Szymon Augustyniak

Od 2000 roku pisze o burzliwej współpracy IT i biznesu kreśląc także jej szerszy, społeczny, naukowy i gospodarczy kontekst. Od 2009 animuje działalność społeczności CIO i CxO, obecnie w ramach ekosystemu ITwiz.