczne

Transformacja cyfrowa finansów organizacji to długotrwały proces, który zaczyna się przede wszystkim od zmiany myślenia. Mimo korzyści płynących z digitalizacji oraz ryzyk wynikających z pozostawania w tyle, stosunkowo dużo firm zwleka z wkroczeniem na drogę cyfryzacji. Kosztowność procesu, brak ekspertyzy informatycznej, czasochłonność związana m.in. z wdrażaniem nowych procedur, zadbanie o cyberbezpieczeństwo – doświadczenia S&T pokazują, że to główne bariery, które powstrzymują decydentów przed sięgnięciem po innowacyjne technologie.

W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego coraz dobitniej widać, że podstawowe CFO S&T procedury księgowe już nie wystarczą. Niezbędne staje się prowadzenie bieżącej analityki, która ułatwia przewidywanie różnych, w dodatku najmniej prawdopodobnych scenariuszy. Mając pod kontrolą wszystkie budżety i procesy, można utrzymać stabilność w biznesie nawet w niespodziewanych okolicznościach.

Aby jednak było to możliwe, konieczne jest sięgnięcie np. po narzędzia klasy CPM (Corporate Performance Management). Dzięki nim w czasie rzeczywistym można mieć wgląd w aktualne wyniki, budżety oraz plany finansowe. Wdrażane przez S&T systemy wspierające zarządzanie pozwalają na przyśpieszenie tempa podejmowania decyzji biznesowych, w porównaniu z firmami konkurencyjnymi, nawet o 90%.

Biznes nie może pozostać na to obojętny, szczególnie w czasach, gdy ciągle dochodzi do istotnych zmian uwarunkowań rynkowych. Pokazują to m.in. nasze realizacje dla Grupy Węglokoks, Metra Warszawskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego czy Sanok Rubber.

 

Artykuł ukazał się na łamach: Raport ITwiz BEST100 edycja 2022. Zamów poniżej:

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *