CDOInfrastrukturaBEST100 edycja 2021PREZENTACJA PARTNERA

Orange Polska: Jesteśmy gotowi, aby wspierać firmy w kompleksowej cyfryzacji

Executive ViewPoint

Z Piotrem Markowiczem, dyrektorem obszaru marketingu i rozwoju produktów ICT w Grupie Orange Polska, rozmawiamy o tym, co jest potrzebne do pełnej cyfryzacji polskich firm i jaką rolę ma do odegrania operator telekomunikacyjny w dostarczaniu organizacjom gotowych rozwiązań w modelu usługowym.

Orange Polska: Jesteśmy gotowi, aby wspierać firmy w kompleksowej cyfryzacji

Już dawno temu uznaliśmy, że chcemy rozwijać się strategicznie w obszarze biznesu ICT. Punktem wyjścia były usługi operatorskie Orange. Bazując na nich, rozwijaliśmy ofertę rozwiązań sieciowych i komunikacyjnych, następnie dodając usługi infrastruktury IT dostarczane przez Integrated Solutions. Równolegle portfel naszych usług rozszerzał się o usługi cyberbezpieczeństwa w oparciu o centrum kompetencyjne Orange CERT. Poszerzyliśmy także ofertę o rozwiązania integracji systemowej oraz tzw. usługi profesjonalne. W ostatnich dwóch latach kupiliśmy spółki BlueSoft i Craftware, specjalizujące się we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań software’owych. Obecnie mamy bogatą paletę rozwiązań i świadczymy już kompleksowe usługi ICT end-to-end.

Orange buduje usługi wspierające cyfrowy model biznesu firm w Polsce. Jak zaawansowana jest dziś Państwa oferta ICT?

Już dawno temu uznaliśmy, że chcemy rozwijać się strategicznie w obszarze biznesu ICT, a ponad 10 lat temu odpowiedzieliśmy sobie na bardzo ważne pytanie: „jak to robić?”. Od tego momentu zmieniamy się, by móc dostarczać Klientom kompleksowe rozwiązania ICT. Punktem wyjścia do ich budowy były usługi operatorskie Orange. Bazując na nich, rozwijaliśmy ofertę rozwiązań sieciowych i komunikacyjnych, następnie dodając usługi infrastruktury IT dostarczane przez specjalnie powołaną spółkę Integrated Solutions. Równolegle portfel naszych usług rozszerzał się o usługi cy-berbezpieczeństwa w oparciu o centrum kompetencyjne Orange CERT. Poszerzyliśmy także ofertę o rozwiązania integracji systemowej oraz tzw. usługi profesjonalne. W ostatnich dwóch latach, w celu zaspokajania coraz większych potrzeb ICT naszych Klientów, kupiliśmy spółki BlueSoft i Craftware, specjalizujące się we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań software’owych. Obecnie mamy bogatą paletę rozwiązań i kompetencji popartą szerokimi referencjami od naszych Klientów i świadczymy już kompleksowe usługi ICT end-to-end.

Jaka jest dziś Państwa pozycja na rynku ICT?

Obecnie dzięki Integrated Solutions jesteśmy 3. integratorem w Polsce. Z kolei BlueSoft jest w top 10 wśród integratorów software’owych. W obszarze rozwiązań B2B, w segmencie największych Klientów, mamy już dziś więcej przychodów z ICT, niż z tradycyjnych usług telekomunikacyjnych. Dla dużych Klientów biznesowych staliśmy się bardziej dostawcą usług ICT niż operatorem. Jesteśmy też obecni na rynku międzynarodowym. Jeśli mówimy np. o rozwiązaniach software’owych, to granice mają coraz mniejsze znaczenie, a coraz bardziej liczą się kompetencje i know-how.

Jakie macie Państwo plany rozwoju?

Każdy rosnący biznes wymaga inwestycji. W naszym przypadku, podstawą są przede wszystkim ludzie, ich wiedza i doświadczenie. Kluczowe są więc nakłady zarówno na rozwój i skalowanie kompetencji technologicznych, jak i na utrzymanie w organizacji wiedzy oraz odpowiedniej motywacji do pracy. Najważniejsze obszary o wysokim potencjale, w które będziemy inwestować, to rozwiązania chmurowe, BIG Data i analityka, a także nowoczesne rozwiązania ICT z wykorzystaniem sieci 5G.

Czy dużo jest miejsca do skalowania biznesu przez przejęcia na rynku polskim lub europejskim?

Z jednej strony, wobec deficytu kompetencji rynek będzie podlegał konsolidacji. Z drugiej — nie jest tak, że wszystko zostanie skonsolidowane i to będzie docelowy model wzrostu w biznesie. Powstaje wiele nowych firm, którym samodzielnie trudno skutecznie wykorzystać ekonomię skali czy budować szerokie portfolio rozwiązań, a które nie będą celem przejęć albo po prostu nie chcą być przejmowane. Dla nich mamy ofertę współpracy partnerskiej z nami w ramach ekosystemu Orange. Potrzebujemy ciągłego rozwoju, który budujemy zarówno organicznie, jak i poprzez partnerstwa. Nie wykluczamy też kolejnych przejęć.

Ilu jest klientów skłonnych kompleksowo związać się z jednym dostawcą?

Firmom trudno jest dziś utrzymywać własne, nierzadko bardzo kosztowne, szerokie kompetencje domenowe, np. z obszaru cyberbezpieczeństwa, software czy zaawansowanych usług związanych z nowoczesną infrastrukturą IT. Klientów, którzy byliby w stanie działać w takim modelu, ubywa. Dzieje się tak choćby tylko dlatego, że na rynku brakuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT. W efekcie firmy, które chcą szybko wprowadzać rozwiązania cyfrowe, coraz częściej decydują się na pozyskanie technologii w modelu as a service, zamiast kosztownego i długotrwałego budowania kompetencji i rozwiązań w ramach własnych struktur organizacyjnych. Właśnie dlatego zaufany i kompetentny dostawca usług end-to-end jest coraz częstszą opcją wybieraną przez klientów.

Czy cyfryzacja skłania do adaptacji modelu usługowego?

Zdecydowanie tak. Przez ostatnie 1,5 roku pandemia wymusiła na wielu firmach przyspieszenie digitalizacji. Scyfryzował się cały rynek — od organizacji największych, po najmniejsze. Zmieniło się podejście Klientów do szerokiego używania narzędzi cyfrowych, a także ich zachowania zakupowe. Aby efektywnie prowadzić biznes, nasi Klienci muszą coraz bardziej digitalizować swoje działania i weryfikować modele biznesowe. Obserwując wzrost ruchu internetowego w sieci mobilnej, liczby zapytań o wsparcie dla programów i projektów cyfrowych oraz biznesu usługowego, możemy śmiało powiedzieć, że cyfryzacja jest już na polskim rynku zjawiskiem masowym.

Tylko czy ta przyspieszona cyfryzacja jest dobrze zaplanowana i przemyślana?

Rzeczywiście w pierwszym roku pandemicznej fali wiele firm działało nieco chaotycznie. Z oczywistych względów kierowały się przede wszystkim potrzebą zachowania ciągłości biznesu i stworzenia środowiska pracy zdalnej. Pojawiły się też dodatkowe pytania i wyzwania: jak utrzymać efektywność, w jaki sposób kontrolować pracę, jak zachować bezpieczeństwo, jak ze sobą współpracować? Firmy skupiały się w tym czasie na bardzo podstawowych inwestycjach. Dziś jest już inaczej. Dominuje przemyślane podejście, przynajmniej na poziomie generalnej wizji. Zarządy wiedzą, że biznes będzie dużo bardziej cyfrowy, więc decydują się na przedsięwzięcia i inwestycje długoterminowe, nastawione na budowę konkurencyjności. Stąd już tylko krok do przekonania, że potrzebny jest do tej transformacji zaufany partner, który ma niezbędne kompetencje, bazę wiedzy, doświadczonych fachowców, a dodatkowo gotowe, działające rozwiązania, usługi i produkty, których nie trzeba wymyślać, wdrażać od zera i na których można oprzeć architekturę nowego modelu biznesowego.

Jeśli chodzi o rdzeniowe usługi Orange, to tradycyjnie mocny jest obszar cyberbezpieczeństwa. To jedna z naszych głównych linii biznesowych wśród usług ICT. Dzielimy ją na trzy obszary. Pierwszy opiera się na współpracy z globalnymi partnerami, takimi jak Cisco, Palo Alto, Checkpoint czy Fortinet, i skupia się na zabezpieczeniu środowiska i infrastruktury Klientów. Drugi to usługi oferowane as a service. Korzystający z nich Klient nie musi kupować żadnej infrastruktury ani licencji, bo to my zarządzamy dla niego rozwiązaniami, aktualizujemy ochronę, badamy i monitorujemy incydenty bezpieczeństwa. Trzeci obszar to usługi profesjonalne. Jeśli firma ma taką potrzebę, przeprowadzimy dla niej dedykowany audyt bezpieczeństwa, który pokaże ryzyka i podatności na zagrożenia. Przekazujemy również rekomendacje, w jakie rozwiązania, w zależności od dostępnego budżetu, warto zainwestować. Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają Klientowi zamknąć luki w jego systemie bezpieczeństwa, czy też wrócić do normalnego funkcjonowania po ataku cyberprzestępców.

Jaki jest Państwa pomysł na rozwój tych usług?

Rozwijając je, korzystamy z wiedzy, którą Orange Polska ma jako największy dostawca internetu w Polsce. Bazujemy też na doświadczeniu naszych partnerów w obszarze cyberbezpieczeństwa. No i — last but not least — staramy się być na bieżąco z informacjami i nowinkami w tym bardzo dynamicznym i stale zmieniającym się ekosystemie, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Nasz kapitał, know-how i kompetencje w tym obszarze cały czas rosną. Blisko 50% ruchu internetowego w Polsce przechodzi przez infrastrukturę Orange. Jego obserwacja daje nam dużą wiedzę na temat aktualnych zagrożeń i skutecznej ochrony przed nimi. Wykorzystujemy to do doskonalenia własnych usług, ale dzielimy się też tą wiedzą z naszymi Klientami i Partnerami. Mamy zespoły wyspecja-lizowane w dostarczaniu usług dla Klientów B2B. Wykorzystujemy również kompetencje i doświadczenie zespołu ekspertów cyberbezpieczeństwa z CERT Orange Polska.

Na koniec zapytam o nowe Data Center Orange Polska w Łazach. To ciekawy przykład tego, w jaki sposób splatają się w Orange rozwiązania back office i komercyjne…

Warsaw Data Hub już niedługo będzie operacyjnym sercem Orange Polska, czyli naszym najważniejszym data center. W tym najnowocześniejszym i doskonale zabezpieczonym ośrodku mamy własną, wydzieloną część Data Center przeznaczoną dla Klientów B2B od strony standardów bezpieczeństwa, zaprojektowaną i chronioną na takim samym poziomie, jak nasza krytyczna infrastruktura operatorska w tej lokalizacji.

Z naszej rozmowy wyraźnie wynika, że od cyfryzacji nie ma odwrotu.

Tak, to oczywiste, ale bardzo ważne, aby być do tego procesu dobrze przygotowanym. Dzięki zebranym doświadczeniom i unikalnemu zestawowi kompetencji w Grupie Orange naprawdę wiemy, jak to robić.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2021. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *