Raport ITwiz: Internet Rzeczy i Big Data w praktyce

39.00  z VAT

Od redaktora

Skala zmian gospodarczych, społecznych i politycznych wynikających z upowszechnienia Internetu jest trudna do przecenienia. Globalna sieć informatyczna radykalnie zmieniła sposób wymiany informacji i komunikacji między ludźmi oraz podmiotami gospodarczymi. Jako medium, Internet stale się rozwija, jednak wykorzystanie podobnej koncepcji w powiązaniu z możliwościami dzisiejszych komputerów stwarza zupełnie nowe możliwości.

Wzajemnie skomunikowane i nie wymagające zaangażowania ludzkiego czujniki oraz zautomatyzowane, połączone w sieć urządzenia stanowić mają jeden z ważniejszych obszarów innowacji związanych z IT. Internet Rzeczy może stać się rozwiązaniem wielu, powszechnych dziś problemów biznesowych, a także źródłem szczegółowych informacji przydatnych w prowadzeniu działalności. Za sprawą tej koncepcji możliwe staje się opomiarowanie, na dość atomowym poziomie, wielu – często trudnych do zmierzenia, a co dopiero ciągłego monitorowania – parametrów fizycznych niemal dowolnych obiektów: towarów, otoczenia oraz… ludzi. IoT nie powinien być jednak kojarzony wyłącznie z zastosowaniami konsumenckimi, czy sprzętem AGD. Potencjał biznesowy Internetu Rzeczy wykracza dalece poza sektor B2C.

W przedsiębiorstwach przemysłowych – będzie to na przykład sieć czujników na bieżąco monitorująca najważniejsze parametry poszczególnych maszyn produkcyjnych. W firmach logistycznych źródłem biznesowej wartości dodanej może być opomiarowanie istotnych elementów infrastruktury, pojazdów, bądź nawet przewożonych paczek. Organizacje handlowe natomiast docenią możliwość pozyskania bardziej precyzyjnych informacji o nabywcach.

Internet Rzeczy dla każdej niemal organizacji staje się źródłem dużych ilości, dynamicznie zmieniających się i zróżnicowanych informacji. I tu dochodzimy do, najbardziej chyba realnego, zastosowania rozwiązań określanych mianem Big Data. Chociaż nie wszystkie informacje gromadzone z użyciem Internetu Rzeczy stanowią same w sobie zbiory Big Data, to wykorzystanie w pełni potencjału rozwiązań IoT wymaga przecież możliwości sprawnego przetworzenia i przechowania – jeśli nie surowych, to odpowiednio zagregowanych w locie – danych. W rozwiązaniu tego problemu pomocne okazują się m.in.: nowe hurtownie i danych, rozwiązania in-memory, narzędzia pozwalające budować hybrydowe środowiska wykorzystujące mechanizmy SQL i NoSQL, a także wspierające je rozwiązania sprzętowe.

W powiązaniu z powyższymi zupełnie nowego znaczenia nabiera też analityka biznesowa. Bez niej bowiem praktycznie nierealne byłoby wyciąganie wniosków z danych pochodzących z Internetu Rzeczy, nie mówiąc o ich wykorzystaniu na poziomie działań operacyjnych. Doskonałym uzupełnieniem potencjału IoT są też rozwiązania analityczne oparte na przetwarzaniu strumieni danych płynących, przykładowo, wprost z sieci wzajemnie skomunikowanych urządzeń.

Niniejszy raport stanowi podsumowanie praktycznych aspektów wykorzystania koncepcji Internetu Rzeczy; szans i sposobów efektywnego wykorzystania dostępnych danych w procesach biznesowych przy użyciu nowoczesnych technologii, a także możliwości rozwiązań oraz strategii na poziomie infrastruktury IT, które warunkują osiągnięcie oczekiwanych korzyści biznesowych.

Zapraszam do lektury,
Piotr Waszczuk,
redaktor prowadzący Raport ITwiz: „Internet Rzeczy i Big Data w praktyce”

Wybrane tematy

• Fundament technologiczny pod zastosowania IoT
• Inteligentne przetwarzanie i sterowanie ruchem danych
• Coraz krótsza droga od danych do decyzji
• Biznesową korzyścią rozwiązań IoT są tworzone tam dane
• Potencjalne zastosowania i korzyści biznesowe w kontekście IoT
• Jak przygotować centrum danych na przetwarzanie danych z IoT
• Jak zabezpieczyć infrastrukturę internetu rzeczy
• Wdrożenie rozwiązań internetu rzeczy, krok po kroku
• NoSQL, czyli coś więcej niż tradycyjny SQL
• Jak szybko i niedrogo zoptymalizować przetwarzanie i przesyłanie danych

Termin wysyłki

Wysyłka Raportu ITwiz: „Internet Rzeczy i Big Data w praktyce” od 24 maja 2017 roku.

Partner raportu

Partnerem Raportu ITwiz: „Internet Rzeczy i Big Data w praktyce” jest firma SAP