Magazyn ITwiz 11-12/2017

28.00  z VAT

Wydanie regularne Magazynu ITwiz nr. 11-12/2017

Wyczyść

Wstępniak

Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W numerze tym – w ramach specjalnego poradnika – prezentujemy strategie dostosowania się do RODO firm działających w Polsce oraz porady dostawców oferujących rozwiązania ułatwiające i przyspieszające tego typu projekty. Debatowali na ten temat – podczas spotkania zorganizowanego przez ITwiz – przedstawiciele: Allegro, Netii, Ministerstwa Cyfryzacji, ISACA Warszawa, GDDKiA oraz firm Commvault i Wheel Systems.

„Rozporządzenie unijne nie zmienia w żadnym zakresie definicji ochrony danych osobowych jako takich. Wprowadza natomiast trzy definicje, których dzisiaj nie ma: danych genetycznych, danych biometrycznych i danych dotyczących stanu zdrowia. Wyróżnia je spośród pozostałych i oddzielnie je definiuje. Potem zaś posługuje się nimi przy wskazaniu danych szczególnie chronionych, dzisiejszych danych wrażliwych. Nawet przy tych definicjach nie jest jednak możliwe wyczerpujące wskazanie zakresu takich danych. Stały rozwój nowych technologii wymusił więc na ustawodawcy odstąpienie od budowania jakichkolwiek zamkniętych definicji” – wyjaśnia Maciej Kawecki, kierujący Departamentem Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynator reformy ochrony danych osobowych.

Które informacje uznać za dane osobowe? Jakie nowe ich kategorie wprowadza unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych? Jak je chronić? Czy któreś z informacji o użytkownikach naszych serwisów powinny być zabezpieczone w szczególny sposób? Co w praktyce oznacza prawo do bycia zapomnianym? Czy powinniśmy bać się RODO? Jakie mogą być ograniczenia w działaniu Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Jakie będą różnice między UODO a GIODO? Jaka jest rola Izb Gospodarczych w przygotowaniu firm do RODO? Czym zajmie się Rada ds. Ochrony Danych Osobowych? W jaki sposób przygotować się do kontroli UODO i jak będzie ona wyglądała? W jaki sposób dostosować swoją firmę do rozporządzenia RODO? Jak zdefiniować obszary obarczone ryzykiem i przygotować wytyczne związane z bezpieczeństwem danych osobowych? Dlaczego ważna jest analiza przepływu danych w organizacji? Jak odróżnić surowe dane osobowe od informacji osobowych? Dlaczego niektóre firmy rezygnują ze zbierania i przetwarzania danych osobowych? Wpływ RODO na prowadzenie działalności gospodarczej? W jaki sposób będą dochodzone roszczenia i naliczane ewentualne kary? Jak RODO wpływa na podejście do profilowania i zmiany w systemach IT? Jak usunąć dane osobowe z backupu? Czym różni się on od archiwum? Jak wybrać partnera w tego typu projektach? W jakim stopniu będzie różnić się polska ustawa od unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych? Na te pytania odpowiadamy w naszym poradniku.

W numerze tym polecamy także cykl tematów poświęconych sztucznej inteligencji i robotyce, w tym wywiad z Wojciechem Zarembą, Head of Robotics Research w OpenAI o rozwoju sztucznej inteligencji, robotyce, ograniczeniach, z którymi muszą się dziś mierzyć naukowcy oraz kierunkach rozwoju algorytmów sterujących robotami.

Zapraszamy też do przeczytania artykułów na temat: przyszłości zawodów takich, jak UI Designer, Front-end Developer, Back-end Developer w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji; wagi User Experience Designu; trendów, które zmienią postrzeganie roli infrastruktury IT, kierunków rozwoju polskiej branży e-commerce w 2018 roku, a także prognozach IDC dla dyrektorów IT na 2018 rok.

Adam Jadczak
redaktor naczelny ITwiz

Spis treści

BIZNES
• Jaka czeka nas przyszłość po zbudowaniu sztucznej inteligencji
• Sztuczna Inteligencja, a sprawa Polska
• Dodatkowa moc nadała sens algorytmom sztucznej inteligencji
• Chatboty podbijają świat HR
• Prognozy dla rynku pracy w 2030 roku

CIO
• 4 trendy, które zmienią postrzeganie roli infrastruktury IT
• 3 trendy w rozwoju polskiej branży e-commerce w 2018 roku
• Prognozy IDC dla dyrektorów IT na 2018 rok

CSO
• Dane osobowe, wrażliwe, genetyczne, biometryczne, medyczne…
• Jakie będą rola i możliwości działania UODO
• Jakie są najważniejsze obszary ryzyka z ochroną danych osobowych?
• W jaki sposób dostosować systemy IT do RODO
• Jaka jest sprawdzona metodyka wdrożenia RODO
• Prawo do bycia zapomnianym: konsekwencje
• Anonimizacja danych osobowych w kontekście RODO
• Ile może kosztować dostosowanie do RODO?

ARCHITEKCI
• IoT w domu z punktu widzenia architekta

PROGRAMIŚCI
• OK, Google zbuduj mi apkę!
• Dlaczego tak ciężko odłożyć smartfona, czyli siła UX designu

RYNEK
• Polsko-niemiecki pomysł na platformę druku 3D podbija świat
• Wchodzimy w nową erę usług chmurowych

Termin wysyłki

Wysyłka numeru 11-12/2017 od 22 grudnia 2017 roku.