BiznesCDOBEST100 edycja 2021PREZENTACJA PARTNERA

Jak wejść do chmury?

Komentarz Eksperta

Wykorzystanie w pełni potencjału usług oferowanych w modelu chmury obliczeniowej wymaga przemyślanego, uporządkowanego podejścia. Klientom zalecamy wnikliwe przeanalizowanie potrzeb oraz dostępnych możliwości. Wiele dodatkowych korzyści w zakresie rozwoju firmowej infrastruktury, aplikacji i ich potencjału biznesowego zapewnia np. strategia multicloud. Podejście wielochmurowe daje również szereg korzyści wynikających z możliwości dopasowania wydajności, dostępności i kwestii regulacyjnych, unikalnych dla poszczególnych platform cloud computing, do specyfiki poszczególnych obciążeń.

Jak wejść do chmury?

Dużym ułatwieniem dla możliwości wykorzystania strategii multicloud jest wybór tych środowisk publicznej chmury obliczeniowej, które opierają się na tych samych standardach i zapewniają zgodność na poziomie architektury. Niestety nie wszyscy dostawcy usług publicznej chmury obliczeniowej podzielają taką samą wizję modelu cloud computing. Niektórzy starają się przywiązać klientów do siebie, podczas gdy inni, jak Scaleway, korzystają ze wspólnych standardów i zapewniają kompatybilność na poziomie architektury z innymi środowiskami chmury obliczeniowej. Skorzystanie z wielu ofert chmurowych może okazać się skomplikowane w przypadku nadmiernego przywiązania do jednego dostawcy.

Dodatkowe korzyści biznesowe przynieść może także zastąpienie wykorzystywanych dotąd, drugorzędnych aplikacji biznesowych, ich odpowiednikami oferowanymi w pełni w formie usług zarządzalnych. Każda z naszych usług jest utrzymywana, rozwijana i zabezpieczana przez dedykowany zespół. Nasi klienci mogą skupić się na najistotniejszych dla nich aplikacjach przekazując Scaleway odpowiedzialność za aplikacje, które niekoniecznie przynoszą wartość dodaną dla ich biznesu i uwalniając czas własnych inżynierów dla zespołów DevOps. Wspieramy klientów także w najtrudniejszych etapach kompleksowej migracji istniejących obciążeń do środowisk chmurowych. Największe korzyści można osiągnąć za sprawą zmiany architektury posiadanych aplikacji pod kątem wykorzystania komponentów mikrousługowych, które mogą być niezależnie skalowane wedle potrzeb i przy zachowaniu optymalności kosztów.

Jeśli chodzi o aspekt kosztowy, to w Scaleway wierzymy, że możliwość optymalizacji kosztów usług chmurowych ma ogromne znaczenie dla powodzenia dzisiejszych projektów cyfryzacyjnych. Dlatego wspieramy klientów w precyzyjnej ocenie realnych kosztów naszych usług jeszcze przed ich wdrożeniem, regularnie przygotowujemy
zestawienia porównawcze, pozwalające na łatwe porównywanie cen zbliżonych usług oferowanych przez różnych dostawców. Dążymy do pełnej przejrzystości także na etapie rozliczeń z klientami, co z jednej strony, sprowadza się do prostego, czytelnego cennika, a z drugiej – do możliwości dostosowania modelu rozliczeń konkretnych usług Scaleway do specyficznych potrzeb danej organizacji. Nasze zasoby w chmurze mogą być rozliczane w modelu na żądanie, w cyklach godzinowych lub w sposób dynamiczny. Zapewniamy też możliwość długoterminowej rezerwacji zasobów.

Gautier Crepin, Solutions Architect Manager w Scaleway

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2021. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *