Cloud computingInfrastrukturaPREZENTACJA PARTNERA

W roku 2022 cross-cloud podbije rynek chmury – przewiduje Snowflake

Advertorial

Na świecie szybko rośnie liczba środowisk IT rozwijanych w myśl koncepcji multicloud. Często prowadzi to jednak do tworzenia silosów danych, historycznie dobrze znanych ze środowisk złożonych z wielu systemów dziedzinowych. Jak zatem zadbać o efektywne zarządzanie danymi w środowiskach multicloud? Odpowiedzią jest koncepcja: cross-cloud.

W roku 2022 cross-cloud podbije rynek chmury – przewiduje Snowflake

Multicloud, który zakłada m.in. wykorzystanie – w ramach jednego środowiska IT – usług cloud computing oferowanych przez różnych dostawców, jako koncepcja silnie przybiera dziś na znaczeniu. Wszystko to wraz z możliwością łatwego przenoszenia obciążeń i danych pomiędzy poszczególnymi platformami chmurowymi. Funkcjonalność ta niesie wiele benefitów. Są to m.in.: możliwość łatwego wykorzystania dedykowanych usług i silników przetwarzania danych unikalnych dla poszczególnych platform, uniezależnienie się od jednego dostawcy, zapewnienie obsługi konkretnych aplikacji w określonej lokalizacji czy możliwość dynamicznego i stałego optymalizowania kosztów infrastruktury.

Cross-cloud: sposób na usprawnienie zarządzania danymi w wielu chmurach

Jednak, jak pokazuje praktyka, łatwość przenoszenia obciążeń pomiędzy różnymi platformami chmurowymi i duża swoboda w używaniu usług dostarczanych przez konkurujących ze sobą dostawców – lub w oparciu o lokalną infrastrukturę IT – nie sprzyja efektywności w obszarze zarządzania danymi.

Co więcej, łatwość przełączania obciążeń między różnymi usługami przekłada się na powstawanie silosów informacyjnych. Analogicznie miało to miejsce w przypadku tradycyjnych, w pełni lokalnych środowisk IT. Skrajnym przypadkiem jest wręcz pozostawianie w ramach poszczególnych platform chmurowych całych zbiorów danych, które – choć potencjalnie użyteczne – pozostają zapomniane, tracą na aktualności i wreszcie, są usuwane. W oczywisty sposób prowadzi to do ograniczenia możliwości wykorzystania pełni potencjału dostępnych dla organizacji danych, nie wspominając o zagrożeniach związanych z potencjalną ich utratą.

Odpowiedź na potrzebę zapewnienia kontroli nad firmowymi zbiorami danych oraz dostępności z poziomu różnych platform chmury obliczeniowej stanowi koncepcja cross-cloud. Zakłada ona zapewnienie zarządzalności oraz łatwej przenoszalności danych pomiędzy poszczególnymi elementami środowisk IT opartych na usługach chmurowych oferowanych przez wielu dostawców. Wszystko po to, aby uniknąć mozolnego wersjonowania, koordynowania i kopiowania zbiorów danych pomiędzy poszczególnymi platformami cloud computing. Nie wspominając o konieczności zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami wszystkich tego typu zduplikowanych danych.

Spójne dane przechowywane w wielu chmurach

Wiele wskazuje na to, że „cross-cloud” to jedno z haseł, które w 2022 roku będą często wymieniane w kontekście projektów związanych z rozwojem firmowych środowisk IT. Wobec rosnącej skali i powszechności wykorzystania rozmaitych usług oraz zasobów dostarczanych w oparciu o różne platformy chmury obliczeniowej kwestia zapewnienia spójności, aktualności i bezpieczeństwa danych może także okazać się jednym z ważniejszych wyzwań nadchodzącego roku w branży IT.

„Idea cross-cloud oznacza możliwość łatwego i bezpiecznego przenoszenia danych pomiędzy wieloma chmurami publicznymi bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. Eliminuje tym samym wyzwania związane z zapewnieniem aktualnych danych w konkretnej lokalizacji oraz ryzyka powstawania odrębnych silosów danych w ramach poszczególnych platform cloud computing” – podkreśla Grzegorz Kapusta, dyrektor ds. inżynierii, szef warszawskiego biura Snowflake.

Koncepcja cross-cloud to również ujednolicenie dostępności danych, rozumiane też jako zapewnienie spójnych wrażeń użytkownikom aplikacji operujących na danych udostępnianych w sposób centralny, ale przetwarzanych w rozproszonym modelu multicloud. W praktyce, wdrożenie koncepcji cross-cloud wymaga opracowania i zapewnienia bieżącego nadzoru nad zmieniającą się architekturą danych w środowiskach wielochmurowych, a także wykorzystania platformy centralizującej zbiory danych i zapewniającej ich dostępność z poziomu usług chmury obliczeniowej różnych dostawców. Taką właśnie platformę zapewnia Snowflake.

Snowflake Data Cloud – uniwersalna platforma dla danych

Chmura Danych Snowflake (Snowflake Data Cloud) pośredniczy w obsłudze danych w różnych środowiskach przetwarzania, zapewniając warstwę przechowywania danych wraz z dodatkową warstwą abstrakcji pomiędzy aplikacjami z nich korzystającymi. Warstwa ta pełni funkcję centralnej platformy zarządzania danymi biznesowymi. Odpowiadając m.in. za zapewnienie aktualności, bezpieczeństwa oraz wysokiej dostępności danych Snowflake Data Cloud wspiera ich udostępnianie i replikację pomiędzy różnego rodzaju środowiskami IT. W tym modelu nie zmienia się fizyczna lokalizacja danych, a ich aktualność jest zapewniona m.in. poprzez mechanizmy replikacji i synchronizacji danych między poszczególnymi usługami przetwarzania. Tego typu możliwość znacząco ułatwia budowanie skonsolidowanej, centralnie zarządzanej i chronionej infrastruktury danych, która stanowi bazę dla efektywnego użytkowania usług i aplikacji opartych na usługach cloud computing.

W roku 2022 cross-cloud podbije rynek chmury – przewiduje Snowflake

Co więcej, Chmura Danych Snowflake gwarantuje dodatkowe funkcjonalności związane z przetwarzaniem danych m.in. na potrzeby analityki biznesowej. Możliwe jest proste budowanie aplikacji bazujących na aktualnych danych przetwarzanych w ramach różnych usług chmurowych. Wykorzystanie tej platformy pozwala również na zmniejszenie nakładów pracy niezbędnych do zapewnienia użytkownikom biznesowym dostępu do potrzebnych danych.

Snowflake jest obecny na polskim rynku już od prawie roku i stale zatrudnia nowe osoby. Z jego produktów korzystają firmy, takie jak: Allianz, Cemex, Electronic Arts, Emirates, Logitech, Tripadvisor, a w Polsce Żabka. Snowflake Data Cloud wspiera też m.in. działania marketingowe koncernów zarządzających Pizza Hut (w USA) oraz KFC (w Australii). Co więcej, Snowflake jest atrakcyjnym pracodawcą – oferując konkurencyjne wynagrodzenie, pakiety RSU, bonusy kwartalne i zestaw benefitów. Aktualne oferty można znaleźć w zakładce kariera lub na justjoinIT.

Demokratyzacja danych w praktyce

Zdaniem przedstawicieli Snowflake, wartością dodaną wynikającą z zastosowania centralnej platformy pośredniczącej w udostępnianiu danych poszczególnym usługom chmurowym jest łatwość wykorzystania oraz udostępnienia w bezpieczny sposób konkretnych aktualnych i spójnych zbiorów danych na potrzeby aplikacji i procesów biznesowych, które w danym momencie są potrzebne. „Nasza platforma pełni funkcję jednego, centralnie zarządzanego i zabezpieczonego źródła danych, które mogą być w łatwy sposób stosowane we wszystkich wiodących platformach cloud computing” – mówi Grzegorz Kapusta. „Oparta na rozproszonej architekturze Snowflake Data Cloud pozwala też na zapewnienie dostępności danych w przypadku poważnej awarii infrastruktury dostawcy chmury” – dodaje.

Warto zauważyć, że zbudowanie uniwersalnej warstwy danych – możliwej do wykorzystania z poziomu wszystkich, najpopularniejszych środowisk chmurowych – nie jest zadaniem trywialnym. Wymaga zapewnienia zgodności z różnego rodzaju formatami i standardami obsługi danych znajdujących zastosowanie w ramach poszczególnych platform cloud computing. „Każdy dostawca usług chmury publicznej korzysta z własnego, unikalnego i często zastrzeżonego sposobu obsługi danych. Przy dużej skali oznacza to zwykle dodatkowe utrudnienia dla możliwości przenoszenia danych pomiędzy chmurami obliczeniowymi. Nasza platforma, działając w myśl koncepcji cross-cloud, odpowiada na ten problem poprzez zaimplementowanie modeli danych właściwych dla poszczególnych dostawców, zapewniając jednocześnie użytkownikom spójne doświadczenia w pracy z aplikacjami, bez względu na to, gdzie znajdują się dane” – podkreśla Chris Degnan, Chief Revenue Officer w Snowflake. Proponowane przez Snowflake rozwiązania pozwalają uprościć firmowe środowiska aplikacyjne.

Łatwiejsze i bezpieczne współdzielenie danych

Unikalna wartość biznesowa rozwiązań Snowflake opiera się również na usługach pozwalających na współdzielenie danych biznesowych pomiędzy różnymi podmiotami korzystającymi ze Snowflake Data Cloud bez kompromisów w obszarze bezpieczeństwa. Chmura Danych Snowflake zapewnia także zgodność z przepisami czy pełną kontrolę dostępu do danych. Co więcej, firma Snowflake oferuje szereg narzędzi wspierających efektywne wykorzystanie danych biznesowych w ramach ekosystemu klientów Snowflake.

Na globalną infrastrukturę firmy Snowflake składają się obecnie dane ponad 4000 organizacji z całego świata. Wiele z nich utrzymuje w ramach platformy zbiory danych o wielkości liczonej w PB. „Zapewniamy klientom różne modele dostępu do danych zgromadzonych przez ich organizację w ramach Chmury Danych Snowflake, także w formie usługi z opłatami zależnymi od skali wykorzystania danych. W podobny sposób – na zasadzie wzajemności – udostępniając swoje dane w naszym ekosystemie, mogą oni sięgnąć po dodatkowe źródła danych. Podkreślam jednak, że usługa współdzielenia danych w ekosystemie Snowflake jest w pełni dobrowolna” – zapewnia Grzegorz Kapusta.

Takie podejście ma ułatwić klientom budowanie przewagi konkurencyjnej, tworzenie nowych modeli biznesowych i poszukiwanie nieosiągalnych wcześniej ścieżek rozwoju. „Przykładowo, informacje gromadzone niejako przy okazji względem przebiegu kluczowych procesów biznesowych przez jednego z naszych klientów mogą okazać się przełomowe dla możliwości rozwoju innej firmy działającej w odmiennej branży” – mówi Grzegorz Kapusta. „W tym kontekście model przetwarzania danych cross-cloud staje się nie tylko uzupełnieniem koncepcji multicloud, ale też jej rozwinięciem o bardzo realne korzyści biznesowe, a co za tym idzie, jest naturalnym kierunkiem rozwoju środowisk chmurowych” – podsumowuje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *