Magazyn ITwiz 11/2018

28.00  z VAT

Wydanie regularne Magazynu ITwiz nr. 11/2018 – zawiera Raport ITwiz: Cloud Computing

Wyczyść

Wstępniak

W ostatnich miesiącach i latach obserwujemy rosnącą skalę wykorzystania nowych technologii, a także nowe możliwości zastosowaniach znanych już koncepcji i rozwiązań. Na łamach najnowszego wydania ITwiz sporo miejsca poświęciliśmy omówieniu praktycznych aspektów technologii Blockchain. Opisujemy m.in. perspektywy związane z jej zastosowaniem w procesach marketingu efektywnościowego (str. 10), a także szereg praktycznych zastosowań łańcucha bloków w bardziej ogólnym ujęciu branżowym (str. 12). Rosnące znaczenie dla dzisiejszych procesów biznesowych ma też sztuczna inteligencja. Okazuje się jednak, że tego typu mechanizmy znajdują zastosowanie także w kontekście procesów związanych z utrzymaniem centrów danych oraz kontroli nad systemami produkcyjnymi (str. 16).
Na rynku widać też wzrost zainteresowania nowymi możliwościami wykorzystania danych dostępnych dla użytkowników biznesowych. Oczekiwania w tym zakresie są dziś bardzo duże i dotykają większości procesów biznesowych, od sprzedaży i marketingu, przez produkcję i logistykę, po HR. Co więcej, apetyt rośnie w miarę jedzenia, a sprzyjają temu nowe możliwości w zakresie pozyskiwania danych, ich składowania i przetwarzania. Wszystko to wymaga jednak przemyślanej strategii zarządzania danymi. O tym, dlaczego taką strategię warto niezwłocznie zbudować piszemy na str. 8. Ciekawy jest także artykuł podsumowujący nieoczywiste i nietypowe cechy silnika wyszukiwania pełnotekstowego Elasticsearch (str. 22).
Trudno dziś mówić o nowoczesnym środowisku IT pomijając całkowicie kwestię wykorzystania modelu chmury obliczeniowej. Cloud computing – niezależnie od tego, czy mowa o chmurze publicznej, prywatnej czy hybrydowej – zmienia realia pracy użytkowników biznesowych i zespołów IT. Pomaga rozwijać biznes i wdrażać innowacje. Ułatwia zarazem wykorzystanie nowych technologii w celach biznesowych. Częścią wydania, które oddajemy w Państwa ręce jest Raport Specjalny poświęcony tematyce związanej z praktycznym wykorzystaniem modelu chmury obliczeniowej.
Omawiamy zarówno biznesowe aspekty wdrożenia chmury, w tym przykłady zastosowań (str. 36 raportu), kalkulacje kosztowe (str. 31), a także kierunki rozwoju tego typu usług, które będą mieć największe znaczenie biznesowe (str. 10). Nie brakuje też podsumowania najważniejszych trendów kształtujących rynek cloud, a także prognoz dotyczących potencjalnych obszarów wykorzystania chmury obliczeniowej w biznesie. Skoro o biznesowym wykorzystaniu chmury mowa, to warto podkreślić, że model chmury obliczeniowej może pełnić bardzo istotną rolę w realizacji strategii cyfrowej transformacji biznesu w wielu branżach. Podobnie, chmura może ułatwić budowanie zautomatyzowanych, a więc łatwiejszych w obsłudze i szybszych w reakcji, środowisk deweloperskich (str. 20). W analogiczny sposób może również pełnić kluczową rolę dla procesów dostarczania i utrzymania aplikacji biznesowych (str. 22).
Lekturze polecam też podsumowanie prawnych aspektów migracji do chmury obliczeniowej. Model chmury obliczeniowej w dużej mierze bazuje na standaryzacji usług i technologii, a mimo to istnieją obszary, w których nawet dostawcy publicznych usług cloud są skłonni do negocjacji warunków umowy. O prawnych kwestiach wdrożenia chmury oraz o tym, w jaki sposób można zadbać o własne interesy w kontekście zapisów umownych (str. 64).
Bardzo ciekawe jest też zestawienie jasnych i ciemnych stron modelu chmury obliczeniowej. Niektóre z potencjalnych zagrożeń i ryzyk towarzyszących migracji procesów przetwarzania danych do środowisk chmury publicznej są nieoczywiste, ale bardzo istotne z perspektywy ciągłości działania biznesu. Podobnie, na pierwszy rzut oka trudno dostrzec wszystkie zalety środowiska cloud (str. 48).

Piotr Waszczuk,
zastępca redaktora naczelnego ITwiz

Spis treści

BIZNES
• Wdrożenie wymogów KSCU: wyzwania dla dostawców usług cyfrowych
• Twój biznes nie przetrwa bez strategii zarządzania danymi
• Jak dobrze wykorzystać potencjał blockchain w Performance Marketingu?

CIO
• Praktyczne zastosowania technologii blockchain w biznesie
• Technologie, które zmieniają rynek ubezpieczeń
• Sztuczna inteligencja a autonomiczne chłodzenie centrów danych
• Globalne inwestycje w chmurę podwoją się w ciągu trzech lat

CSO
• Raport: ryzyko ataku na urządzenia mobilne

PROGRAMIŚCI
• 5 rzeczy, których (prawdopodobnie) nie wiedzieliście o Elasticsearch

RAPORT SPECJALNY CLOUD COMPUTING
• Chmura – dobry fundament dla cyfrowej transformacji
• Chmura AD 2018: kluczowe dane, trendy i prognozy
• 5 strategicznych kierunków rozwoju usług cloud computing
• Od prostych zasobów po najnowsze technologie
• Swoboda w dysponowaniu zasobami i nowe możliwości biznesowe
• Cloud computing jako sposób na budowanie dynamicznych środowisk deweloperskich
• Cloud computing jako sposób na budowanie dynamicznych środowisk aplikacyjnych
• Cloud computing motorem rozwoju e-commerce
• Ile kosztuje chmura?
• Co firmy kupują w chmurze?
• Aspekty prawne cloud computingu, czyli bezpieczne i efektywne kupowanie chmury z perspektywy zamawiającego
• Innowacje technologiczne chmury
• Ciemne i jasne strony chmury obliczeniowej, czyli 12 aspektów bezpieczeństwa

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 11/2018 od 20 listopada 2018 roku.