InfrastrukturaCIOArchitektura ITPolecane tematy

Jak zmigrować do chmury i multicloud? Praktyczne porady z II edycji Konferencji ITwiz nt. Cloud Computing

Ponad 250 uczestników wzięło udział w II Konferencji ITwiz „Cloud computing – jak dobrze przygotować migrację do chmury”. Podczas 23 wystąpień prelegenci zaprezentowali na konkretnych przykładach m.in. jak przygotować się do migracji do chmury obliczeniowej, jakie są zalety, wady i ryzyka związane z wykorzystaniem tego rozwiązania oraz jak bezboleśnie dokonać „wyjścia” z chmury. Nie zabrakło również omówienia obecnych trendów dotyczących modelu chmury obliczeniowej, a także prezentacji przez Ministerstwo Cyfryzacji stanu prac nad budową chmury narodowej.

“Żyjemy w ciekawych, ale również trudnych czasach, które – stwarzając dużo możliwości – wywołują jednocześnie wiele problemów i wyzwań biznesowych. W ich rozwiązywaniu pomagają jednak właściwie zrządzane dane, zarówno gromadzone przez przedsiębiorstwa, jak i pozyskiwane z innych źródeł” – stwierdziła Debra Logan, Distinguished VP Analyst w firmie Gartner na początku wystąpienia otwierającego naszą konferencję. „Dlatego też mówimy dziś w IT o zmianie paradygmatu z ‘T’, czyli skoncentrowanego na technologii, na ‘I’, czyli informacji i koncentracji na danych” – dodaje. Za tym idą kolejne zmiany związane z tym, że IT staje się częścią biznesu, zmienia się sposób mierzenia korzyści z realizacji projektów IT; powstają rozproszone, a nie monolityczne rozwiązania…

Debra Logan zwróciła uwagę na konieczność odejścia, wobec tego, od standardowego modelu IT i skupienia wysiłków osób odpowiedzialnych za ten obszar na świadczeniu usług dla biznesu, który oczekuje benefitów związanych z zarządzaniem danymi, jak również wskazania sposobów na monetyzację tego typu zasobów. Debra Logan zwróciła też uwagę, że największe obecnie organizacje kojarzone z nowymi technologiami nie są już firmami stricte technologicznymi. Zajmują się właśnie zarządzaniem danymi. Dotyczy to w szczególności koncernów, takich jak Google, Facebook czy Apple.

Niezbędne zaufanie do danych, ale też sposobu ich przetwarzania

Według Debry Logan w nowoczesnych organizacjach należy przede wszystkim zbudować zaufanie do sposobu przetwarzania i zarządzania danymi. Procesy te należy realizować w sposób wiarygodny i zgodny z wszelkimi regulacjami prawnymi, ale istotna jest także misja skupiona na jakości danych oraz satysfakcji klienta. Jednym z wyzwań jest bowiem zaangażowanie w większym stopniu interesariuszy, którzy powinni mieć jasno sprecyzowane cele biznesowe do osiągnięcia. Pomocne w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych mają być właśnie sprawnie dostarczane i przetwarzane, a co najważniejsze – użyteczne – dane. To z kolei wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za obszar zarządzania danymi.

Co więcej, Debra Logan podkreśla wręcz konieczność stworzenia nowego modelu organizacji, w którym powinien znaleźć się osobny dział zajmujący się wyłącznie zarządzaniem danymi. Jej zdaniem, dział taki nie powinien być jednak częścią zespołu IT. Nie powinien także świadczyć usług dla poszczególnych działów biznesowych w firmie, a zamiast tego – zapewnić narzędzia i edukować użytkowników w jaki sposób powinni samodzielnie korzystać z danych. Istotne jest zatem zbadanie wewnątrz organizacji jakie umiejętności ta już posiada, a jakich jej brakuje. Reasumując trzeba więc zidentyfikować lidera, wybrać nowy model organizacyjny, szczegółowo opisać każdą sekcję, wyznaczyć poziom bazowy, który pozwoli na szacowanie rozwoju i skupić się na umiejętnym zarządzaniu danymi.

Wg analizowanych przez Gartnera firm, aż 45% z nich planuje zwiększenie wydatków na rozwiązania Business Intelligence. W czołówce priorytetów inwestycyjnych znajdują się także: cyberbezpieczeństwo (40%) i cloud computing (33%).

Model usługowy zamiast inwestycyjnego

“Naszym podstawowym celem jest zmiana podejścia w administracji z modelu inwestycyjnego w usługowy” – podkreślała natomiast Joanna Baranowska, zastępca dyrektora Departamentu Systemów Państwowych z Ministerstwa Cyfryzacji, przedstawiając bieżący stan prac nad budową Chmury Narodowej na potrzeby administracji publicznej. Zamiana ta ma odbyć się m.in. poprzez zapewnienie możliwości nabywania usług przetwarzania w chmurach publicznych (na podstawie ustandaryzowanych katalogów) oraz platformy pozyskiwania usług chmurowych, która jest obecnie tworzona. Prowadzony jest także dialog techniczny z dostawcami usług do Publicznych Chmur Obliczeniowych. Ma on na celu m.in. zapewnienie pełnej transparentności zamówień. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie postępowań przetargowych na świadczenie usług chmurowych i dotyczących zakupu infrastruktury pod budowę Rządowej Chmury Obliczeniowej i Rządowego Klastra Bezpieczeństwa.

“Chmura Narodowa ma być skierowana dla całej administracje publicznej. Nie będzie to wyłącznie chmura dla administracji rządowej” – zapewniła Joanna Baranowska. Poinformowała jednocześnie o rozpoczęciu procesu konsultacji z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz o wybraniu trzech pierwszych ośrodków (wszystkie w okręgu warszawskim), w których planowane jest świadczenie usług chmurowych. Wszystko to oczywiście w ramach usankcjonowanego prawnie Projektu Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa.

Chmura ułatwia wykorzystanie sztucznej inteligencji w praktyce

Podczas osobnej sesji, o praktycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji z korzyścią dla użytkowników biznesowych mówił Tomasz Przybyszewski, regionalny dyrektor sprzedaży Oracle Cloud na Polskę i Ukrainę. Na przykładzie, opartej na infrastrukturze chmurowej Oracle, autonomicznej bazy danych omówił on przykłady usprawnień możliwych do osiągnięcia m.in. za sprawą zastosowania algorytmów uczenia maszynowego. I tak, w ramach scenariusza wykorzystania bazy Oracle Autonomous Database w roli hurtowni danych najbardziej popularne są obecnie zastosowania z obszaru analityki – hurtownie Data Mart wykorzystywane w kontekście analiz na potrzeby wielu procesów biznesowych, od HR po sprzedaż i marketing; środowiska sandbox dla inżynierów danych oraz platformy Data Lake stosowane na potrzeby analityki Big Data.

Odrębnym zastosowaniem platformy Oracle Autonomous Database jest obszar przetwarzania transakcyjnego, w którym zastosowanie zautonomizowanej bazy danych przekłada się m.in. na szereg ułatwień w zakresie tworzenia aplikacji.

Tomasz Przybyszewski podał również konkretne przykłady praktycznych wdrożeń autonomicznej bazy danych (firma realizuje obecnie 262 projekty w Europie) jakie Oracle przeprowadził u firm z różnych branż m.in. usługowej (Hertz), wydobywczej (Aker BP), medycznej (Sensa Analytics) czy finansowej (VTB Bank).

Infrastruktura hybrydowa i rozwiązania chmurowe w obszarze HR

O specyfice projektów migracji aplikacji do środowisk chmury hybrydowej mówili: Hubert Majchrzak, Head Of Sales w firmie Hostersi oraz Robert Paszkiewicz, dyrektor sprzedaży i marketingu w OVHcloud Polska. Podczas wspólnej prezentacji opisywali oni m.in. najczęściej pojawiające się ryzyka towarzyszące przenoszeniu działających aplikacji do środowisk chmurowych. Są one związane z faktem, iż migrowane aplikacje bywają często przestarzałe, monolityczne (ciężko odczepić od nich poszczególne elementy), o niepełnej już strukturze, a przy ich przenoszeniu występuje także „dług technologiczny”. Tłumaczyli również, dlaczego warto podejmować trud realizacji takich projektów. Wśród korzyści biznesowych możliwych do osiągnięcia dzięki przeniesieniu funkcjonującego już oprogramowania do środowisk chmurowych wymieniano m.in. szybki efekt, wysoką skalowalność, elastyczność w łączeniu dowolnych fragmentów infrastruktury, a także oszczędności finansowe i bezpieczeństwo. Prelegenci omówili też pięć etapów migracji do chmury, określanych mianem 5R: Rehost, Refactor, Rearchitect, Rebuild, Replace.

Z kolei o wspieraniu się chmurą na potrzeby rozwiązań wykorzystywanych w obszarze HR mówili przedstawiciele firmy Schneider Electric – Bartłomiej Trochowicz, Head of EMEA Workforce Administration i Wojciech Iwańczak, Director of HR Global Digital Services and Innovation. Panowie przybliżyli zalety wdrożonego przez ich firmę rozwiązania Oracle Fusion HCM, dzięki któremu ich globalne procesy HR realizowane są w ten sam sposób w ponad 100 krajach dla ok. 135 tys. pracowników. „System ten jest dla nas głównym źródłem prawdy, jeśli chodzi o wszelkie dane dotyczące pracowników. Gwarantuje zaawansowaną analitykę, możliwość raportowania ciekawych informacji czy też przewidywania pewnych interesujących zachowań naszych pracowników. Oracle Fusion jest też dla nas swego rodzaju fundamentem do innych rozwiązań” – powiedział Bartłomiej Trochowicz. Podczas prezentacji była mowa również o najważniejszych trendach w sektorze HR. Przedstawiciele Schneider Electric przybliżyli oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie Open Talent Market, które łączy pracownika z możliwościami rozwoju w firmie.

Jak zbudować skuteczną strategię migracji do chmury?

O tym w jaki sposób należy podchodzić do tworzenia i wdrażania strategii chmurowych w dużych przedsiębiorstwach mówił natomiast Mariusz Kowalski, Cloud Advisory Principal Director w firmie Accenture. Jego zdaniem, najistotniejszymi elementami procesu budowania strategii chmurowej powinno być – przemyślenie i określenie celów biznesowych oraz stworzenie miarodajnego projektu business case. Z kolei, jak pokazują doświadczenia Accenture, najtrudniejszymi etapami wdrażania tego rodzaju strategii są działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem migracji aplikacji oraz zmianą ich architektury. „Kluczowym elementem transformacji jest gotowość na zmiany” – kwituje Mariusz Kowalski.

Podczas osobnej sesji o zastosowaniach modelu cloud computing w Ministerstwie Finansów mówił natomiast Przemysław Koch, wiceprezes zarządu firmy Aplikacji Krytyczne. I tak, w oparciu o chmurę obliczeniową zrealizowane zostały m.in. projekty związane z obsługą elektronicznych deklaracji PIT, e-paragonów, kas fiskalnych on-line, a także przesyłaniem plików JPK oraz białą listą podatników VAT. Wśród kolejnych działań, które będą realizowane w oparciu o usługi chmurowe znalazły się natomiast: wdrożenie drugiej fazy projektu e-PIT, obsługa e-doręczeń oraz pełna obsługa e-Urzędu Skarbowego.

„Czy chmura obliczeniowa jest Złotym Graalem? Na pewno nie jest, ale pozwala też pomóc w działalności organizacji” – uważa Przemysław Koch. Według niego skala wykorzystania usług chmury obliczeniowej będzie nadal rosła, tym bardziej, że obecnie Polska znajduje się raczej w ogonie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o skalę zastosowania modelu cloud. Z zaprezentowanych danych wynika bowiem, że o ile w całej UE z usług dostępnych w ramach chmury obliczeniowej korzysta już średnio 26,2% przedsiębiorstw, to w Polsce odsetek ten wynosi jedynie 11,5%. Przekłada się to na niską, ledwie 3. od końca lokatę naszego kraju w rankingu podsumowującym skalę wykorzystania usług chmurowych w Unii Europejskiej. Jednocześnie, na koniec 2018 roku wartość polskiego rynku chmury publicznej (ok. 1 mld zł) stanowiła zaledwie 0,1% wartości rynku światowego, wycenianego obecnie na 250 mld USD. Wedle prognoz do 2020 roku wartość światowego rynku usług cloud ma się podwoić.

Jak uniknąć nadmiernego przywiązania?

Wśród głównych ryzyk związanych z migracją do modelu chmury obliczeniowej często wymieniane jest nadmierne przywiązanie środowiska IT do usług oferowanych przez jednego dostawcę. Problem ten, z perspektywy prawnej i biznesowej, przedstawił Łukasz Węgrzyn, partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Podczas prezentacji nie zabrakło też konkretnych przykładów – jednym z nich jest operator aplikacji Snapchat, który korzystał wyłącznie z usług Google Cloud.

Łukasz Węgrzyn zwracał uwagę m.in. na konieczność wynegocjowania obecności pewnych formuł prawnych, które winny znaleźć się w podpisywanym kontrakcie na świadczenie usług chmurowych. Chodzi choćby o limity regulacyjne. Według niego osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wdrożenia usług chmury obliczeniowej powinny także uważnie weryfikować katalog usług oraz mieć strategię ewentualnego wyjścia z chmury ze ściśle sprecyzowanymi obowiązkami i konsekwencjami. Łukasz Węgrzyn mówił też o ryzykach infrastrukturalnych, aplikacyjnych, dotyczących danych oraz kompetencyjnych, które także powinny zostać zaadresowane podczas przygotowań do projektów migracji do chmury.

Bezbolesne wyjście z chmury

Po plenarnej części konferencji przyszedł czas na omówienie specyfiki projektów chmurowych w branży przemysłowej, handlu i usługach oraz w sektorze finansowym. Szczególnie ciekawie wybrzmiały – będące swego rodzaju przeciwwagą do wystąpień prezentujących głównie zalety chmury – dwie prezentacje, w których poruszono problem wyjścia z niej.

Narzędzia i rozwiązania wspierające migrację do chmury, ale też pozwalające przygotować się do bezbolesnego wyjścia z tego rodzaju infrastruktury przybliżył Grzegorz Żmijewski, Business Line Manager – Data Center z firmy NTT Poland. Z kolei Adam Kowalczyk, Starszy Kierownik Produktu w firmie Netia omówił aspekty techniczne i biznesowe, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem lokalnego dostawcy usług Data Center & Cloud. Przytoczył on też dane z badania IDC mówiące o tym, że statystycznie aż 80% firm wyprowadziło już przynajmniej jedną aplikację z chmury publicznej, niektóre z nich do 2022 roku zamierzają przenieść do lokalnej infrastruktury nawet 50% swoich aplikacji biznesowych. Ma to być odpowiedź na niespełniającą oczekiwań wydajność infrastruktury chmurowej, a także wymagania związane z koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Chmura w przemyśle, handlu i usługach

W interesujący sposób wykorzystanie chmury w projektach związanych z ideą Przemysłu 4.0 zrelacjonował Przemysław Zakrzewski, dyrektor Centrum Rozwoju Oprogramowania w firmie ABB. Wyraził również opinię, że organizacje w Polsce nie są jeszcze przygotowane na pełnię zmian możliwych do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej, nie mają pomysłów w jaki sposób tego rodzaju zmiany sprawnie przeprowadzić, a co więcej – zbyt punktowo postrzegają potencjalne korzyści biznesowe. “Proponuję też zachowanie rozwagi przy podejmowaniu decyzji o rozwiązywaniu każdego problemu przy pomocy AI” – uważa Przemysław Zakrzewski.

W ramach sesji tematycznych z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem usług chmurowych podzielili się też przedstawiciele firm reprezentujących różne sektory gospodarki. I tak, Artur Dyro, prezes firmy Learnetic opowiedział jak migracja całości infrastruktury do chmury publicznej wyglądała z punktu widzenia zarządu firmy zajmującej się rozwiązaniami edukacyjnymi. Z kolei przykłady rozwiązań chmurowych wykorzystywanych w różnego rodzaju firmach przemysłowych – od producentów obuwia czy naczep, po budowę samochodu autonomicznego – zaprezentował Ireneusz Borowski, Country Manager Poland w firmie Dassault Systèmes.

Projekt mający na celu wykorzystanie usług chmury obliczeniowej w firmie Armtek, międzynarodowego dystrybutora części zamiennych do samochodów, przybliżyli przedstawiciele firmy itelligence: Piotr Mazurczak, Starszy Ekspert ds. systemów SAP oraz Jakub Mazerant, Sales Manager. Prelegenci skupili się m.in. na praktycznych aspektach związanych z wykorzystaniem usług chmurowych i migracji do środowiska SAP S/4HANA.

Z kolei przykład projektu migracji infrastruktury do środowiska chmury obliczeniowej z zachowaniem ciągłości działania na przykładzie wyspecjalizowanej w produkcji bielizny firmy Change omówili Maciej Sęk, Cloud Partner Manager w firmie Atman, a także Jarosław Jaworski, Partner/System Architect w firmie Vajana.pl.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *