CDOInfrastrukturaCase StudyPREZENTACJA PARTNERA

Adamed Pharma udoskonali procesy IT dzięki wdrożeniu platformy HPE GreenLake

Case Study

Adamed Pharma – firma farmaceutyczno-biotechnologiczna z 35-letnią tradycją, działająca zarówno na krajowym, jak i zagranicznych rynkach – sięga po nowy model pozyskiwania i zarządzania zasobami IT. Wdrożenie platformy HPE GreenLake – z udziałem polskiego partnera, firmy Apex.IT – wspiera implementację systemu SAP S/4HANA, jak również otwiera nowe perspektywy w wymiarze technologicznym oraz biznesowym, wzmacniając i przyspieszając cyfryzację całej organizacji.

Adamed Pharma udoskonali procesy IT dzięki wdrożeniu platformy HPE GreenLake
Rafał Palmowski, menedżer zespołu Operacji IT w Adamed Pharma

Adamed Pharma jest rodzinną firmą branży farmaceutycznej ze 100-proc. udziałem kapitału polskiego. Powstała ona na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Założona 35 lat temu, dziś zatrudnia 2200 współpracowników, ma 2 zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie. Filarami rozwoju firmy są inwestycje w zwiększanie produkcji leków w Polsce oraz w innowacje, a także ekspansja międzynarodowa. Adamed Pharma prowadzi prace nad własnymi lekami innowacyjnymi.

Własność intelektualna firmy jest chroniona prawie 200 patentami w większości krajów na świecie, a w swoim portfolio ma ponad 500 produktów. Każdego roku produkuje ponad 2,3 mld tabletek sprzedawanych na 76 rynkach na świecie. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe milionom pacjentów w Polsce i w wielu innych krajach. Przyczynia się do rozwoju nie tylko krajowego rynku farmaceutycznego, lecz także – ze względu na skalę – całej, polskiej gospodarki.

Cyfryzacja nie wymaga oficjalnej premiery

Z uwagi na profil i skalę działalności Adamed Pharma, głównymi cechami departamentu IT w organizacji są elastyczność, trafność i skuteczność realizacji potrzeb biznesu. Dla przedstawicieli biznesu takie potrzeby to m.in. doskonale skoordynowana praca magazynu w kontekście całego łańcucha dostaw, możliwość szybkiej integracji z oddziałami zagranicznymi czy optymalizacja procesów decyzyjnych. Dlatego wdrożenie systemu SAP S/4HANA oraz platformy HPE GreenLake jest wsparciem na wielu płaszczyznach funkcjonowania firmy. Obie implementacje wpisują się w realizację wzmocnienia strategii cyfrowego rozwoju Adamed Pharma. Są uzupełnieniem konsekwentnie prowadzonych działań w obszarze struktury organizacyjnej, procesowej i technologicznej. Wzbogacają istniejące środowisko i otwierają nowe perspektywy w wymiarze całej firmy. W szczególności podkreślić trzeba również fakt, że mamy do czynienia z pionierską implementacją HPE GreenLake z udziałem polskiego partnera, Apex.IT.

Adamed Pharma udoskonali procesy IT dzięki wdrożeniu platformy HPE GreenLake Adamed Pharma udoskonali procesy IT dzięki wdrożeniu platformy HPE GreenLake

Cyfrowa transformacja Adamed Pharma to harmonijny proces trwający od wielu lat. Zapoczątkowany został decentralizacją przetwarzania danych w modelu multicloud, budową – szytego na miarę – oprogramowania inhouse oraz wdrożeniem i modernizacją rozwiązań komunikacyjnych. Sukcesywnie w organizacji następuje rozwój rozwiązań o charakterze „cyfrowym”, zwłaszcza w obszarze analityki i predykcji trendów rynkowych, badań i rozwoju (R&D), a także narzędzi finansowych, zakupowych czy centralizujących i konsolidujących dane kontaktowe oraz dokumenty. Rozwiązania te stały się nie tylko kluczowymi narzędziami pracy menedżerów i specjalistów, ale też pracowników operacyjnych i terenowych w całej strukturze organizacji.

„W naszej firmie program cyfrowej transformacji był bardzo naturalnym krokiem. Nie pamiętam, kiedy zaczęliśmy mówić ‘cyfrową prozą’, choć dziś mamy pełną świadomość, że tak jest” – wyjaśnia Rafał Palmowski, menedżer zespołu Operacji IT w Adamed Pharma. Firma ma również bogate doświadczenia chmurowe. Znaczna część narzędzi analitycznych i innych rozwiązań – np. komunikacyjnych – od dawna działa w ekosystemach publicznej chmury obliczeniowej.

Departament IT z nową rolą w organizacji

Adaptując coraz więcej narzędzi Digital Native, departament IT świadomie zmierza w stronę modelu usługowego. „Cyfryzując i automatyzując wybrane obszary funkcjonowania organizacji, pion IT ma realny wpływ na poprawę jakości wielu procesów. Krystalizuje się więc nowa rola IT w firmie, dzięki której decyzje podejmowane są szybciej i trafniej na podstawie pełniejszej bazy danych. Taka zdolność sprawia, że organizacja nabiera jeszcze większej elastyczności” – mówi Rafał Palmowski.

Cały obszar technologiczny Adamed Pharma jest obecnie wyodrębniany i zarazem scalany, aby działać bardziej komplementarnie. Obejmuje trzy części: dział nowych technologii i transformacji cyfrowej, dział danych i automatyzacji oraz dział operacyjno-utrzymaniowy. W ramach obszaru technologicznego, łącznie zaangażowanych jest ponad 110 osób. Udoskonalając sposób funkcjonowania, Adamed zmienia także model działania w wybranych zakresach. Przykładem takiego działania jest np. połączenie z firmą deweloperską, która dotychczas realizowała projekty jako podmiot niezależny.

Software house – który stanie się jednym z trzech filarów nowej struktury departamentu IT firmy Adamed – jest doświadczony w programowaniu aplikacji web, desktop oraz mobile dla środowisk on-premise i cloud computing, ze szczególnym uwzględnieniem konteneryzacji. Kluczowym celem wdrożenia było odpowiednie przygotowanie zaplecza i gotowość firmy do funkcjonowania hybrydowego. „To realizacja założenia, abyśmy byli gotowi do pracy z każdym partnerem, w każdym środowisku, zachowując pełną elastyczność we współpracy. Wszystko rozstrzyga się na bazie argumentów pragmatycznych, ekonomicznych, a przy tym na bazie oceny potencjałów rozwiązań, a nie naszych wewnętrznych ograniczeń” – mówi Rafał Palmowski.

Druga część obszaru ICT to Departament Zarządzania Danymi i Automatyzacji Procesów, zajmujący się zarówno obszarami związanymi z zarządzaniem danymi, m.in. Master Data Management, Data Warehousing, Business Intelligence, Data Governance, jak i zagadnieniami dotyczącymi automatyzacji procesów biznesowych, m.in. przy zastosowaniu technologii RPA/RDA, narzędzi LowCode/NoCode czy OCR.

Trzecia, największa część IT, to „tradycyjne” role w zakresie operacyjnym. To pole działania, którego zmiany związane z wdrożeniem platformy HPE GreenLake dotyczą w pierwszej kolejności i w największym stopniu.

Adamed Pharma udoskonali procesy IT dzięki wdrożeniu platformy HPE GreenLake
Na zdjęciu od lewej: Szymon Augustyniak (ITwiz), Rafał Palmowski (Adamed), Artur Kamiński (Apex.IT)

Wybierając HPE GreenLake, chcieliśmy uzyskać zarówno efekt doświadczenia chmurowego w zakresie obsługi i modelu płatności, jak i zapewnić brak opóźnień w komunikacji magazynu z biznesem. Dlatego wybraliśmy model pośredni czyli chmurowe doświadczenie zrzutowane na zasoby, które są zlokalizowane w naszym ośrodku. Takie warunki spełniał tylko HPE GreenLake. Jego predyspozycje potwierdził dodatkowo bardzo dobry wynik porównania kosztów – Rafał Palmowski, menedżer zespołu Operacji IT w Adamed Pharma

W drodze do platformy HPE GreenLake

Platforma GreenLake to najnowsza oferta usługowa firmy HPE, a zarazem rozwiązanie do pozyskiwania zasobów IT. Zapewnia chmurowe doświadczenie i atrybuty użytkowania, takie jak skalowalność, scentralizowane wsparcie i przejrzystość kosztów na podstawie ramowej umowy, a sam koszt jest powiązany z faktycznym wykorzystaniem. Poprzez interfejs platformy zamówić można gotową bazę sprzętową do obsługi dowolnego rozwiązania albo środowiska, z przypisaniem określonych parametrów, trybu i czasu dostawy. Istotnym elementem są usługi, w tym pełne wsparcie, realizowane centralnie przez partnera. Co jednak unikalne – inaczej niż w przypadku chmury publicznej – rozwiązania HPE GreenLake mogą działać w całości w ramach lokalnej lub kolokowanej infrastruktury IT, a co za tym idzie – pozostawać pod pełną kontrolą klienta.

Oferta stale się rozrasta i obejmuje nie tylko urządzenia i usługi, lecz także rozwiązania przeznaczone do specyficznych zastosowań. Większość oferty to produkty HPE. GreenLake stanowi zatem odpowiedź na wyzwania firm dotyczące wyborów pomiędzy środowiskami przetwarzania brzegowego, w chmurze obliczeniowej, zapewnienia ciągłości przetwarzania danych między środowiskami i wreszcie wykorzystania własnych, lokalnych centrów danych.

Oceniając korzyści i benefity platformy, Adamed Pharma wdrożył SAP S/4HANA, jako optymalne rozwiązanie do obsługi magazynu. Wdrożenie obejmuje moduł EWM z bazą danych i zestawem narzędzi oraz rozwiązanie SAP Process Orchestration do orkiestracji procesów. „Zadaniem systemu jest obsługa mocno zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania, który jest wyposażony w robotykę i automatykę przemysłową, w celu zintegrowania go z centralną pakownią. Gwarantować ma wysoką jakość procesów oraz automatyzację i robotyzację czynności powtarzalnych. Jako odpowiedzialny i zaangażowany pracodawca, Adamed Pharma chce zapewniać funkcjonalne, nowoczesne i komfortowe miejsce pracy z odpowiednimi narzędziami” – twierdzi Rafał Palmowski.

HPE GreenLake uelastycznia wykorzystanie środowiska IT

„Zaproponowaliśmy HPE GreenLake ze względu na charakterystykę wdrożenia SAP. To projekt rozciągnięty w czasie, z wyraźnymi etapami o odmiennych potrzebach sprzętowych i w zakresie wsparcia. W pierwszych miesiącach pracują deweloperzy i analitycy, którzy potrzebują platformy o wyraźnie niższych parametrach wydajnościowych, niż potrzebne podczas produkcyjnego funkcjonowania rozwiązania” – mówi Artur Kamiński, Chief Technologist w Apex.IT, partnera wdrożenia.

Argument kosztowy był dopełniającym elementem decyzji o wyborze. „Chcielibyśmy uzyskać zarówno efekt doświadczenia chmurowego w zakresie obsługi i modelu płatności, jak i zapewnić brak opóźnień w komunikacji magazynu z biznesem. Dlatego wybraliśmy model pośredni, czyli chmurowe doświadczenie zrzutowane na zasoby, które są zlokalizowane w naszym ośrodku. Takie warunki spełniał tylko HPE GreenLake. Jego predyspozycje potwierdził dodatkowo bardzo dobry wynik porównania kosztów” – wyjaśnia Rafał Palmowski.

Decyzja o wykorzystaniu platformy HPE GreenLake jako platformy dla środowiska dla SAP S/4HANA zapadła bardzo szybko, niemal bezpośrednio po wyborze nowego systemu magazynowego. „Kiedy określiliśmy potrzeby sprzętowe, niezbędny potencjał skalowania i inne parametry dotyczące funkcjonowania SAP, dokonaliśmy oszacowania kilku możliwych scenariuszy. Za pomocą HPE GreenLake wyszukaliśmy sprzęt o odpowiednich parametrach i na najkorzystniejszych warunkach cenowych” – podsumowuje Rafał Palmowski.

Korzyści z zarządzania w HPE GreenLake: 

  • łatwość synergii z przyszłymi projektami,
  • łatwość skalowania obecnego rozwiązania,
  • prosty proces zakupowy, dający gwarancje cenowe,
  • ułatwianie pracy z budżetem na rok i przyszłe lata,
  • prostsze oszacowanie TCO dla projektu,
  • scentralizowane usługi wsparcia.

Miejsce dla partnera w nowym modelu konsumpcji IT

„Dziś – w przypadku rozwiązań o charakterze platformowym i realizowanych w oparciu o różnorodną, hybrydową architekturę – można mówić raczej o inicjowaniu pewnego procesu, niż skończonych projektach wdrożenia. Wcześniej zaczynamy współpracę, a potem – kiedy produkcyjnie i operacyjnie rozwiązanie działa na bazie nowej infrastruktury – my nadal współpracujemy” – mówi Artur Kamiński. W takich projektach ewoluuje współpraca pomiędzy partnerami. W przypadku HPE GreenLake, Apex.IT przejmuje na siebie całość procesów logistycznych, zakupowych, wsparcia oraz nieustannej konsultacji, optymalizacji w porozumieniu z Adamed Pharma.

Przedmiotowe wdrożenie to zmiana niezbędna w kontekście digitalizacji organizacji. Dzisiaj w cyfryzacji sam fakt posiadania departamentu IT nie stanowi przewagi konkurencyjnej, także wdrożone systemy nie dają przewagi na lata. Najważniejsza gra odbywa się na styku IT i biznesu. Sprawna realizacja potrzeb biznesu wynikających ze zmiennej sytuacji rynkowej decyduje o randze firmy. „Objęcie w tej sytuacji całej sfery obsługi SAP wsparciem zintegrowanym to jedyny sposób, aby realizować te główne potrzeby” – podkreśla Artur Kamiński.

Jak HPE GreenLake przekształca i uelastycznia procesy zakupowe

W każdej większej organizacji proces zakupowy jest związany z różnymi czynnikami. W większości angażuje wiele zespołów, wymagając czasu. Wpływ na jego wydłużenie mają też oczywiście czynniki zewnętrzne, takie jak wahania dostępności sprzętu. W okresie pandemii było to duże wyzwanie, ponieważ łańcuchy dostaw zostały czasowo przerwane.

Umowa ramowa na wykorzystanie HPE GreenLake przenosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność na dostawcę. Możliwość zakupu sprzętu w partiach, adekwatnie do przyrostu potrzeb, była ważnym argumentem w przypadku Adamed Pharma. Ten argument pozostaje aktualny we wszystkich przyszłych projektach realizowanych za pomocą HPE GreenLake.

Poza tym tradycyjny model zakupowy – przy rozciągnięciu serii zakupów na 12 miesięcy – nie daje też gwarancji dostępności wybranego do specyfikacji modelu w interesującym momencie. HPE GreenLake gwarantuje dostępność danej specyfikacji w czasie trwania umowy – sprzyja tym samym homogeniczności środowiska sprzętowego.

Zakupy sprzętu w partiach pozwalają ponadto myśleć o kolejnych synergiach, uruchamianiu dodatkowych projektów na maszynach, które docierają. To synchronizacja projektów przypominająca fabryczny just-in-time.

W oczekiwaniu na prawdziwy test

Jak podkreśla Rafał Palmowski, prawdziwym testem dla HPE GreenLake będzie pierwsza awaria. „Do tej pory przetestowaliśmy z sukcesem efektywność metody zakupowej oraz logistyki dostarczenia i uruchomienia środowiska w określonym czasie. Na plus zapisaliśmy już metody dostawy, subskrypcji, ciekawe podejście do umowy ramowej. Natomiast równie ważnym komponentem HPE GreenLake są usługi” – mówi Rafał Palmowski.

Chodzi nie tylko o wsparcie podczas zdarzenia, ale też ułatwienie zarządzania. Tradycyjnie wsparcie centrum danych jest rozproszone pomiędzy producentów poszczególnych komponentów. „Często więc w praktyce dużo czasu zajmuje ustalenie, kto odpowiada za daną awarię. W HPE GreenLake wsparcie jest scentralizowane. Jesteśmy ciekawi weryfikacji tego wyśrubowanego poziomu usługi, ale też z dużą nadzieją podpisywaliśmy te właśnie fragmenty kontraktu” – dodaje.

Adamed Pharma udoskonali procesy IT dzięki wdrożeniu platformy HPE GreenLake
Artur Kamiński, Chief Technologist w Apex.IT

Zaproponowaliśmy HPE GreenLake ze względu na charakterystykę wdrożenia SAP. To projekt rozciągnięty w czasie, z wyraźnymi etapami o odmiennych potrzebach sprzętowych i w zakresie wsparcia. W pierwszych miesiącach pracują deweloperzy i analitycy, którzy potrzebują platformy o wyraźnie niższych parametrach wydajnościowych, niż potrzebne podczas produkcyjnego funkcjonowania rozwiązania – Artur Kamiński, Chief Technologist w Apex.IT

Działy finansowe lubią model rozliczeń pay-as-you-use?

Platforma GreenLake była początkowo rozwiązaniem, którego zalety HPE starało się przedstawiać przede wszystkim decydentom i służbom finansowym, ze względu na dostarczane obietnice transparentności kosztów oraz precyzyjnego ich prognozowania. Czy wciąż finanse powinny być głównym adresatem tego przekazu?

„Dział finansowy jest nadal partnerem w dyskusji o HPE GreenLake, ale nie jest to już jedyny obszar, który skłonny jest dyskutować o kosztach. Im więcej cyfryzacji i charakterystycznych dla niej modeli, tym więcej usługowej organizacji. Sam dział IT jest włączony do biznesu i staje się działem usługowym, tak jak de facto jest nim wobec biznesu i dział finansowy. To tylko biznes pozostaje klientem. I jego cele są tym, co ustala kierunki działania dla IT, zaś finanse wspierają to działanie” – komentuje Artur Kamiński. Jak podkreśla, HPE GreenLake realnie to ułatwia. Sprawia, że koszty podążają za potrzebą, która z kolei może podążać za przychodem. Mniej istotny jest wówczas wyekstrahowany jednostkowy koszt, a bardziej – zasadniczy cel i zysk wyznaczony przez biznes.

„Działy finansowe w toku cyfryzacji zdobyły doświadczenie polegające na tym, że także w technologii za wiele rzeczy płaci się w modelu usługowym. Natomiast niezależnie od sposobu finansowania da się policzyć całkowity koszt. I niezmiennie ma to zasadnicze znaczenie dla służb finansowych i charakteru ich decyzji czy rekomendacji dla danej pozycji. Długofalowe koszty wylicza się za pomocą narzędzi uniwersalnych” – dodaje Rafał Palmowski. Nowym aspektem z perspektywy finansów jest fakt, że zakup technologii w modelu subskrypcyjnym nie dotyczy już tylko chmury. „HPE GreenLake w tej opcji to kolejny dostępny model zakupów sprzętowych IT” – podsumowuje.

Uniwersalny jak platforma HPE GreenLake?

W Adamed Pharma zastosowanie platformy HPE GreenLake rozpoczęło się od projektu wsparcia sprzętowego wdrożenia SAP S/4HANA. Jednak – jak przekonuje Rafał Palmowski – nie ma czegoś takiego jak docelowa domena HPE GreenLake. „Pomysłów wykorzystania jest dużo. Czasem są to nowe projekty, czasem projekty infrastrukturalne. Może to być wymiana bazy sprzętowej zakupionej w starszym modelu, która teraz siłą rzeczy także będzie podlegała weryfikacji względem modelu HPE GreenLake” – mówi.

Nie wszystkie komponenty można już kupić za jego pośrednictwem. Z czasem cała oferta HPE będzie najprawdopodobniej oferowana w ramach platformy HPE GreenLake. „Z jednej więc strony można podłączyć do niej dowolny obszar i projekt, z drugiej – zawsze warto zweryfikować uniwersalnym narzędziem i porównać inne opcje zakupowe w funkcji czasu, całkowitego kosztu” – zauważa Rafał Palmowski. Oferta w HPE GreenLake rzeczywiście stale się rozwija. Od momentu podpisania przez Adamed Pharma kontraktu weszły już w jej skład np. obszerne pakiety usług HPE GreenLake dla środowisk analitycznych, których odbiorcą może być zarówno analityka, jak i biznes.

Wpisanie się w długofalową strategię rozwoju IT

Przewidywalność jest jedną z zalet platformy HPE GreenLake. „Z punktu widzenia architekta rozważać można różne warianty konsolidacji i rozszerzania środowiska. Bazując na umowie, od razu wiemy, jakie to ma konsekwencje kosztowe. Są to ceny gwarantowane, a większy wolumen oznacza spadek ceny. Dla partnera i dla klienta to wyraźna korzyść w tak dynamicznych czasach” – mówi Rafał Palmowski. Warto natomiast zawsze rozważyć, co dla nas jest jednostką rozliczeniową, ponieważ wybrany model procesora będzie dostarczany przez cały okres trwania umowy. Trzeba więc patrzeć nie tylko w kontekście danego zakupu, ale i przyszłych. „Dlatego przystąpienie do platformy GreenLake to dobra okazja, aby jeszcze raz przemyśleć długofalowe potrzeby i ich kierunek rozwoju” – zauważa Artur Kamiński.

Doświadczenie wykorzystania HPE GreenLake to także z perspektywy firmy i departamentu IT – otwarcie scenariuszy do zastosowania technologii wcześniej nierozpatrywanych. Przyszłość lokalnych, własnych centrów danych stawała się coraz trudniejsza do uzasadnienia wobec nieuchronnie pozyskujących rynek zewnętrznych dostawców chmury. „Mamy kilka własnych ośrodków data center spełniających wysokie wymogi bezpieczeństwa. Niedawno oddając do użytku ostatnie z nich, zastanawialiśmy się, że być może to rzeczywiście ostatnie centrum danych, które uruchamiamy, bo przyszłość to przecież chmura. Dzięki HPE GreenLake zyskujemy bardzo ciekawą perspektywę dla własnych zasobów. Możemy stworzyć bowiem środowisko chmurowe, zarządzane i skalowalne jak chmura, ze scedowaną na zewnątrz usługą, a zarazem u siebie. Z tą pewnością, że jest w pełni pod naszą kontrolą” – mówi Rafał Palmowski.

Adamed Pharma, jako marka działająca na wielu rynkach, integruje zagraniczne podmioty do swojej struktury. Wiele z nich ma także własne data center lub wymagają one szybkiej budowy. W tej sytuacji HPE GreenLake umożliwia szybką standaryzację w grupie kapitałowej. „Takie uporządkowanie pozwala zdecydowanie skrócić czas integracji przejmowanych firm. Architektura na poziomie Grupy nabiera też cech modularności, w której wybrane elementy łatwo łączyć lub oddzielać” – wyjaśnia Rafał Palmowski. Podsumowując, HPE GreenLake pozwala na rzeczywiste wejście w inny sposób procesowania i zarządzania technologią. „Platforma GreenLake wspiera strategię Adamed, a nie wprowadza zmiany samej w sobie. Jest rozwiązaniem i modelem działania, który zdecydowanie wzmacnia proces cyfryzacji organizacji” – podsumowuje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *