Magazyn ITwiz 3/2019

28.00  z VAT

Cena w ostatnich 30 dniach nie zmieniła się

Wydanie regularne Magazynu ITwiz nr. 3/2019

Wstępniak

Jak wynika z raportu firmy konsultingowej Bain & Company, coraz częściej głównym celem fuzji i przejęć na świecie staje się chęć pozyskania nowych produktów lub kompetencji, a nie synergie kosztowe (piszemy o tym na str. 10). Ten trend można zaobserwować również w Polsce. Firmy decydują się na przejęcia, aby zwiększyć zakres działalności poprzez wejście w nowe segmenty rynku (np. pozyskanie nowego produktu), ale też zdobycie nowych umiejętności (np. sprzedaży internetowej). Analizując największe ubiegłoroczne transakcje eksperci Bain obliczyli, że w 2018 roku liczba tego typu transakcji (51%) po raz pierwszy w historii przewyższyła liczbę akwizycji związanych z budowaniem skali działalności.

Pozyskanie pracowników o kompetencjach dostosowanych do powstających nowych zawodów i specjalizacji spędza sen z powiek także liderom odpowiedzialnym za rekrutację do pionów biznesowych, HR i IT (str. 4). Jak wynika z raportu Salesforce „The Future of Workforce Development”, postęp technologiczny zmienia zapotrzebowanie firm na kompetencje. To zapotrzebowanie szybko ewoluuje, przy czym wyraźnie podkreśla się, jak ważne dla zawodów przyszłości są umiejętności miękkie (kreatywne myślenie, zdolność do komunikacji, negocjowania czy pracy zespołowej). Dziś problemem nie jest już dostęp do dotychczas zgromadzonej wiedzy – jest on łatwy i natychmiastowy. Prawdziwym wyzwaniem jest ogromna zmienność. Aż 88% badanych uważa, że w nadchodzących latach kluczowe dla firm staną się wewnętrzne programy przekwalifikowywania pracowników i rozwoju nowych kompetencji, a 66% managerów uważa, że programy te zwiększą gotowość firmy do adaptacji zarówno w kontekście dalszego rozwoju technologii, jak i wdrażania innowacji.

Od nowych kompetencji uzależniona jest zdolność organizacji do wdrażania innowacji. Być innowacyjną firmą to niełatwe zadanie. Nowatorskie rozwiązania stwarzają potencjał do wzrostu. Niemniej, ich wprowadzenie wiąże się z pewną dozą ryzyka i nie zawsze przekłada na korzyści finansowe. Istotną rolę odgrywa tu czynnik ludzki. Pracownikom łatwiej jest wykonywać powtarzalne i dobrze zdefiniowane zadania, niż szukać kreatywnych rozwiązań. Gdy ludzie są zbyt obciążeni zadaniami, warto więc się zatrzymać i określić, które z nich są zbędne. Jest to trudne, lecz możliwe, i wcale nie znaczy, że 50% czasu pracy powinno się dedykować innowacjom. Nawet 5% to już bardzo dużo, jeśli wcześniej nie robiliśmy tego wcale. Aby funkcjonować inaczej, potrzebna jest praktyka. Jak to zrobić piszemy na str. 22.

Polecamy także temat przewodni poświęcony zarządzaniu procesami w organizacji oraz wdrożeniom narzędzi do automatyzacji działań, w tym opartych o technologie Robotic Process Automation (str. 46-53). Z kolei na pytanie czy Water Scrum Fall to inicjacja w agile czy dojrzałe podejście do prowadzenia projektów odpowiadamy na stronie 54. Natomiast o tym, jak będą wyglądać aplikacje tworzone w roku 2019 piszemy na str. 58. W tym numerze opisujemy także pomysł polskiej firmy Cyberus Labs. Opracowała ono rozwiązanie Cerberus Key, które ma pozwolić na uniezależnienie nas od haseł, najsłabszego ogniwa w bezpieczeństwie infrastruktury IT (str. 60). Drugi pomysł Cyberus Labs to ELIoT Pro – sposób na ochronę urządzeń IoT. Czy technologia ta stanie się światowym standardem? Zobaczymy…

Adam Jadczak,
redaktor naczelny ITwiz

Spis treści

BIZNES
• Jak postęp technologii zmienia zapotrzebowanie na pracowników
• Nowe kompetencje głównym celem transakcji fuzji i przejęć
• Prawie 10,2 mld zł w przetargach w IT w 2018 roku
• Jak chronić dane firmowe: perspektywy na rok 2019
• Internet gigantów, czyli spór o reformę prawa autorskiego
• Prawdziwa innowacyjność smakuje inaczej

CIO
• DEBATA: Kluczowe wyzwania dla CIO i najbardziej istotne technologie roku 2019
• Ulgi podatkowe dla innowacyjnych
• Usługi programistyczne na zlecenie a prawo autorskie

TEMAT PRZEWODNI AUTOMATYZACJA
• Rekomendacje po co i jak wdrażać podejście procesowe i automatyzację
• IT i CIO muszą dostosować się do aktualnych potrzeb biznesu
• Adamed Pharma: po pierwsze prawidłowo prognozujmy popyt

PROJECT MANAGEROWIE
• Water Scrum Fall: inicjacja w agile czy dojrzałe podejście do projektów?

PROGRAMIŚCI
• Jak będą wyglądać aplikacje tworzone w roku 2019
• Dla większości firm DevOps to wciąż czarna magia

RYNEK
• Koniec haseł: Cyberus Labs w trosce o bezpieczny internet i IoT
• Jak szybko rosną zarobki programistów w Polsce?
• Kobiety w IT: do przodu, ale jest jeszcze wiele do zrobienia
• Operator Chmury Krajowej pierwsze usługi zaoferuje w czerwcu

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 3/2019 od 29 marca 2019 roku.