CDOcentra danych / data centerCIORynek

Dostarczając nowoczesne rozwiązania i zaawansowane technologie napędzamy cyfrową transformację klientów

Wywiad

Z Urszulą Kruczek, Enterprise Sales Director w T-Mobile Polska Business Solutions rozmawiamy o rebrandingu spółki T-Systems Polska; oferowanych rozwiązaniach; specyfice działalności firmy; zaangażowaniu w projekty międzynarodowe, a także ewolucji technologicznej polskich firm oraz znaczeniu modelu chmury obliczeniowej i rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa dla projektów IT.

Dostarczając nowoczesne rozwiązania i zaawansowane technologie napędzamy cyfrową transformację klientów

Skala działalności, szerokość oferty i dostępność kompetencji sprawiają, że jesteśmy w stanie dostarczyć efektywne rozwiązania praktycznie dla każdej organizacji, niezależnie od skali i specyfiki biznesowej. Współpracujemy zarówno z małymi i średnimi firmami, instytucjami publicznymi, jak i z największymi organizacjami z sektora enterprise, za który odpowiadam.

Markę T-Systems na polskim rynku zastąpił T-Mobile Polska Business Solutions. Pojawiła się także oferta „T Business”. Co te zmiany oznaczają dla Państwa klientów?

Zastąpienie spółki T-Systems, spółką T-Mobile Polska Business Solutions podkreśla zmiany jakie zachodzą w naszej firmie i to, że cały czas się rozwijamy razem z naszymi klientami. W związku z tym, że biznes działa obecnie w bardzo zmiennym środowisku, postanowiliśmy skonsolidować ofertę usług dla wysokich segmentów biznesu T- Systems oraz T-Mobile pod szyldem oferty T Business. Dzięki temu możemy w pełni odpowiadać na potrzeby naszych klientów.

Zmiana nazwy naszej spółki jest zatem częścią strategicznego procesu współpracy T-Mobile Polska z T- Mobile Business Solutions. Natomiast oferta „T Business” odzwierciedla ewolucję oferty obu spółek. Firmy te będą jeszcze mocniej współpracować, aby lepiej adresować wymagania klientów wynikające m.in. z potrzeby dynamicznego reagowania na zmiany otoczenia biznesowego.

Proszę pamiętać, że T-Mobile mając na uwadze zbudowanie przewagi konkurencyjnej w Polsce – dokonał poziomej dywersyfikacji i w 2014 r. wykupił spółkę GTS, pozyskując tym samym kompetencje w zakresie usług transmisji danych i możliwość rozwoju oferty w obszarze rozwiązań i usług ICT. Ogłoszone w 2017 roku, przejęcie T-Systems Polska było kolejnym etapem rozwoju naszej oferty dla szeroko pojętego biznesu w kierunku stworzenia oferty integratorskiej ze szczególnym uwzględnieniem holistycznego spojrzenia na potrzeby klientów. Ogłoszony właśnie rebranding jest następnym krokiem rozwoju w tym obszarze.

Jakie są zatem główne elementy oferty T Business?

Nasz cel od lat pozostaje niezmienny dostarczanie najnowocześniejszych i najlepszych w swojej klasie rozwiązań ICT, takich jak: SD-WAN, WAN, cyberbezpieczeństwo, data center i cloud. Łącząc komponenty z tych dziedzin i dokładając szeroką gamę usług telekomunikacyjnych możemy w całościowy sposób odpowiadać na potrzeby klientów.

Jednocześnie, nieustannie poszerzamy zakres kompetencji obserwując zmiany rynkowe. Bacznie obserwujemy rozwój nowych technologii. Analizujemy też pojawiające się wyzwania – biznesowe, kompetencyjne czy np. geopolityczne. Należy podkreślić, że T-Mobile Polska Business Solutions jest częścią grupy kapitałowej -Deutsche Telekom, największego operatora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej. W ramach Grupy jesteśmy obecni w ponad 50 krajach i zatrudniamy przeszło 200 tys. osób oraz obsługujemy ponad 250 mln podmiotów biznesowych. Zapewnia nam to możliwość szerokiej wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk i działania na niespotykaną skalę.

Dzięki temu jesteśmy w stanie przenosić na polski rynek, odpowiednio dostosowane, rozwiązania, które sprawdziły się w innych krajach. Działa to także w drugą stronę. Możemy zatem wyprzedzać lokalne potrzeby klientów na bazie doświadczeń z tych, bardziej dojrzałych – w danym obszarze – rynków.

Na potrzeby klientów staramy się patrzeć w sposób holistyczny, aby – z perspektywy integratora – zapewnić kompleksowe rozwiązanie, które w pełni zaspokoi potrzeby biznesowe, nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Chcę przy tym podkreślić, że zmiana nazwy spółki na T-Mobile Polska Business Solutions nie ma wpływu na umowy z klientami, a także na ciągłość dostarczania usług.

Na czym polega lokalna specyfika działalności T-Mobile Polska Business Solutions?

Działamy na terenie całej Polski, co zarówno buduje naszą przewagę konkurencyjną, jak i zapewnia unikalną perspektywę. Na potrzeby klienta patrzymy zarówno w ujęciu rynku lokalnego, ale też regionu. Posiadamy własną infrastrukturę, a także kompetentne i zmotywowane zespoły sprzedażowe, jak i ekspertów/inżynierów certyfikowanych pod kątem znajomości nowoczesnych i nawet bardzo nietypowych rozwiązań. Współpracujemy także ze wszystkimi wiodącymi dostawcami technologii jak: HPE, SAP, Palo Alto, Cisco czy Juniper Networks.

Jednocześnie, staramy się budować partnerskie relacje z klientami. Stawiamy na zapewnienie długofalowego, nierzadko wręcz wizjonerskiego, wsparcia na drodze ich rozwoju i transformacji cyfrowej. Takie podejście przekłada się na wszystkie poziomy współpracy z klientami, także wpływającymi na nowe możliwości rozwoju naszych klientów.

Proszę przy tym pamiętać, że tylko w skali Unii Europejskiej Grupa Deutsche Telekom obsługuje ponad 250 mln klientów. Skala działalności, szerokość oferty i dostępność kompetencji sprawiają, że jesteśmy w stanie dostarczyć efektywne rozwiązania praktycznie dla każdej organizacji, niezależnie od skali i specyfiki biznesowej. Współpracujemy zarówno z małymi i średnimi firmami, instytucjami publicznymi, jak i z największymi organizacjami z sektora enterprise, za który odpowiadam.

Dostarczamy gotowe produkty, ale także dedykowane, uszyte na miarę rozwiązania wypracowane wspólnie z zespołem klienta i w pełni odpowiadające jego potrzebom, nie tylko technologicznym, ale przede wszystkim biznesowym. Zapewniając nowoczesne rozwiązania i dostarczając zaawansowane technologie napędzamy digitalizację polskich firm.

Zmiana nazwy naszej spółki jest częścią strategicznego procesu współpracy T-Mobile Polska z T- Mobile Business Solutions. Natomiast oferta „T Business” odzwierciedla ewolucję oferty obu spółek. Firmy te będą jeszcze mocniej współpracować, aby lepiej adresować wymagania klientów wynikające m.in. z potrzeby dynamicznego reagowania na zmiany otoczenia biznesowego.

W jakich obszarach wspierają Państwo firmy i organizacje działające na rynku polskim?

W ramach grupy możemy korzystać z szerokiego zaplecza technologicznego i kompetencyjnego. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że klienci mogą zwrócić się do nas praktycznie z każdą potrzebą biznesową, która łączy się z wykorzystaniem technologii IT. Posiadamy całe portfolio rozwiązań i usług, które możemy wykorzystać, aby sprostać naprawdę zróżnicowanym potrzebom klientów.

Jesteśmy, oczywiście, dostawcą nowoczesnych usług telekomunikacyjnych – mobilnych i kablowych, ale równolegle oferujemy szereg rozwiązań ICT. Z kolei nasza skala działalności i zakres kompetencji pozwalają nam realizować bardzo złożone, kompleksowe projekty obejmujące wszystkie obszary działalności organizacji, które nam zaufają.

Dodatkowo, możemy przejąć wyzwania związane z obsługą i utrzymaniem środowisk IT klientów. Proszę pamiętać, że jesteśmy liderem usług data center w Polsce, a w ramach grupy Deutsche Telekom dysponujemy kilkudziesięcioma centrami danych na terenie Europy. Jesteśmy więc w stanie zaoferować klientom usługi nie tylko na terenie Polski, ale również wyniesione poza obszar naszego terytorium.

Współpracujemy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Posiadamy własny ośrodek Security Operations Center. Działamy zgodnie z wytycznymi takimi jak DORA i NIS2. W analogiczny sposób działamy też na innych rynkach. Na bazie tych doświadczeń możemy skutecznie wspierać klientów w tym – jakże newralgicznym dziś – obszarze.

O jakich projektach, które zrealizowali Państwo na polskim rynku warto wspomnieć?

Dla dużej sieci sklepów budowlanych stworzyliśmy, przykładowo, rozwiązanie SD-WAN wyposażone w mechanizmy wzmocnienia zasięgu oparte na technologii 5G. Wypracowane przez nas rozwiązanie dla polskiego oddziału tej firmy jest obecnie skalowane na potrzeby działalności w innych krajach, w tym w Niemczech, Austrii i na Węgrzech.

Naszym klientem jest jedna z największych sieci restauracji w Polsce, w której uruchomiliśmy oparte na technologii Cisco Meraki rozwiązanie klasy SD-WAN zapewniające stabilną transmisję dla kilkuset lokalizacji. Jest to o tyle ciekawe, że to wdrożenie posłużyło za projekt referencyjny pod kątem uruchomienia analogicznych funkcjonalności dla sieci restauracji tej marki w krajach, takich jak Niemcy i Czechy.

Czy to oznacza, że wdrożenie na tych rynkach jest także pilotowane przez polski zespół?

Oczywiście. Jeżeli mówimy o rozwiązaniu, które zostało wypracowane przez nasz polski zespół i na rzecz globalnej organizacji, to pozostajemy zaangażowani w takie prace. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, pomagamy w dostosowaniu rozwiązania do lokalnej specyfiki, wspieramy ciągły rozwój infrastruktury klientów.

Wspomniana sieć restauracji, to zresztą dobry przykład organizacji, która – we współpracy z nami – przeszła drogę cyfrowej ewolucji. Pamiętam, że kiedy 12 lat temu podpisywaliśmy pierwszą umowę z tym klientem, dysponował on niespełna 300 lokalizacjami w Polsce i korzystał ze „schyłkowych” wówczas usług komunikacyjnych, jak łącza DSL i sieci Frame Relay. Na to miejsce zaproponowaliśmy nowoczesne usługi telekomunikacyjne, dedykowane rozwiązania wirtualnej sieci prywatnej zintegrowane z zasobami data center umieszczonymi w naszych centrach danych. Było to wówczas nowatorskie i unikalne rozwiązanie.

W ciągu kilkunastu lat klient ten prawie dwukrotnie powiększył sieć restauracji w Polsce. Znacząco zmieniła się też skala danych przetwarzanych zarówno lokalnie, w poszczególnych restauracjach, jak i w sposób centralny. W odpowiedzi na te potrzeby uruchomiliśmy jedno z najnowocześniejszych środowisk SD-WAN, które łączy usługi telekomunikacyjne, mobilne i całościowy backup. Co ciekawe, nasze wdrożenie SD-WAN było wówczas trzecim co do wielkości – po wdrożeniach w USA i Japonii – projektem tego typu na świecie.

Dodatkowo, restauracje tej sieci korzystają z naszych usług udostępniania sieci Wi-Fi m.in. na potrzeby obsługi klientów końcowych, np. składających zamówienie poprzez kioski samoobsługowe. Zmiana modelu obsługi w kierunku samoobsługi wymaga lepszej i bardziej wydajnej infrastruktury IT, ale pozwala jednocześnie przekierować zasoby ludzkie do realizacji zamówień.

Dodam, że dekadę temu dla typowej restauracji tej sieci wystarczał jeden, 4-portowy przełącznik sieciowy. Dziś standardem jest 8 przełączników, po 16 portów każdy. Myślę, że to dobry przykład skali zmian cyfrowych, jakie zaszły w tej organizacji.

Naszym klientem jest jedna z największych sieci restauracji w Polsce, w której uruchomiliśmy oparte na technologii Cisco Meraki rozwiązanie klasy SD-WAN zapewniające stabilną transmisję dla kilkuset lokalizacji. Jest to o tyle ciekawe, że to wdrożenie posłużyło za projekt referencyjny pod kątem uruchomienia analogicznych funkcjonalności dla sieci restauracji tej marki w krajach, takich jak Niemcy i Czechy.

Mówiąc o cyfrowej transformacji trudno nie wspomnieć dziś o modelu chmury obliczeniowej. Jaką rolę odgrywa on w ramach oferty T Business?

Chmura pełni dziś kluczową rolę w kontekście naszych usług. Decydują o tym dwa aspekty. Po pierwsze, chmura zapewnia niezwykłą elastyczność w zarządzaniu zasobami IT, co okazuje się niezastąpione w sytuacji dynamicznie zmieniających się realiów biznesowych. W ramach całej grupy Deutsche Telekom współpracujemy m.in. z najważniejszymi graczami w sferze chmury publicznej. Mam tu na myśli zarówno Microsoft, Amazon Web Services i Google Cloud, ale także dostawców technologii VMware i OpenStack.

W przypadku usług związanych z modelem chmury obliczeniowej wyróżnia nas szereg innych czynników, w tym aspekty związane z lokalizacją centrów danych, możliwością sprostania specyficznym wymaganiom dotyczącym umiejscowienia kopii danych i środowisk zapasowych, a także regulacji branżowych. To ważne, bo dziś widać, że potrzeby modernizacji i migracji do chmury stale rosną. Widać, że polskie firmy i instytucje z przekonaniem wybierają rozwiązania chmurowe. Model chmury obliczeniowej jest też fundamentem projektów związanych z algorytmami AI. W tym kontekście nieunikniony.

Za sprawą modelu cloud organizacje mogą skalować środowiska IT w zależności od potrzeb, kontrolować koszty, a także szybko wdrażać rozwiązania napędzające rozwój biznesu i w ten sposób tworzyć przewagę nad konkurentami. W tym zakresie kluczowe znaczenie mają kwestie bezpieczeństwa IT.

No właśnie, krytycznym aspektem dzisiejszych projektów IT jest cyberbezpieczeństwo…

Zdecydowanie tak. Priorytetem jest dla nas także bezpieczeństwo danych naszych klientów. Wprost znajduje to odbicie w architekturze rozwiązań, które dostarczamy. Chmura obliczeniowa oferowana przez T-Mobile Polska Business Solutions wykorzystuje zaawansowane zabezpieczenia, w tym oparte na koncepcji Zero Trust. Regularne aktualizacje i bieżący monitoring infrastruktury chmurowej minimalizują ryzyko wystąpienia potencjalnych słabości. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że ich dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy cyberatakami.

Poza tym, za sprawą usług Security Operations Center możemy zdjąć z barków klienta ciężar związany z potrzebą ciągłego wykrywania i analizowania potencjalnych zagrożeń wymierzonych w firmową infrastrukturę IT, gwarantując tym samym bardzo wysoki poziom usług. Z punktu widzenia dzisiejszej sytuacji na rynku cyberbezpieczeństwa, kosztów i ograniczonej dostępności specjalistów, usługa SOC w ofercie T Business jest jednym z najbardziej racjonalnych rozwiązań dostępnych dla największych klientów.

Na nasze rozwiązanie z obszaru cyberbezpieczeństwa zdecydowała się np. Grupa MS Galeon, właściciel marek takich, jak Cersanit, Barlinek czy Synthos. W efekcie, nasze rozwiązanie zostanie wdrożone w kilkunastu spółkach tej Grupy. Dodatkowo, jesteśmy dostawcą usług telefonii mobilnej, dedykowanych rozwiązań komercyjnych i technologii chmurowych dla wybranych spółek grupy. Rozmawiamy też m.in. o specyficznych rozwiązaniach, takich jak wykorzystanie technologii 5G w zakładach produkcyjnych MS Galleon.

Z naszych usług SOC – nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy – korzysta również jeden z największych europejskich koncernów motoryzacyjnych. Takie usługi świadczymy też m.in. dla instytucji finansowych. Musimy więc spełniać najwyższe wymagania regulacyjne.

Za wyborem naszych usług w obszarze cyberbezpieczeństwa przemawia też skala działalności. Jesteśmy w stanie zapewnić stabilność, bezpieczeństwo i nieprzerwane działanie usług telekomunikacyjnych w obliczu bardzo częstych ataków, to tym bardziej jesteśmy w stanie ochronić klientów.

Jakie są plany dotyczące rozwoju oferty T Business?

Będziemy kontynuować realizację strategii ukierunkowanej na zapewnienie klientom jak najszerszego i najlepiej dopasowanego wsparcia w kontekście potrzeb związanych z nowymi technologiami. Naszym celem jest utrzymanie pozycji niekwestionowanego lidera na rynku usług wspierających transformację cyfrową polskiej gospodarki.

Chcę przy tym podkreślić, że mamy klientów, z którymi współpracujemy nieprzerwanie od kilkunastu lat, dostarczamy kolejne rozwiązania odpowiadające na zmiany otoczenia biznesowego i wspólnie z nimi przechodzimy tę ewolucję technologiczną. Uważam, że to duża wartość. Niesamowitym przywilejem jest dla mnie możliwość zaangażowania się w takie projekty i obserwowania z bliska tego, jak działalność biznesowa klientów zmienia się w oparciu o nasze rozwiązania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *