CDOInfrastrukturaCIOPREZENTACJA PARTNERA

HPE: chmura publiczna nie jest jedynym możliwym kierunkiem modernizacji środowisk SAP

Advertorial

Chmura obliczeniowa stopniowo staje się głównym kierunkiem rozwoju środowisk IT, także w polskich firmach. Trend ten dotyczy zarówno warstwy infrastruktury, jak i oprogramowania. W specyficzny sposób dotyka środowisk SAP. Nie wszystkie organizacje mogą bowiem wejść na – zalecaną przez producenta – drogę transformacji chmurowej. Dla publicznej chmury obliczeniowej istnieje jednak alternatywa, w tym również w kontekście systemów SAP.

HPE: chmura publiczna nie jest jedynym możliwym kierunkiem modernizacji środowisk SAP

W zakresie infrastruktury model cloud computing oznacza większą elastyczność, skalowalność i łatwość gospodarowania posiadanymi zasobami, a w zakresie chmury publicznej także dostęp do unikalnych funkcjonalności oraz mocy obliczeniowej w skali nieosiągalnej dla większości organizacji, a wymaganej choćby w kontekście dążeń do wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. W warstwie aplikacji chmura obliczeniowa jest dziś głównym, a niekiedy jedynym modelem dostarczania nowych generacji aplikacji biznesowych – również tych o największym zakresie funkcjonalnym i znaczeniu dla wykorzystujących je firm.

I tak, na rynku przybywa rozwiązań od podstaw zbudowanych w architekturze chmurowej i oferowanych tylko w ramach takiego modelu. Dotyczy to nawet części rozwiązań od dostawców o tak ugruntowanej pozycji rynkowej jak SAP. Dobrym przykładem jest platforma SAP SuccessFactors, która od początku oferowana jest wyłącznie w modelu chmurowym. Z myślą o wykorzystaniu możliwości oferowanych przez chmurę obliczeniową – publiczną lub prywatną – rozwijane są także oferowane przez niemieckiego producenta systemy wspierające zarządzanie. Dlaczego?

HPE: chmura publiczna nie jest jedynym możliwym kierunkiem modernizacji środowisk SAP

Istnieje kilka możliwości unowocześnienia środowiska tego producenta w oparciu o lokalną infrastrukturę. Dobrym przykładem jest model SAP S/4HANA Cloud Private Edition w opcji Customer Data Center, stanowiący część RISE with SAP.
Kinga Piecuch, prezeska zarządu Hewlett Packard Enterprise w Polsce

Korzyści chmury

Publiczna chmura obliczeniowa zapewnia wiele istotnych wartości. Wystarczy wspomnieć o wysokiej elastyczności gospodarowania zasobami, modelu kosztowym pozbawionym potrzeby inwestowania z góry i uzależnionym od skali faktycznego wykorzystania zasobów oraz aplikacji. Cenny jest też fakt, że całe środowisko jest utrzymywane na wysokim poziomie sprawności i aktualności przez dostawcę. Przekłada się to na możliwość odciążenia lokalnych zespołów i zaangażowania ich w zadania o większej wartości biznesowej.

Z drugiej strony – trzeba to jasno powiedzieć – chmura publiczna nie jest pozbawiona wad i ograniczeń. Może być to m.in. uzależnienie od konkretnej platformy chmurowej, nieprzewidywalność kosztów, brak wpływu użytkownika końcowego na zmianę funkcjonalności, a także potencjalne opóźnienia w działaniu aplikacji, fizycznie uruchomionych na serwerach operatora platformy chmurowej zlokalizowanych setki, a niekiedy tysiące kilometrów od źródeł danych czy użytkowników oprogramowania.

Mimo, że dla wielu zastosowań potencjalne opóźnienia sięgające nawet sekund nie mają wymiernego wpływu na przebieg procesów biznesowych, to w przypadku niektórych systemów, przykładowo, w sektorze produkcyjnym, pomijalne w innych zastosowaniach opóźnienia mają krytyczne znaczenie dla procesów planowania czy sterowania produkcją.

Odrębną, ale co najmniej równie ważną sprawą pozostają kwestie regulacyjne. “Wiele instytucji podlega różnego rodzaju sektorowym, lokalnym i wewnętrznym przepisom, które znacząco ograniczają możliwość udostępnienia danych poza infrastrukturę faktycznie kontrolowaną przez daną organizację” – mówi Kinga Piecuch, prezeska zarządu Hewlett Packard Enterprise w Polsce.

Nie ma chmury bez wad

Biorąc to pod uwagę, należy pamiętać, że choć publiczna chmura obliczeniowa pozostaje istotnym trendem, to nie jest ona podejściem idealnym i odpowiednim do wszystkich zastosowań. “Szczęśliwie, architektura lokalnych środowisk IT nie pozostaje w tyle pod względem rozwoju udostępnianych funkcjonalności. Sprawia to, że klasyczne podejście nadal stwarza ciekawą alternatywę dla współdzielonej publicznej infrastruktury chmurowej” – przekonuje Kinga Piecuch.

Wiele firm powinno wziąć pod uwagę modele hybrydowe, łączące korzyści typowe dla chmury obliczeniowej, ograniczające jednocześnie niektóre ryzyka związane z tym modelem. “Dostępne są dziś rozwiązania pozwalające na zapewnienie typowych dla chmury publicznej korzyści – takich jak model płatności uzależniony od faktycznego użycia zasobów, a także łatwa skalowalność i elastyczność infrastruktury, czy możliwość scedowania na dostawcę opieki nad środowiskiem IT – przy zachowaniu pełnej kontroli nad danymi, które nadal będą utrzymywane w ramach infrastruktury lokalnej” – dodaje.

SAP na ścieżce transformacji chmurowej

Wspomniany koncern SAP, jeden z wiodących producentów oprogramowania biznesowego, postanowił – w ramach strategii rozwoju działalności i oferowanych rozwiązań – przekierować nacisk z modelu on-premise właśnie na podejście chmurowe. Klienci SAP – w kontekście własnych planów modernizacyjnych i wykorzystania chmury obliczeniowej – powinni wziąć pod uwagę plany tego producenta. Zakładają one obecnie, że w 2027 roku zakończy się wsparcie dla środowisk opartych na klasycznej infrastrukturze. Jednocześnie, większość innowacji dostarczanych ma być już jedynie w rozwiązaniach oferowanych w modelach chmurowych, np. SAP S4/HANA Cloud.

Należy jednak pamiętać, że środowiska SAP charakteryzują się wysoką stabilnością, co z jednej strony stanowi znaczącą wartość dla klientów, a z drugiej – oznacza wysokie wymagania względem infrastruktury IT, na której rozwiązania SAP mają być uruchamiane. “Wymagania względem infrastruktury przekładają się z kolei na konkretne procesy certyfikacyjne. Cała platforma sprzętowo-aplikacyjna przeznaczona dla środowisk SAP musi przejść złożony proces weryfikacji. Nasze rozwiązania mają już tego typu certyfikaty” – podkreśla Kinga Piecuch.

Realną wartością, wynikającą z certyfikacji całego stosu technologicznego pod kątem wymagań typowych dla systemów SAP, jest zapewnienie odpowiedniej wydajności i stabilności działania tego oprogramowania w każdych warunkach – z czego słynie SAP – oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, czyli jednej z najistotniejszych cech, które powinny charakteryzować dzisiejsze środowiska IT.

Oczywiście SAP zapewnia klientom wsparcie w zakresie transformacji istniejących środowisk w kierunku chmury obliczeniowej. Przykładowo, kluczowy dla firmy program RISE with SAP polega w głównej mierze na wykorzystaniu infrastruktury chmurowej głównych, globalnych dostawców takich usług. Jest to jednak o tyle znacząca zmiana, że system SAP w największych organizacjach był kojarzony dotąd z modelem on-premise.

Migracja do chmury oznacza zatem zmianę pewnego paradygmatu. Dla wielu organizacji jest to duże wyzwanie, a nierzadko bariera nie do przejścia. Nie oznacza to jednak, że firmy takie zostaną zmuszone do pozostania przy starszych, niewspieranych przez producenta generacjach systemu lub wręcz przeniesienia obsługi krytycznych procesów do rozwiązania innego producenta.

Infrastruktura coraz bardziej hybrydowa i wielochmurowa

Dzisiejsze środowiska IT są bardzo zróżnicowane i niemal nigdy nie ograniczają się wyłącznie do zasobów dostarczanych przez jednego operatora chmury publicznej. Jest dokładnie odwrotnie. Firmy, szczególnie duże, korzystają z wielu aplikacji natywnie działających w różnych środowiskach chmurowych, a także z systemów uruchomionych na bazie zasobów lokalnych. Sprawia to, że firmowe środowisko IT nigdy nie będzie jednolite. Można też oczekiwać, że wielochmurowość będzie miała coraz większe znaczenie w kontekście zmieniających się potrzeb biznesowych oraz oczekiwań użytkowników końcowych. Nadal pozostanie tu również miejsce na zasoby pozostające pod pełną kontrolą poszczególnych organizacji, czy to w ramach infrastruktury lokalnej, czy kolokowanej.

SAP w chmurze, ale w centrum danych klienta

“Istnieje kilka możliwości unowocześnienia posiadanego środowiska SAP w oparciu o lokalną infrastrukturę. Dobrym przykładem jest tutaj model SAP S/4HANA Cloud Private Edition w opcji Customer Data Center (PECDC), stanowiący część programu transformacji RISE with SAP. W tym modelu, w odróżnieniu od podejścia zakładającego przeniesienie obsługi procesów klienta do chmury obliczeniowej, zachodzi zjawisko odwrotne – to chmura przychodzi do centrum danych klienta” – opowiada Kinga Piecuch.

Oznacza to, że SAP jest w stanie uruchomić dedykowaną instancję swojego rozwiązania chmurowego w ramach centrum danych klienta lub w kolokacji, przejmując przy tym odpowiedzialność za zarządzanie takim rozwiązaniem. Dzięki temu, dane klienta nie opuszczają jego lokalnej infrastruktury. Jednocześnie są przetwarzane w miejscu ich pozyskania, szybko i bezpiecznie. Co ważne, program SAP S/4HANA PECDC pozostaje jednym z elementów oferty RISE with SAP. Oznacza to, że w ramach jednej umowy z SAP obejmuje też wiele rozwiązań i dobrych praktyk wspierających transformację biznesową.

“Partnerem SAP – również w zakresie programu SAP S/4HANA PECDC – jest Hewlett Packard Enterprise. Oznacza to, że fundamentem dla uruchomienia lokalnej wersji SAP S/4 HANA w ramach programu RISE with SAP może być m.in. oferta HPE GreenLake, wykorzystująca platformę sprzętową Intel” – mówi Kinga Piecuch.

“Warto dodać, że współpraca HPE i SAP trwa od przeszło 30 lat. Często to na nas spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie wykorzystywaną w takim modelu infrastrukturą. HPE zajmuje szczególne miejsce w ramach światowego ekosystemu SAP. Jesteśmy jednym z głównych dostawców infrastruktury dla obciążeń SAP – ponad 25 tys. firm na świecie codziennie uruchamia aplikacje SAP na naszej infrastrukturze. Tylko na rzecz platformy SAP HANA pracuje ponad 40 tys. serwerów HPE – to więcej niż łączna liczba urządzeń od trzech kolejnych dostawców w tym zestawieniu” – dodaje Kinga Piecuch.

Unikalna symbioza HPE i SAP

Hewlett Packard Enterprise jest także jednym z największych klientów referencyjnych SAP. Na pewnym etapie rozwoju, w strukturze HPE funkcjonowało globalnie ponad 10 instancji systemu SAP ERP. Przeprowadzona kilka lat temu konsolidacja do środowiska SAP S/4HANA zakończyła się pełnym sukcesem. Obecnie HPE korzysta produkcyjnie z platformy obsługującej niemal 100 TB danych. Jest to jedna z największych instalacji SAP na świecie.

W strukturze HPE od kilku lat funkcjonuje, zlokalizowane w Walldorf w Niemczech – nieopodal siedziby SAP – centrum kompetencyjne wyspecjalizowane w rozwiązaniach tego producenta. “Ten ośrodek, zatrudniający kilkuset inżynierów, wspiera klientów m.in. pod kątem planowania modernizacji infrastruktury dla środowisk SAP, ale też migracji do nowych modeli czy kompleksowej transformacji procesów. Czerpiemy tu m.in. z własnych doświadczeń. HPE jest również jedynym dostawcą certyfikowanych przez SAP i opartych na procesorach Intel systemów zapewniających obsługę do 32 TB pamięci i nawet 16 jednostek CPU” – wspomina Kinga Piecuch.

Jednocześnie, SAP nieprzerwanie oferuje możliwość zakupu oprogramowania ERP w modelu klasycznym. Zakupione na własność licencje można zaś wykorzystać do uruchomienia własnej instancji SAP na bazie sprawdzonej i odpowiednio wyskalowanej infrastruktury HPE, także w modelu zapewniającym doświadczenia znane ze środowisk publicznej chmury obliczeniowej. Możliwości takie zapewnia oferta HPE GreenLake, w ramach której dostarczane jest – odpowiednio wyskalowane i certyfikowane pod kątem środowisk SAP – rozwiązanie serwerowe instalowane u klienta, ale zarządzane przez dedykowany zespół HPE.

Odpowiedzialność za optymalizacje i koszty

W ramach modelu HPE GreenLake dostarczane są rozwiązania certyfikowane pod kątem specyfiki SAP i wyskalowane na potrzeby konkretnej instalacji, oczywiście przy zachowaniu pewnej nadmiarowości niezbędnej do zapewnienia obsługi ewentualnych pikowych obciążeń. “Jako dostawca odpowiadamy za dobór właściwych komponentów, zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie całego stosu technologicznego, a także jego sprawne działanie, bezpieczeństwo oraz wysoką dostępność” – wyjaśnia Kinga Piecuch.

Co istotne – analogicznie jak w przypadku publicznej chmury obliczeniowej – opłaty za użycie infrastruktury HPE GreenLake są uzależnione od faktycznego wykorzystania zasobów. Są również w pełni przewidywalne i przejrzyste. Nie mniej istotny jest fakt, że oferta HPE GreenLake może być dostosowana do potrzeb oraz możliwości konkretnej organizacji, także na poziomie zapisów umownych.

HPE GreenLake Cloud składa się z dwóch kluczowych elementów: dostarczanej w modelu usługowym infrastruktury, certyfikowanej dla rozwiązań SAP oraz portalu internetowego HPE GreenLake Cloud Platform, który jest centralnym punktem zarządzania zasobami i usługami oraz pozwala na monitorowanie całego rozwiązania.

HPE GreenLake Cloud oferuje model korzystania z infrastruktury informatycznej w formie usługi, co eliminuje konieczność inwestycji we własną infrastrukturę. To elastyczne podejście umożliwia dostosowanie zasobów do bieżących potrzeb firmy, trwających projektów, a to przekłada się na oszczędności i efektywność
operacyjną. Jednocześnie, ponieważ platforma HPE GreenLake Cloud dostarczana jest do lokalizacji wskazanej przez użytkownika, umożliwia mu wytwarzanie, wykorzystywanie i kontrolę danych przy zachowaniu aspektów bezpieczeństwa lokalnej infrastruktury informatycznej. W kontekście wdrożeń rozwiązań SAP platforma HPE GreenLake pozwala optymalizować koszty wdrożenia, dzięki możliwości dostosowania pojemności systemu do bieżących potrzeb, modelowi opłat pay-as-you-go oraz dostarczanym w ramach usługi narzędziom do automatyzacji, zarządzania i monitorowania systemu.

Zasadnicza różnica pomiędzy modelem SAP S/4HANA Cloud PECDC a wykorzystaniem infrastruktury HPE GreenLake to kwestia podziału odpowiedzialności za uruchomione rozwiązanie. W ramach pierwszego z nich klient podpisuje umowę z SAP. W jej świetle to ta firma bierze odpowiedzialność za cały stos technologii, czyli infrastrukturę i oprogramowanie. Z kolei przy zastosowaniu rozwiązań HPE GreenLake, analogicznie jak w klasycznym podejściu, SAP pozostaje stroną umowy licencyjnej na oprogramowanie, natomiast HPE jest dostawcą infrastruktury w modelu usługowym.

Współpraca HPE i SAP trwa od przeszło 30 lat. Jesteśmy jednym z głównych dostawców infrastruktury dla obciążeń SAP – ponad 25 tys. firm na świecie codziennie uruchamia aplikacje SAP na naszej infrastrukturze.
Kinga Piecuch, prezeska zarządu Hewlett Packard Enterprise w Polsce

Propozycja wartości na platformie Intel

Długa historia współpracy łączy też Intel i SAP. Optymalizacja SAP HANA do architektury Intela sięga 1997 roku i obejmuje kolejne wersje sprzętu oraz oprogramowania. Od tego czasu, obie firmy wspierają dziesiątki tysięcy klientów, oferując kolejne generacje usprawnień technologicznych. W 2019 roku współpraca ta weszła na nowy poziom, umożliwiając aplikacjom SAP płynne działanie w różnych środowiskach – włączając w to modele on-premise, chmury publiczne i hybrydowe.

Co istotne, platforma technologiczna Intel jest dostosowana do obsługi najbardziej wymagających obciążeń. Wprowadzenie w 2023 roku 4. generacji procesorów Xeon oznaczało kolejny krok w podniesieniu wydajności i energooszczędności platform serwerowych. Architektura tych procesorów została zoptymalizowana tak, aby wspierać najbardziej istotne klasy aplikacji, włączając w to analitykę biznesową i bazy danych. Optymalizacje te skutkują więc znacznymi zyskami wydajności aplikacji SAP i są poważnym argumentem zachęcającym do migracji ze starszych generacji rozwiązań.

Przykładowo, najnowsza generacja procesorów Intel Xeon – w porównaniu do tej wprowadzonej na rynek cztery lata wcześniej 2. generacji układów z tej rodziny – zapewnia m.in.:

 • 2, 3 razy wyższą wydajność przetwarzania OLAP dla SAP HANA – jest to możliwe m.in. dzięki większej liczbie rdzeni, większej przepustowości pamięci, a także technologiom, takim jak Intel AVX-512 oraz Intel TSX, VBMI;
 • do 27% mniejsze zużycie energii;
 • skalowalność SAP HANA do 16 procesorów przy 32 TB pamięci na serwer.

Innowacje Intela na poziomie procesora i platformy serwerowej są wykorzystywane w certyfikowanych rozwiązaniach HPE dla SAP, a w szczególnym przypadku stają się częścią oferty HPE GreenLake, która umożliwia klientom korzystanie z tych innowacji w modelu as-a-service.

Z kolei firma HPE oferuje wiele certyfikowanych pod kątem SAP rozwiązań przeznaczonych dla systemów o znaczeniu krytycznym. Przykładowo, serwer HPE Compute Scale-up Server 3200, wyposażony w najnowsze procesory Intel Xeon Scalable 4. generacji, posiada certyfikat SAP dla 4 do 16 gniazd i od 2 TB do 32 TB pamięci współdzielonej.

Zapotrzebowanie na szybsze przetwarzanie danych rośnie w firmach w tempie geometrycznym, m.in. na skutek coraz szerszego wykorzystania technologii AI. Dzięki wbudowanym akceleratorom, skalowalne procesory Intel Xeon czwartej generacji i towarzysząca im architektura oferują znacznie więcej niż tylko wyższa częstotliwość taktowania. Spośród zalet oferowanych przez te procesory należy wymienić:

 • Akceleracja AI – nawet 10 razy wyższa wydajność treningowa PyTorch dzięki wbudowanym rozszerzeniom Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX) w porównaniu z poprzednią generacją.
 • Szybsze bazy danych – nawet 3 razy wyższa wydajność RocksDB dzięki zintegrowanemu akceleratorowi Intel In-Memory Analytics (Intel IAA) w porównaniu z poprzednią generacją.
 • Lepsze wykorzystanie rdzenia – nawet dwukrotnie wyższa kompresja poziomu 1 przy nawet o 95% mniejszej liczbie rdzeni dzięki zastosowaniu technologii Intel QuickAssist (Intel QAT) w porównaniu z poprzednią generacją.

Warte podkreślenia są również zwiększenie dynamiki połączeń sieciowych, lepsza wydajność pamięci masowych, zwiększona pojemność sieci oraz szybsze działanie aplikacji HPC i rozszerzona ochrona. “Organizacjom, których strategia zakłada migrację środowisk SAP do modelu chmury obliczeniowej, a jednocześnie wymaga utrzymania pełnej kontroli, HPE oferuje możliwość uruchomienia oprogramowania SAP S/4HANA w ramach prywatnej chmury obliczeniowej. Dotyczy to także rozwiązań dostarczanych w modelu HPE GreenLake w ramach oferty RISE with SAP lub na bazie dedykowanej platformy prywatnej chmury obliczeniowej. Wspieramy również wdrożenia środowisk SAP oparte na tradycyjnym, w pełni lokalnym modelu on-premise” – podsumowuje Kinga Piecuch.

Rozwiązania HPE certyfikowane przez SAP:

 • HPE Compute Scale-up Server 3200,
 • Superdome Flex 280,
 • Superdome Flex,
 • ProLiant DL560 Gen11,
 • ProLiant DL560 Gen10,
 • HP Converged System 900,
 • HP Converged System 500,
 • ProLiant DL380 Gen11,
 • HPE MSA Gen6 Storage Arrays,
 • HPE GreenLake for Block Storage, Powered by HPE Alletra Storage MP,
 • Integrity MC990 X,
 • HPE Alletra 9000,
 • HPE Alletra 6000,
 • HPE Alletra 5000,
 • HPE SimpliVity 380G,
 • HPE SimpliVity 380,
 • HPE ProLiant DX,
 • HPE Synergy with VMware vSAN,
 • HPE XP Storage,
 • HPE Primera,
 • HPE Nimble,
 • HPE Zerto,
 • HPE Servicegurad for Linux.
HPE: chmura publiczna nie jest jedynym możliwym kierunkiem modernizacji środowisk SAP HPE: chmura publiczna nie jest jedynym możliwym kierunkiem modernizacji środowisk SAP
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *